ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Ἐρημίτης: Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (45) _ Θαρσεῖτε, Τριάδα Ἁγία Ὁμολογεῖτε καὶ ἀπὸ Ἐμᾶς μὲ Ἄριστα θὰ Ἀνταμοιφθεῖτε

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΕΡΗΜΙΤΗΣ. - 5 Ιούλ 2020 - 21:16

✝ ✝ ✝
Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος

Τὰ σκῆπτρα κατέχω Ἐγὼ καὶ μόνον Ἐγώ, ὁ Τρισυπόστατος Θεός, παιδί Μου ἀγαπητό. Γι’ αὐτὸ γράψε καὶ πάλι τὸν Λόγο Μου τὸν ἱερὸν καὶ τὸν ἀληθινόν, Αὐτὸν ποὺ σοῦ στέλνω ἀπὸ ψηλὰ μέσα στὴν δική σου τὴν καρδιά. Ἡ ὑπαγόρευσις γίνεται ΜΟΝΟΝ ἀπὸ Ἐμένα τὸν Τριαδικὸ Θεόν, αὐτὸ Εἶναι τὸ Μόνον Ἀληθινόν.

Ἦρθε ἡ ὥρα τῆς ἀλλαγῆς ποὺ θὰ ἐπέλθει ἐπὶ τῆς γῆς. Αὐτὸ τὸ θέλω καὶ τὸ ἐπιθυμῶ πολὺ, γιατί ὅλα αὐτὰ ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν καὶ θὰ πραγματοποιηθοῦν θὰ φέρουν τὴν καλὴ τὴν ἀλλαγὴ καὶ τὴν ἐπιθυμητὴ σὲ Ἐμᾶς τὴν Τριαδικὴ Ἀρχή.

Μὴν φοβηθεῖτε μὲ τὸ κάθε τι ποὺ θὰ γενεῖ ἀλλὰ νὰ εἴσαστε στὴν ἀγκαλιά Μου ΟΛΑ ἐσεῖς τὰ παιδιά Μου. Ἐκεῖ θὰ εἶστε ἀσφαλισμένοι καὶ ἀπὸ Ἐμένα τὸν Τρισυπόστατο Θεὸ προστατευμένοι. Αὐτὸ θὰ εἶναι μεγάλο Δῶρο γιὰ ἐσᾶς ἀπὸ τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία ἀφοῦ θὰ ἔχετε αὐτὴν τὴν Προστασία.

Αὐτὴ ὅμως ἡ Προστασία θὰ εἶναι Μοναδική, δὲν θὰ μοιάζει μὲ ἄλλη καμμία, ἀφοῦ θὰ φέρνει γλύκα ἀπερίγραπτη μέσα στὴν καρδία, στὴν δική σας τὴν καρδία, στοῦ καθενὸς τὴν καρδία ποὺ θὰ ἔχει ἀσπαστεῖ ἀπόλυτα τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία.

Μείνετε ὅπως εἶστε στὸ ἐσωτερικό σας γιὰ νὰ σᾶς σέβεται καὶ νὰ σᾶς ἀγαπᾷ ὁ ἴδιος ὁ Θεός σας. Εἶναι Μεγάλη Εὐλογία νὰ παραμένετε καθαροὶ μέσα εἰς τὴν καρδία καὶ τότε ὁ Κύριός σας καὶ Θεός σας δὲν θὰ σᾶς ἀφήσει ποτὲ μόνους, ἀλλὰ πάντα θὰ σᾶς προστατεύει καὶ τὰ πάντα θὰ γιατρεύει.

Ἀκολουθεῖτε κατὰ γράμμα τὰς ἐντολάς Μου καὶ τότε θὰ βλέπετε ὅτι θὰ ὁδηγεῖστε ἀπὸ Ἐμένα τὸν Θεὸ σὲ κάθε τι καλὸ καὶ ἀγαθό. Δὲν θὰ χρειάζεται νὰ ἀνησυχεῖτε ἀλλὰ ὅλα μὲ τὴν προσευχή σας, πρὸς τὸν Λυτρωτή σας, θὰ τακτοποιοῦνται καλῶς ἀφοῦ θὰ τὰ ἀναλαμβάνει ὁ ἴδιος ὁ Θεός.

Γίνετε περισσότερο ταπεινοὶ εἰς τὴν καρδία, ὅπως ὑπῆρξα καὶ Ἐγὼ στὴν ἐπίγεια ζωή Μου, μὴν τὸ ξεχνᾶτε αὐτό. Αὐτὸ νὰ θυμόσαστε καὶ νὰ ἐφαρμόζετε καθημερινὰ καὶ ΟΛΑ θὰ πηγαίνουν καλὰ ἀφοῦ Ἐγὼ θὰ τὰ ὁδηγῶ, μὴν ἔχετε ἀμφιβολία, σᾶς τὸ Ὁμολογῶ.

Ἡ ἐνάρετη ζωὴ ποὺ πρέπει νὰ διάγετε στὴν γῆ, καὶ μάλιστα ἐτούτη τὴν ἐποχὴ, ἔχει μεγίστη ἀξία ἀφοῦ θὰ σᾶς χαρίσει τὴν σωματικὴ καὶ ψυχικὴ σωτηρία, ἀλλὰ καὶ στὸ τέλος θὰ φέρει τὴν εὐδαιμονία ὡς ἀνταμοιβὴ γιὰ τὴν δική σας τὴν πορεία.
Ἀγαπημένα Μου παιδιὰ ἐργαστεῖτε γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὴν Ὀρθοπραξία, στηρίξετε τὴν ἀληθινὴ καὶ ὀρθὴ Ὀρθοδοξία, καὶ

Ἐγώ ὁ Τρισυπόστατος Θεός θὰ σᾶς ἐπιβραβεύσω μὲ Ἰδιαίτερα καὶ Μοναδικὰ Βραβεῖα. Τὰ Δικά Μου τὰ Βραβεῖα εἶναι τὰ μόνα Ἀληθινά, Αὐτὰ ποὺ ἔχουν τὴν πραγματικὴ Ἀξία καὶ τὰ ὁποῖα θὰ κοσμήσουν τὴν δική σας τὴν ψυχὴ στὸν Παράδεισο ἐκεῖ καὶ θὰ εἶναι διαρκῆ καὶ παντοτινά, ἀνεξίτηλα θὰ εἶναι Αὐτά.

Γι’ αὐτὸ ἐργαστεῖτε, τὸ ἐπαναλαμβάνω καὶ πάλι, γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ θὰ ἔχετε ἀπὸ Ἐμένα τὴν ἀπόλυτη καὶ μεγίστη Παρρησία στὸν Πατέρα Μου, στὸν Πανάγαθο Θεό, ἐκεῖ κατὰ τὴν Δευτέρα Παρουσία. Μὴν ξεχνᾶτε ὅμως καὶ τὴν ἐδῶ βιωτὴ σας ἀφοῦ θὰ ἔχετε τὴν δίκαιη ἀνταμοιβή σας ἀπὸ τὸν Δωρητή σας.

Λάβετε θάρρος ἀπὸ Ἐμᾶς, τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία, δὲν θὰ σᾶς ἀφήσουμε οὔτε μιὰ στιγμὴ μόνους στὴν ἐδῶ ἐπίγεια ζωὴ σας ἀλλὰ πάντοτε θὰ Εἴμαστε δίπλα σας, στήριγμα σταθερὸ καὶ στιβαρὸ ποὺ δὲν θὰ ἀφήσει ποτὲ κανένα ἐχθρὸ νὰ σᾶς πλησιάσει ἀλλὰ οὔτε καὶ νὰ σᾶς βλάψει. Ἄτρωτοι πάντα θὰ εἶστε, ἀόρατοι στὸν πονηρὸ καὶ πάντα προστατευμένοι ἀπὸ Ἐμᾶς τὸν Τρισυπόστατο Θεό.

Ἀμὴν Ἀμὴν Ἀμὴν καὶ τῷ Τριαδικῷ Θεῷ Δόξα

Ἐρημίτης

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr