ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

«ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ» … Η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ …«Ει τις έχει ους ακουσάτο!»(Αποκ.ΙΓ’9)

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ. - 6 Ιούν 2017 - 17:00
Υποστηρίξτε το triklopodia με μια δωρεά για ανεξάρτητη ενημέρωση

Εκ των τελευταίων, μεγάλης αξίας λόγων του γλυκύτατου Ιησού μας, (λίγο πριν παραδώσει το πνεύμα Του,στον Πατέρα Του) ήταν και να βεβαιώσει ότι το σωτηρειώδες έργο που Του ανέθεσε, εκπληρώθηκε στο ακέραιο.

Τακτοποιήθηκε! «ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ»!

«Όλα ετελέσθησαν», κατά το σχέδιο της θείας οικονομίας, από τον Μονογενή αγαπημένον Του Υιόν ,θυσιάζοντας τη ζωή Του για τη δική μας σωτηρία!

«Όταν δηλαδή όλα ετακτοποιήθησαν, «αφού έκλινε την κεφαλήν του» (διότι ούτε αυτή είχε καρφωθή), παρέδωσε το πνεύμα του», δηλαδή, εξέπνευσεν.

Αν και βέβαια η τελευταία εκπνοή δεν συμβαίνει μετά την κλίσιν της κεφαλής, εδώ όμως συνέβη το αντίθετον. Διότι δεν έκλινε την κεφαλήν επειδή εξέπνευσε, πράγμα που συμβαίνει με ημάς, αλλά εξέπνευσεν όταν έκλινε την κεφαλήν. Με όλα αυτά έδειξεν ο Ευαγγελιστής ότι αυτός ήτο Κύριος του παντός.» (Ιερ.Χρυς.ΠΕ 20-25)

Το σωτηρειώδες σχέδιο του Θεού, ως σταθμός στην ιστορία της ανθρωπότητας, πήρε τέλος πριν 1984 χρόνια.

Ποιος θα διανοούνταν τον Θεό, το δημιουργό του Σύμπαντος κόσμου, άνθρωπο ταπεινό, απλό ανάμεσά μας, με μοναδικό σκοπό να μας διδάξει σε όλα τα επίπεδα το πώς πρέπει να ζούμε για να χαρούμε πνευματικά και σε τούτη τη ζωή και στην άλλη, ευρισκόμενοι πλησίον Του, ως συγκληρονόμοι;

Ο δε λόγος Του (διδασκαλία Του) επιβεβαιωνόταν με τα θαυμαστά έργα Του ,για να πιστοποιηθεί ο Λόγος Του και παράλληλα να μας δείξει ότι όλα αυτά που βασανίζουν τον κόσμο (εκ του κόσμου), αρρώστιες, πλάνες, ακάθαρτες σκέψεις, πάθη, είναι ξένα προς Αυτόν και θα είναι ξένα και προς εμάς αν Τον ακολουθήσουμε!

Εάν είχαμε Πίστη ως κόκκο σινάπεως μεγαλύτερα θαύματα θα κάναμε, γιατί είμαστε πλασμένοι για τέτοιες καταστάσεις και όχι να «έρπουμε στη γη»! Μέχρι και ανάληψη σώματος εν ζωή μπορεί να γίνει. Μας το δίδαξε και αυτό με τα γνωστά παραδείγματα-γεγονότα και όλα αυτά όταν επιστρέψουμε στην προ-πτωτική κατάσταση.

Ύστατη προσπάθεια του Θεού Πατρός, με σχέδιο που εξέπληξε τους Αγγέλους και ενέπαιξε και πίκρανε σφόδρα τον εκπεσόντα εωσφόρο. Το ασύλληπτο σχέδιο αποκάλυπτε ο γλυκύτατος Ιησούς λίγο-λίγο στις παραβολές διδάσκοντας, αλλά… που να καταλάβουν οι πολυκαιρισμένοι, σκοτισμένοι νόες των ανθρώπων!

Αυτοί είχαν και συνεχίζουν να έχουν στο νου τους την «εκμετάλλευση της αμπέλου»!

Τους είπε:

«Έτι ουν ένα υιόν έχων, αγαπητόν αυτού, απέστειλε και αυτόν έσχατον προς αυτούς λέγων ότι εντραπήσονται τον υιόν μου. Εκείνοι δε οι γεωργοί, θεασάμενοι αυτόν ερχόμενον, προς εαυτούς είπον ότι ούτος εστίν ο κληρονόμος. Δεύτε αποκτείνωμεν αυτόν,και ημών έσται η κληρονομία. Και λαβόντες απέκτειναν αυτόν και εξέβαλον αυτόν έξω του Αμπελώνος.» (Μαρκ.ΙΒ’6,7,8)

Και ενώ έλεγαν οι υποκριτές, ότι πατέρα από τον οποίον κατάγονται είναι ο Αβραάμ, εφόνευσαν Αυτόν (τον Ιησού). Γι ’αυτό τους είχε πει προ ολίγου ότι:

«Πατέρας σας από τον οποίον κατάγεσθε είναι ο διάβολος, γιατί τα θελήματα αυτού κάνετε». Ήταν τόσο ταπεινός ο Κύριος και τα γεγονότα διαδραματίζονταν τόσο απλά αλλά συγκλονιστικά που μόνο οι αγαθές ψυχές κατανοούσαν και πίστευαν, οι δε σκληρόκαρδοι, αμφέβαλαν και επαναστατούσαν. Τους ενδιέφερε το ποιος είναι Αυτός που κάνει αυτά, αφού είναι… γιος μαραγκού. Δεν τους ενδιέφεραν αυτά που έλεγε και έπραττε.

Κατάλαβαν  ότι τα λόγια Του ήταν γι’ αυτούς και αντί να έρθουν σε συναίσθηση, αγρίεψαν περισσότερο θέλοντας να τον συλλάβουν. Από τότε μέχρι σήμερα και ενώ θα έπρεπε να «συνεννοούμαστε με τα μάτια», εντούτοις ούτε εμείς κατανοούμε τη διδασκαλία ,ούτε φοβόμαστε με το άκουσμα του: «Ήγγικεν η ώρα» που ακούγεται –λέγεται εδώ και 1984 έτη.

Ούτε μυαλό βάλαμε μετά από τόσους Αγίους και τόσα θαύματα  που γίνονται συνεχώς. Δείτε την ακάθαρτη επιρροή που ασκεί ο διάβολος στις ψυχές των ανθρώπων, ακόμη και σε αυτούς που υποτίθεται ότι «ποιμαίνουν»!

Τους πείθει ο πονηρός ότι μπορούν να γίνουν ανώτεροι πνευματικά με τρόπους δικούς τους, ανατρέποντας την πεπατημένη οδό των Αγίων και παραβλέποντας ότι τίποτα μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε και ενώ τα γνωρίζουμε από τις γραφές δεν έχουμε την αγνή πνευματική διάθεση να πράξουμε το «κατά Θεόν». Απόλυτα μοιάζουν κάποιοι με τον εωσφόρο που πολύ καλά γνωρίζει τα πάντα, αλλά δεν θέλει να πράξει το θεάρεστο. Αχ…! Αυτό το θέλω …! «Εγώ θέλω». Πόσο δύσκολο είναι αυτό το «σημείο», ενώ φαίνεται απλό και κατανοητό.

Λέω πως μοιάζουν με τον εωσφόρο διότι μόνο αυτός επιδιώκει την κατάλυση του Νόμου και την ανάδειξη του χαώδους συνονθυλεύματος της ΠΑΝ-θρησκείας, γιατί μόνο έτσι μπορεί να επικρατήσει και να διοικήσει, εξουσιάζοντας  τους πάντες και κατόπιν να τους οδηγήσει στην …απώλεια. Απώτερος  σκοπός του είναι αυτός !Το δε δόλωμα… το θηρίο.

Η μέθοδος του είναι να υποτιμήσει τους ζηλωτές στα μάτια των Χριστιανών, ενώ ο Θεός μας θέλει ζηλωτές,με Θείο ζήλο. Προβάλλει την αγαπολογία που είναι ψεύτικη αγάπη, θέλοντας να υποβαθμίσει την ακρίβεια δια της οποίας, έχουμε εντολή, πως μόνο τηρώντας την, θα σωθούμε! Επιδιώκει να μας απομακρύνει από το «κελάκι» μας ή αλλιώς από τον 2ο «ναό» μας, γιατί έτσι περισπάται ο νους και ευκολότερα αυτός διεισδύει.

Μας αυξάνει τις μέριμνες και κάνει κάθε τι, για να μας αποτρέψει από τον Ευαγγελικό τρόπο ζωής, δηλαδή την πεπατημένη οδό των Αγίων.

Ύστατες προσπάθειες  του διαβόλου και των οργάνων του, να γκρεμίσουν το «πανδοχείο» ενώ γνωρίζουν ότι «και πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν αυτής.»

Χαίρονται όμως όταν ψυχές ανθρώπων χάνονται, ενώ θα μπορούσαν να βοηθηθούν.

Η Εκκλησία του Χριστού είναι το θεραπευτήριο , «πανδοχείο» και ο Ιησούς Χριστός ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων, «Ο ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ». Αυτοί δε ,που θα ιαθούν πολύ καλά και θα «ξεπηδήσουν» ως Άγιοι  από το «θεραπευτήριο», άγνωστο το πόσοι θα είναι ,θα είναι αυτοί που αγάπησαν σφόδρα τον «θεραπευτή τους Σαμαρείτη», τον ευεργέτη και σωτήρα τους.

Στο θεραπευτήριο δε, έδειξαν σωφροσύνη και υπακοή ,προκειμένου να θεραπευτούν. Εάν τώρα κατεβάζουμε -κάθε τόσο-τον πήχη χαμηλότερα ως προς την ακρίβεια της Εκκλησίας, με τη δικαιολογία ότι οι απαιτήσεις του σύγχρονου κόσμου είναι άλλες, συνεπώς ας προσαρμόσουμε την Εκκλησία του Χριστού στο σύγχρονο κόσμο, τότε ΠΑΡΑΒΑΙΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ,ερχόμαστε σε αντίθεση με το «δια της ακριβούς τήρησης της διδαχής» και ως επακόλουθο, είναι να μην έχουμε Αγίους, να έχουμε περισσότερους «αρρώστους», για την ακρίβεια …όλοι θα «αρρωστήσουμε» σταδιακά και θα χαθούμε.

Το ήξερε αυτό ο Κύριός μας και μας παρήγγειλε προς αποφυγή αυτού «ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν αλλά οι Λόγοι μου θα μείνουν στους αιώνας». Και πάλι «ούτε κεραία ,ούτε κόμμα ΔΕΝ θα προσθέσετε ή αφαιρέσετε».

Υποθετικά τώρα, σε περίπτωση ένωσης αιρέσεων με την Ορθόδοξη Εκκλησία μας ή όπως λένε οι «σοφοί», πως σωζόμαστε και μέσω άλλων θρησκειών, σε ποιόν «ιατρό» θα προτείνετε να πάει ο ασθενής;

Σε ποιο «θεραπευτήριο», εκκλησία να «εισαχθεί»; Ας μην ξεχνάμε το : «Εγώ ειμί ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων».

Και αλλού αναφέρει: «Εγώ ειμί η θύρα δια εμού εάν τις εισέλθη σωθήσεται…»(Ιωανν.Ι’9)

Έχετε λοιπόν παραδεχθεί ως αρνητές, αποστατούντες και πολέμιοι του Χριστού ,ότι υπάρχουν πολλοί «ιατροί» και πολλά «θεραπευτήρια» όπου ο ασθενής γίνεται καλά, δηλαδή σώζεται. Το λέτε άλλωστε και ευθέως, αδιάντροπα πως σωζόμαστε και μέσω άλλων θρησκειών. Η βλασφημία σας ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΑ!!

Αντί να συσπειρωθείτε δια της μετανοίας και να οδηγήσετε τον κόσμο, που έχει πραγματική ανάγκη βοήθειας από τα χτυπήματα των διαβόλων, μολυνθήκατε από τους αιρετικούς –παπικούς και απαιτείτε με εωσφορικό θράσος, να σας ακολουθήσουν ΟΛΟΙ.

Ακούστε τι θα πάθετε: ΘΑ ΣΑΣ ΝΤΡΟΠΙΑΣΕΙ Ο ΙΑΤΡΟΣ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΑΚΑΛΑΤΕ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ Η ΓΗ ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΤΑΠΙΕΙ,ΟΤΑΝ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΩΣΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΑ ΠΛΕΟΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΔΗΝΑΡΙΩΝ {«ό,τι αν προσδαπανήσης, εγώ εν τω επανέρχεσθαι με αποδώσω σοι » (Λουκ.Ι’35)} ΣΤΟΝ «ΠΑΝΔΟΧΕΑ».

Σε δεκαέξι χρόνια εξοφλούνται τα δύο δηνάρια αρχομένης εκ του «ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ» όπου πήρε τέλος το σωτηρειώδες σχέδιο του Θεού και απ’ όπου ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση, υπολείποντος του «ό,τι αν προσδαπανήσεις  όταν επανέρθω Εγώ θα σου το αποδώσω».

Λαμβανομένου δε ότι: «θα κολοβώσει τον χρόνο» διότι δεν θα μείνει κανένας πιστός «θα πλανηθούν και οι εκλεκτοί», καθώς είπαμε πως θα συμβεί κατεβάζοντας συνεχώς τον «πήχη» της εκκλησιαστικής ακρίβειας, πρέπει να μας κατέχει σύγκρυο και όχι να αυθαδιάζουμε και να βλασφημούμε προκαλώντας την κόλαση, και οι αιώνες μόνο οκτώ. Ας λογαριάσουν όσοι θεωρούν ότι μπορούν να παίζουν με την Εκκλησία του Χριστού, και όλα αυτά για την ώρα της «επιστροφής Του και της εξόφλησης».

Δηλαδή και αλλιώς : « Τι ουν ποιήσει ο κύριος του  αμπελώνος ; Ελεύσεται και απολέσει τους γεωργούς τούτους, και δώσει τον αμπελώνα άλλοις».(Μαρκ.ΙΒ’9).

ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΜΩΣ ΤΟ ΠΙΟ ΒΑΣΙΚΟ ,ΟΤΙ Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΔΙΟΤΙ ΑΝ ΕΞΑΡΤΙΟΤΑΝ ΔΕΝ ΘΑ ΑΦΗΝΑΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΧΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΝΘΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ!… Συνεπώς, αν αφήσουμε τη Δευτέρα παρουσία που μόνο ο Πατέρας γνωρίζει τον ακριβή χρόνο, είμαστε «έτοιμοι για ακόμα και αύριο το πρωί;» Τέτοια επιρροή πλάνης ασκεί ο διάβολος πάνω μας όταν του δίνουμε δικαίωμα ,ενώ θα έπρεπε να κρεμόμαστε από τα χείλη των Αγίων Πατέρων (αδιαλείπτως  προσευχόμενοι )που μιλούσαν γιατί τους το υπαγόρευε το Άγιο Πνεύμα. Ήταν και αυτοί άνθρωποι από αίματα όπως εμείς, εντούτοις αγίασαν και μας άνοιξαν τον δρόμο αλλά όντες τυφλοί δεν τον βλέπουμε.

Mοιάζουμε με τα σχολιαρόπαιδα  που τους δίνεται η άσκηση να την λύσουν και προκειμένου να βοηθηθούν τους δίνεται και η λύση. Δεν έχουν παρά να κάνουν πιστή αντιγραφή για να βαθμολογηθούν άριστα ,εξασφαλίζοντας την επιτυχία. Αυτά όμως σχίζουν την κόλλα του διαγωνίσματος, πετούν τη λύση του προβλήματος, φεύγουν από την αίθουσα εξετάσεων και μετά από καιρό χτυπούν το κεφάλι τους στον τοίχο. Είναι όμως αργά!

Αυτό θα πάθουν και αυτοί που θέλουν να πετάξουν τις «διαχρονικές  έτοιμες λύσεις των προβλημάτων» και να τραβήξουν δικούς τους δρόμους, διοργανώνοντας  συναγωγές ονομάζοντάς τες «Άγιες και Μεγάλες», όπως τη ληστρική ψευδο-σύνοδο Κρήτης.

(βλέπε: ΟΥΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟ-ΣΥΝΟΔΟΥ, http://www.triklopodia.gr/%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%BB%CE%B7%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%83-%CF%88%CE%B5/  )

Διανοούνταν να πουν ποτέ οι Άγιοι ,ενώ πρόσταζαν ακόμα και τη φύση, ότι είναι Άγιοι;

«Χώμα είμαι» έλεγαν, «χώμα», τα δε δαιμόνια  έτρεμαν μπροστά τους ,και αν δεν οικονομούσε ο Θεός τη γνωστοποίησή τους προς όφελός μας, στην αφάνεια θα έμεναν.

Διότι αυτοί που επικοινωνούν με τα ουράνια δεν έχουν ανάγκη τα εύσημα του κόσμου, εκ του κόσμου που άρχεται εκ του διαβόλου.

Τώρα θα αποδειχθεί πόσο αγαπάμε τον Πατέρα μας. Τώρα γίνεται το τελικό «ψήσιμο των πήλινων σκευών» και το τελικό κοσκίνισμα. Και αλλιώς: «Τώρα θα ξεχωρίσει η ήρα από το σιτάρι».

Τώρα θα φανεί ποιον έχει πατέρα ο καθένας και ποιανού τα θελήματα κάνει. Μη διανοηθούμε επομένως να εκφράσουμε παράπονο «γιατί σε εμένα;» όπως έκανε κάποιος που υπέγραψε, χαιρέτισε και αγκάλιασε τον εχθρό του Χριστού (ΑΝΤΙ-χριστο πάπα), κατά τον Άγιο Κοσμά.

Έχουμε ρητή εντολή να είμαστε μακριά από τους αιρετικούς όχι γιατί δεν τους θέλουμε αν μετανοήσουν, αλλά γιατί δεν τους βγαίνει ο λόγος από το στόμα τους, κολλάει στο Σα…,ο Σα…Δεν μπορούν να πουν  Ο ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ, γιατί είναι αμετανόητοι,  καταδικάζονται μόνοι τους για μία μόνο λέξη. Δεν τους βγαίνει το ήμαρτον, επιμένουν στο αλάθητο, θέλουν το ΕΓΩ τους, το δικό τους θέλημα. Επ’αυτού ο Άγιος Ισαάκ λέει ότι : «το δικό μας θέλημα μας οδηγεί στη οίηση ,αναπόφευκτα στην πλάνη και στην αίρεση».

Πώς να δεχθούν λοιπόν, τους Αγίους οι οποίοι τους ελέγχουν, τους καυτηριάζουν και τους καταδικάζουν, δεδομένου ότι θα σωθούν μόνο αυτοί που δέχονται το …«καθάρσιο»;

Ποτέ στον πόλεμο δεν πάμε χωρίς όπλα, πόσο μάλλον στον πόλεμο κατά του διαβόλου.

Τα όπλα μας …η ΟΡΘΗ ΠΙΣΤΗ ,η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ,η ΜΕΤΑΝΟΙΑ και οι ΓΝΩΣΕΙΣ που ο διάβολος δεν θέλει τίποτα από αυτά! Γι’αυτό θα ακούτε να σας λένε ότι εσείς να κάνετε υπακοή και εμείς θα σας ποιμάνουμε  εκεί που ξέρουμε ,δεν χρειάζεται να ανησυχείτε γιατί εμείς …αγρυπνούμε και έχουμε ορκιστεί να σας υπηρετούμε.

Αντ αυτού έχουν ήδη υπογράψει την προδοσία.

Είναι φοβερό, το πώς  συμπεριφέρονται οι υποκριτές. Ο Κύριος μας είπε:  «Ερευνάτε τας γραφάς γιατί μέσα θα βρείτε την Αλήθεια η οποία θα σας ελευθερώσει».

Δηλαδή, δεδομένου ότι η αλήθεια είναι ο ίδιος ο Θεός, «Εγώ ειμί η Αλήθεια», ερευνώντας θα γνωρίσουμε τον Θεό που θα μας απαλλάξει από τα πάθη μας, συνεπώς επίτευξη πρώτου σταδίου,η κάθαρση .Να γιατί ο διάβολος τρέμει τις γραφές και την κάθαρση που ανοίγει το δρόμο στη φώτιση.

Κακώς αφήνουν να πλανάται ότι μόνο ο κλήρος δικαιούται να μιλάει και ότι ο λαός θα ακολουθεί τον κλήρο άκριτα. Κάνουν  πως δεν ξέρουν οι πονηροί το: «Ου γαρ εισί δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί ειμί εν μέσω αυτών».(Ματθ.ΙΗ’20)

Τον σεβασμό δε του ποιμνίου  προς το ράσο, το εκλαμβάνουν ως δικαίωμα επί των ψυχών του.

Θα πρέπει, λοιπόν ή να τους ακολουθείς τυφλά και αδιαμαρτύρητα ,ή να εκδιωχθείς.

Καμία σχέση με τη Θεία Διδασκαλία!!

«Σεις όμως παιδάκια μου, έχετε αναγεννηθεί από τον Θεόν και έχετε νικήσει τους ψευδο-διδασκάλους αυτούς δια της εμμονής σας εις την αληθή διδασκαλίαν…»(Α’Ιωαν.Δ’4)

Εύχομαι να παραμείνουμε πιστοί μέχρι τέλους όπως και στην επιστροφή των πλανεμένων. Όσοι Χριστιανοί ευαρεστούνται στην έρευνα των Γραφών, ας παρακολουθούν τα γεγονότα με προσευχή, προσοχή και  θαυμασμό. Διότι οι προφήτες ποτέ δε λένε ψέματα, και αν στη Νινευή έγινε το αντίθετο ήταν για να μας δείξει ο Θεός ότι ακόμα και τα σχέδια Του (αποφάσεις Του) αλλάζει όταν «ρίξουμε στάχτυ στα κεφάλιά μας» και «επιστρέψουμε τα κλεμμένα» και μετανοήσουμε όπως οι Νινευίτες.

Επειδή όμως τούτο είναι αδύνατον να γίνει (κατά τις προφητείες) στους έσχατους καιρούς που διάγουμε, προτιμούν κάποιοι να αλλάξουν θρησκεία αφού δεν μπορούν να επιστρέψουν εις «τετραπλούν» (όπως ο Ζακχαίος) ούτε καν ισόποση την αρπαγή.

Γι’αυτό και : «Όλα τα αδικήματα και  αι καταπιέσεις ,που θα κάμη με τα όργανά του το θηρίο ,θα πληρωθούν και θα τιμωρηθούν με το αυτό μέτρον και νόμισμα. Εδώ θα δειχθή η υπομονή και η πίστις των Χριστιανών» (Αποκ.ΙΓ’10).

Εκ του θηρίου δε που «του εδόθη κατά θείαν παραχώρησιν να εξουσιάση κάθε φυλή και λαόν και γλώσσαν και έθνος»(Αποκ.ΙΓ’7) θα είναι η αιτία που «θα προσκυνήσουν τον ΑΝΤΙ-χριστο αυτόν όλοι οι κάτοικοι της γης»(Αποκ.ΙΓ’8).

Να λοιπόν πως αυτοαποκαλύφθηκε, αδελφοί μου το θηρίο, να που αποσκοπούν …τα «έργα αγάπης», να γιατί νίκησε το θηρίο όλους τους κατοίκους της γης. Εκτός «αυτών που δεν εδειλίασαν εις τον κατά του θηρίου ΑΓΩΝΑ»(Αποκ.ΚΑ’8) και «είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής του σφαγμένου αρνίου»(Αποκ.ΙΓ’8).

Να γιατί «δεν μπορούμε δύο κυρίους να υπηρετούμε».

Ο δε Άγιος λαμβάνοντας αφορμή από τα ανωτέρω λέει ότι «το πάθος της φιλαργυρίας ως τρίτος «επισκέπτης», αν μπει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου ανοίγει όλες τις πόρτες της ψυχής και εισέρχονται όλοι οι δαίμονες μαζί (όλα τα πάθη), άντε μετά να τους βγάλεις. Μόνο με θαύμα, όπως στη Νινευή!

Να γιατί νίκησε το θηρίο όλους τους κατοίκους της γης, εκτός αυτών που το περιφρονούν, το χλευάζουν, το «διαμελίζουν» και το «διασκορπούν».

«Ει τις έχει ους ακουσάτο»(Αποκ.ΙΓ’9)

Ιδού λοιπόν η ερμηνεία που ζητήθηκε (και για όσους τη ζητούν). «Θέλω ερμηνεία, τι θα πει αυτό το πράγμα;» Ότι δηλαδή «δόθηκε η δύναμη και η εξουσία από τον Θεό στον αντίχριστο να κάνει πόλεμο με την Εκκλησία και να νικήσει».

ΜΗ ΓΕΝΟΙΤΟ! Άλλο μας λέει η Γραφή, ότι δηλαδή: « Επετράπει εις αυτό (το θηρίο) να κάμη πόλεμον με ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΓΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ ΑΥΤΑ»(Αποκ.ΙΓ΄7).

Τα μέλη θα νικήσει και όχι την Εκκλησία του Χριστού, ακόμα και τους εκλεκτούς θα νικήσει όχι όμως την Εκκλησία,το ξαναλέμε!

Το βεβαιώνει ο ίδιος ο Κύριός μας αλλού: «Και πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν αυτής» (Ματθ.ΙΣΤ’18).

Ούτε θα νικήσει όλα τα μέλη διότι λέει ότι θα νικήσει όλους αυτούς «όσων το όνομα δεν έχει γραφή σύμφωνα με την προαιώνιον βουλήν του Θεού από τον καιρόν, που ήρχισε να κτίζεται ο κόσμος, εις το βιβλίον  της ζωής του σφαγμένου αρνίου».(Αποκ.ΙΓ’8).

Oύτε ήττα του σταυρού υπάρχει όπως αναφέρθηκε, ποτέ μα ποτέ ,ούτε τώρα ,ούτε στο μέλλον, ούτε στο παρελθόν, ούτε κοσμικά, διότι άνθρωποι εκ του «κόσμου» ήταν οι μάρτυρες που εκουσίως έπεφταν στην πυρά ,στον σταυρό ή στον διαμελισμό. Ο Πατέρας μας όμως, μη αντέχοντας να βλέπει τέτοια ΑΥΤΑΠΑΡΝΗΣΗ από τα παιδιά Του, τα ΧΑΡΙΤΩΝΕ και αντί να πονούν, ΕΥΑΡΕΣΤΟΥΝΤΑΝ  σφόδρα.

Διότι πάλι μας το βεβαιώνει, πως  όποιος πιστέψει στο ΣΤΑΥΡΟ και να τον δαγκώσουν τα φίδια που μισούν τους Χριστιανούς ,δεν θα τον θανατώσουν, όπως το χάλκινο φίδι που ύψωσε ο Μωϋσής στην έρημο.

Καμία κάρτα του πολίτη δεν θα μας οδηγήσει στη βασιλεία του ουρανού. Εμείς έχουμε ταυτότητα ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ και ταυτοποιούμε πως είμαστε τέκνα Θεού από την ΟΡΘΗ ΠΙΣΤΗ,ΠΡΑΞΗ και από το ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ, όπου υπάρχει η διδασκαλία του γλυκύτατου Ιησού μας και την φυλάμε ΑΚΕΡΑΙΗ.

Καταλάβετε πως η «νέα τάξη» θέλει την ΚΑΘΥΠΟΤΑΞΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ,ΤΗΝ  ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ, όχι επειδή πιστεύουν, αυτοί δεν πιστεύουν πουθενά .Θέλουν ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ και ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ .Όσοι δε, εργάζονται για τα σχέδια αυτά, είναι ΑΝΤΙ-ΧΡΙΣΤΟΙ και πολλοί, χωρίς να το καταλαβαίνουν… εξυπηρετούν τα ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑ!

Το επόμενο βήμα τους είναι να φέρουν ως  δήθεν σωτήρα  τον  «Μεσσία»  της ανθρωπότητας, τον ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ!

Συνεπώς, όλοι τους εξυπηρετούν  την προσωπική του έλευση.

Κάποτε ακούγονταν ως φανταστικοί λόγοι ,τώρα που διαδραματίζονται τα έσχατα και αποδεικνύονται ,η διοικούσα εκκλησία λέει ότι «κάποιοι προβάλλουν φανταστικούς λόγους δογματικής ακρίβειας» και τους κατονομάζει ως «φατρίες», που αντιστέκονται και δεν δέχονται την έλευση του αντιχρίστου.

Και αντί να καλλιεργεί ως όφειλε το μαρτυρικό φρόνημα, ΦΟΒΑΤΑΙ να αποκαλέσει τον ΠΑΝΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗ ΠΑΠΑ ως ΑΝΤΙ-χριστο, ή ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ!

Εάν και ο κλήρος δεν εννοεί ότι ο οικουμενισμός δεν είναι απλά ΑΙΡΕΣΗ, αλλά ΠΑΝ-ΑΙΡΕΣΗ και προετοιμάζει την προσωπική έλευση του αντιχρίστου ,τότε βρισκόμαστε στο σημείο που οι προφητείες αναφέρουν την ΠΛΑΝΗ και τη ΜΕΓΑΛΗ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ…!

Όσοι αποδεικνύουν τις κακοδοξίες των αιρετικών, ας μην περιορίζονται μόνο στην περιγραφή των δογματικών αλλοιώσεων, ούτε να θεωρούν αιρετικούς μόνο τους ιεχωβάδες, αλλά να στέκονται ιδιαιτέρως σε αυτούς που τους δημιούργησαν και τους καθοδηγούν. Κατ’ αυτόν τον τρόπο κτυπάς τη ρίζα του κακού και όχι τα φύλλα, που και αυτά βεβαίως μολύνουν ως «διεστραμμένα και άρρωστα» αλλά όσο κι αν κτυπάς τα φύλλα και πέφτουν, βγαίνουν  άλλα! Είναι ορατά και πασιφανή, ενώ τις ρίζες δεν τις βλέπουμε και θέλει λίγο «σκάψιμο» για να τις βρεις.

Αν τα φύλλα του δέντρου είναι δηλητηριασμένα και βλαβερά, η ρίζα που ενώ παίρνει την ίδια θρεπτική τροφή από το «χώμα» και την μετατρέπει σε «δηλητήριο» και τρέφει τα φύλλα, πόσο πιο επικίνδυνη και βλαβερή είναι από αυτά;

Αυτήν επομένως τη ρίζα του κακού οφείλουμε να την ξεσκεπάσουμε αναδεικνύοντάς την, προς αποφυγή και προφύλαξη.

Μάθετε ,λοιπόν πως οι ιεχωβάδες και όλες οι αιρέσεις έχουν ρίζα το Βατικανό, με αρχηγό τον ένα ΑΝΤΙ-χριστο, τον πάπα (κατά τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό).

«Πατάξτε» λοιπόν το κακό από την ρίζα αφού την «ξεσκεπάσετε», τώρα πια ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΕΧΟΥΝ ΠΕΣΕΙ και εύκολα τους αντιλαμβάνεται κάποιος.

Έλεγαν οι υπερασπιστές των οικουμενιστών ,όταν οι Ορθόδοξοι  τους καυτηρίαζαν για τις συμπροσευχές με τους αιρετικούς, πως απλά παρευρίσκονται και δεν συμπροσεύχονται. Τώρα που το κάνουν «γυμνή τη κεφαλή» και μάλιστα μέσα σε προτεσταντικό χώρο  «εκκλησία», περιμένουμε να δούμε ποια γελοία πρόφαση θα βρουν για να δικαιολογηθούν. Αφού οι κανόνες της Εκκλησίας μας, ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ακόμα και να παρευρίσκεται κανείς σε συναγωγή αιρετικών, ΟΥΤΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΙΝΕΙΣ ΓΙΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟ ,πόσο μάλλον να συμπροσεύχεσαι.

Κατάντησαν να μνημονεύουν το ΔΙΑΒΟΛΟ για να μη θεωρηθούν ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΙ!!

Έχουν τελείως παραφρονήσει!

(βλέπε: *ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ …ΤΕΧΝΗ, http://www.triklopodia.gr/%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%87%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1-%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B7-2/ 

Προσέξτε μη σας εξαπατούν οι πονηροί, διότι μετονόμασαν τους αιρετικούς σε ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ για να μην ακούγεται σκληρός ο λόγος του ΑΙΡΕΤΙΚΟΥ. Μολονότι ,οι οικουμενικές σύνοδοι,( η 8η)καταδίκασε το filioque του πάπα και δικαίως τους κατονόμασαν αιρετικούς.

Ας προσέξουμε λοιπόν ,όσο μπορούμε, χωρίς ταραχή ,να παραμείνουμε ακέραιοι  ως περιστέρες.

Στην αδιάλειπτη προσευχή μας, πρώτα να έχουμε την ΟΡΘΗ ΠΙΣΤΗ μας και ΟΡΘΗ ΠΡΑΞΗ, μετά την ΕΛΛΑΔΑ μας και τέλος τον υπόλοιπο ΚΟΣΜΟ, που πιστεύει στον ΑΛΗΘΙΝΟ ΘΕΟ! Αυτό δε σημαίνει ότι αποκλείουμε τους άλλους συνανθρώπους μας!

Πρώτα προσευχήθηκε για τον ΙΔΙΟΝ, μετά για τους ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ και τέλος για όσους πιστέψουν δια του Λόγου αυτών (των μαθητών Του) ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ.

Δεν προσευχήθηκε για τον κόσμο της αμαρτίας «ου περί του κόσμου ερωτώ» (Ιωαν.ΙΖ’9).

Ο Άγιος Ιωάννης της αγάπης, προσέξτε τι λέει:

«Εάν ίδη κανείς τον αδελφόν του χριστιανόν να αμαρτάνη αμαρτίαν ,που δεν επιφέρει πνευματικόν θάνατον, θα ζητήσει παρά του Θεού και θα δώσει εις αυτόν ο Θεός ζωήν. Εννοώ ότι θα δώση ο Θεός ζωήν εις εκείνους που αμαρτάνουν μη θανάσιμα αμαρτήματα. Υπάρχει αμαρτία που οδηγεί εις τον πνευματικόν θάνατον. Δε συνιστώ δια την θανάσιμον αυτήν αμαρτίαν να παρακαλέση κανείς τον Θεόν.»(Α’Ιωαν.Ε’16)

Aντιλαμβάνεστε ποιοι επιφέρουν πνευματικό θάνατο στους αδελφούς τους;

(βλέπε: τέκνα Θεού και τέκνα διαβόλου,  http://www.triklopodia.gr/tekna-%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B5%CE%BA%CE%BD%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85/ )

Ο Κύριος δεν προσευχήθηκε ΠΟΤΕ για τον διάβολο και τα όργανά του, απεναντίας τους μιλά με λόγια σκληρά και μας συμβουλεύει να φεύγουμε μακριά τους. Εάν ο πονηρός και τα όργανά του μετά τη Σταύρωση και την Ανάσταση δεν μετανόησαν, δεν πρόκειται να μετανοήσουν ποτέ, ούτε άλλοι άγγελοι θα εκπέσουν.

«Ει ο Θεός μεθ’ημών ,ουδείς καθ’ημών» και η χαρά μεγάλη!

Καλόν παράδεισο αδελφοί και μην ξεχνάτε ότι μπροστά πηγαίνει η προσοχή και πίσω η προσευχή αλλά και το αντίστροφο  ο Θεός το δέχεται.

Με εν Χριστώ αγάπη 

Γεώργιος Φλώρος 

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr

Για τον Άγγελο της Καρδιάς μας.- Θέλω να ζήσω, είμαι γεμάτος ζωή. Η κραυγή απόγνωσης ενός Έλληνα Χριστιανού.

Θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, η μεγαλύτερη εθνική και κοινωνική μάστιγα.

Loading…