ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Ἐρημίτης: Προφητικός και παραινετικός Λόγος (18) _ Ὁμιλία – Προτροπὲς Ἰωσὴφ τοῦ Βατοπαιδινοῦ πρὸς κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΕΡΗΜΙΤΗΣ. - 8 Νοέ 2019 - 22:12
Loading...
Υποστηρίξτε το triklopodia με μια δωρεά για ανεξάρτητη ενημέρωση

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος

Αὐτὸ ποὺ θὰ σᾶς πῶ εἶναι ἔργο ἱερό, μὴν τὸ ξεχάσετε, νὰ τὸ ἀκολουθήσετε αὐτὸ ἀλλὰ καὶ νὰ ἐνεργήσετε γι’ αὐτό. Γιὰ τὸν κάθε ἕνα παππούλη ἔστω μία χειραψία, ἕνα χειροφίλημα, ἕνα χτύπημα στὴν πλάτη καὶ μία καλὴ συνομιλία γιὰ τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία, γενικῶς γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν Πατρίδα τὴν γλυκιά, εἶναι ἀπαραίτητη νὰ τὴν κάνετε σὲ κάθε ἕναν ἀπ’ αὐτοὺς γιὰ νὰ ἔχετε τὴν εὐλογία, νὰ ἔχετε τὴν εὐλογία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.

Μὴν τὸ πάρετε στὰ χωρατά, μὴν πάρετε στὰ ἀστεία αὐτό, εἶναι πολὺ σημαντικό, εἶναι πολὺ σοβαρὸ γιὰ ἐτοῦτο τὸν καιρό. Σᾶς ὁμιλῶ γιατί γνωρίζω τί γίνεται εἰς τὴν γῆ καὶ τί γίνεται στὴν κάθε μία ψυχή, ἐννοῶ στὴν κάθε μία ψυχή του κληρικοῦ ποὺ ἀμφιταλαντεύεται καὶ πηγαίνει ἀπὸ δῶ καὶ πηγαίνει ἀπὸ κεῖ καὶ ἠρεμία δὲν μπορεῖ νὰ βρεῖ, ὄχι μόνο ἠρεμία ἀλλὰ κάτι σὰν κεραυνὸς τὸν κτυπάει καὶ τρέχει ἀλλὰ δὲν ξέρει ποὺ νὰ πάει.

Δέχονται πίεση πολλὴ καὶ δὲν μποροῦν νὰ εἶναι σταθεροὶ ἀλλὰ ποιὸς θὰ βοηθήσει γιὰ νὰ σταθεροποιηθοῦνε καὶ ἀπὸ τὴν Ἁγία Τριάδα νὰ μὴν μετακινηθοῦνε; Ξέρετε ποιός; Οἱ λαϊκοὶ οἱ χριστιανοί!

Ξέρω τί σκέφτεσαι παιδί Μου ἐτούτη τὴ στιγμὴ ἀλλὰ ἄφησέ το αὐτό, εἶναι κατορθωτό, τὸ ἐπιτρέπει ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Τριαδικὸς Θεός. Δὲν σᾶς εἶπα νὰ κάνετε Μυστήρια οὔτε σᾶς ἀναθέτει Μυστήρια ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, σᾶς ἀναθέτει ὅμως ἄλλη ἐργασία ποὺ εἶναι σημαντική, πολὺ σημαντική, γιὰ ἐτούτη τὴν ἐποχή. Γι’ αὐτὸ μὴν τὴν παραμελήσετε, μὴν τὴν παραμελήσετε, ἐνεργήσετε, προχωρήσετε, κάνετέ την κτῆμα σας αὐτὴ γιὰ νὰ μπορέσετε πιὸ εὔκολα νὰ βοηθήσετε τὴν κάθε μία ψυχὴ ἀπὸ αὐτὴν ποὺ εἴπαμε πρίν, ἀπ’ αὐτὴν ποὺ συζητᾶμε. Εἶναι ἔργο ἱερὸ μὴν τὸ ξεχάσετε αὐτὸ ποὺ σᾶς λέω ἐτοῦτο τὸ βραδινό, σᾶς παρακαλῶ πολὺ πραγματοποιήσετε τὴν ἐντολὴ αὐτή.

Ἐπαναλαμβάνω ἔχουν μείνει ὄχι ἀρκετοὶ ἀλλὰ λιγοστοί. Εἶναι σὰν τοὺς τυφλοὺς ποὺ ἔχουν τὴν βακτηρία, ποὺ ἔχουν ἕνα μπαστουνάκι καὶ πᾶνε ἀπὸ δῶ καὶ πᾶνε ἀπὸ κεῖ ἀλλὰ ἔχουν ἁπλώσει καὶ τὴν χεῖρα γιὰ νὰ βροῦνε κάτι νὰ κρατηθοῦνε ἀπὸ κάπου, νὰ στερεοποιηθοῦνε καὶ νὰ βαδίσουνε σταθερὰ γιὰ νὰ βροῦνε τὴν ὁδὸ καὶ νὰ καταλήξουν στὸ δικό τους τὸ σπιτικό.

Κάνετε καὶ προσευχὴ γιατί καὶ ἐκεῖ ἔχει μπεῖ, ἔχει μπεῖ καὶ ἔχει δυστυχῶς καὶ ἐκεῖ ἔχει ἀρχίσει ὁ ἐγωϊσμὸς καὶ ἡ ὑπερηφάνεια, δὲν τὸ ἔχουν καταλάβει μερικοί, εἶναι τόσο, τόσο μαέστρος αὐτὸς ποὺ δὲν μπορεῖτε νὰ φανταστεῖτε, τοὺς παίζει τὴ μουσικὴ καὶ νομίζουν ὅτι θὰ εὐφρανθεῖ ἡ δική τους ἡ ψυχή.

Δὲν μιλᾶμε γιὰ τοὺς ἀδαεῖς, δὲν μιλᾶμε γι’ αὐτοὺς ποὺ δὲν ἔχουν ἐπίγνωση εἴτε καὶ τὴν γνώση τὴν ὀρθὴ ἀλλὰ οὔτε καὶ τὴν ἐλάχιστη αὐτή, μιλᾶμε γι’ αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι γνωρίζουν μερικά, γνωρίζουν μερικὰ καὶ ἴσως ἀρκετὰ καὶ ἴσως καὶ πολλὰ ἀλλὰ ἔχουν περιπέσει σὲ μία κατάσταση δεινὴ ἀπὸ τὴν ὁποίαν δύσκολο νὰ ξεφύγουν χωρὶς τὴν βοήθεια τὴν σωστή.

Φυσικὰ ὑπάρχουν καὶ οἱ λιγοστοί, οἱ ξεχωριστοί, οἱ ἐξαίρετοι αὐτοὶ ποὺ ὑπηρετοῦν σωστά, ὀρθά, καὶ μὲ ὅλη τὴν ἀλήθεια στὴν καρδιά, τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὴν Ὀρθοπραξία, οἱ ὁποῖοι ἔχουν καὶ τὴν εὐλογία ἀπὸ τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία.

Αὐτὰ καλά Μου παιδιὰ δὲν ἐλέχθησαν τυχαία ἐτούτη τὴ βραδιά, τίποτα δὲν εἶναι τυχαῖο ἀπὸ τὰ Ὀρθόδοξα Χριστιανικά, τίποτα δὲν εἶναι τυχαῖο ἀπὸ τὰ Θεϊκά. Νὰ τὸ ἔχετε αὐτὸ κατὰ νοῦν, νὰ τὸ πιστεύετε ἑκατὸ τοῖς ἑκατὸ ὅτι ὅλα εἶναι ἀπὸ τὸν Τριαδικὸ Θεό. Ἐὰν ἔχετε πίστη ἀκράδαντη καὶ ζητᾶτε τὴν βοήθειά Του, ὅλα εἶναι ἀπὸ Αὐτόν, ἀπὸ τὴν Τριαδικὴ Ἀρχή, μὴν ἔχετε καμία ἀμφιβολία στὴν δική σας τὴν καρδία.

Ἔτσι καὶ αὐτὴ τὴ φορὰ τίποτα δὲν ἤτανε τυχαῖο ἀπὸ ὅλα αὐτὰ ποὺ εἰπώθηκαν ἐτοῦτο τὸ βραδινό, τώρα ὁμιλῶ ὁ Ἰωσὴφ ὁ Βατοπαιδινὸς ἀλλὰ αὐτὰ ποὺ ἐλέχθησαν ἦταν γιατί ἤμουν ἐντεταλμένος καὶ ἐγὼ ἀπὸ τὴν Τριαδικὴ Ἀρχὴ νὰ κάνω αὐτὴ τὴν ὁμιλία τὴν σεμνὴ ἀλλὰ καὶ τὴν πολὺ σημαντικὴ γιατὶ πρόκειται γιὰ τὴν ἴδια τὴ Χριστιανοσύνη, πρόκειται γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία. Ὑπάρχει πιὸ σημαντικὸ ἀπὸ αὐτὸ εἰς τὴν γῆ ἐτούτη τὴ στιγμή; Σᾶς τὸ λέω κατηγορηματικὰ δὲν ὑπάρχει πιὸ σημαντικό!

Γιὰ σκεφτεῖτε, γιὰ σκεφτεῖτε τὸν Τριαδικὸ Θεὸ καὶ τὴν σχέση Του μὲ τὴν γῆ καὶ ὅλα αὐτὰ ποὺ γίνονται ἐτοῦτο τὸν καιρό!

Ἐὰν πραγματικὰ τὰ σκεφτεῖτε ὄχι μόνο θὰ ἐκπλαγεῖτε ἀλλὰ καὶ πολὺ θὰ στενοχωρηθεῖτε καὶ πολὺ θὰ πονέσετε γιὰ ὅλα αὐτὰ ποὺ γίνονται καθημερινὰ ἐνάντια στὸν Θεὸ τὸν Βασιλιά.

Γι’ αὐτὸ παιδιά Μου σᾶς ἐντελῶ νὰ κάνετε αὐτὸ τὸ ἔργο ποὺ εἰπώθηκε πρὶν ἀπὸ λίγη ὥρα ἐτούτη τὴν βραδία γιατί εἶναι πολὺ σημαντικό, εἶναι πολὺ σημαντικὸ γιὰ νὰ σωθοῦν αὐτὲς οἱ ψυχὲς καὶ ὄχι μόνο νὰ σωθοῦν αὐτὲς ἀλλὰ καὶ νὰ πράξουν αὐτὸ τὸ ὁποῖο ἔχουν ὑποσχεθεῖ στὸν ἴδιο τὸν Θεό.

Γιὰ φανταστεῖτε τί εἶναι αὐτό! Εἶναι ἀπίστευτο, ἀνυπέρβλητο, δὲν μπορεῖ νὰ εἰπωθεῖ. Αὐτὴ ἡ ὑπόσχεση ποὺ ἔχει δοθεῖ εἰς τὸν ἴδιο τὸ Θεὸ εἶναι μοναδικό. Δὲν εἶναι τὸ ἴδιο σὰν νὰ λέμε σὲ ἕναν ἀδελφὸ «ξέρεις θὰ πάω ἐκεῖ, ἔλα καὶ ἐσὺ μαζὶ» καὶ ἐὰν δὲν γίνει αὐτό, ἐντάξει δὲν συνέβη καὶ τίποτα τὸ τρομερό. Ἡ ἐργασία ὅμως αὐτὴ ποὺ ἔχει ἀναληφθεῖ κατόπιν συμφωνίας μὲ τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία εἶναι ἄκρως ἱερή, εἶναι ὅτι ἱερότερο ἐφόσον ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς χορήγησε, χορήγησε στὸν καθένα ἀπὸ αὐτοὺς νὰ ἐκτελεῖ τί; Καταλαβαίνετε τί θὰ πῶ ἐτούτη τὴ στιγμή; Νὰ ἐκτελεῖ τὰ Μυστήριά Μου, αὐτὰ δηλαδὴ ποὺ θὰ μποροῦσα μόνον νὰ τὰ ἐκτελῶ Ἐγὼ καὶ κανένας ἄλλος ἐπὶ γῆς, ὅλης τῆς γῆς!

Ὅλα αὐτὰ εἶναι λόγια πολὺ σημαντικά, εἶναι λόγια πολὺ σημαντικά, αὐτὰ πρέπει νὰ λέγονται σχεδὸν καθημερινά, εἶναι πραγματικὰ ἀντιπρόσωποι αὐτοὶ ἀλλὰ δυστυχῶς καὶ ἐκεῖ ἡ ἄσχημη ἡ ἐργασία ἔχει ἤδη γενεῖ. Γι’ αὐτὸ σᾶς παρακαλῶ πολὺ ὅπου εἶναι δυνατὸν νὰ μιλᾶτε γιὰ τὸ θέμα αὐτό, νὰ μιλᾶτε καὶ θὰ δεῖτε ὅτι θὰ ἔχει τελικὰ καρπούς, ἔστω λιγοστούς, αὐτοὶ οἱ λιγοστοὶ ὅμως εἶναι ἀρκετοὶ γιὰ νὰ βοηθηθεῖ πολύ, ὑπερβολικὰ θὰ πῶ, σᾶς λέω πάρα, πάρα, πάρα πολὺ ἡ κατάσταση ἡ ὁποία ἔχει δημιουργηθεῖ.

Ἀρκετὰ σᾶς κούρασα καὶ σᾶς φόρτωσα γιατὶ πράγματι εἶναι βαριὰ αὐτὰ τὰ λόγια ποὺ εἰπώθηκαν ἐτοῦτο τὸ βραδινὸ σχετικὰ μὲ τοὺς ἀνθρώπους αὐτοὺς ἀλλὰ χαρεῖτε, χαρεῖτε γιατί ἀφοῦ θὰ βοηθήσετε θὰ πρέπει νὰ χαίρεστε ἐτούτη τὴ στιγμὴ γιατί θὰ πρέπει νὰ τὸ κάνετε αὐτὸ ὅπως ἀναφέραμε στὸν Λόγο ποὺ εἰπώθηκε ἐτοῦτο τὸ βραδινό.

Ὁ Ἅγιος Ἰωσὴφ ὁ Βατοπαιδινὸς σταυρώνει τὰ παιδιά του, μὴ ἀρνούμενος τὴν πρεσβεῖα του γιὰ βοήθεια ἀπὸ τὸν Κύριο καὶ τὰ φιλάει στὸ μέτωπο, κατόπιν γυρίζει τὴν πλάτη του φεύγοντας καὶ λέγει: «Πηγαίνετε τώρα, πηγαίνετε τώρα, πήρατε τὴν γραμμή, τὴν πήρατε τὴν ὁδηγία μου τὴν καλὴ ἡ ὁποία ἐδόθη ἀπὸ τὴν Τριαδικὴ Ἀρχή».

Ἀμὴν Ἀμὴν Ἀμὴν καὶ τῷ Θεῷ Δόξα

Ἐρημίτης

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σουΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr

ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΑΛΛΙΩΡΑ

 

Θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, η μεγαλύτερη εθνική και κοινωνική μάστιγα.

Loading…