Στο μπροστινό τμήμα της τορπίλης υπήρχε μία κεφαλή βάρους 1,5 τόνων ικανή να καταστρέψει σχεδόν οποιοδήποτε πλοίο του αμερικανικού στόλου.