Στυλιανός Εμμ. Καρπαθίου : Τα ‘’εμβόλια’’ έναντι του Covid-Sars 2 υπο το φως της διδασκαλίας της Μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστου

 ‘’ἔλαιον δὲ ἁμαρτωλοῦ      μὴ λιπανάτω τὴν κεφαλήν μου’’    Ψαλμ. 140,5                                                           Εἰσαγωγικά        Ἡ κατάσταση, ποὺ προέκυψε  κατὰ τὴν τελευταία διετία ἀπὸ τὴν ἐπέλαση τῆς διαβόητης ‘’πανδημίας’’ τοῦ Sars–CoV-2,  δημιούργησε πολλὰ ἐρωτηματικά, ἀνέδειξε  μεγάλα προβλήματα καὶ ἔβαλε σὲ πολλαπλὰ διλήμματα τοὺς πιστοὺς τῆς Ἐκκλησίας.        Ἐν συνεχείᾳ, ἡ ἀσκηθεῖσα πολιτική, γιὰ τὴν ἀνάσχεση τoῦ ‘’πανδημικοῦ κύματος’’, μέχρι σήμερα,  σχεδιάσθηκε ‘’δίχα Θεοῦ καὶ πρὸ Θεοῦ καὶ οὐ κατὰ Θεόνi’’, ἀνέδειξε δὲ τὴν  … Συνεχίστε να διαβάζετε το Στυλιανός Εμμ. Καρπαθίου : Τα ‘’εμβόλια’’ έναντι του Covid-Sars 2 υπο το φως της διδασκαλίας της Μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστου.