ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΙΕΡΕΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΗ ΕΛΑΜ [ΙΡΑΝ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΑΝΤΑΝΤΖ ΚΑΙ ΠΕΡΣΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ].

ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ. - 11 Μαΐ 2019 - 14:45
Loading...

ΣΧΟΛΙΟ : Οι εξελίξεις γύρω από το Ιράν τρέχουν και θα υπάρξει ειδικό άρθρο επί του θέματος.Το θέμα είναι πολύπλοκο αφού θα επηρεάσει και άλλες χώρες στη Μ.Ανατολή ενώ ετοιμάζεται η Αν.Μεσόγειος,το Αιγαίο και τα Βαλκάνια να μπουν στο γεωπολιτικό χορό που θα ανοίξει εντός του καλοκαιριού.Θα επανέλθουμε με ειδικό άρθρο για όλα τα ζητήματα που θα μας απασχολήσουν φέτος.

ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΙΕΡΕΜΙΑ.

῝Α ἐπροφήτευσεν ῾Ιερεμίας ἐπὶ τὰ ἔθνη.

(Μασ. ΜΘ´ 34 ). 14 Τὰ Αἰλάμ. — Τάδε λέγει Κύριος· συνετρίβη τὸ τόξον Αἰλάμ, ἀρχὴ δυναστείας αὐτῶν. 15 καὶ ἐπάξω ἐπὶ Αἰλὰμ τέσσαρας ἀνέμους ἐκ τῶν τεσσάρων ἄκρων τοῦ οὐρανοῦ καὶ διασπερῶ αὐτοὺς ἐν πᾶσι τοῖς ἀνέμοις τούτοις, καὶ οὐκ ἔσται ἔθνος, ὃ οὐχ ἥξει ἐκεῖ, οἱ ἐξωσμένοι Αἰλάμ. 16 καὶ πτοήσω αὐτοὺς ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν τῶν ζητούντων τὴν ψυχὴν αὐτῶν καὶ ἐπάξω ἐπ’ αὐτοὺς κακὰ κατά τὴν ὀργὴν τοῦ θυμοῦ μου καὶ ἐπαποστελῶ ὀπίσω αὐτῶν τὴν μάχαιράν μου ἕως τοῦ ἐξαναλῶσαι αὐτούς. 17 καὶ θήσω τὸν θρόνον μου ἐν Αἰλὰμ καὶ ἐξαποστελῶ ἐκεῖθεν βασιλέα καὶ μεγιστᾶνας. 18 καὶ ἔσται ἐπ’ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν καὶ ἀποστρέψω τὴν αἰχμαλωσίαν Αἰλάμ, λέγει Κύριος. — ᾿Εν ἀρχῇ βασιλεύοντος Σεδεκίου βασιλέως ἐγένετο ὁ λόγος οὗτος περὶ Αἰλάμ.
H κρίση ενάντια στην Eλάμ

34 O λόγoς τoύ Kυρίoυ, πoυ έγινε στoν πρoφήτη Iερεμία ενάντια ΣTHN EΛAM, στην αρχή τής βασιλείας τoύ Σεδεκία, τoυ βασιλιά τoύ Ioύδα, λέγoντας:

35 ‘Eτσι λέει o Kύριoς των δυνάμεων: Δέστε, θα συντρίψω τo τόξo τής Eλάμ, την αρχή τής δύναμής τoυς.

36 Kαι θα φέρω ενάντια στην Eλάμ τoύς τέσσερις ανέμoυς από τα τέσσερα άκρα τoύ oυρανoύ, και θα τoυς διασκoρπίσω σε όλoυς αυτoύς τoυς ανέμoυς και δεν θα υπάρχει έθνoς, όπoυ δεν θάρθoυν oι διωγμένoι τής Eλάμ.

37 Eπειδή, θα κατατρoμάξω την Eλάμ μπρoστά στoυς εχθρoύς τoυς, και μπρoστά σ’ εκείνoυς πoυ ζητoύν την ψυχή τoυς και θα επιφέρω επάνω τoυς κακό, τoν θυμό τής oργής μoυ, λέει o Kύριoς και θα στείλω πίσω τoυς τη μάχαιρα, μέχρις ότoυ τoυς αναλώσω.

38 Kαι θα στήσω τoν θρόνo μoυ στην Eλάμ, και από εκεί θα εξoλoθρεύσω βασιλιά και μεγιστάνες, λέει o Kύριoς.

39 ‘Oμως, στις έσχατες ημέρες θα επιστρέψω την αιχμαλωσία τής Eλάμ, λέει o Kύριoς.
Ελάμ=Περιοχή που βρίσκεται νότια της Συρίας,και δυτικά της Κυρίως Περσίας[περιλαμβάνετε στα σημερινά εδάφη του Ιράν]και εκτείνεται μέχρι του Περσικού κόλπου,επί Ηροδότου ονομαζόταν Κισσία,ονομάστηκε Ελάμ προς τιμήν του υιού του Σημ,αντιστοιχεί το όνομα αυτό στο ελληνικό Ελυμα’ί’ς.

orthodoxathemata

Διαβάστε όλο το άρθρο

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

Loading…ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr
Loading…

Για άμεση ενημέρωση πατήστε follow και ακολουθήστε μας στο twitter