ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Ἐρημίτης: Προφητικός και παραινετικός Λόγος (15) _ Ἀποκαλύψεις Κυρίου γιὰ πρὶν καὶ μετὰ τὴν Ἀναλαμπή

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΕΡΗΜΙΤΗΣ. - 7 Οκτ 2019 - 21:40
Loading...
Υποστηρίξτε το triklopodia με μια δωρεά για ανεξάρτητη ενημέρωση

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος

Ἡ εἰκόνα εἶναι συγκλονιστικὴ ἀλλὰ συγχρόνως καὶ ἀποκαλυπτική.
Ἔπεσε ὁ πρῶτος μιναρές, ἀκολουθεῖ ὁ δεύτερος εὐθύς, ὁ τρίτος κατὰ σειρὰ καὶ ὁ τέταρτος ὁ μισός, ἀπέμεινε ὀλίγον μόνο ἀπὸ αὐτόν.
Σείεται ἡ γῆ τρέμουν τὰ ἐπουράνια ἡ δόξα τοῦ θηρίου χρειάζεται μετάνοια. Θὰ ‘ρθοῦν οἱ ὧρες οἱ λαμπρές, θὰ ‘ρθοῦν οἱ ὧρες οἱ καρπερές, θὰ ‘ρθοῦν οἱ ὧρες οἱ ἔνδοξες τοῦ ἴδιου τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καὶ ἡ Ἁγιὰ Σοφιὰ θὰ πέσει στὰ πόδια Του ξανά.
Ἔφυγε καὶ τὸ τελευταῖο ἥμισυ τοῦ τελευταίου μιναρὲ καὶ ὢ τοῦ θαύματος ὅοοολοι αὐτοὶ ἀντικαθίστανται ἀπὸ οὐράνιες δᾴδες, δᾴδες ποὺ νὰ φωτίζουν τὴν οἰκουμένη, δᾴδες ποὺ νὰ φωτίζουν τὸν κάθε ἕνα χριστιανό, δᾴδες ποὺ νὰ δώσουν στὸν κόσμο φῶς λαμπρό, φῶς καλὸ, τὸ φῶς τὸ ἀληθινό, ἐκεῖ θὰ εἶναι τὸ κέντρο τῆς Ὀρθοδοξίας καλά Μου παιδιά, ἀπὸ ἐκεῖ θὰ λάμπει ὅλη ἡ οἰκουμένη.

Ὅλη ἡ οἰκουμένη θὰ πάρει φῶς λαμπερὸ καὶ θὰ διαδοθεῖ σὲ ὅλο τὸν πλανήτη αὐτό. Αὐτὸ θὰ εἶναι καταπληκτικό, θὰ εἶναι δῶρο τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, θὰ εἶναι μεγάλο δῶρο γιὰ τὸ ἀνθρώπινο γένος αὐτὸ ἐτοῦτο τὸν καιρό.
Ἦρθε ἡ ὥρα ἡ λαμπρή, ᾖρθε ἡ ὥρα ἡ καλή, ᾖρθε ἡ ὥρα ἡ χαροποιός, ᾖρθε ἡ ὥρα τῆς Ὀρθοδοξίας, ᾖρθε ἡ ὥρα τῆς Μητέρας Παναγίας.
Τελειώνει ἡ περίοδος αὐτή, τελείωσε αὐτή, ἔρχεται ἡ ἄλλη περίοδος ἡ λαμπερή, ἡ ἄλλη περίοδος ἡ καλή, ἡ ἄλλη περίοδος μὲ Ἀναλαμπή, ἡ ἄλλη περίοδος τῆς Ὀρθοδοξίας, τῆς Ὀρθοδοξίας τῆς σωστῆς καὶ τῆς καρποφορίας.

Θὰ εἶναι καρποφόρος ἡ Ὀρθοδοξία, θὰ ἀποφέρει πολλοὺς καρποὺς μεστούς, γλυκούς, θὰ εἶναι ὄνειρο γιὰ τὰ παιδία, θὰ εἶναι ὄνειρο γιὰ τοὺς ἀνθρώπους, θὰ εἶναι ὄνειρο γιὰ τοὺς γεροντοτέρους, θὰ εἶναι παρηγοριὰ καὶ μεγάλη δύναμη γιὰ τοὺς νεοτέρους.

Θ’ ἀλλάξει ὅλη ἡ γῆ θὰ γίνει λαμπερὴ ἀλλὰ καὶ εὔχαρις πολύ. Θὰ ἀλλάξει παιδιά Μου, θὰ τὰ ἀλλάξουμε ὅλα σ’ αὐτὴ τὴν οἰκουμένη, θὰ εἶναι μὲ φῶς λουσμένη.

Θὰ ἔρθει καθαρότητα, θὰ ἔρθει ἡ ἁπλότητα, θὰ ἔρθει στὴ φύση αὐτὸ ποὺ ἦταν καὶ παλιὰ καὶ ἐσεῖς τὸ ἀπεμπολήσατε καλά Μου παιδιά. Ἐγὼ σᾶς ἀγαπῶ γι’ αὐτὸ θὰ τὰ διορθώσω ὅλα αὐτά καὶ ὡς δῶρον πάλιν θὰ σᾶς τὰ δώσω.

Ἡ εἰκόνα αὐτὴ τῆς γῆς θὰ εἶναι καταπληκτική, θὰ εἶναι ὅπως ἦταν ζωγραφισμένη στοὺς πίνακες τοὺς παλαιοὺς αὐτοὺς τοὺς χαροποιούς, αὐτοὺς τοὺς ἁπλοὺς ἀλλὰ ποὺ ἔδιναν τὴν χαρὰ μέσα εἰς τὴν ψυχὴ καὶ ἔμενε πάντα μέσα αὐτή.
Ἔτσι θὰ γίνει ἡ φύση τοῦ πλανήτη αὐτοῦ, ἔτσι θὰ γίνει καὶ θὰ τὴν δεῖτε καὶ ἐσεῖς, θὰ τὴν δεῖτε καὶ πολὺ θὰ εὐχαριστηθεῖτε. Θὰ γεμίσει ἡ ψυχή σας ἀπὸ αὐτὴ τὴν ὀμορφιά, ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἰκμάδα, θὰ εὐφρανθεῖ ἡ καρδία σὲ τέτοιο βαθμὸ ποὺ μόνο αὐτὸ θὰ μπορέσει νὰ τὸ δώσει ἡ Τριάδα ἡ Ἁγία.

Εἶναι μεγάλη ἐπιθυμία Μας νὰ ἔρθει ἡ κατάσταση αὐτή, νὰ ἔρθει ἡ κατάσταση αὐτὴ ἡ καθαρὴ καὶ ἀληθινή. Ἔχετε ἀληθινὸ Θεὸ καὶ αὐτὸ ἀντιπροσωπεύει αὐτὸ ποὺ εἰπώθηκε τὸ προηγούμενο λεπτό.
Θὰ ὑπάρξει σαρωτικὴ ἀλλαγή, θὰ φύγει καθετὶ τὸ παλαιό, τὸ βρώμικο, τὸ σάπιο ἀπ’ τὸ σκουλῆκι αὐτὸ ποὺ μόλυνε τῶν ἀνθρώπων τὶς ψυχές, κατέστρεψε τὶς δικές σας τὶς καρδιὲς ἀλλὰ καὶ τὰ σώματά σας βρώμισε ἀρκετά, αὐτὸς ὁ μιαρὸς τὰ ἔκανε ὅλα αὐτά.

Αὐτὸς θὰ ἀπομακρυνθεῖ καὶ στὸν Ἅδη θὰ ριφθεῖ καὶ μετὰ ἥλιος φωτεινὸς ἁπανταχοῦ σε ὅλη τὴ γῆ, δὲν θὰ ὑπάρχει τόπος σκιερὸς παντοῦ θὰ ὑπάρχει φῶς, παντοῦ θὰ ὑπάρχει ἡ ἀλήθεια. Δὲν εἶναι αὐτὸ παραμύθι, αὐτὴ εἶναι ἡ μόνη ἀλήθεια ποὺ θὰ ὑπάρξει εἰς τὴν γῆ, χαρὰ ἐδῶ χαρὰ ἐκεῖ χαρὰ καὶ παραπέρα, ὅλα θὰ εἶναι χαροποιά, ὅλα θὰ εἶναι ἀληθινά, ὅλα θὰ εἶναι πραγματικὰ, δὲν θὰ εἶναι εἰκονικά, δὲν θὰ εἶναι φανταστικά, δὲν θὰ εἶναι μιαρά, ὅλα θὰ εἶναι καθαρὰ καὶ θὰ εἶναι ἀληθινὰ γιατί θὰ εἶναι δοσμένα, τροποποιημένα καὶ ἁγιασμένα ἀπὸ τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία αὐτὴ ποὺ ἔχει τὴν Παντοδυναμία.
Ἦρθε ἡ ὥρα γιὰ ὅλα αὐτὰ, χαρεῖτε παιδιά Μου χαρεῖτε, λάβετε, λάβετε αὐτὸ τὸ πνεῦμα τὸ καλό, θὰ χαρίσει στὴν δική σας τὴν καρδία, θὰ χαρίσει μεγάλη παρηγορία, μεγάλη εὐχαρίστηση, μεγάλη χαρὰ καὶ νὰ δοξάζετε τὴν Τριαδικὴ Ἀρχὴ καὶ τὴν Μητέρα τὴν Ἁγνὴ ποὺ τόσο ἐπιθυμεῖ τὴν κατάσταση αὐτή. Τόσο ἐνεργεῖ, πόσο ἐνεργεῖ, ἀκούραστα ὅπως πάντα γιὰ τὰ δικά Της τὰ παιδιὰ τὰ ὁποῖα πολὺ τὰ ἀγαπᾶ.

Θὰ ἔρθει ἡ εὐδαιμονία, θὰ ἔρθει αὐτὴ ἡ χαροποιὸς κατάσταση ἡ ἐσωτερικὴ ἀλλὰ καὶ ἡ ἐξωτερικὴ καὶ θὰ χαίρεται κάθε καρδία μέσα στὴν δική της τὴν ἐλευθερία. Τότε θὰ ἐλευθερωθεῖ κάθε ψυχὴ γιατί θὰ εἶναι ἡ δική της ἀπόφαση αὐτή, δὲν θὰ ἐκβιάζεται ἀπὸ κανέναν καὶ πουθενὰ ἀλλὰ θὰ ἔρχεται ἀπὸ τὴν δική του τὴν καρδιά, αὐτὸ φυσικὰ θὰ εἶναι ἀπὸ ψηλὰ ἀπὸ τὴν Τριαδικὴ Ἀρχὴ ἀλλὰ ἡ δική της ἀπόφαση θὰ εἶναι αὐτή. Δὲν θὰ ἔχει τὴν ἐπήρεια τοῦ ἀλλουνοῦ τοῦ μιαροῦ γιατί δὲν θὰ ὑπάρχει πιὰ γιατί ὅλα θὰ εἶναι καθαρὰ καὶ δὲν θὰ ὑπάρχει κάτι νὰ τὴν λερώσει ἤ νὰ τὴν προδώσει.
Θὰ φύγει ἡ πλεονεξία, θὰ φύγει καὶ ἡ ἀχαριστία, θὰ φύγει ἡ πορνεία, θὰ ἔρθει ἡ ἀλήθεια, θὰ ἔρθει ἡ χαρά, θὰ ἔρθει ἡ ἀνάπαυση ἡ γλυκιά, θὰ ἔρθει ἠρεμία δὲν θὰ ὑπάρχει ἀλαζονεία, θὰ ὑπάρχει ταπείνωση πολλὴ μέσα σε κάθε μία ψυχή. Ὅλοι θὰ προσφέρουν τὴ δική τους θέση, ὅλοι θὰ κάνουν ἕνα βῆμα πίσω γιὰ νὰ πάει ὁ ἄλλος μπροστὰ καὶ θὰ χαίρονται γι’ αὐτὸ γιατί θὰ εἶναι ἀπὸ τὴν δική τους τὴν καρδιά.

Ὢ, τί εὐτυχία θὰ εἶναι ἡ κατάσταση αὐτὴ δὲν μπορεῖτε νὰ φανταστεῖτε καλά Μου παιδιά, δὲν μπορεῖτε νὰ τὸ φανταστεῖτε, δὲν μπορεῖτε νὰ τὸ διανοηθεῖτε ἀλλὰ αὐτὸ θὰ τὸ ζήσετε καὶ πολὺ θὰ εὐχαριστηθεῖτε.
Ὅλα αὐτὰ θὰ προέλθουν ἀπὸ τὴν Τριαδικὴ Ἀρχὴ γι’ αὐτὸ νὰ Τὴν ὑμνεῖτε καὶ νὰ Τὴν εὐχαριστεῖτε ἀπὸ τοῦδε καὶ στὸ ἑξῆς. Κάθε λεπτὸ κάθε στιγμὴ ὁ νοῦς σας ἡ καρδία σας νὰ εἶναι ἐκεῖ, νὰ ἀκουμπᾶ στὴν Τριαδικὴ Ἀρχὴ καὶ νὰ εἶναι πλήρης τοῦ καθενὸς ἡ καρδία ἀπὸ αὐτὴν τὴν μέγιστη εὐχαριστία.

Ὅσα εἰπώθηκαν μέχρι ἐδῶ, σὲ ἄλλους εἶναι σχετικὰ γνωστὰ, σὲ ἄλλους παντελῶς ἄγνωστα αὐτά. Σὲ ὅσους λοιπὸν εἶναι γνωστὰ νὰ ὁμιλεῖτε γι’ αὐτά, νὰ ὁμιλεῖτε συνεχῶς, τὸ Ἅγιο Φῶς, τὸ Ἅγιο Πνεῦμα τὸ καλὸ θὰ σᾶς φωτίζει καθημερινὰ καὶ θὰ σᾶς δίνει τὴν γλῶσσα γιὰ νὰ ὁμιλεῖτε αὐτά.

Εἶναι ἔργο ἱερό, εἶναι ἔργο μοναδικὸ νὰ ὁμιλεῖτε γιὰ τὸ τί ἔρχεται στὴ γῆ ἀπὸ τὴν Τριαδικὴ Ἀρχή, μὴν ἀκηδεῖτε ἀλλὰ ἐνεργεῖτε, μὴν νυστάζετε καὶ ὑπνηλῆτε ἀλλὰ νὰ ξυπνῆτε, νὰ εἶστε ξυπνητοὶ ἐν ἐγρηγόρσει διαρκῶς καὶ νὰ εὐλογεῖτε καὶ νὰ εὐχαριστεῖτε συνέχεια τὸν Τριαδικὸ Θεὸ ὁμιλοῦντες διαρκῶς γιὰ τὸ τί θὰ γενεῖ καὶ πὼς θὰ ἀλλάξει ἡ κατάσταση στὴν γῆ.

Πὼς θὰ ἔρθει ἡ εὐδαιμονία, πὼς θὰ ἔρθει ἡ χαροποιὸς αὐτὴ κατάσταση ποὺ εἰπώθηκε καὶ πρὶν καὶ πὼς θὰ ἔρθει αὐτὴ ἡ εὐχαριστία, πρωτίστως γιὰ τὴν ψυχὴ φυσικὰ καὶ γιὰ τὸ δικό σας σῶμα ἐκεῖ.
Θὰ φύγουν τὰ πάθη, θὰ φύγει ἡ κακία, θὰ ἔρθει ἡ καλοσύνη, θὰ ἔρθει ἡ πραότης, θὰ ἔρθει, ἀκοῦστε το αὐτό, θὰ ἔρθει ἡ ὁμοθυμία καὶ ἡ μακροθυμία.

Παράδεισος θὰ γίνει ἡ γῆ, ἐπίγειος παράδεισος θὰ εἶναι αὐτός, τί καλύτερο ἀπὸ αὐτό, τί καλύτερο δῶρο ἀπὸ τὸν Τριαδικὸ Θεὸ νὰ ζεῖτε ἕνα παράδεισο ὄντως ἐν ζωῇ, ἐδῶ ἐπάνω εἰς τὴν γῆ!

Νὰ εὐχαριστεῖτε τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Τριαδικὸ Θεό, τὴ Μητέρα τὴν Παναγία ἀπὸ τούτη τὴ βραδία, νὰ τὴν εὐχαριστεῖτε διαρκῶς καὶ νὰ ἔχετε ἀπόλυτο πίστη μέσα στὴν καρδιά σας, μέσα εἰς τὴν ψυχή σας ὅτι αὐτὰ θὰ γενοῦν ἔτσι ἀκριβῶς ὅπως εἰπώθηκαν ἀπὸ τὸν Λόγο αὐτό, ἔτσι ἀκριβῶς, μὴν ἀφαιρέσετε οὔτε ἕνα κόμμα, οὔτε ἕνα γράμμα, ὄχι μιὰ λέξη ὁλάκερη ἀλλὰ οὔτε ἕνα γραμματάκι γιὰ νὰ μὴν ἀλλάξει καὶ τὸ νοηματάκι.

Τὸ σφραγίζω αὐτὸ Ἐγὼ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ὁ Τριαδικὸς Θεός, τὸ σφραγίζω ὅτι ἔτσι θὰ γενοῦνε καὶ ἔτσι θὰ τὰ δοῦνε ὅλοι οἱ ἄνθρωποι στὴ γῆ αὐτοὶ ποὺ ἔχουνε Ἐμένα τὸν Λυτρωτὴ καὶ τὸν Δωρητὴ μέσα εἰς τὴν ψυχή τους, μέσα εἰς τὴν ἀναπνοή τους καὶ ἔχουν μεγάλη ἀγάπη γιὰ τὸν Τριαδικὸ Θεὸ μέσα στὸ δικό τους ψυχικό.

Ὅπως ἔχει εἰπωθεῖ ἀπ’ ἀνθρώπινο στόμα πρὶν ἀπὸ καιρὸ πολὺ, ὅτι ὁ λύκος θὰ ζήσει μὲ τ’ ἀρνὶ, εἶναι ἡ ἀλήθεια, ἡ πραγματικὴ ἀλήθεια ἀφοῦ ὅλα θὰ κινοῦνται ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα τὸ καλὸ καὶ τὸ Ἀγαθό. Πῶς θὰ ὑπάρχει ἡ παραμικρὴ κακία, ἡ παραμικρὴ ἁρπαγία ἀφοῦ ὅλα θὰ κινοῦνται ἀπὸ ἀγάπη πολλὴ καὶ σὲ ὅλα θὰ ὑπάρχει ἀπέραντη ἠρεμία;

Μπορεῖτε νὰ καταλάβετε τὴν κατάσταση αὐτή; Καμία σχέση μὲ τὴν σημερινή, καμία σχέση, οὐδεμία σχέση, τελείως διαφορετική. Χωρὶς τυφῶνες, χωρὶς ἀνέμους τρομερούς, χωρὶς θαλασσοταραχές, χωρὶς ἀνεμοστροβίλους ἀλλὰ καὶ χωρὶς ψυχικὲς διαταραχές. Νηνεμία γλυκιὰ χαρισμένη ἀπ’ τὸν ἴδιο τὸ Θεὸ τὸ Βασιλιά.

Παντοῦ δικαιοσύνη, παντοῦ μέλι γλυκὸ θὰ ρέει ἀπ’ τὸν θεῖο τὸν κρουνὸ καὶ θὰ διαχέεται σὲ ὅλη τὴν γῆ καὶ στὴν κάθε μία ψυχή, ἀέναο θὰ εἶναι αὐτὸ ἀλλὰ θὰ μπαίνει καὶ θὰ γλυκαίνει κάθε μία ψυχὴ ἀφοῦ θὰ δωρίζεται ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸ Θεὸ καὶ τότε Αὐτὸς πολὺ εὐχαριστημένος θὰ ζεῖ τὴν κατάσταση αὐτὴ τὴν πολλὴ ἐπιθυμητή.

Καὶ Ἐγὼ ὁ Θεὸς θὰ χαίρομαι πολύ, θὰ βλέπω τὸ δημιούργημά Μου ἐκεῖ νὰ ἔχει αὐτὴ τὴ συμπεριφορά, νὰ ἔχει αὐτὴ τὴν ἀγάπη μέσα στὴ δική του τὴν καρδιά, νὰ ἔχει αὐτὴ τὴν ἠρεμία καὶ νὰ ἔχει αὐτὴ τὴν χορηγία ποὺ θὰ τὴν ἐκμεταλλεύεται σωστὰ ἀφοῦ θὰ προέρχεται ἀπὸ τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία καὶ μόνο ἀπὸ Αὐτὴ γιατί δὲν θὰ ὑπάρχει ἡ κακὴ ἡ χορηγία ἀπὸ τὴν ἄλλη τὴ μερία.

Ἀμὴν Ἀμὴν Ἀμὴν καὶ τῷ Θεῷ Δόξα

Ἐρημίτης

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ


CopyAMP code

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr

Loading…