ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Ἐρημίτης: Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (33) _ Ὁ Ὅσιος Νικηφόρος ὁ Λεπρὸς Ὁμιλεῖ καὶ Νουθετεῖ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΕΡΗΜΙΤΗΣ. - 23 Μαρ 2020 - 21:29

✝ ✝ ✝
Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος

Νὰ δοξολογεῖτε τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, τὸν Τριαδικὸ Θεὸ ποὺ σᾶς ὤθησε καὶ ἀκολουθήσατε τὸν δρόμο αὐτόν, ποὺ εἶναι εὐλογημένος καὶ εἶναι καὶ ἁγιασμένος. Δὲν εἶναι ὑπερβολὴ αὐτό, λέγω γιὰ τὸν δρόμο, δὲν λέγω γιὰ ἐσᾶς, λέγω γιὰ τὸν δρόμο αὐτὸν ὁ ὁποῖος εἶναι ἁγιασμένος καὶ ὁδηγεῖ στὴν ἁγιότητα, ἀρκεῖ ὁ καθένας νὰ τὴν ἀσπαστεῖ, νὰ τὴν πιστέψει, νὰ τὴν ἀγαπήσει καὶ αὐτὴ νὰ ἀκολουθήσει.

Χαίρομαι πολύ, χαίρομαι πολὺ ἀγαπητὰ παιδιά, χαίρομαι πολὺ ἀγαπητὸ παιδὶ ποὺ πάλι τὰ λέμε ἄλλη μία φορά.

Θυμᾶσαι ὅταν ἔκανες προσευχὴ γιὰ νὰ ὑπάρξει κάποια μαρτυρία καὶ ἀπὸ τὴν δική μου τὴν πορεία, καὶ πράγματι ὑπῆρξαν οἱ εἰκόνες αὐτές, ὑπῆρξαν εἰκόνες ἀπὸ τὴν πραγματικὴ ζωή μου ἡ ὁποία ἦταν ὀλίγον σκληρὴ ἀλλὰ ποτὲ δὲν γόγγυσα γι’ αὐτή.

Πάντα εὐχαριστοῦσα τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ πάντα ἤμουνα γελαστὸς καὶ εὐχαριστημένος γιὰ ὅτι μοῦ ἐδώριζε ἀπὸ μικρὸ παιδί. Ποτὲ δὲν γόγγυσε ἡ δική μου ἡ ψυχή, ἔτσι καὶ ἐσεῖς ποτὲ μὴν γογγύσετε, ποτὲ μὴν γογγύσετε γιατί ὁ ἴδιος ὁ Θεός, ὁ

Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, γνωρίζει τοῦ καθενὸς τὴν καρδία καὶ δείχνει τὸν δρόμο ποὺ πρέπει νὰ ἀκολουθήσει γιὰ νὰ φτάσει στὴν Οὐράνια Βασιλεία.

Γι’ αὐτό σοῦ λέγω ἀγαπητὸ παιδὶ ὅτι τὰ γήϊνα μάτια βλέπουν σὲ ἀπόσταση μικρή, ἐνῷ τὰ πνευματικὰ μποροῦν νὰ δοῦν ἐκεῖνα τὰ ἐξαίσια, τὰ οὐράνια, τὰ παντοτινά, αὐτὰ τὰ γλυκά, αὐτὰ τὰ εὐωδιαστά.

Αὐτὰ ἔβλεπα καὶ ἐγὼ καὶ εἶχα θεῖο ἔρωτα, ἀναπτύχθηκε θεῖος ἔρωτας μέσα στὴν καρδιὰ γιὰ τὸν Τριαδικὸ Θεό, γιὰ τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ ἡ βιωτή μου ἡ καθημερινὴ ἦταν μὲ θαλπωρὴ ἀπὸ τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό. Ἀλλὰ θὰ σᾶς τὸ πῶ κι’ αὐτό, δὲν εἶναι ὑπερβολή, ἦταν εὐχάριστη, ἦταν εὐχάριστη, ἦταν ἡ καρδιά μου εὐχαριστημένη γιὰ ὅτι μοῦ συνέβαινε, ἄσχετα μὲ τὰ σωματικὰ τὰ ὁποῖα ἦταν πολὺ ὀδυνηρὰ καὶ πολὺ σκληρά.

Δὲν μὲ πείραζαν ὅμως αὐτά, εὐχαριστοῦσα τὸν Θεὸ γι’ αὐτὴ τὴν δοκιμασία ποὺ ἦταν μεγάλη γιὰ μένα γιατρειά, ἦταν μεγάλη εὐεργεσία γιατί ἔτσι βοηθήθηκαν καὶ ἄλλοι ἄνθρωποι τότε πιστοί, ποὺ εἶχαν γλύκα στὴν ψυχὴ καὶ ἤθελαν νὰ γνωρίσουν τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστὸ τὸν Λυτρωτή. Ἤθελαν νὰ τὸν γνωρίσουν, νὰ τὸν ἀκουμπήσουν καὶ σὲ Αὐτὸν νὰ ἀγκυροβολήσουν.

Ἂς εἶναι δοξασμένο τὸ ὄνομά Του ποὺ μὲ βοήθησε νὰ κάνω τὸ ἔργο αὐτὸ καὶ νὰ φτάσω ἕως αὐτὴ τὴν ἡλικία ἂν καὶ ἦταν μεγάλη αὐτὴ ἡ δοκιμασία. Ἐπαναλαμβάνω ἡ δοκιμασία ἡ σωματική, ὄχι ἡ δοκιμασία ἡ ψυχικὴ γιατί στὴν ψυχὴ ἤμουν πάντα εὐχαριστημένος καὶ πάντοτε μιὰ γλύκα διαπερνοῦσε μέσα εἰς τὴν ψυχή μου. Δὲν μπορῶ νὰ σᾶς τὴν περιγράψω αὐτὴ ἀλλὰ ἦταν τόση σημαντικὴ γιὰ μένα αὐτὴ ἡ γλύκα μέσα εἰς τὴν ψυχὴ γιὰ τὴν Τριαδικὴ Ἀρχὴ ποὺ δὲν περιγράφεται, δὲν ὑπάρχουν λόγια νὰ σᾶς τὴν περιγράψω.

Ἔτσι εὔχομαι καὶ ἐσεῖς νὰ αἰσθανθεῖτε, αὐτὴ τὴν γλύκα πρὸς τὴν Τριαδικὴ Ἀρχὴ μέσα στὴν δική σας τὴν ψυχὴ καὶ τότε θὰ ἀλλάξουν ὅλα, νὰ τὸ γνωρίζετε αὐτό, θὰ ἀλλάξουν ὅλα καὶ δὲν θὰ λέτε τότε ἱστορίες ἀλλὰ τότε θὰ ἀτενίζετε, θὰ ἀκοῦτε καὶ θὰ αἰσθάνεστε τὴν Τριαδικὴ Ἀρχή, τὰ λόγια ποὺ θὰ ἔρχονται κατευθείαν ἀπὸ Αὐτὴν ἀλλὰ καὶ τὴν γλύκα καὶ τὴν εὐωδία ποὺ θὰ πλησιάζει καὶ θὰ εἰσέρχεται στὴ δική σας τὴν καρδία.

Πηγαίνετε πιὸ κοντὰ στὸν Κύριο, ἔχετέ Του μεγαλύτερη ἐμπιστοσύνη. Περισσότερη πίστη παιδί μου νὰ ἔχεις σὲ Αὐτόν, νὰ τοῦ ἔχεις ἀπόλυτη πίστη καὶ ἐμπιστοσύνη καὶ τότε θὰ δεῖς, θὰ παραξενευτεῖς, γιατί ὅλα θὰ ἀλλάξουν τόσο πολὺ ποὺ δὲν μπορεῖς νὰ φανταστεῖς.

Αὐτὸ ποὺ εἶπα τώρα τελευταῖα καὶ ὅλα ὅσα εἰπώθηκαν πρὶν, εἶναι ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα τὸ Καλὸ καὶ τὸ Ἀγαθὸ τὸ ὁποῖο κυριαρχεῖ, κυριαρχεῖ στὰ πάντα καὶ δίνει κάθε πληροφορία, κάθε μία πληροφορία εἰς τὴν κάθε μία ψυχὴ ποὺ τὸ ζητάει, τὸ ἐπιθυμεῖ καὶ θέλει αὐτὸ νὰ τὸ γευτεῖ.

Γι’ αὐτὸ προχωρεῖτε τὸν δρόμο τὸν καλό, τὸν δρόμο τὸν ἀγαθό, τὸν δρόμο αὐτὸν ποὺ ἕνας μόνο εἶναι αὐτός. Εἶναι μόνο ὁ δρόμος τῆς ζωῆς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Αὐτὸν νὰ ἀκολουθεῖτε καὶ εἰς τὸ τέλος θὰ ἁγιασθεῖτε.

Ὅσον ἀφορᾷ αὐτὸ ποὺ συμβαίνει αὐτὸν τὸν καιρό, δηλαδὴ μὲ τὸν κορωναϊό, αὐτὸν ἀπεμπολῆστε τον ἐντελῶς.

Μὴν ἀσχολεῖστε μὲ αὐτόν, ἀλλὰ ἀσχοληθεῖτε καὶ ἐργαστεῖτε γιὰ τὴν ψυχή σας γιὰ νὰ καθαριστεῖ, γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ δεχτεῖ τὸ

Ἅγιο Πνεῦμα ἐκεῖ, καὶ ὅταν ἐντός σας ὑπάρχει τὸ Ἅγιο Πνεῦμα τὸ ζωοποιόν, ἡ ὑγεία σας εἶναι δεδομένη καὶ ἀπὸ τὸν Τρισυπόστατο Θεὸ δωρισμένη καὶ προστατευμένη.

Γι’ αὐτὸ θαρσεῖτε, προσευχὴ καρδιακὴ ποιεῖτε συνεχῶς πρὸς τὸν Τριαδικὸ Θεὸ καὶ τὴν Μητέρα τὴν Παναγία καὶ ἐγὼ λόγω τῆς ἀσθενείας τῆς μολυσματικῆς, ποὺ εἶχα εἰς τὴν ἐπίγεια ζωή μου, θὰ πρεσβεύω διαρκῶς στὸν ἐπουράνιο Θεὸ νὰ σταματήσει τὸ κακὸ καὶ τὸν ἰὸ νὰ ἐξαφανίσει, ἀφοῦ ἔχει τὴν δύναμη νὰ τὸν ἀφοπλίσει καὶ ἀνενεργὸ νὰ τὸν καταστήσει.

Γι’ αὐτὸ σᾶς παρακαλῶ, Πίστη καὶ Ἐμπιστοσύνη ἀπόλυτη στὸν Τριαδικὸ Θεὸ γιὰ νὰ ἔρθει ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα καὶ ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ γίνει μὲ τὴν πρέπουσα λατρεία στὴν κάθε ἐκκλησία, γιὰ νὰ λάβουν οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, τὰ τέκνα τοῦ Θεοῦ τὰ ἀληθινά, τὸ Σῶμα Του καὶ τὸ Αἷμα Του γιὰ νὰ πάρουν δύναμη πολὺ ποὺ τοὺς στέρησαν αὐτὴν τούτη τὴν ἀπάνθρωπη ἐποχή.

Χάρισέ μας Κύριε τὸ Δῶρο Σου αὐτὸ καὶ ἐμεῖς, ὅσοι εἴμαστε αὐτοί, θὰ Σὲ ὑμνοῦμε, θὰ Σὲ δοξολογοῦμε καὶ πάντοτε θὰ Σὲ εὐχαριστοῦμε γιὰ τὸ Θαῦμα ποὺ θὰ ποιήσεις καὶ μόνους δὲν θὰ μᾶς ἀφήσεις.

Ἀμὴν γένοιτο – Δόξα, Τιμὴ καὶ Εὐχαριστία πρὸς τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία καὶ τὴν Μητέρα Παναγία καθὼς καὶ Εὐχαριστία στὸν Ὅσιο Νικηφόρο τὸν Λεπρὸ καὶ ἂς εἶναι πάντα βοηθός.

Ἐρημίτης

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr