ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Τον αετό τον σκοτώνουν με σαΐτες που φτιάχνουν από τα φτερά του .

ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ. - 8 Σεπ 2022 - 9:00
Υποστηρίξτε το triklopodia με μια δωρεά για ανεξάρτητη ενημέρωση
Χαίρεται
Ματθ. 15,13      πᾶσα φυτεία ἣν οὐκ ἐφύτευσεν ὁ πατήρ μου ὁ οὐράνιος ἐκριζωθήσεται.
Η  παραβολή των ζιζανιών  ,είναι μία από τις δύο  μαζί με του σπορέα  που ερμήνευσε ο Ιησούς  
Ζιζάνια  είναι  τα φθοροποιά στοιχεία  για την ψυχή  ,που  κατ’ εντολή του συν αυξάνονται μαζί με τους  υιούς της Βασιλείας , το σιτάρι . Αυτά τα ζιζάνια ,είναι η  φυτεία ἣν οὐκ ἐφύτευσεν ὁ πατήρ αλλά …
 
Ματθ. 13,28        ἐχθρὸς ἄνθρωπος τοῦτο ἐποίησεν.
                          ένας εχθρός άνθρωπος έκαμε τούτο.
 
Δεδομένο ότι με  το  σιτάρι εντός της  φυτείας ,όπου  φυτεία η εκκλησία , θα υπάρχει  και  δαιμονική σπορά ζιζανιών ,τα σκάνδαλα .
Τα οποία  θα αναπτύσσονται  παράλληλα ,γιατί έτσι θέλει  ο Θεός και χρειάζεται ο άνθρωπος ,για να προοδεύσει πνευματικά.
Έτσι το σχεδίασε και το λέει  αρκετές φορές  ,ότι είναι  αναγκαίο κακό  ,αλλά και  σίγουρη η ώρα που θα τελειώσουν ,θα εκριζωθούν .
 
Ματθ. 13,30       ἄφετε συναυξάνεσθαι ἀμφότερα μέχρι τοῦ θερισμοῦ...
 
Λουκ. 17,1         ἀνένδεκτόν ἐστι τοῦ μὴ ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα· οὐαὶ δὲ δι᾿ οὗ ἔρχεται.
“είναι αδύνατον μέσα στον διεφθαρμένον και πονηρόν αυτόν κόσμον, να μην έλθουν τα σκάνδαλα και οι πειρασμοί.
Αλλοίμονον όμως εις εκείνον, δια του οποίου έρχεται το σκάνδαλον και σκοντάπτει ο αδύνατος στον δρόμον του.
Αναγκαίο κακό ,  προς αγιασμό .
 
Είναι δεδομένο μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας ,τα ζιζάνια και τα σκάνδαλα συμπορεύονται 
Όμως είναι και δεδομένοι και οι τόσοι  ΑΓΙΟΙ   ,που ξεπετάχτηκαν  μέσα από τα ζιζάνια και τους σκανδαλισμούς ,τα μαρτύρια .
 
Όσο λοιπόν  συναυξάνομαι  με τα ζιζάνια και τα σκάνδαλα ,όσο τα υπομένω με  υπομονή ,συμπάθεια ,σιωπή  ,τόσο  γεμίζω χάρη  και αδειάζω από κακία .
Τόσο γίνεται πράξη  μέσα μου  η αγάπη για τον εχθρό μου  ,τόσο  πλησιάζω στο καθ’ ομοίωση  ,να αγαπήσω ,να συμπονέσω ,να συμπάσχω ,να συμπαθήσω ,όπως ο Θεός τους συνανθρώπους μου ,τους εχθρούς μου .
Ματθ. 5,48        Ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι, ὥσπερ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς τέλειός ἐστιν.
Τι σημαίνει τελειότητα ; 
 
Το τελευταίο  Ευαγγέλιο το κατά Ιωάννη,  ,το πλέον λιτό όσον αφορά το λεξιλόγιο , είναι όμως το  πλέον πνευματικό .
Αυτός ο Ευαγγελιστής  λέγεται βοανεργές  υιός της βροντής  και  παρουσιάζεται ως αετός .
Ο αετός  δεν μπορεί να βληθεί εκεί ψηλά που πετάει  ,παρακολουθεί τα πάντα με ην οξεία του όραση ,είναι  το σύμβολο της πνευματικής τελείωσης .
Αυτή η τελειότητα  έρχεται  μόνο με το  συναυξάνεσθαι ἀμφότερα  ,  μόνο με την  ανοχή στα σκάνδαλα και τα ζιζάνια ,τους εσωτερικούς και εξωτερικούς πειρασμούς ,μέσα από την συμβίωση μαζί τους .
Τα Μυστήρια ,τα ζιζάνια ,τα σκάνδαλά και οι άγιοι ….
Η Εκκλησία ,είναι  πρώτα ο χώρος λατρείας και δοξολογίας του Θεού, εφησυχασμού της ψυχής , είναι  θεραπευτήριο ,παρέα με τα σκάνδαλα, τους ληστές  και τα ζιζάνια .
Είναι ο χώρος γεμάτος  από την χάρη   που  παρέχει το Άγιο Πνεύμα μέσω των των Μυστηρίων
Μέσα από το θυμίαμα ,της εικόνες ,τα καντήλια  ,τα μυστήρια  , αναδύεται το Πνεύμα το Άγιο και ψάχνει ανοικτές ταπεινωμένες ,εξουθενωμένες  ,χωρίς αυτοπεποιθήσεις καρδιές ,να  τρυπώσει, να τις αγιάσει .
Είναι και ο χώρος που  είναι παρών το ΄Άγιο Πνεύμα ,είναι γεμάτος ζιζάνια, ληστές  και σκάνδαλά ,απαραίτητα προς αγιασμό ..
Λουκ. 17,1  ἀνένδεκτόν ἐστι τοῦ μὴ ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα·.
Μυστήρια και σκάνδαλά πάνε μαζί…
Αν θες και μπορείς να γίνεις  αετός ,ΔΙΚΑΙΟΣ ,δηλαδή  ΑΓΙΟΣ ,θα γίνεις μόνο εντός Εκκλησίας , μέσω  πρώτα της συμμετοχής στα  Μυστηρια που  άφησε ο Χριστός.
Σε αυτά  ενεργεί  μυστικά ,καθαρίζει , φωτίζει ,αγιάζει ,σε αυτά  και με την βοήθεια και συνδρομή του Αγίου Πνεύματος ,που εκπορεύεται από τον Πατέρα δια του Υιού .
Μέσα από την συμπόρευση με τα  ζιζάνια ,τους ληστές και τα σκάνδαλα ,θα ταπεινωθεί το υψηλό ανθρώπινο μου φρόνημα ,  θα αποκτήσω τα φτερά του πνευματικού αετού ,να πετάξω  μακριά τους ,ούτε να με ρίξουν θα μπορούν ,ούτε να με πνίξουν ,δεν με φτιάνουν .εκτός αν εγώ κατέβω ,πέσω ,πλανηθώ .
Αποτοίχιση, δείγμα βαθιάς, κρυφής υπερηφάνειας ,ξεπουπούλιασμα ..
Αν με ενοχλούν τα ζιζάνια ,με εμποδίζουν τα σκάνδαλα  και φύγω από την Εκκλησία  ,αποτοιχίζομαι  και άλλα διάφορα ,τότε είναι ο εγωισμός μου .
Είναι η αυτοδικαίωση ενάντια στους άλλους που αγωνίζονται μαζί μου, ενάντια στον προγραμματισμό που έχει καθορίσει ο Θεός για  μένα .
Ο σατανάς  με έπιασε στην υπερηφάνεια και με έβγαλε έξω, δεν βλέπω πρώτα από όλα τα χάλια μου ,τα έκρυψε ,τα σκέπασε με  κομπλιμέντα και με ξεπουπούλιασε .
Τότε μπαίνω στον  χώρο της αίρεσης , του πειρασμού  , της  υπερηφάνειας ,χάνω ην χάρη , είμαι πλέον σε πειρασμό συνεχώς ,στο λυκόφως 
Δεν θέλω να το καταλάβω ,δεν μπορώ να το δεχτώ ,είμαι εκτός και  ενάντια στην ΑΛΗΘΕΙΑ 
Γιατί ποτέ δεν θα ακολουθήσει το Άγιο Πνεύμα έναν υπερήφανο ,τον εγκαταλείπει .
Ιακ. 4,6      ὁ Θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσι χάριν.
Εγώ το επιβάλλω, αλλά και εγώ σας βοηθώ να το σηκώσετε.
Ο δρόμος προς την αγιότητα , είναι εντός Εκκλησίας και συμπόρευσης μετά σκανδάλων ,ληστών και ζιζανίων
Δρόμος που είναι στενός και τεθλιμμένος ,αλλά  με  την “χάρη ” του Αγίου Πνεύματος γίνεται  “χρηστὸς” στα μέτρα μου .
Ματθ. 11,30       ὁ γὰρ ζυγός μου χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστιν.
Ματθ. 11,30              Μη διστάσετε· διότι ο ζυγός μου είναι καλός και χρήσιμος και το φορτίον των υποχρεώσεων και των καθηκόντων, που επιβάλλω εγώ, είναι ελαφρόν”.
(Εγώ το επιβάλλω, αλλά και εγώ σας βοηθώ να το σηκώσετε).
Στην Εκκλησία δεν μπαίνεις μόνο για σένα ,ούτε για να κρίνεις ,αλλά θυσιάζεσαι  για όλον τον κόσμο .
Μην βγεις από  την Εκκλησία ,αν δεν έχεις  μπει  ,μπες γρήγορα  με σκυμμένο κεφάλι ,μείνε με τα ζιζάνια ,τους ληστές και τα σκάνδαλά ,μην ακούς τίποτα
γιατί    όταν θα  σε καταφέρει να  βγεις ,και  σε βγάλει τότε  ….φτερά και πούπουλα θα σε κάνει και σένα και όλους  τους δικούς σου ,την οικογένεια σου ο  “αντικείμενος ” ….
 
Γιατί στην Εκκλησία δεν μπαίνεις μόνο για σένα ,αλλά για όλον τον κόσμο ,θες να σώσεις τον κόσμο ; μπές στην Εκκλησία .
Καλή φώτιση και αρχή μετάνοιάς
Γ.Μ  
Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr