ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Ἐρημίτης: Προφητικός και παραινετικός Λόγος (14) _ Ἐναρκτήριο λάκτισμα μὲ τὴν σάλπιγγα

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΕΡΗΜΙΤΗΣ. - 25 Σεπ 2019 - 21:22
Loading...
Υποστηρίξτε το triklopodia με μια δωρεά για ανεξάρτητη ενημέρωση

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος

Μὲ τὸ ἐναρκτήριο λάκτισμα φτάνουν σὲ κάποια σημεῖα οἱ ἀθλητὲς καὶ μετὰ γυρίζουν πίσω κάνοντας ἕνα κύκλο.

Στὴν περίπτωση αὐτὴ δὲν θὰ ὑπάρξει κύκλος, θὰ ὑπάρξει μόνο εὐθεῖα μέχρι νὰ φτάσουμε στὸν τελικὸ σκοπὸ ποὺ ἔχει προβλέψει ἡ Τριάδα ἡ Ἁγία.

Δὲν ἔχει πισωγύρισμα ἐδῶ, δὲν ὑπάρχει κύκλος, νὰ πᾶνε στὴν σύναξη ἐκεῖ ὅπου γίνεται ἡ ἀρχή.

Ἐδῶ θὰ εἶναι μόνο τὸ τέλος, αὐτὸ τὸ τέλος ποὺ ἔχω ἐπιτρέψει Ἐγὼ, τὸ τέλος ποὺ θὰ φέρει ΟΛΑ στὴ θέση τὴν καλὴ νὰ μποῦνε καὶ σωστὰ νὰ λειτουργοῦνε.

Αὐτὸ τὸ τέλος σημαίνει καὶ τὴν τακτοποίηση τῶν πάντων, δὲν σημαίνει ἀκαταστασία, σημαίνει τακτοποίηση ἀπὸ τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία.

Σημαίνει ὄχι ἀκαταστασία ἀλλὰ τάξη καλὴ καὶ ὀρθὴ σύμφωνα μὲ τὸ μέγε-θος καὶ τὴν ἀγαθοσύνη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ αὐτοῦ ποὺ ἐποίησε γῆ καὶ οὐρανό καὶ ἔκανε ὅλα τὰ καλὰ τὰ ὁποῖα τυφλοὶ ἄνθρωποι ἐσεῖς δὲν τὰ βλέπετε ἐτοῦτο τὸν καιρὸ καὶ ὅλα τὰ ἔχετε ῥίξει στὸν ῥημαγδό.

Ἔχετε ὄμματα ἀλλὰ εἶστε ἀόμματοι, ἔχετε ὠτία ἀλλὰ δὲν ἀκοῦτε κανένα λόγο, καμία πληροφορία, ἔχετε τὴν ἁφὴ ἀλλὰ δὲν τολμᾶτε νὰ τὴν ἀκουμπήσετε γιατὶ φοβόσαστε ὅτι θὰ χάσετε αὐτὸ τὸ ὁποῖο νομίζετε ὅτι ἔχετε ἀλλὰ δὲν τὸ ἔχετε.

Λάβετε καὶ πάλι τὶς αἰσθήσεις, ξαναπάρετέ τις καὶ μὴν ἔχετε αὐτές τὶς πα-ραισθήσεις, λάβετε τὶς ἀληθινὲς αἰσθήσεις καὶ ἀφουγκραστεῖτε, ἀφουγκραστεῖτε ὅλα αὐτά ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὸν Τριαδικὸ Θεὸ καὶ τότε θὰ ἔλθει ἡ τάξῃ ἡ καλὴ στὸν κόσμο αὐτό.

Δὲν ὑπάρχει ἄλλος δρόμος γι’ αὐτό, μόνο αὐτὸς ὁ δρόμος ὑπάρχει, ἀντιληφ-θεῖτε τον, ἀκολουθεῖστε τον, μ’ αὐτὸν βαδίσετε καθημερινὰ γιὰ νὰ ἔχετε τοῦ Θε-οῦ τὰ καλὰ, ἐκείνη τὴν στιγμή ποὺ θὰ τελειώσουν ὅλα τὰ ἄσχημα καὶ τὰ κακά.

Βάλτε τα αὐτὰ εἰς τὴν καρδία ἀφοῦ τὰ ἀκούσετε ἀπὸ τὰ ὠτία, βάλτε τα βα-θιὰ κρατῆστε τα ἐκεῖ καὶ βαδίσετε μὲ αὐτὰ μὲ πίστη ἀκράδαντη πρὸς τὴν Ὀρθο-δοξία καί μέ ἀγάπη πρὸς τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία καὶ τὴν μητέρα τὴν Παναγία.

Ὑπάρχουν αὐτά, δὲν τὰ βλέπετε καθημερινά; Μερικοὶ ἐντελῶς εἶναι ἀόμμα-τοι, χωρὶς ὠτία καὶ δεν παίρνουν καμία πληροφορία.
Ἄλλοι ὅμως, λιγοστοὶ παίρνουν κάποιες οὐράνιες πληροφορίες ποὺ παρα-χωροῦνται ἀπὸ τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία καὶ τοὺς Ἁγίους, αὐτὰ νὰ ἀκολουθεῖτε καὶ μὲ αὐτὰ νὰ περπατεῖτε.

Νὰ ἀκολουθεῖτε αὐτὰ ποὺ λένε, νὰ τὰ ἐνστερνίζετε στὸ ἐσωτερικό σας, μέσα εἰς τὸ ψυχικό σας καὶ νὰ τὰ κάνετε κτῆμα δικό σας, δικό σας κτῆμα, μὴν ἀφήνετε νὰ φύγει ἔξω ἀπὸ τὸ σῶμα αὐτὸ γιὰ νὰ εἴσαστε πάντα σταθεροὶ στὴν Ὀρθοδο-ξία καὶ στὸν Λόγο τοῦ Κυρίου ποὺ ἔρχεται κατευθεῖαν εἰς τὸ δικό σας ψυχικὸ ἀπὸ τὸν Τριαδικὸ Θεό.
Μὴν ἀμφιταλαντεύεστε, στῆτε (σταθεῖτε) σταθεροὶ σ’ αὐτά ποὺ εἶπα ἀπὸ τὸν πρῶτο τὸν καιρὸ στὸ Εὐαγγέλιό Μου αὐτὸ τὸ θεόπνευστο καὶ τὸ Σοφό.

Στῆτε σ’ αὐτὰ καὶ μὴν φοβᾶστε τὸν ἐχθρό, μὴν φοβᾶστε τίποτε ἀπολύτως ὅπου καὶ νὰ βρεθεῖτε, ἐπαναλαμβάνω ὅπου καὶ νὰ βρεθεῖτε, καλὸν θὰ ἀντιστα-θεῖτε καὶ ἀπὸ τὴν Ἁγία τὴν Τριάδα θὰ ὑποστηριχθεῖτε.

Μὴν ἀνησυχεῖτε καθόλου παιδιά Μου ἂν ἔχετε πίστη καλή, πίστη σταθερή, πίστη ἀκράδαντη, πίστη σθεναρά, τότε ὅλα θὰ εἶναι πολὺ καλὰ καὶ σταθερά, τοῦ Θεοῦ τὰ καλά!

Δὲν θὰ ἔχετε τίποτε ἀσθενὲς μέσα σας, ἐντός σας ἀλλὰ θὰ ἔχετε τὸν Κύριό σας καὶ τότε τί νὰ φοβηθεῖτε, τί νὰ φοβηθεῖτε; Δὲν ἔχετε τίποτε νὰ φοβηθεῖτε ἀλλὰ μόνο νὰ θαρσεῖτε καὶ ὅταν θὰ θαρσεῖτε πάντα θὰ νικᾶτε καὶ πάντα θὰ βγαίνετε ὄχι μόνο νικητὲς ἀλλὰ καὶ θριαμβευτές!

Ἀμὴν Ἀμὴν Ἀμὴν καὶ τῷ Θεῷ Δόξα

Ἐρημίτης

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σουΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr

ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΑΛΛΙΩΡΑ

 

Θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, η μεγαλύτερη εθνική και κοινωνική μάστιγα.

Loading…