ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Ἐρημίτης: Προφητικός και παραινετικός Λόγος (13) _ Γρηγορεῖτε, ετοιμαστεῖτε, ἔφτασε ἡ μπόρα!

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΕΡΗΜΙΤΗΣ. - 22 Σεπ 2019 - 21:02
Loading...
Υποστηρίξτε το triklopodia με μια δωρεά για ανεξάρτητη ενημέρωση

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος

Ἡ καμπάνα ἔχει φτάσει στὸν ὕψιστο βαθμό, τὸ ἑπόμενο βῆμα εἶναι τὸ κτυπητὸ ἀπὸ τὸ γλωσσίδι στὸ πλαϊνό, δὲν ὑπάρχει ἄλλο περιθώριο γι’ αὐτό.

Ἑτοιμαστεῖτε παιδιά Μου, ἑτοιμαστεῖτε νὰ δεχτεῖτε ὅοοοολα ὅσα ἔχουν γραφεῖ, ὅλα ὅσα ἔχουν εἰπωθεῖ ἐκεῖ κατ’ ἀρχὴν στὰ βιβλία Μου τὰ ἱερὰ τὰ θεόπνευστα αὐτὰ καὶ τὰ ἄλλα ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Μου, τοὺς Προφῆτες Μου, τοὺς Δικαίους Μου αὐτοὺς ποὺ ἐπέτρεψα Ἐγὼ νὰ λαμβάνουν τὴν προφητεία καὶ νὰ τὴν μεταδίδουν ἐν τῇ ἀληθεῖᾳ.

Ὅλα εἶναι ἀληθινὰ αὐτὰ ποὺ εἰπώθηκαν ἀπὸ τὸν Τριαδικὸ Θεὸ σὲ ἀνθρώπους δικαίους, αὐτοὺς ποὺ ἔχει δώσει ὁ Κύριος τὸ χάρισμα αὐτὸ γιὰ νὰ τὸ μεταλαμπαδεύουν στὸν ὑπόλοιπο τὸν κόσμο αὐτὸ, γιὰ νὰ πληροφοροῦν τοὺς ἀνθρώπους στὴ γῆ, καὶ οἱ ἄνθρωποι νὰ μὴν ἔχουν καμία δικαιολογία γιὰ τὰ ἐπερχόμενα καὶ γιὰ τὰ μεγάλα τὰ θηρία. Νὰ γνωρίζουν τὸ τί ἔχει νὰ γενεῖ γιὰ νὰ προσεύχονται καθημερινὰ γιὰ τὴν δική τους τὴν ψυχή, νὰ προσεύχονται μὲ ὅλη τους τὴν καρδιά, ἐπαναλαμβάνω καὶ πάλι γιὰ τὴν δική τους τὴν ψυχὴ γιατί πρέπει νὰ σωθεῖ ἡ ψυχή, κανένας δὲν ξέρει πότε θὰ φύγει ἀπὸ τούτη τὴ ζωή, μπορεῖ ἄλλα νὰ ὑπολογίζει ὁ καθεὶς καὶ ἄλλα νὰ ἔρθουνε εὐθύς.

Ἑπομένως γρηγορεῖτε, γρηγορεῖτε, γρηγορεῖτε καὶ τρέξετε νὰ κάνετε τὰ ἀπαραίτητα αὐτὰ ποὺ εἶναι σωτήρια γιὰ τὴν ψυχή σας, αὐτὰ νὰ ἀκολουθεῖτε, μὲ αὐτὰ νὰ περπατεῖτε καὶ αὐτὰ νὰ ποιεῖτε.

Ὅοοοολα αὐτὰ πρέπει νὰ γίνουν πολὺ σύντομα, πολὺ σύντομα γιὰ νὰ ἀναπαυθεῖτε, νὰ ἀναπαυθεῖ τὸ ἐσωτερικό σας, ὅτι ἔχετε κάνει τὸ σχετικὸ καθῆκον πρὸς τὸν Θεό σας. Ἂν δὲν τὸ κάνετε αὐτὸ θὰ εἴσαστε γεμάτοι ἀμφιβολία, δὲν θὰ ἔχετε τὴν ἠρεμία, δὲν θὰ ἔχετε τὴν βοήθεια ἀπὸ τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία, γι’ αὐτὸ νοιαστεῖτε, νοιαστεῖτε, γρηγορεῖτε, ἐξομολογηθεῖτε, ἐξομολογηθεῖτε μετὰ ἀπὸ μετάνοια, μετάνοια σοβαρὴ καὶ μετάνοια μὲ καρδιὰ σφυρηλατημένη καὶ μετανοημένη.

Ἡ καρδιὰ πρέπει νὰ σφυρηλατηθεῖ καὶ νὰ καλλιεργηθεῖ, νὰ καλλιεργηθεῖ γιατὶ ὅτι εἶναι καλλιεργημένο εἶναι ἁγιασμένο, ἐκεῖ δίδεται καινούρια ζωή. Ἀπὸ ἐκεῖ ἔρχεται ἡ καινούρια ἡ ζωὴ ὅπως δίδεται εἰς τὸ φυτάκι καὶ τὸ ζωάκι καὶ αὐτὸ αὐξάνεται κανονικὰ μὲ τοῦ Θεοῦ τὴν δύναμη αὐτὴ καὶ μὲ τοῦ Θεοῦ τὴν πνοὴ.

Ὅλα αὐτὰ εἶναι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅλα αὐτὰ ποὺ εἰπώθηκαν μέχρι στιγμῆς δὲν εἶναι τίποτα τοῦ ἀδελφοῦ, εἶναι τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ γι’ αὐτὸ πρῶτο μέλημά σας ἡ ψυχή, καθαριστεῖτε, ἑτοιμαστεῖτε, ἑτοιμαστεῖτε καὶ στὸ Ἅγιο τὸ Ποτήριο ἀμέσως καὶ πολλὲς φορὲς νὰ βρεθεῖτε.

Δὲν ὑπάρχει ἄλλη σωτηρία ἔφτασε, ἔφτασε, ἔφτασε ἡ κακοκαιρία, ἔφτασε ἡ κακοκαιρία, οἱ πρῶτες ψιχάλες ἔπεσαν στὴ γῆ. Προσέξετε αὐτό, προσέξετε, προσέξετε μὴν τὸ ἀποτρέψετε, μὴν σκεφτεῖτε τὸ δικό σας, ἀκολουθεῖστε αὐτὸ τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, αὐτὸ ποὺ ἔρχεται ἀπὸ τὸ ἐσωτερικό σας, ἐκεῖνο τὸ πρῶτο ποὺ ἔρχεται στὸ ψυχικό σας, αὐτὸ ποὺ ἐπανειλημμένα ἔχουμε πεῖ, αὐτὸ νὰ ἀκολουθεῖτε καὶ μὲ αὐτὸ νὰ ἐνεργεῖτε.

Τὰ κανόνια θὰ ἠχήσουν, οἱ πύραυλοι θὰ πυρπολήσουν, τὰ στρατεύματα θὰ προχωρήσουν, τὰ ἀεροπλάνα θὰ βομβαρδίσουν καὶ πολλὰ ἄλλα θὰ ἀκολουθήσουν. Κακοκαιρία δυνατή, ἀστραπές, βροντὲς καὶ ὁ ἐπουράνιος Θεός, Ἐγὼ ὁ Τριαδικὸς Θεὸς αὐτὰ θὰ τὰ ἐπιτρέψω ἐτούτη τὴ φορά, σᾶς τὸ ἔχω πεῖ καὶ ἄλλες φορές, σᾶς ἔχω πληροφορήσει σοβαρά.

Πρέπει νὰ τὰ ἐπιτρέψω καὶ ἐσᾶς νὰ γιατρέψω, δὲν ὑπάρχει ἄλλος τρόπος νὰ γιατρευτεῖτε καὶ ἄλλος τρόπος νὰ συμμορφωθεῖτε, δὲν ὑπάρχει!!! Ἔκανα ὑπομονή, πολύ ὑπομονή, ὑποχώρησα, ὑποχώρησα ἀρκετά, φτάνει ὅμως ἄλλο πιά, τώρα ᾖρθε ἡ ὥρα τῆς μπόρας, τῆς κακοκαιρίας, τοῦ ἀνεμοστροβίλου, ἀλλὰ καὶ τοῦ θερισμοῦ, καταλαβαίνετε τί σημαίνει τὸ τελευταῖο αὐτό;

Γιὰ κοιτάξετε καὶ μετρήσετε πόσοι φεύγουν ἀπὸ τὴν ζωὴ καθημερινὰ στὸν τόπο τὸν δικό σας καὶ πόσοι ἔρχονται ἀλήθεια εἰς τὴν ζωὴ, δηλαδὴ μικρὰ παιδάκια στὴ νέα τὴ ζωὴ νὰ γεννηθοῦνε, νὰ μεγαλώσουνε καὶ νὰ ἀναμορφωθοῦνε; Πόσα; Γιὰ κάντε μία σκέψη ἁπλή, γιὰ κάντε ἕνα μέτρημα πολὺ μικρὸ καὶ γρήγορο, ἔτσι γρήγορο, πολὺ γρήγορο, θὰ δεῖτε μία ἀναλογία τρομερὴ ποὺ ποτὲ δὲν ἔχει συμβεῖ ἄλλη φορὰ στὴ γῆ. Αὐτὸ γίνεται καθημερινὰ, καὶ σᾶς ἀποκαλύπτω ἐτούτη τὴ στιγμὴ, ὅτι αὐτὸ αὐξάνεται ὑπερθετικά.

Μὴν ἀκοῦτε ἐτοῦτα καὶ τὰ ἄλλα καὶ τὰ παραπέρα, μὴν ἀκοῦτε αὐτὰ ποὺ λένε οἱ ἄνθρωποι ποὺ δὲν ἔχουν, ὄχι μόνο λογική, ἀλλὰ δὲν ἔχουν τίποτα καλὸ καὶ ἀγαθὸ στὸ ἐσωτερικό τους, ἀλλὰ καὶ τὴν ἄλλη βέβαια τὴν μερίδα τὴν γνωρίζετε αὐτὴ, ποὺ ἔχει στόχο μιαρὸ ποὺ ἔχει στόχο πολὺ ἄσχημο γιὰ τὸ ἀνθρώπινο γένος αὐτό!

Ὅλα αὐτὰ ποὺ λέγονται εἶναι ψεύτικα, εἶναι ἐντελῶς ψεύτικα, μὴν πιστεύετε τίποτε ἀπ’ αὐτά, νὰ προσέχετε πολὺ καλά Μου παιδιὰ γιὰ τὸ κάθε σας βῆμα, τὴν κάθε σας κίνηση ἐκεῖ στὴν γῆ νὰ εἶναι μετρημένη, σταθερὴ δὲν θὰ ἔλεγα λογικὴ ἀλλὰ νὰ εἶναι ἀπὸ Ἐμένα τὸ Θεὸ ἐπιτρεπτὴ. Γι’ αὐτὸ νὰ παρακαλεῖτε Πατέρα Υἱὸ καὶ Ἅγιο Πνεῦμα καθημερινὰ καὶ κάθε λεπτὸ γιὰ τὴν κάθε σας ἐνέργεια γιὰ τὴν κάθε ἀπόφαση ποὺ λαμβάνετε ἐκεῖ νὰ εἶναι μελετημένη καὶ δουλεμένη ἀλλὰ πρωτίστως εὐλογημένη ἀπὸ Ἐμᾶς τὴν Ἁγία Τριάδα τὴ γλυκιὰ καὶ ἰδιαίτερα ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα τὸ καλὸ ποὺ τὰ γνωρίζει ὅοοολα στὸν κόσμο αὐτό.

Μὴν προχωρεῖτε μόνοι σας, μὴν προχωρεῖτε ἄνευ σκέψης καὶ ἄνευ προσευχῆς κυρίως θὰ ἔλεγα προσευχή, προσευχὴ καθημερινὰ καὶ κάθε λεπτὸ καὶ ὅτι ἔρχεται εἰς τὸ δικό σας ψυχικὸ αὐτὸ νὰ ἀκολουθεῖτε, τὸ πρῶτο ποὺ ἔρχεται αὐτό. Αὐτὸ νὰ ἀκολουθεῖτε, μὲ αὐτὸ νὰ ἐνεργεῖτε, μὲ αὐτὸ νὰ πορεύεστε καὶ αὐτὸ νὰ σᾶς ὁδηγεῖ σὲ κάθε σας πράξη καλή.

Μὴν τὸ ξεχνᾶτε αὐτό, προσευχὴ συνεχής, προσευχὴ συνεχὴς καὶ ἂν ἤτανε νὰ κάνετε προσευχὴ μία ὥρα τὴν ἡμέρα τότε, οὐσιαστικὰ τώρα ἡ ἀναλογία θὰ σᾶς τὴν πῶ καὶ σᾶς ἀποκαλύπτω αὐτὸ τὸ λεπτὸ, δὲν θὰ φτάνει κἄν τὸ 24ωρο γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτό.

Ἔχει φτάσει ἡ γῆ στὸ ἀπροχώρητο βαθμό, Ἐγὼ πρέπει νὰ ἐνεργήσω τάχιστα, τάχιστα γι’ αὐτό, διαφορετικὰ θὰ γίνουν ὅλα συντρίμμια καὶ ἄχρηστα ὑλικὰ καὶ δὲν θὰ μπορέσω νὰ ἐπαναφέρω τίποτε ἀπὸ αὐτά Ἐγὼ ἀφοῦ θὰ εἶναι ἄχρηστα αὐτά.

Ἐγὼ μπορεῖ νὰ τὰ δημιουργήσω πάλι ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἀλλὰ δὲν χρειάζεται ὅμως νὰ καταστραφεῖ ὅλη ἡ γῆ ὅπως εἶχα ἀποκαλύψει καὶ σὲ ἄλλο Λόγο πρίν. Θὰ τὰ καταστρέψω μερικῶς, θὰ ἐπιτρέψω νὰ καταστραφοῦνε μερικῶς ἀλλὰ ὄχι ὁλικῶς.

Γι’ αὐτὸ πάλι σᾶς λέγω προσευχὴ δυνατή, καρδιακὴ προσευχή, καρδιακὴ καὶ ἀληθινὴ πρὸς τὴν Τριαδικὴ Ἀρχὴ γιὰ νὰ ἁπαλύνει τὴν κατάσταση αὐτὴ γιὰ νὰ μὴν ἔρθει κεραυνοβόλος αὐτὴ, ὡσὰν κεραυνὸς καὶ νὰ κάψει ὅτι βρεῖ ἐμπρός.
Μὲ τὴν προσευχὴ μποροῦνε ὅλα νὰ μετριαστοῦνε καὶ ὅλα νὰ ἁπαλυνθοῦνε ἀλλὰ κυρίως νὰ ἁπαλυνθεῖ τὸ ἐσωτερικό σας, νὰ ἁπαλυνθεῖ τὸ ψυχικό σας, νὰ ἠρεμήσει αὐτὸ ποὺ εἶναι τὸ κυριότερο θέμα εἰς τὸν κόσμο αὐτὸ ἀλλὰ καὶ εἰς τὸν κόσμο ἐκεῖ ψηλὰ ποὺ θὰ πάει ἡ ψυχή. Θὰ ἀρχίσει ὅμως ἀπὸ ἐδῶ νὰ γίνεται τὸ ἔργο αὐτὸ γιὰ νὰ καταλήξει ἡ ψυχή, στὴν θέση τὴν καλὴ καὶ τὴν παντοτινή!

Γι’ αὐτὸ γρηγορεῖτε, προσεύχεστε καθημερινά, κάθε λεπτό, κάθε στιγμὴ στὴν Τριαδικὴ Ἀρχὴ καὶ αὐτὴ θὰ ἐνεργήσει, ὅλα θὰ τὰ τακτοποιήσει ἀλλὰ ἀφοῦ περάσετε αὐτὰ ποὺ εἶναι γραμμένα νὰ περάσετε, ὅλα αὐτὰ ἐκεῖ στὰ βιβλία τὰ ἱερὰ. Γιατί ἂν δὲν τὰ περάσετε αὐτὰ δὲν θὰ ὑπάρξει ἀλλαγή, αὐτὴ ἡ ἀλλαγὴ ποὺ ἐπιθυμῶ Ἐγὼ καὶ εἶναι βασικὰ γιὰ τὸ δικό σας τὸ καλὸ, καὶ γιὰ τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς σας ποὺ εἶναι αὐτὸ τὸ ὕψιστο ἀγαθὸ ποὺ ἐπέτρεψα Ἐγὼ καὶ ἐδώρισα Ἐγὼ ἀπὸ τὸν Οὐρανὸ ὁ Τριαδικὸς Θεός, Πατὴρ Υἱὸς καὶ Ἅγιο Πνεῦμα, μία οὐσία, μία ὀντότης μία παρηγορία, ἕνα στήριγμα γερὸ καὶ ἡ μία ἀληθινὴ δύναμη σὲ ὅλο τὸν κόσμο αὐτὸ.

Μὲ τοῦτα τὰ λίγα, τὰ λόγια τὰ ἀποψινὰ θὰ κλείσω τὴν ὁμιλία ἀγαπητά Μου παιδιά, κρατῆστε ὅμως αὐτό· πρῶτο τὴν προσευχὴ γιὰ νὰ ἔρθει καλὸ εἰς τὴν ψυχὴ ἀλλὰ καὶ νὰ μετριαστεῖ κάθε κακὸ ποὺ εἶναι γραμμένο νὰ γίνει αὐτό.

Καὶ ἕνα τελευταῖο, ποὺ ἀναφέρω κατηγορηματικὰ στὸ γραπτὸ αὐτὸ, εἶναι σχετικὰ μὲ τὴν κάρτα ποὺ θέλουν να δωθεῖ στὸ δημιούργημά Μου τὸν ἄνθρωπο τὸ τέλειο αὐτό. Σᾶς τὸ λέγω ὅμως κατηγορηματικὰ ὅτι αὐτὴ πρέπει να πεταχτεῖ εἰς τὴν πυρὰ γιατί ἡ πυρὰ εἶναι ἐκείνη ποὺ ἐξαφανίζει τὸ καθετὶ καὶ τὸ κακὸ ποὺ ἔχει μέσα ἐκεῖ. Δὲν ἀρκεῖ τὸ σκίσιμο ἢ νὰ τὴν κόψετε μὲ τὸ ψαλιδάκι ἢ μὲ τὸ μαχαιράκι, μόνον ὅταν καεῖ αὐτὴ τότε τὸ κακὸ θὰ ἐξαφανιστεῖ.

Βάζω ἕνα Χ ! Τί σημαίνει αὐτὸ τὸ Χ; Ὅταν βάζετε ἕνα Χ σὲ μιὰ σελίδα ἑνὸς τετραδίου τί σημαίνει αὐτό; Σημαίνει ὅτι ἀπορρίπτεται κάτι γραφόμενο, ἔτσι; Ἀπορρίπτεται κάτι! Βάζω λοιπὸν ἕνα Χ καὶ αὐτὸ σημαίνει ὅτι θὰ πρέπει νὰ ἀπορριφθεῖ καὶ στὴν πυρά νὰ ριφθεῖ γιὰ νὰ καεῖ !!!

Ἀμὴν Ἀμὴν Ἀμὴν καὶ τῷ Θεῷ Δόξα

Ἐρημίτης

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σουΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr

ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΑΛΛΙΩΡΑ

 

Θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, η μεγαλύτερη εθνική και κοινωνική μάστιγα.

Loading…