ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Τα λεπρά πεφταστέρια …

ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ. - 16 Δεκ 2022 - 20:19
Χαίρεται
Η δύναμη της πίστης στο πρόσωπο του Χριστού .
 
Μαρκ. 5,28     ἔλεγε γὰρ ἐν ἑαυτῇ ὅτι ἐὰν ἅψωμαι κἂν τῶν ἱματίων αὐτοῦ, σωθήσομαι.
Γυναίκα, η οποία έπασχε επί δώδεκα έτη από αιμορραγία τον ακολούθησε , πιστεύοντας ότι  αν τον αγγίξει θα σωθεί από το βασανιστήριο της 
.Η πίστη της έδωσε τον φωτισμό ,την πληροφορία ,που την οδήγησε να επιδιώξει την επαφή μαζί του .
 
Η δύναμη της επαφής .
 
Μαρκ. 5,30   ἐπιστραφεὶς ἐν τῷ ὄχλῳ ἔλεγε· τίς μου ἥψατο τῶν ἱματίων;
 
Ο Κύριος  ήξερε ποιός τον άγγιξε  ,όταν στράφηκε πρός τον όχλο ,στράφηκε πρός όλους μας  ,που αργότερα θα μελετούσαμε το Ευαγγέλιο ,για να μας ρωτήσει τίς μου ἥψατο τῶν ἱματίων;
Να μας δείξει την δύναμη της πίστης και την δύναμη της επαφής ,της φερόμενης  ενέργειας της χάριτος ,της άκτιστης, αδιόρατης  ενέργειας ,πάνω στην ύλη .
Άκτιστη ενέργεια που δεν μπορεί να κάτσει  στην ακαθαρσία .
όπως η περιστερά που βγήκε από την κιβωτό και επέστρεφε πίσω στην κιβωτό έως ότου βρήκε καθαρό περιβάλλον να καθίσει και δεν επέστρεψε .
 
Β Κορ. 6,17        διὸ ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε,                             κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς,
 
Τα ιμάτια του Κυρίου , η σκιά του αποστόλου Πέτρου , ότι διαπέρασε  η αγιότητα ,η χάρη του Θεού και βρήκε καθαρότητα μένει σε αυτό 
Τα άγια λείψανα ,τα άφθαρτα σκηνώματα των αγίων ,η ελαστικότητα των σωμάτων των αγίων  μετά θάνατο
Είναι   πλέον Θεραπευτική ύλη  ,είναι θαυματουργή ύλη  ,ευωδιάζει ,μεταφέρει την χάρη αν κάποιος το αγγίξει με πίστη ,με ΜΕΤΑΝΟΙΑ  .
Η επαφή μεταφέρει χάρη αλλά και την επιμόλυνση . 
Αν κάποιος είναι αμετανόητος , ακάθαρτος ,μολυσμένος  από την αμαρτία ,μολυσμένος από πονηρά πνεύματα δεν μπορεί να λάβει την χάρη που μεταδίδει  η ύλη που αγίασε .
Αντίθετα γίνεται μία εστία μετάδοσης αυτής της  αόρατης λέπρας .
Α Κορ. 6,16    ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ὁ κολλώμενος τῇ πόρνῃ ἓν σῶμά ἐστιν; ἔσονται γάρ, φησίν, οἱ δύο εἰς                                 σάρκα μίαν·
 
Λουκ. 17,13      Ἰησοῦ ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς.
 
Κραυγάζανε για βοήθεια οι δέκα λεπροί ἦραν φωνὴν λέγοντες  ,από το μαρτύριο της λέπρας 
Η χειρότερη λέπρα είναι η αόρατη ,αυτή που μεταδίδει η ΑΙΡΕΣΗ   της Παγκοσμιοποίησης ,του Παγκόσμιου συμβουλίου Εκκλησιών ,της ένωσης των Εκκλησιών .
Κάθε χειραψία με τον πάπα ,με παπικούς  ,κάθε χειραψία με αχειροτόνητο σχισματικό ,κάθε επαφή σε χώρο που κινούνται  τέτοιου είδους λεπροί  ,είναι ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ .
Αποκ. 12,6   καὶ ἡ γυνὴ ἔφυγεν εἰς τὴν ἔρημον, ὅπου ἔχει ἐκεῖ τόπον ἡτοιμασμένον ἀπὸ τοῦ Θεοῦ
Ο μοναχισμός ,η ασκητική ζωή ,η ξενιτεία αυτό το σκοπό και φόβο έχει ,να αποφύγει τις πνευματικές επαφές με την ακαθαρσία του κόσμου ,της αίρεσης  ,της πλάνης ,της αμετανοησίας ,με την αμαρτία .
Ο μοναχισμός  έχει ένα μόνο σκοπό ,οι εκλεκτές αυτές ψυχές που κλήθηκαν από τον Θεο ,εἰς τὴν ἔρημον να καθαριστούν από τον Θεό μέσα στην ησυχία και στην μόνωση  ,για να ενεργούν ως αντιαεροπορική προστασία στον κόσμο.
Υπό την επίβλεψη και προστασία της μητέρας μας ,της Υπεραγίας Θεοτόκου ,του τίμιου Προδρόμου και πάντων των αγίων ,για να μάθουν να αγαπάνε ,να μάθουν να κλαίνε για τον κόσμο ,για εμάς όλους .
 
Ματθ. 5,13   Ὑμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς.
 
Τα δάκρυα είναι αλμυρά …, τα δάκρυα συμπάθειας , συμπόνοιας , ανιδιοτελούς ΑΓΑΠΗΣ  είναι αυτά που τρέχουν από τα μάτια της ΠΑΝΑΓΙΑΣ για τον κόσμο  ,αυτά είναι το ΑΛΑΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ,συντηρούν τον κόσμο να μην σαπίσει. ,νεκρωθεί και πεθάνει 
Τέτοια δάκρυα  έβγαιναν ,βγαίνουν και θα βγαίνουν  από τα μάτια  των  παιδιών της ΠΑΝΑΓΙΑΣ των ΑΓΙΩΝ της Εκκλησίας μας 
Αγίων που γεννά ο μοναχισμός  ,η ξενιτεία ,η μόνωση , ακόμα και μέσα στο κόσμο .
Τα μάτια που έχουν τα λέπια της λέπρας, της εκκοσμίκευσης , δεν μπορούν να κλάψουν ,όσες δωρεές και αν κάνουν ,όσες ομιλίες ,όσα κηρύγματα και αν κάνουν ,αν δεν κλαίνε όπως ο άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης  ,είναι 
ά -χρηστά .
 
Ματθ. 5,13        ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ                            καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.
 
Μοναχός , ο οποίος παρασύρθηκε από το ρεύμα του κόσμου  ,άφησε το κομποσκοίνι ,τα Μυστήρια ,την νηστεία ,την μόνωση  ,τον ησυχασμό ,τη ησυχία. 
Κατεβαίνει στον κόσμο , αγάπησε την ψευτική δόξα του κόσμου , τα ζητώ ,τα μπράβο και φροντίζει τις κοσμικές ανάγκες του κόσμου ,για την κοιλιά και μόνο και γυρίζει μεσα στον κόσμο για να εισπράττει  δόξα ,πλανήθηκε .
 
Αποκ. 12,15        καὶ ἔβαλεν ὁ ὄφις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ὀπίσω τῆς γυναικὸς ὕδωρ ὡς ποταμόν, ἵνα                                    αὐτὴν  ποταμοφόρητον ποιήσῃ.
 
Είναι γραμμένο στην Αποκάλυψη ότι θα συμβεί και θα συμβαίνει κυκλικά συνεχώς και εντονότερα έως το τέλος της ιστορίας .
Ο ὄφις θα καταδιώκει να πνίξει την Εκκλησία  με αιρέσεις ,με χρήματα ,με προσφορές  ,να την παρασύρει  
Να παρασύρει  την Εκκλησία  να την διαβάλλει  ,να χαλάσει την ησυχία ,εἰς τὴν ἔρημον εἰς τὸν τόπον αὐτῆς
Να εισχωρήσουν διάφοροι , να εισχωρήσει η πλάνη ,η αίρεση ,η κακοδοξία .
Αποκ. 12,4         καὶ ἡ οὐρὰ αὐτοῦ σύρει τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν                               γῆν
 
Κακώς για εμάς όλους τὸ ἅλας εμωράνθη ,από απροσεξία τους  και δική μας ,η ευθύνη είναι αμφότερά. 
Ειδικά των κεφαλών της Εκκλησίας μας, των Αστέρων μας τους έριξε από τον ουρανό  στην γή βληθῆναι ἔξω  του ουρανού καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.
Αυτών που έπρεπε να φυλάγονται ,να ζούνε ασκητικά ,να ζουν μονωμένοι και προσευχόμενοι .
 
Τα σημεῖα του Θεού Απρ 21, 2022  ,το φετινό  Πάσχα είχαμε βροχή από πεφταστέρια .
 
Μεγάλη Παρασκευή με «βροχή» από πεφταστέρια
 
Η λέπρα της Ουνίας και της  Ουκρανίας .
Η  πνευματική λέπρα  του παπισμού ,της Ουνίας , του παγκοσμίου συμβουλίου Εκκλησιών ,της ένωσης των Εκκλησιών και η πνευματική λέπρα των αχειροτόνητων σχισματικών Ουκρανών ,χτύπησε και μεταδόθηκε σε όποιον τους  δέχθηκε ,τους ασπάστηκε , συλλειτούργησε ,μίλησε μαζί τους .
Οι επαφές με τους ακαθάρτους ,τα πολλά πάρε δώσε μαζί τους ,δεν  επηρεάζουν το ΜΥΣΤΗΡΙΟ της ιεροσύνης ,αυτό ενεργεί μαζί με τα άλλα επτά  εντός της Εκκλησίας .
Αυτή η λέπρα όπως και τα ειδωλόθυτα ,οι μολυσμένες τροφές  από τις ειδωλολατρικές θυσίες επηρεάζανε τους ασθενέστερούς πνευματικά της εποχής των αποστόλων ,για αυτό συνιστούσαν προσοχή στην επαφή με τα ειδωλόθυτα 
Αυτή η λέπρα  προχωράει πολύ γρήγορα στον λαό και στον κλήρο ,όσοι είναι εκτός Εκκλησίας ή δεν κατέχουν θέσεις μέσα στην Εκκλησία ,τους φυλάει ο Θεός από την λέπρα ,την μάστιγα και θα τους εισάγει αφού καθαρίσε την Εκκλησία του 
 
 Πραξ. 11,9   ἃ ὁ Θεὸς ἐκαθάρισε σὺ μὴ κοίνου.  
αυτά, που Θεός εκαθάρισε, συ μη τα θεωρείς μολυσμένα.
 
‘Οπως  έκανε και πρίν την κήρυξη  του Ευαγγελίου από τους αποστόλους  και το έδειξε με όραμα στον απόστολο Πέτρο ,την κάθαρση που είχε επιφέρει στους Εθνικούς πρίν δεχτούν το Ευαγγέλιο .
 
Η Θεραπευτική μέθοδο της λέπρας ,το νέο πλήρωμα .
 
Πραξ. 9,17         Ἀπῆλθε δὲ Ἀνανίας καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν, καὶ ἐπιθεὶς ἐπ᾿ αὐτὸν τὰς χεῖρας εἶπε· Σαοὺλ ἀδελφέ, ὁ Κύριος ἀπέσταλκέ με, Ἰησοῦς ὁ ὀφθείς σοι ἐν τῇ ὁδῷ ᾗ ἤρχου, ὅπως ἀναβλέψῃς καὶ πλησθῇς Πνεύματος Ἁγίου.
 
Η δύναμη της χειροτονίας μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία ,η μεταφορά του Αγίου Πνεύματος  με την επίθεση των χειρών
Φαίνεται στο σημείο που ο Ανανίας κάνει την χειροτονία του πνευματικά ,τυφλού και λεπρού μέχρι τότε
Σαούλ ,με αποτέλεσμα ο απόστολος Παύλος να δεί ξανά μετά από τρείς ημέρες .
Πραξ. 9,18         καὶ εὐθέως ἀπέπεσον ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ ὡσεὶ λεπίδες, ἀνέβλεψέ τε
 
Τα μάτια του Σαούλ ,του αποστόλου Παύλου ,μόλις είδαν τον Χριστό τυφλώθηκαν ,σκεπάστηκαν με λέπια σαν του λεπρού και χρειάστηκε την χειροτονία του Ανανία για να καθαριστεί .
 
Ματθ. 18,7 οὐαὶ τῶν ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι᾿ οὗ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται.
 
Η πνευματική δύναμη σε κάθε άνθρωπο είναι διαφορετική , άλλος δεν επηρεάζεται από αυτήν την λέπρα ,δεν κλείνουν με λέπια  , τα μάτια του ,όταν έλθει σε επαφή με λεπρούς πνευματικά. 
Άλλος όμως μπορεί  λόγω αδυναμίας , να ασθενήσει , να κλείσουν τα πνευματικά του μάτια και να μην ξαναδεί  ποτέ την ΑΛΗΘΕΙΑ .
Όποιος   μολυνθεί  αμετανόητος και αδιόρθωτος ,μεταφέρει αυτήν την λέπρα εδώ και εκεί στον κόσμο γύρω του 
συμφέρει αὐτῷ ἵνα κρεμασθῇ μύλος ὀνικὸς εἰς τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ καταποντισθῇ ἐν τῷ πελάγει τῆς θαλάσσης
 
Ματθ. 3,9  ὁ Θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ.  
Τα λεπρά πεφταστέρια της εποχής του Σαούλ ήταν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι .
Έτσι ο Κύριος ,αφού τους προσκάλεσε σε ΜΕΤΑΝΟΙΑ και δεν την δέχτηκαν , άφησε αυτά τα πεφταστέρια στο χώμα και ανέστησε από πέτρες  νέους αστέρες  ,νέα τέκνα τῷ Ἀβραάμ.
Έτσι θα κάνει μέχρι το τέλος αυτού του κόσμου ,θα  μακροθυμεί καιρὸν καὶ καιροὺς καὶ ἥμισυ καιροῦ  
 θα καλεί εις ΜΕΤΑΝΟΙΑ κάθε πεφταστέρι ,κάθε άνθρωπο ,κάθε άρρωστο λεπρό  πλάσμα , να το σηκώσει ,να το θεραπεύσει ,να του πλύνει τα λέπια από τα μάτια .
 
Ζητούνται Κολλυβάδες ,αγωνιστές ,νηπτικοί  ,προσευχόμενοι .
 
Τα Αστέρια μεσα στην ιστορία  συνεχώς γίνονται πεφταστέρια και πέφτουν στην γή ,αφήνουν  την ερημιά ,την ησυχία και ανακατεύονται  με τον κόσμο και  μωραίνονται .
Αυτό γινόταν και στην εποχή που αναγεννήθηκε ο ησυχασμός με τους Κολλυβάδες Όσιους Πατέρες 
Πάλεψαν  να  επαναφέρουν στον Άθωνα τον ησυχασμό ,την μόνωση ,την ησυχία ,πολέμησαν την εκκοσμίκευση και νίκησαν ,αλλά ο ὄφις δεν ησυχάζει ..
 Οι πρωτεργάτες του πίστευαν ότι η αναγέννηση της Εκκλησίας και του έθνους θα μπορούσε να γίνει μόνο μέσα από την αναβίωση της μυστικής και νηπτικής θεολογίας των πατέρων.
Η θεόκινητη αυτή χορεία υποστήριζε επίσης τη συχνή θεία Κοινωνία και την επαναφορά της Εκκλησίας μας στην ησυχαστική ζωή
.Έτσι οι Κολλυβάδες Πατέρες έδιναν έμφαση στη διδασκαλία του ησυχασμού και πρότειναν θέσεις του Αγίου Συμεών, του Νέου Θεολόγου, του 11ου αιώνος και του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, του Μεγάλου αυτού Πατρός και διδασκάλου του 14ου αιώνος, που παρεξηγήθηκε, πολεμήθηκε και διώχθηκε για χάρη της αληθείας.
Αντίσταση στην αλλοτρίωση που προκαλούσε ο ευρωπαϊκός διαφωτισμός μεταξύ των Ορθοδόξων.
 
Πατρίς Θρησκεία οικογένεια 
Απλά περιμένουμε να ανοίξει η γή να  καταπιεί  τον ποταμό  που  ο δράκων ἔβαλεν ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ Περιμένουμε να ξεραθεί η συκιά αφού  πέρασε  καιρὸν καὶ καιροὺς καὶ ἥμισυ καιροῦ   και δεν παρήγαγε καρποὺς ,δεν είχε ΜΕΤΑΝΟΙΑ .
Να επιθέσει ο Θεός τα χέρια του σε νέους Σαούλ , να δώσει ο Θεός νέους αστέρες ,νέους Κολλυβάδες για να μας βγάλουν από τον πόνο ,απο το σκοτάδι του άδη ,από τον Θάνατο .
Αυτά τα ταλαιπωρημένα παιδιά ,την νεολαία μας ,τα παιδιά μας ,τις διαλυμένες οικογένειες ,το νέο αίμα που κάθε ημέρα  πονάει ,υποφέρει ,χάνεται στο σκοτάδι .
 
Να στηριχτεί η οικογένεια αυτό το κύτταρο της κοινωνίας  ,
να θεραπευτούν οι παλιές και να φτιαχτούν υγιείς νέες .
Τότε θα θεραπευτεί και η πατρίδα σταδιακά ,με επίκεντρο την Ορθοδοξία ,την μόνη Θρησκεία που ο Θεός αναζητά τον άνθρωπο να τον θεραπεύσει .
 
Αποκ. 12,16      καὶ ἐβοήθησεν ἡ γῆ τῇ γυναικί, καὶ ἤνοιξεν ἡ γῆ τὸ στόμα αὐτῆς καὶ κατέπιε τὸν ποταμὸν                            ὃν ἔβαλεν ὁ δράκων ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ.
 
Καλή φώτιση και αρχή Μετανοίας 
 
 
Γ.Μ 
Loading...

Στείλε μας το άρθρο σου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr