ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Ἐρημίτης : Προφητικός και παραινετικός Λόγος (22) _ Τελευταῖες Παραινέσεις τοῦ Κυρίου πρὶν τὴν Ἀναλαμπὴ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΕΡΗΜΙΤΗΣ. - 6 Δεκ 2019 - 12:41
Loading...
Υποστηρίξτε το triklopodia με μια δωρεά για ανεξάρτητη ενημέρωση

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος

Πρῶτο ὑπάρχει ἡ Τριαδικὴ Ἀρχὴ καὶ μετὰ εἶναι ἡ δυαδικὴ ἀρχή. Καὶ τὸ δεύτερο εἶναι πολὺ σημαντικό.

Τί τοποθέτησα εἰς τὸν Παράδεισο τὸν ἐπίγειο αὐτόν; Τοποθέτησα τὸν Ἀδάμ, τοποθέτησα καὶ τὴν Εὔα καὶ ὅτι ἄλλο ἔγινε ἐκεῖ. Ἔτσι καὶ σὲ κάθε μία γραφὴ συνήθως δύο χρειάζονται γιὰ νὰ πραγματοποιηθεῖ αὐτή, νὰ ἔρθει εἰς τέλος καλό, νὰ πάει μέχρι τὸν τελικὸ σκοπὸ, γι’ αὐτὸ θὰ ἔχετε τὴν εὐλογία, ἔχετε τὴν εὐλογία ἀπὸ τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία ποὺ ἐπιτελεῖτε αὐτὴ τὴν ἐργασία καὶ καλὸ εἶναι νὰ συνεχίσετε ὅσο θὰ ὑπάρχει χρόνος γι’ αὐτό. Θὰ γίνεται αὐτὸ, εἶναι ἀπὸ τὸν Θεὸ ὄχι μόνο ἐπιτρεπτὸ ἀλλὰ πολὺ ἀρεστὸ καὶ πολὺ ἀγαπητό.

Εἶναι μεγάλο ἀγαθὸ γιὰ τὶς ἐπίγειες ψυχές, γιὰ τὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων στὴν γῆ, νὰ διαβάζουν κάτι θεϊκό, νὰ διαβάζουν τί λέγει τὸ Ἅγιο Πνεῦμα τὸ καλό, καὶ ἔρχεται τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἐκεῖ γιὰ νὰ πηγαίνει στὴν κάθε μία ψυχὴ καὶ νὰ τὴν ἀγγίζει, νὰ τὴν θωπεύει, νὰ τὴν χαϊδεύει, νὰ τὴν πλησιάζει ἀλλὰ καὶ νὰ τὴν πληροφορεῖ μὲ νάματα θεϊκὰ ποὺ τῆς εἶναι ἀπαραίτητα αὐτὰ καὶ στὴν ἐπίγεια ζωὴ ἀλλὰ κυρίως νὰ τὴν προετοιμάσει γιὰ τὴν ἐπουράνια ζωὴ τὴν ἐξαίσια, τὴν ἐξαιρετική, αὐτὴ ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ συγκριθεῖ μὲ αὐτὴ τὴν γήϊνη ζωή, αὐτὴ ποὺ εἶναι ὑπεράνω ὅλων καὶ δὲν ὑπάρχει τίποτα περισσότερο ἢ τίποτα τελειότερο ἀπὸ αὐτήν.

Ἐὰν πράξετε τὰ καλὰ, ἐκεῖ θὰ βρεθεῖτε καὶ ἀπὸ Ἐμᾶς θὰ ἁγιαστεῖτε. Ἐὰν ὅμως δὲν πράξετε αὐτὰ δυστυχῶς θὰ ἀπορριφθεῖτε καὶ στὸν Ἅδη θὰ δοθεῖτε.

Δὲν σᾶς φοβίζουμε μὲ αὐτὸ ποὺ λέμε ἐτούτη τὴ στιγμή. Ἁπλῶς ἐπειδὴ δείχνουμε τὴ ἀγάπη Μας τὴν πολλὴ σὲ σᾶς τὰ παιδιά Μας, τὰ γεννήματά Μας, γι’ αὐτὸ τὸ ἀναφέρουμε αὐτὸ ξανὰ καὶ σᾶς τὸ ὑπενθυμίζουμε γιὰ νὰ τὸ βάλετε βαθιὰ εἰς τὸ δικό σας ψυχικὸ καὶ νὰ πράξετε ἔργα καλά, ὅσο ζεῖτε στὸν κόσμο αὐτό.

Γιὰ αὐτὰ μὴν ἔχετε καμία ἀμφιβολία ὅτι δικαίως καὶ πολὺ λεπτομερῶς θὰ ἀξιολογηθοῦνε ἀπὸ τὴν Τριαδικὴ Ἀρχὴ καὶ θὰ φτάσετε ἐκεῖ ποὺ εἶναι, θὰ εἶναι καλὸ γιὰ τὴν δική σας τὴν ψυχή, ἐὰν ἔχετε πράξει τὰ ἔργα τὰ καλὰ ἀπὸ ἀγάπη μέσα ἀπὸ τὴν δική σας τὴν καρδιά.

Μείνετε κοντά Μας παιδιά Μου καλά, μείνετε κοντά Μας. Δυστυχῶς εἶναι δύσκολος ὁ καιρός, δυστυχῶς ἢ εὐτυχῶς. Ἐγὼ θὰ ἔλεγα εὐτυχῶς, δὲν Εἶμαι ὅμως ὑπεύθυνος γι’ αὐτό, λέγω ὁ ἴδιος ὁ Θεός, ὑπεύθυνοι εἶναι τὰ παιδιά Μου, εἴσαστε ἐσεῖς γιατί Μὲ ἀπορρίψατε, ὁρισμένοι ἐντελῶς καὶ ἄλλοι μερικῶς, καὶ σὲ ἄλλους ἐλάχιστα ὑπάρχω μέσα σὲ αὐτούς, σὲ μερικοὺς ἐλάχιστα, ἐλάχιστα, ἀμυδρά, σχεδὸν τίποτα, τίποτα.

Ἐγὼ ὅμως δὲν τὸ λέγω ἀπὸ ἐγωϊσμό, τὸ λέγω γιὰ τὸ δικό σας τὸ καλό. Ἡ ἐπιθυμία Μου εἶναι νὰ Μὲ ἔχετε ὁλοκληρωτικὰ μέσα στὴν δική σας τὴν καρδιὰ γιατί ὅταν Μὲ ἔχετε ὁλοκληρωτικὰ θὰ ἔχετε καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα τὸ καλό, τὸ ὁποῖο θὰ σᾶς ὁδηγεῖ σὲ κάθε τί καλὸ καὶ σὲ κάθε τί ἀγαθό. Ἔτσι θὰ ἔχετε ἥσυχη τὴ συνείδησή σας, θὰ ἔχετε ὡραία καὶ μυροβολισμένη τὴν βιωτή σας, θὰ ἔχετε τὰ ἀγαθὰ ποὺ ἔδωσα Ἐγώ, τὰ ἀγαθὰ ποὺ ἔδωσε ἡ Τριαδικὴ Ἀρχὴ στὸ κάθε ἕνα παιδὶ καὶ μπορεῖ νὰ συνεχίσει μὲ αὐτὰ σὲ ὅλη του τὴ ζωή, ἐὰν παραμείνει παιδί, ἐὰν παραμείνει ἁγνὸ εἰς τὴν ψυχὴ τότε αὐτὸ θὰ εἶναι πολὺ καλὸ καὶ θὰ ἔρθει ἐδῶ στὸν ἐπουράνιο, στὸν ἐπουράνιο Βασιλέα ἐδῶ εἰς τὸν Οὐρανό.

Μείνετε παιδιά, μείνετε παιδιά, μείνετε παιδιὰ ἔτσι καλοπροαίρετα καὶ ἀγαθά, εἶναι ὅτι καλύτερο μπορῶ νὰ πῶ γιὰ σᾶς ἐτοῦτο τὸν καιρό, εἶναι ὅτι καλύτερο μπορεῖτε νὰ πραγματοποιήσετε καὶ ἐσεῖς σὲ ἐτούτη τὴν ἐποχή, εἶναι καιρὸς ἀκόμα νὰ τὸ κάνετε, μὴν τὸ ξεχνᾶτε αὐτό, προσπαθῆστε, ἐργαστεῖτε, ἐργαστεῖτε κοντὰ σὲ αὐτὴ τὴν ἐντολὴ καὶ τὰ καλὰ ἐδῶ εἰς τὸν Οὐρανὸ θὰ δεῖτε.

Θὰ τὰ δεῖτε, θὰ τὰ δεῖτε, θὰ τὰ δεῖτε, δὲν εἶναι λόγος αὐτοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ, αὐτοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ ποὺ ὁμιλεῖ αὐτὴ τὴ στιγμή, δὲν ὁμιλεῖ αὐτός, τὸ στόμα μόνο ὁμιλεῖ ἀλλὰ τὸ πνεῦμα ἔρχεται ἀπὸ ἀλλοῦ, οἱ λέξεις ἔρχονται ἀπὸ πάνω, ἀπὸ πάνω ψηλὰ ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα τὸ καλό, μὴν ἔχετε ἀμφιβολία γι’ αὐτό. Δὲν τὸ λέει ἀπὸ ἐγωϊσμό, τὸ λέει ἀπὸ ταπεινότητα μεγάλη γιατί θὰ μποροῦσε νὰ πεῖ ὅτι εἶναι δικά του, ὅτι εἶναι σοφὸς καὶ ὅμως δὲν τὸ λέει αὐτό, λέει ὅτι εἶναι πολὺ μικρὸς καὶ δὲν εἶναι δικά του ἀλλὰ εἶναι πάαανω ἀπὸ ψηλὰ ἀπὸ τὴν Τριαδικὴ Ἀρχὴ τὴν μόνη ἀληθινὴ δύναμη τῆς ἀγάπης, τῆς δικαιοσύνης, τῆς ἐλεημοσύνης, τῆς εἰλικρίνειας, τῆς ἀγαθότητας, τῆς πραότητας καὶ ὅλης τῆς καλῆς ἐξουσίας ποὺ ὑπάρχει στὸ σύμπαν αὐτό, ἂς μὴν ποῦμε στὰ σύμπαντα τῶν συμπάντων, ἂς τὸ ποῦμε μὲ μία λέξη, στὸ σύμπαν, σὲ ὅλο τὸ σύμπαν.

Ὑπάρχει ἀκόμα καιρός, ὑπάρχει ἀκόμα πολὺς καιρὸς γιὰ νὰ ἀγαπηθεῖτε, νὰ ἔχετε ἀλληλεγγύη, νὰ ἐξομολογηθεῖτε, νὰ κοινωνεῖτε, νὰ μετανοεῖτε καὶ ὁμαλὰ νὰ ζεῖτε. Ὑπάρχει καιρός, ὑπάρχει καιρός, συνηθίστε ἀπὸ τώρα νὰ τὸ κάνετε αὐτὸ καὶ ὅταν θὰ συνηθίσετε ἀπὸ τώρα νὰ τὸ κάνετε αὐτὸ θὰ εἶναι ὅλα πιὸ ὁμαλά. Σᾶς τὸ λέγω Ἐγὼ ὅτι καὶ ἐσεῖς θὰ φοβηθεῖτε τὸν δύσκολο καιρό, ἐὰν ὅμως συνηθίσετε νὰ τὸ κάνετε ἀπὸ τώρα αὐτό, πολὺ θὰ ὠφεληθεῖτε. Αὐτὸ μὴν τὸ ξεχνᾶτε, σᾶς τὸ λέγω κατηγορηματικὰ καὶ ἐτούτη τὴ φορά, ὅτι πολὺ θὰ ὠφεληθεῖτε ἐὰν πραγματικὰ μὲ τὸν διπλανό σας, μὲ τὸν ἀδελφό σας, μὲ τὸν ἐχθρό σας, καλῶς ζεῖτε.

Εἶναι μεγάλη εὐλογία αὐτὸ καὶ χαιρόμαστε Ἐμεῖς πολὺ ἐδῶ εἰς τὸν Οὐρανὸ ὅταν ὑπάρχει ἀλληλεγγύη καὶ ἀγάπη μεταξύ σας. Τί ὡραιότερο πρᾶγμα ἀπὸ αὐτὸ στὸν κόσμο τὸν ἐπίγειο αὐτό!

Αὐτὸ ἐπιθυμοῦμε ὅοολοι ἐδῶ εἰς τὸν Οὐρανό, ὅλος ὁ στρατός Μας. Ὅλος ὁ ἐπουράνιος στρατὸς αὐτὸ ἐπιθυμεῖ καὶ αὐτὸ εὔχεται, τὸ εὔχεται κάθε στιγμὴ κάθε λεπτό, ὅλοι οἱ ἄγγελοι τῶν ἀνθρώπων εἰς τὴν γῆ ποὺ παρακολουθοῦνε τὸν καθένα, πολὺ χαίρονται ἂν ὅλα πηγαίνουν σωστὰ καὶ μὲ ἀγαθοσύνη. Ἂν ὅμως ὅλα πηγαίνουν μὲ παραφροσύνη τότε πραγματικὰ λυποῦνται πολὺ γι’ αὐτό, ἀλλὰ τί νὰ κάνουν καὶ αὐτοί, δὲν μποροῦν νὰ κάνουν καὶ τίποτα, δὲν μποροῦν δυστυχῶς, ξέρετε γιατί; Γιατί θὰ παραβλέψουν τὸ αὐτεξούσιο τὸ ὁποῖο ἔχει δοθεῖ ἀπὸ τὴν Τριαδικὴ Ἀρχή.

Γι’ αὐτὸ καλά Μου παιδιὰ λάβετε τὰ λόγια αὐτὰ καλὰ καὶ πάλι μέσα εἰς τὴν καρδιά, βάλτε τα βαθιὰ καὶ ἐργαστεῖτε γι’ αὐτά, μπορεῖτε νὰ ἐργαστεῖτε, ζητεῖστε τὴν βοήθειά Μας, ἡ βοήθειά Μας θὰ ἔρθει ἀμέσως, ἀμέσως, σᾶς τὸ ὑποσχόμαστε Ἐμεῖς ἐδῶ ἀπὸ τὸν Οὐρανὸ ὅτι ἡ βοήθειά Μας θὰ ἔρθει στὴν δική σας τὴν ψυχὴ γιὰ νὰ κάνετε αὐτὸ τὸ ἔργο εἰς τὴν γῆ. Ἑτοιμαστεῖτε ἀπὸ τώρα, ἀπὸ τώρα μὲ τὸν κάθε ἕνα ἀδελφὸ γιὰ νὰ περάσετε πολὺ εὐκολότερα αὐτὸν τὸν δύσκολο καιρὸ ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ εἶστε ἕτοιμοι, ἕτοιμοι γιὰ νὰ ὑποδεχτεῖτε τὴν κατάσταση ποὺ θὰ ἔρθει εἰς τὴν γῆ, δηλαδὴ γιὰ νὰ τὸ κάνουμε πιὸ καθαρὰ καὶ πιὸ κατανοητά, θὰ εἶναι πολὺ εὐκολότερο γιὰ νὰ συνδεθεῖτε ἀργότερα κανονικά, ἁγιοπνευματικά.

Ὅλα αὐτὰ τὰ δύσκολα ποὺ ἔρχονται, τὰ ἀπεριγράπτως δύσκολα, ὅλα ἐκεῖ προσβλέπουν, στὴν ἕνωση αὐτὴ τὴν καλή, τὴν ἕνωση τῶν ἀνθρώπων, τῶν ἀνθρώπινων ψυχῶν καὶ φυσικὰ καὶ τῶν σωμάτων γιὰ νὰ δημιουργηθεῖ πάλι ὁ κόσμος ὁ καλός, ἡ κοινωνία ἡ καλή, ἡ ὁποία θὰ προωθήσει καὶ τὴν Ὀρθοδοξία ἀλλὰ καὶ τὴν καλὴ ὀρθοπραξία, θὰ προωθήσει τὴν καλὴ ὑγεία, θὰ προωθήσει κάθε καλὴ ἀξία ποὺ χάθηκε σὲ ὅλα τὰ χρόνια αὐτά. Τώρα ὅμως θὰ ἀναδημιουργηθεῖ, θὰ ἀνθίσει καὶ θὰ καρποφορήσει καὶ κάθε ψυχὴ στὴν νέα ἐποχὴ θὰ γεμίσει.

– Εὐχαριστοῦμε καὶ δοξάζουμε τὸν Κύριο γιὰ ὅσα μᾶς παραχώρησε!
Καὶ Ἐγὼ σᾶς εὐχαριστῶ ποὺ Μὲ ἀκοῦτε, εἶναι μεγάλη εὐλογία νὰ Μὲ ἀγαπᾶνε τὰ δικά Μου τὰ παιδία. Ὅπως ὁ πατέρας ὁ καλὸς εὐχαριστιέται ἀπὸ τὴν ἀγάπη τοῦ παιδιοῦ του, τῶν παιδιῶν του, ἔτσι καὶ Ἐγὼ ὁ Οὐράνιος ὁ Πατέρας ὁ Μεγάλος εὐχαριστιέμαι ἀπὸ τὴν ἀγάπη, τὴν εὐγνωμοσύνη, τὴν καλοσύνη, τὴν πραότητα καὶ αὐτὸ ποὺ βγαίνει ἀπὸ μέσα ἀπὸ τὴν καρδιὰ τοῦ παιδιοῦ Μου ἐκεῖ. Γιὰ τὸν κάθε γονιό, εἶναι τὸ μεγαλύτερο δῶρο ποὺ καὶ αὐτὸ προέρχεται ἀπὸ τὸν Τριαδικὸ Θεό.

Εἶναι μεγάλο συναίσθημα αὐτό, εἶναι τὸ καθαρόν, τὸ καθαρὸ ποὺ βγαίνει ἀπὸ τὸ καλὸ τὸ ψυχικό, εἶναι ἕνα δῶρο ἱερὸ τὸ ὁποῖο δὲν ἀποτιμᾶται οὔτε μετρᾶται ἁπλῶς μπορεῖ κανένας νὰ νοιώσει τὴν εὐχαρίστηση αὐτὴ καὶ στὴν δική του τὴν ψυχὴ ὅσο τίποτε ἄλλο στὴ γῆ.

Γιὰ φανταστεῖτε λοιπὸν Ἐγὼ ποὺ ἐποίησα, ὅλα αὐτὰ ποὺ ἐποίησα, ὅλα αὐτὰ τὰ παιδιὰ γιατί ὅλα ἦταν καὶ εἶναι δικά Μου παιδιά, τί αἰσθάνομαι γιὰ ἐσᾶς, καὶ τί ἐπιθυμῶ ἀπὸ τὸν καθένα ἀπὸ ἐσᾶς; Νὰ στείλετε σὲ Ἐμένα τὴν ἀγάπη σας γιὰ νὰ εὐφρανθῶ καὶ Ἐγὼ καὶ νὰ εὐχαριστηθῶ καὶ θὰ σᾶς τὸ ἀνταποδώσω Ἐγὼ πολλαπλασίως καὶ εἰς τὴν γῆν καὶ εἰς τὸν Οὐρανόν. Μὴν ἔχετε οὐδεμία ἀμφιβολία γι’ αὐτό!

Ἀμὴν Ἀμὴν Ἀμὴν καὶ τῷ Θεῷ Δόξα
Ἐρημίτης

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σουΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr

ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΑΛΛΙΩΡΑ

 

Θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, η μεγαλύτερη εθνική και κοινωνική μάστιγα.

Loading…