ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Ταχτσόγλου Καλλιόπη : Τυφλοὶ τὰ τ’ ὦτα, τὸν τε νοῦν, τὰ τ’ὄμματα, πῶς δύνασθε, Θεῷ δουλεύειν καὶ Μαμωνᾷ ;;

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΤΑΧΤΣΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. - 2 Οκτ 2021 - 7:21
1.Ἅγιον Ὄρος-μοναχὸς Φίλιππος = « Ἡ ἐκκλησία εἶναι ὑπὲρ τῆς ἐπιστήμης,ὑπὲρ τῆς ἰατρικῆς,ὑπὲρ τῶν φαρμάκων.Οἱ ἄνθρωποι ποὺ εἶναι ἐναντίον τῆς προόδου καὶ τῆς ἐπιστήμης,νὰ άπομονωθοῦν.Νὰ μὴν τοὺς ὀνομάζουμε λοιπὸν ἐκκλησία ἀλλά, θρησκειομανία καὶ παλιο-θρησκεία.Θρησκειομανεῖς, κολλημένοι στὸ χθὲς, κάντε τὸ ἐμβόλιο ! »(ἄν μᾶς βρίσετε κι ἄλλο,ποῦ θὰ πάει,θὰ μᾶς «πείσετε»)
 
2. Ἀθηνῶν,Ἱερώνυμος = «Ἐδῶ τὸ ἐμβὀλιο,ἐκεῖ ὁ τάφος.Διάλεξε καὶ πᾶρε.» (προφανῶς τὸ ἐμβόλιο ὁδηγεῖ στὴν ἀθανασία,ἔ;;)
 
3. Ἀλεξανδρουπόλεως,Ἄνθιμος = «Προστασία οἱ μάσκες καὶ οἱ άποστάσεις,μονόδρομος ὅμως,τὸ ἐμβόλιο,παρὰ τίς,ἐλάχιστες, παρενέργειες.Οἱ χριστιανοί θὰ ἔπρεπε νὰ πρωτοπορήσουμε θυσιαστικά,στὸν ἐμβολιασμό,ὥστε νὰ ἐπιφορτιστοῦμε τὶς ὅποιες παρενέργειες καὶ νὰ προστατεύσουμε τοὺς συνανθρώπους μας.» (γνωστὸς γιὰ τὶς μοντέρνες ἰδέες του, ἡ Παγώνη τῆς ἐκκλησίας)
4. Ἀργολίδος,Νεκτάριος = « Ἡ ἄρνηση τοῦ ἐμβολίου,εἶναι συνωμοσιολογικὴ θρησκόληπτη ἰδεολογία ποὺ δομεῖ ἕνα ὑπερσυντηρητικὸ μόρφωμα γιὰ τὴν διάσπαση τῆς κοινωνίας.Νὰ ἀφυπνιστοῦμε οἱ πάντες καὶ νὰ ἀντισταθοῦμε,γιὰ νὰ τοὺς ἀποτρέψουμε.Ἔχουν χρείαν ἐξορκισμοῦ.» (Βρίσε,βρίσε…βγάλε τὸ μένος σου γιὰ τὸ ποίμνιο,μὴ σὲ πνίξει)
5. Δημητριάδος,Ἰγνάτιος = « Μὲ πλησίασε μιὰ γερόντισσα καὶ μὲ παρεκάλεσε νὰ προσευχηθῶ στὴν Παναγία νὰ φωτίσει ὅλους τοὺς ἀνθρώπους,γιὰ νὰ κάνουν,τὸ αὐτονόητο,τὸ ἐμβόλιο ! Προσευχηθῆτε ὅλοι, για νὰ τὸ κάνουμε ὅλοι ! »«Γονεῖς,ἐμβολιᾶστε τὰ παιδιά σας ! Τολμῆστε νὰ κάνετε τὸ καλύτερο γιὰ τὰ παιδιά σας !» (μόνο ἀπὸ  τέτοια τόλμη ξέρει, ὅποιος τολμᾶ καὶ χλευάζει τὸν Θεό)
 
6. Δωδώνης,Χρυσόστομος = «Ὅσοι δὲν ἐμβολιάζονται,δὲν θὰ ἔχουν κρατικὸ μισθό.Νὰ γίνει ὑποχρεωτικὸς ὁ ἐμβολιασμός γιὰ ὅλους ! Αὐτοὶ οἱ αύτοσχέδιοι ποὺ διαδηλώνουν,εἶναι παλαβοί,πᾶνε μὲ τὸν ἐχθρὸ (τὸν ἰό) τῆς Ἑλλάδος.Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς ἀπαλλάξει ἀπὸ αὐτοὺς.» (ἔτσι,ἀπάνω τους,αὐτοὶ εἶναι οἱ ἀληθινοὶ ἐχθροὶ τοῦ ἔθνους)
7. Ζάκυνθος,ἐφημέριος ἁγ.Παντελεήμονος = « Ἄν ἦταν σήμερα ὁ Χριστὸς στὴν γῆ, θὰ ἔλεγε νὰ                                   ἐμβολιαστοῦμε.» (κάτι ἔπρεπε νὰ πεῖ κι αύτὸς,νὰ δώσει κι αὐτὸς τὰ διαπιστευτήριά του,στὴν ΝΤΠ) )
8.Κύπρου,Χρυσόστομος = «¨Οσοι δὲν ἐμβολιαστοῦν,νὰ μὴν ἐπιστρέψουν στὴν δουλειά τους μετὰ τὶς                          διακοπές.Πρέπει πάντες νὰ προσγειωθοῦν,νὰ συμμορφωθοῦν,δὲν θὰ δίνω χρήματα σὲ ἀνυπάκοους !»                      (πᾶτα πὀδι, Χρυσόστομε !)
9. Κρήτη, Ἀρχάνες = « Ἐμβολιαστικὸ κέντρο ἡ ἐκκλησία μας, γιὰ νὰ πεισθοῦν ὅσοι ἔχουν μπερδέψει τὴν θεολογία         μὲ τὴν ἐπιστήμη» ἀνακοίνωσε ὁ π.Καλιοτζάκης, λίγες ἡμέρες πρὶν καταστραφεῖ ἀπὸ σεισμὸ τὸ χωριό του.
   
10. Κύκκου,Νικηφόρος = «Εὐλογία Θεοῦ καὶ ἆθλον μέγα τόσο σύντομα νὰ ἔχουμε τὰ θεϊκῆς ἐμνεύσεως                      ἀποτελεσματικὰ ἐμβόλια,τὰ μόνα ποὺ θὰ ἀναχαιτίσουν τὴν κατάρα τῆς πανδημίας.Ἐθεάθησαν ἄτομα                          θρησκόληπτα καὶ συνωμοσιολόγοι νὰ ἐξάπτουν τὸν  φανατισμὸ καὶ νὰ σπέρνουν διχόνοια.» ( τοὺς                              ἐθεάθην κι ἐγὼ τοὺς ἐξημμένους ἀλητήριους ! )
    
11. Λαρίσης,Ἱερώνυμος = « Στὸ προαύλιο τοῦ Ι.Ν.ἁγ.Ἀχιλλίου, θὰ ὑπάρχει μονάδα ἐμβολιασμῶν.Ἡ κίνηση αὐτὴ ἀποσκοπεῖ στὴν ἀνάδειξη τοῦ μηνύματος τοῦ Χριστοῦ μας ὁ ὁποῖος θυσιάστηκε ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καὶ σωτηρίας» ( ὦ τῆς ὑποκρισίας !)
      
12. Ἰλίου, Ἀθηναγόρας = «Νὰ πείσουμε κληρικοὺς καὶ πιστοὺς νὰ ἐμβολιαστοῦν ὅσο πιὸ γρήγορα γίνεται.»«Οἱ Χριστιανοὶ δὲν πρέπει νὰ ἀνησυχοῦν,ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ βαπτίσθηκαν καὶ πῆραν τὸ χρῖσμα,κανένα τσιπάκι δὲν μπορεῖ νὰ τοὺς ἐλέγξει» (ὦ τῆς πλάνης !) «Ἡ μόνη λύση εἶναι αὐτὴ τοῦ ἐμβολιασμοῦ.Ἐκκλησία καὶ πολιτεία,βαδίζουν στὸ ἴδιο μονοπάτι.»(πᾶρτε μαζὶ τὸ μονοπάτι σας,καὶ ἀμέτε στὸ καλό !)
 
13.Ἰωαννίνων, Μάξιμος = Πλήρως… μασκοφορεμένος καὶ ἀπολύτως ὑποταγμένος στὰ προστάγματα τοῦ                   καίσαρος !

 14.Μεσογαίας,Νικόλαος = « Οὔτε νανοσφαιρίδια ὑπάρχουν,οὔτε ἔμβρυα ποὺ ἐκτρώθηκαν γιὰ αὐτὸν τὸν                     σκοπό.Ἄν κάνει κάποιος τὸ ἐμβόλιο,οὔτε σώζεται οὔτε κολάζεται.» (μέγας ἐπιστήμων !)
     
15.Μεσσηνίας,Χρυσόστομος = «Ἐμβολιαστῆτε ! Μὴν ἀκοῦτε τοὺς θρησκόληπτους συνωμοσιόλογους ποὺ φέρνουν διχασμό ! Εἶναι ἁμαρτωλοί ὅσοι δὲν ἐμβολιάζονται ! » (ἔ,ἔχ’ς ξεφύγ’ !)
 
16. Νεαπόλεως-Σταυρουπόλεως,Βαρνάβας = «Εἶναι εὐλογία τὰ ἐμβόλια.Νὰ ἐμβολιαστοῦμε,νὰ εἰρηνεύουμε,νὰ             εἴμαστε ἀγαπημένοι,νὰ διαφυλάξουμε τοὺς γέροντες άδελφούς μας,νὰ ἔχουμε ἑνότητα.ἐμεῖς ὅλους τοὺς                     δεχόμαστε, ὅλους σᾶς ἀγαποῦμε.» (τί γλυκούλης !)
 17.Ναυπάκτου,Ἱερόθεος = «Δὲν ἀκοῦμε μεμονωμένες φωνὲς ἰατρῶν ἀλλά,τὰ ἰατρικὰ συλλογικὰ ὄργανα, ἔτσι ὅπως ἀκοῦμε καὶ τὴν Δ.Ι.Σ. καὶ ὄχι μεμονωμένες φωνές ἱερέων.Τὰ ἐμβόλια εἶναι εὐεργετικά,σώζουν ἀνθώπινες ζωές,παρὰ τὶς μικρὲς παρενέργειες.» (πολὺ μικρὲς παρενέργειες= θρομβώσεις,αἰφνίδιοι θάνατοι,ἐγκεφαλικὲς αἱμορραγίες,παραλύσεις,καρκίνοι,αὐτοάνοσα,γυναικολογικά,σχεδὸν τίποτε,σχεδὸν τσάμπα.)
 18. Πατρῶν,Χρυσόστομος = « Τὸ ἐμβόλιο εἶναι δῶρο Θεοῦ πρὸς τὴν ἐπιστήμη » εἶπε, λίγο πρὶν νοσηλευτεῖ               λόγῳ πνευμονίας, ἀπὸ κορωνοϊό, ὄντας διπλοεμβολιασμένος.
19. Πειραιῶς,Σεραφείμ = « Οἱ διαδηλωτές ἐχθές,2-3 χιλιάδες συνέλληνὲς μας,μὲ τὸν σταυρὸ καὶ τὴν σημαία ποὺ   εἶναι ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν τῆς πατρίδος,ὑπερασπίστηκαν τὸν ἐχθρό,αὐτὸν ποὺ ἀπειλεῖ τὴν ζωή μας,τὸν  κορωνοϊό,τὸν θάνατο δηλαδή !» «Δὲν καταλαβαίνω γιατί γίνεται θέμα ! Τὰ βρέφη κάνουν μέχρι 2 ἐτῶν,16  ἐμβόλια, ποῦ τὸ πρόβλημα νὰ κάνουν κι ἕνα 17ο» (εὖγε,παιδοπροωθητή)
20. Περιστερίου,Κλήμης = « Ἔχουμε δύο μεγάλα ὅπλα,τὴν προσευχή καὶ τὸ ἐμβόλιο.Ἐμβολιαστῆτε ὅπως ἔκανα        κι ἐγώ.» εἶπε,λίγο πρίν ἀρωστήσει,διασωληνωθεῖ καὶ ἀποβιώσει μὲ ἢ ἀπὸ κορωνοϊό.
21. Σητείας,Κύριλλος = «Ἐμβολιαστῆτε χωρὶς ἄλλη καθυστέρηση καὶ ἀναβολή.Εἶναι πράξη χριστιανικῆς ἀγάπης.Εἶναι τὸ μοναδικὸ καὶ ἀξιόπιστο μέσο ἀντιμετώπισης τῆς θανατηφόρου πανδημίας.Δὲν ἔχει καμμία σχέση μὲ ὁμολογία πίστεως, ἡ ἄρνησις τοῦ ἐμβολιασμοῦ.Μὴν ἀκοῦτε τοὺς συνωμοσιολόγους ποὺ βλέπουν παντοῦ ἐχθροὺς καὶ σκορπᾶνε φόβο καὶ πανικό ! »( ὁ Θεός,ἐμβόλιόν ἐστι !)
Ἄρτης-Δράμας-Ν.Ἰωνίας-Φθιώτιδος-Κοζάνης-Χίου-Ρόδου-Γλυφάδος-Πάφου κ.ἄ. μητροπολίτες καὶ ὁλίγοι ἱερεῖς.
      
Μᾶς λέτε ἐν ὁλίγοις = Ποιός Χριστός ! Ξεπερασμένα πράγματα ! Θρησκειομανιακά ! Συνωμοσιολογικά ! Τὰ ἐμβόλια, οἱ φαρμακευτικὲς ἑταιρεῖες, τὸ κράτος, ἡ θεὰ ἐπιστήμη σώζουν !
(Εἶστε γιατροί;; Εἶστε εἰδικοί;;Φαρμακοποιοί;; Φαρμακολόγοι;; Λοιμωξιολόγοι;;Τι γνωρίζετε για τα εμβόλια;;Ἀπὸ ποῦ πηγάζει τέτοια ἔνθερμη καὶ ἐκβιαστικὴ βεβαιότητα ;;ἀναλαμβάνετε τὴν εὐθύνη;; οἱ πολιτικοὶ ἔχουν τὸ ἀκαταδίωκτο,μήπως ἐσεῖς, τὸ ἀκαταλόγιστο;;)
Οὔτε πατέρες,οὔτε ποιμένες,οὔτε Ἔλληνες,οὔτε τοῦ Χριστοῦ εἶσθε.
Ἀπόγονοι τοῦ Ἰούδα,καθαιρείσθω.
Χλιαροὶ καὶ ὑπάκοοι στὴν Δ.Ι.Σ ποὺ ὑπακούει στὸν καίσαρα,ἐμέσεσθε.
Στὸν δρόμο γιὰ τὸν μπαρμπέρη θὰ ἀνταμώσετε,ὡς συνεργοί,ἐγκληματικῆς ὀργάνωσης.
 
«καὶ ἔθυσαν τοὺς υἱοὺς αὐτῶν καὶ τὰς θυγατέρας αὐτῶν τοῖς δαιμονίοις, καὶ ἐξέχεαν αἷμα ἀθῷον,αἷμα υἱῶν αὐτῶν καὶ θυγατέρων…καὶ ἐφονοκτονήθη ἡ γῆ ἐν τοῖς αἵμασι…καὶ ὠργίσθη θυμῷ Κύριος ἐπὶ τὸν λαόν αὐτοῦ..» ψ.105ος
Καλὴ μετάνοια σὲ ὅλους μας.
 
Ταχτσόγλου Καλλιόπη, ἠθοποιός

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr