ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Σχέδιο, καλά μελετημένο…

ΕΛΛΑΔΑ. - 3 Ιούν 2021 - 6:38
Loading...
Υποστηρίξτε το triklopodia με μια δωρεά για ανεξάρτητη ενημέρωση

Μή νομίζετε πώς ἡ ὑπόθεσις λαθρομετάνεστευσις καί ὁ κύριος σκοπός της,ἀντικατάστασις τῶν τοπικῶν πληθυσμῶν,εἶναι κάτι πού ἐν προχείρῳ ἤ ἐξ ἀνάγκης ( βλέπε τήν πρόφασιν τῶν πολεμικῶν συγκρούσεων σέ Μέση Ἀνατολή ἤ σέ ἀφρικανικές χῶρες ) ἐνεφανίσθη. Εἶναι ἕνα σχέδιον πού ἔχει βάσεις ἀρκετά χρόνια πίσω,τοὐλάχιστον ἀπό τά τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ ᾿80,ὅπου ξεκίνησε νά διαφαίνεται αὐτή ἡ εἰσρροή ἀλλοφύλων γενικῶς στήν Εὐρώπη καί εἰδικῶς στήν Ἑλλάδα.

Μέσῳ τῆς τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως,λοιπόν, συνεστάθησαν ἀνώνυμες ἑταιρεῖες ὑπό τήν,παραπλανητική,ὀνομασία «Ἕνωσις Ἀναπτυξιακῶν Ἑταιρειῶν Ἑλλάδος» καί βεβαίως παραπλανητικό σκοπό :

Ιστορικά, οι Αναπτυξιακές Εταιρείες (ΑΝ.ΕΤ) εμφανίστηκαν στο τέλος της δεκαετίας του ’80, και ιδρύθηκαν με πρωτοβουλία των τοπικών φορέων με τη μορφή των Δημοσυνεταιριστικών Ανώνυμων Εταιριών (άρθρο 272 όπως κωδικοποιήθηκε στο ΠΔ 323/89 και λειτουργούν σύμφωνα με το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Π.Δ.410/95) και τον Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Π.Δ.30/96) και δημιουργήθηκαν σαν αποτέλεσμα τη δράσης της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Αυτοδιοίκηση και Ανάπτυξης (ΕΕΤΑΑΑ).

…οι ΑΝ.ΕΤ: α) Έχουν επιχειρησιακή λειτουργία και δομή Ανώνυμης Εταιρείαςβ) έχουν ως περιοχή αναφοράς τουλάχιστον έναν Νομόγ) Συμμετέχουν οι περισσότεροι τοπικοί φορείς και δστοχεύουν στην εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης τοπικής στρατηγικής ανάπτυξης …(ἀπό ἐδῶ)

Αὐτές λοιπόν πρωτοστατοῦν,μαζύ μέ ἄλλους φορεῖς,σέ θέματα «ἐνσωματώσεως τῶν μεταναστῶν» μέ τίς τοπικές κοινωνίες. Δεῖτε :

Στέγαση των οικογενειών των προσφύγων σε πλήρως εξοπλισμένες κατοικίεςΕνέργειες παρέμβασης στην κοινότηταΨυχοκοινωνική στήριξη ωφελούμενων προσφύγωνΈνταξη των παιδιών και των εφήβων στο σύστημα εκπαίδευσηςΣτήριξη για την πρόσβαση σε όλες τις βαθμίδες του Εθνικού Συστήματος ΥγείαςΣτέγαση των ασυνόδευτων εφήβων σε κατοικίες με προστατευμένο πλαίσιο
Συμβουλευτική στήριξη – καθοδήγηση για ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής και αυτονομίας προ της ενηλικίωσηςΜαθήματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας-Ένταξη των εφήβων στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ή τις αντίστοιχες επαγγελματικές σχολέςΕπαγγελματική Συμβουλευτική με σκοπό την ένταξη και την αυτονόμηση τουςΣύνδεση με επιχειρήσεις για επαγγελματική αποκατάσταση (ἐδῶ)

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ συνεργάζεται με εκατοντάδες ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις καθώς και με επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς φορείς από την Ελλάδα, τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων και της Μεσογείου.

Υλοποιεί δράσεις υπερ των ευάλωτων και ευπαθών ομάδων(ΑΜΕΑ , μετανάστες,πρόσφυγες κλπ) του πληθυσμού που συμβάλουν στην ένταξή τους στον κοινωνικό και παραγωγικό ιστό

…Επίσης, παρέχει υπηρεσίες μη τυπικής εκπαίδευσης και ασχολείται με τη μελέτη και εκτίμηση των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών αναγκών των ενηλίκων καθώς και ειδικών πληθυσμιακών ομάδων (νέοι, γυναίκες κ.α.), σε σχέση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της κοινωνικής ανάπτυξης, καθώς και των αναγκών σε ειδικευμένο προσωπικό, κατά κλάδους της οικονομίας, και σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς, ώστε να επιτυγχάνεται η διασύνδεση της δια βίου μάθησης με την απασχόληση…Εκπονεί έρευνες, μελέτες πιλοτικών προγραμμάτων κ.α., για λογαριασμό της Εταιρίας, των μελών  της, της Αυτοδιοίκησης, του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης…. ( ἐδῶ)

Καί …μεριμνοῦν γιά τά πάντα,λέμε :

Οι ραγδαίες εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών δημιούργησαν μία νέα παγκόσμια πολύπλοκη πραγματικότητα η οποία προκαλεί αναπόφευκτα την ανάγκη επανακαθορισμού τόσο των παγκόσμιων όσο και των τοπικών συστημάτων. Όμως, Κοινωνίες και Θεσμοί βρέθηκαν χωρίς προετοιμασία και χωρίς απαντήσεις.Το παγκόσμιο και το τοπικό εμφανίζονται συχνά ως δύο πόλοι που απωθούνται και την ίδια στιγμή έλκονται. Απειλές κι ευκαιρίες συνυπάρχουν, ως παράγωγα αυτών των εξελίξεων. Η ορθή ανάγνωση αυτής της πολυπλοκότητας, αλλά κυρίως η αντιμετώπισή της, έρχεται ως αυτονόητη υποχρέωση φορέων και κοινωνιών, που θέλουν να έχουν ρόλο σε όσα τους αφορούν. Όμως η αναζήτηση απαντήσεων έχει άμεση σχέση με τη θέληση, τις ικανότητες και τα «εργαλεία» που διαθέτουν, προκειμένου να δρουν έγκαιρα, με πληρότητα, γνώση κι αποτελεσματικότητα…(ἐδῶ κι᾿ἐδῶ)
Καί μή νομίζετε πώς τούς ξεφεύγει κάτι. Ὄχι βεβαίως,διότι ἡ ὑπάρχει ἡ «κορυφή» πού μεριμνᾷ γιά τά πάντα !
Ὑπουργεῖο Ἀγροτικῆς Ἀνάπτυξης καί Τροφίμων (ἐδῶ)
Γιατί μιλᾶμε γιά ΔΙΚΤΥΟΝ,στήν κυριολεξία !
φωτό

 

Ὁ Γιῶργος Ἀμανατίδης, βουλευτής νουδου,στήν Κοζάνη :

…Από το 1986 εργάζεται στην Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ…Για περισσότερα από 30 χρόνια συμμετέχει στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση πληθώρας συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους, με έμφαση στην προστασία και ανάδειξη του Περιβάλλοντος, στην αναζωογόνηση της Υπαίθρου, στην στήριξη της Επιχειρηματικότητας, της Καινοτομίας και της Εξωστρέφειας και στον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης….Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου LEADER (Δίκτυο Φορέων Αγροτικής Ανάπτυξης) από το 1991 έως το 2018 ενώ για διάστημα, τριών περίπου ετών, το Ελληνικό Δίκτυο αναλαμβάνει και την Προεδρία του Πανευρωπαϊκού δικτύου των Αναπτυξιακών Εταιρειών – Φορέων ανάπτυξης της υπαίθρου. 
Συντονιστής της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Ελληνικής Ένωσης Αναπτυξιακών Εταιρειών (HEL.A.D.A.)…(ἐδῶ)
Τυχαίως νομίζετε φτιάχνουν τίς «μουσουλμανικές πολιτεῖες» στήν ὕπαιθρον; Ὄχι βεβαίως…
Μόρια
Ἕβρος
Σάμος
Λέρος
Δομή Μυρσίνης,Νομός Ἠλείας
Λάρισα
«Στρατηγική Αναπτυξιακή προοπτική ΟΤΑ,τροποποιήσεις κώδικα ιθαγένειας,ρυθμίσεις γιά τό ανθρώπινο δυναμικό στην δημόσια διοίκηση » νομοσχέδιο τοῦ Θεοδωρικάκου,Φεβρουάριος 2020,πού ἔγινε ὁ νόμος ( 4735/2020) καί ἡ ἀπορία : γιατί ἔπρεπε νά συμπεριληφθῇ ἡ «τροποποίησις περί ἰθαγενείας» ; 
Δέν μπαίνω στόν κόπο νά τό διαβάσω…Ὑποπτεύομαι,διότι ξέρω μέ ποιούς ἔχω νά κάνω καί μοῦ ἀρκεῖ…
Θυμᾶστε τί ἔλεγε ἡ δράκαινα τοῦ μητσοτακέϊκου; Τούς ἔχουν ἀνάγκη στήν Κρήτη γιά νά μαζεύουν ἐλιές !
Καταλάβατε τί εἶπε ἡ μανδάμ; Στά χωριά μειώνεται ὁ πληθυσμός,τά σχολεῖα μένουν χωρίς μαθητές ἄρα ἡ πρότασις εἶναι : ἀναπληρῶστε τό κενό μέ μουσουλμάνους ! Ἀντικαταστήστε τόν πληθυσμό.Εὔκολα πράγματα…
Τί φαντάζεστε πώς θά ἔλεγε; Νά δώσουμε κίνητρα στούς Ἕλληνες,νά φύγουν ἀπό τίς μεγαλουπόλεις νά γυρίσουν στήν ὕπαιθρον; Νά ἐπιδοτήσουμε ἑλληνικές οἰκογένειες καί νά τίς βοηθήσουμε γιά νά μήν ἀφήνουν ἀπό  τά χωριά τους; ΟΧΙ ! Νά τά γεμίσουμε μέ μουσλίμ καί πάσης μορφῆς ἀλλόφυλον,ἀπό Ἀφρική καί Ἀσία. Διότι,πολύ ἁπλῶς ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Τό ὁποῖον γίνεται ἀκόμη …εὐκολότερον μέ μία …πανδημία καί έν τέλει ἕναν ἐμβολιασμόν…
Συνεχῖστε Ἕλληνες νά τούς ψηφίζετε καί νά τούς τρέφετε,νά τούς γεμίζετε τίς τσέπες. Συνεχῖστε…
Εὐχαριστῶ τόν σχολιαστή kakos04.
Ἡ Πελασγική
http://sxolianews.blogspot.com/2021/06/blog-post_59.html
Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr

Loading…