ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Ἐρημίτης : Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (37) _ Ὅλα ἔχουν ξεκινήσει

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΕΡΗΜΙΤΗΣ. - 10 Απρ 2020 - 22:30
Υποστηρίξτε το triklopodia με μια δωρεά για ανεξάρτητη ενημέρωση

✝ ✝ ✝
Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος

Ἀγαπητά Μου Παιδιὰ ὅλα ἔχουν ξεκινήσει. Δὲν θὰ σᾶς πῶ τὴν σειρά, ἡ οὐσία εἶναι ὅτι ἔχουν ξεκινήσει αὐτά. Τὸ ἕνα ἐνεργεῖ, τὸ ἄλλο ἔρχεται, τὸ ἄλλο ἔρχεται παραπλεύρως. Ἔτσι θὰ γίνονται ὅλα, τὸ ἕνα ἀπὸ ἐδῶ, τὸ ἄλλο ἀπὸ ἐκεῖ, τὸ ἄλλο ἀπὸ παραπέρα, ὅοοολα θὰ συσσωρευτοῦνε καὶ ὅλα θὰ γενοῦνε, μὴν ἔχετε ἀμφιβολία γι’ αὐτὸ, εἶναι ἄκρως ἀληθινό.
Δὲν εἶμαι τιμωρός, Εἶμαι ὁ Ἀγαθός, Πανάγαθος Θεός, ἀλλὰ ὅπως σᾶς τὸ ἔχω πεῖ καὶ ἄλλες φορές, αὐτὸ πρέπει νὰ γενεῖ γιὰ νὰ φύγει τὸ σαπρό, νὰ φύγει αὐτὸ τὸ βδελυρό, νὰ φύγει αὐτὸ ποὺ δὲν εἶναι ἁγιασμένο ἀλλὰ εἶναι καταραμένο.
Νὰ φύγει αὐτὸ τὸ μαῦρο, νὰ φύγει αὐτὴ ἡ μαυρίλα ποὺ ὑπάρχει στὸν ὁρίζοντα, ποὺ ὑπάρχει στὴν ἀτμόσφαιρα, ποὺ ὑπάρχει κάτω στὴν γῆ, ποὺ ὑπάρχει στὰ νερά, ποὺ ὑπάρχει στὸν ἀέρα ὅπως εἶπα καὶ πρίν. Ὅλα εἶναι μολυσμένα, ὅλα ἄλλαξαν, ἄλλαξαν, ἄλλαξαν Παιδιά Μου, ἄλλαξαν, ἄλλαξαν ὅμως πρὸς τὸ πολὺ ἄθλιο καὶ τὸ πολὺ κακὸ καὶ δὲν ὑπάρχει τίποτα πλέον καθαρό.

Καθαρὰ δύσκολα νὰ βρεθοῦνε. Ὑπάρχουν μόνο κάποιες ψυχὲς στὴν γῆ οἱ ὁποῖες ἐργάζονται ταπεινά, ταπεινὰ καὶ καθημερινὰ μὲ πολλὴ ἀγάπη πρὸς Ἐμένα τὸν Ἰησοῦ Χριστό, τὸν Τριαδικὸ Θεὸ ἀλλὰ καὶ πολὺ ἀγάπη καὶ πρὸς τοὺς ἀδελφούς τους, τὸν κάθε ἀδελφό. Αὐτοὶ εἶναι οἱ μόνοι ποὺ ἔχουν μείνει εἰς τὴν γῆ καὶ γι’ αὐτὸ κρατᾶται αὐτή. Ἐὰν δὲν ὑπῆρχαν αὐτοὶ, δὲν θὰ ὑπῆρχε κόσμος οὐδείς, καὶ ὄχι κόσμος οὐδείς, ἐννοῶ τοὺς ἀνθρώπους, ἐννοῶ τὸ πλάσμα τὸ δικό Μου, ἀλλὰ δὲν ἐννοῶ μόνο αὐτό, ἐννοῶ ὅτι δὲν θὰ ὑπῆρχε γῆ, θὰ εἶχε κονιορτοποιηθεῖ, θὰ εἶχε ἐξαφανιστεῖ!
Ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἀγαπητὰ Παιδιά Μου παίρνω θάρρος καὶ Ἐγώ, μὴν σᾶς παραξενεύει αὐτό, ἔτσι εἶναι, παίρνω θάρρος καὶ Ἐγώ, ὅπως παίρνει καὶ ὁ πατέρας ὁ καλὸς ἀπὸ τὸ παιδὶ τὸ ὁποῖο εἶναι ὑπάκουο καὶ καλό, καὶ σύμφωνο μὲ τὶς συμβουλὲς τοῦ πατρός. Ἔτσι παίρνω καὶ Ἐγὼ θάρρος καὶ προχωρῶ καὶ διατηρῶ αὐτὸ ποὺ βλέπετε ἀκόμα μὲ τὰ μάτια σας τὰ σωματικά, κάθε μέρα κάθε λεπτό, διαφορετικὰ δὲν θὰ βλέπατε οὔτε γῆ, οὔτε οὐρανό.

Καταλαβαίνετε τί ἐννοῶ; Ἐξάλλου αὐτὸ ἔχει γίνει μερικῶς καὶ στὸ παρελθόν, ἀφοῦ ἔγιναν τόσες καταστροφές, ὅπως σᾶς ἔχω ἀναφέρει καὶ ἄλλες φορές, τοπικὰ μέρη τῆς γῆς καταστράφηκαν, ἄτομα καὶ ἄνθρωποι πολλοί.
Ἔτσι λοιπόν, ἐὰν δὲν ἦταν αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι, αὐτὰ τὰ τέκνα Μου τὰ καλά, δὲν θὰ ὑπῆρχε ἡ γῆ πιά.
Ἔχετε πίστη, συνεχίσετε μὲ πίστη ἀκράδαντη σὲ Ἐμένα τὸν Τριαδικὸ Θεὸ καὶ δὲν θὰ ἔχετε τίποτα κακὸ ἀλλὰ θὰ σᾶς περιστοιχίζω, θὰ σᾶς περιστοιχίζουν οἱ Ἄγγελοι ἀπὸ τὸν Οὐρανό, ὅπως καὶ αὐτὸ τὸ ἔχουμε πεῖ ὅτι ἔχουν κατεβεῖ στὴν γῆ, εἶναι σὲ κάθε ἀδελφὸ καλὸ γιὰ νὰ τὸν προστατεύουν, νὰ τὸν προσέχουν, νὰ τὸν ὁδηγοῦν στὸν δρόμο τὸν καλὸ ἀλλὰ καὶ νὰ παρευρίσκονται ἐκεῖ κοντά του κάθε λεπτό.

Εἶναι μεγάλη προστασία αὐτή, γιὰ βάλτε τη καλὰ μέσα στὴ σκέψη σας, μέσα στὸ νοῦ σας, μέσα στὴν ψυχή σας, καὶ νὰ τὸ σκέπτεστε κάθε στιγμὴ αὐτὸ ποὺ λέγεται ἐτοῦτο τὸ λεπτὸ γιατί εἶναι μεγάλη προστασία ἡ Ἀγγελικὴ ἡ παρουσία.
Εἶναι δικά Μου δημιουργήματα αὐτὰ καὶ ἑπομένως εἶναι ἀγαθὰ καὶ καλὰ καὶ θέλουν πάντα νὰ κάνουν τὸ καλὸ καὶ νὰ προστατεύουν καὶ σὲ τούτη τὴν περίπτωση τὴν σημερινὴ τὸν ἄνθρωπο ἐκεῖ.

Ὅλα αὐτὰ ποὺ ἀκούστηκαν γι’ αὐτὸ τὸ μίασμα ποὺ κυκλοφορεῖ ἐτούτη τὴν ἐποχή, ἔτσι θὰ γενεῖ, ἔτσι θὰ γενεῖ στὸν τόπο τὸν δικό σας ὅπως εἰπώθηκε καὶ ἀποκάλυψα αὐτό, τὸ ἀποκάλυψα στοὺς ἀνθρώπους, καὶ ὅτι ἀκούσατε, ὅτι ἀκούσατε καὶ ἐχθὲς καὶ σήμερα καὶ ἀπὸ ἄλλους ἀδελφοὺς ἐκεῖ, ἔτσι θὰ γενοῦν καὶ θὰ καθαρίσει ἡ γῆ, καὶ θὰ καθαρίσει ὁ ἀέρας, θὰ καθαρίσει ὁ ἀέρας, θὰ εἶναι θαῦμα μεγάλο, θὰ σᾶς τὸ παραχωρήσω Ἐγὼ γιατί ἡ Μητέρα ἡ Παναγία πολὺ σᾶς ἀγαπᾷ καὶ Μὲ παρακαλοῦσε θερμά, μέσα ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ψυχῆς Της νὰ δώσω ἐπιείκεια, ἐπιείκεια στὸν λαό, στὰ τέκνα Της ποὺ φυσικὰ εἶναι καὶ δικά Μου τέκνα. Δὲν εἶναι μόνο δικά Της εἶναι καὶ δικά Μου τέκνα ποὺ τὰ ἀγαπῶ, ἀλλὰ ὁπωσδήποτε πρέπει νὰ φύγει τὸ σάπιο καὶ σαπρὸ καὶ νὰ ἔρθει τὸ καλό, τὸ ὑγιές, αὐτὸ ποὺ θὰ δώσει πάλι τὴν ζωή, θὰ δώσει τὴν ζωὴ τὴν καθαρή, θὰ δώσει τὴν ζωὴ τὴν καθαρὴ καὶ τὴν καρπερή, θὰ δώσει τὴν ζωὴ τὴν ἁγιασμένη ποὺ θὰ εἶναι προετοιμασμένη γιὰ τὴν Οὐράνια Βασιλεία καὶ δέν, δὲν θὰ ἔχει πολεμηθεῖ ἀπὸ τὰ θηρία, τὰ ὁποῖα πολεμᾶτε ἐσεῖς ἀλλὰ καὶ οἱ προηγούμενες γενιὲς στὴν γῆ.

Γι’ αὐτὸ λάβετε θάρρος ἐτούτη τὴ στιγμή, λάβετε θάρρος ἀπὸ τὸν Λόγο αὐτὸ τὸν Θεϊκὸ ποὺ ἔρχεται κατευθείαν ἀπὸ τὸν Οὐρανό, εἶναι ἀλήθεια αὐτό, εἶναι ἀλήθεια, μὴν τὸ ἀπεμπολεῖτε, αὐτὸ νὰ ἐνστερνιστεῖτε καὶ ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα αὐτὲς τὶς ἡμέρες μ’ αὐτὸ νὰ ζεῖτε.

Αὐτὸ θὰ σᾶς δίνει παρηγοριά. Αὐτὸ θὰ σᾶς δίνει δύναμη μέσα στὴν καρδιά, αὐτὸ θὰ σᾶς δίνει αἰσιοδοξία γιὰ νὰ προχωρήσετε, νὰ προχωρήσετε καὶ νὰ βάλετε ἀκόμα περισσότερο μέσα εἰς τὴν καρδία τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία.

Τότε θὰ λάβετε μία γλύκα μέσα, μέσα σας, ἐντός σας καὶ ἀπὸ τί θὰ εἶναι αὐτή; Ἐγὼ θὰ Εἶμαι ὁ Θεός σας! Αὐτὴ ἡ γλύκα προέρχεται μόνο ἀπὸ Ἐμᾶς, μόνο ἀπὸ Ἐμᾶς καὶ κανέναν ἄλλον ἀπὸ πουθενά, οὔτε ἄνθρωπο οὔτε τίποτα ἄλλο, μόνον ἀπὸ τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ τὸν Τριαδικὸ Θεό, τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία ἔρχεται αὐτὴ ἡ γλύκα μέσα στὴν καρδία. Εἶναι βάμμα καταπραϋντικό, εἶναι μέλι γλυκό, εἶναι κήρυγμα παρηγορητικὸ καὶ τονωτικὸ γιὰ νὰ περάσει αὐτὸς ὁ καιρός, αὐτὸς ὁ λίγος, ὁ ἐλάχιστος ποὺ ἔμεινε αὐτός, νὰ καθαρίσει ὁ οὐρανὸς πάνω ἀπὸ τὴν γῆ καὶ κυρίως ἀπὸ αὐτὴ τὴν χώρα τὴν καλή, αὐτὴ τὴν χώρα τὴν εὐλογημένη, αὐτὴ τὴ χώρα ποὺ ἔχει δώσει τόσους Ἁγίους καὶ ἔχουν ἔρθει ἐδῶ ψηλὰ καὶ παρακαλοῦν ὅλοι τους, ὅλοι τους παρακαλοῦν, ὅλοι τους παρακαλοῦν γιὰ νὰ ἔρθουν τὰ πράγματα καλὰ καὶ νὰ ἐπιστρέψουν σὲ μία κατάσταση καλὴ γιὰ νὰ ζήσει αὐτὸς ὁ λαὸς ἀλλὰ καὶ ὅλη ἡ γῆ κατόπιν καλά, ἀνθηρὰ καὶ εὐωδιαστά.
Νὰ ζήσει εἰρηνικά, νὰ ζήσει ἀγαπητικά, νὰ ζήσει αὐτὸς μὲ τὸν τρόπο ποὺ ἐπιθυμῶ Ἐγὼ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Τρισυπόστατος καὶ Τριαδικὸς Θεός.

Ἀκολουθεῖ προσευχὴ μὲ παράκληση σὲ πάμπολλους Ἁγίους, μεταξὺ αὐτῶν καὶ τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ, καθὼς καὶ τῆς Μητέρας τῆς Παναγίας γιὰ νὰ σταματήσει ὁ Κύριος τὴν πανδημία καὶ νὰ ἰαθοῦν ὅλοι οἱ προσβεβλημένοι ἄνθρωποι ἀπὸ τὴν ἀσθένεια αὐτήν.

Ὁ Κύριος σταυρώνει ἐπιλεκτικὰ σημεῖα τῆς Ἑλλάδας ὅπου ὑπάρχουν πιστοὶ καὶ οἱ ὁποῖοι προσεύχονται γιὰ τὸ καλὸ καὶ τὴν ὑγεία τῶν ἀνθρώπων.

Στὴ συνέχεια ἔρχεται μία ἄλλη εἰκόνα ὅπου οἱ νοσοῦντες εἶναι σὲ σειρὰ καὶ στέκονται ὄρθιοι καὶ ἡ Παναγία τοὺς δίνει λίγο νεράκι στὸ στόμα, προφανῶς γιὰ νὰ φύγει τὸ κακὸ ἀπὸ αὐτοὺς καὶ ἀπὸ τὴν ἐπικράτεια.

Στὴν τελευταία εἰκόνα, ἡ Παναγία καθαρίζει μὲ μία σκοῦπα ὅλη τὴν Ἑλλάδα.

Γλυκειά μας Παναγία σὲ ὑπὲρ εὐχαριστοῦμε, σὲ δοξάζουμε καὶ σὲ εὐγνωμονοῦμε γιὰ τὴν μέγιστη βοήθειά Σου στὸν Ἑλληνικὸ λαὸ καὶ στὸν ἰδιαίτερο τόπο αὐτό.

Εὐχαριστοῦμε ἐπίσης θερμῶς τὸν Υἱόν Σου, τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, γιὰ τὴν Ἀγαθοσύνη Του, τὴν Εὐσπλαχνία Του, τὴν Εὐεργεσία Του καὶ τὴν Βοήθειά Του στὴν δύσκολη πορεία τῶν Παιδιῶν Του.

Ἀμὴν Ἀμὴν Ἀμὴν καὶ τῷ Τριαδικῷ Θεῷ Δόξα

Ἐρημίτης

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr