ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Ἐρημίτης: Προφητικός και παραινετικός Λόγος (28) _ “Ὁμοθυμία” τὸ κλειδὶ τῆς ἠρεμίας, τῆς ἀγαστῆς συνύπαρξης καὶ ἐσωτερικῆς γλυκύτητας μεταξύ τῶν ανθρώπων

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΕΡΗΜΙΤΗΣ. - 31 Δεκ 2019 - 19:22

   

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος 

Πολὺ βασικὸ παιδιά Μου καλὰ ἡ μακροθυμία (πὸ προηγούμενο Λόγο τοῦ Κυρίου, ἀρ. 26), ἀλλὰ μετὰ ἀκολουθεῖ καὶ ἡ ὁμοθυμία. Ξέρετε τί εἶναι αὐτό; Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα τὸ ἀγαθὸ καὶ τὸ καλὸ θὰ φωτίζει κάθε ἕνα τέκνο Μου ἐκεῖθὰ φωτίζει τὸ νοητικό του καὶ τὸ ψυχικό του καὶ θὰ ἔχει τὴν ἴδια γνώμη μὲ τὸν διπλανό του. 

Ξέρετε τί εὐφορία; Ξέρετε τί ἀγαπία; Ξέρετε τί ἀγαστία θὰ εἶναι αὐτήΔὲν περιγράφεται αὐτόδὲν μπορεῖτε νὰ φανταστεῖτε τί σημαίνει ὁμοθυμίαἘξέλειπε ἐτοῦτο τὸν καιρό, ὄχι μόνο ἐτοῦτο τὸν καιρὸ ἀλλὰ ἀπὸ χρόνια πολλά, χρόνια πολλάδὲν ὑπάρχει πιά! 

Τὰ πρῶτα χρόνια τὰ Χριστιανικὰ ὑπῆρχε αὐτὴ ἡ ὁμοθυμία γιατί εἶχαν φωτιστεῖ οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τὴν ὁμιλία ποὺ εἶχε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο καὶ τὸ γαθὸ καὶ τὸ μοίραζε ἀφειδῶς στὸν ἴδιο τὸν λαό. 

Ὅλοι ἦταν εὐχαριστημένοι καὶ ὅλοι ἦταν ἀγαπημένοι ἀλλὰ ἔτσι θὰ γίνει καὶ ἐτούτη τὴ φορὰ καὶ ἀκόμα περισσότερο καλά Μου παιδιά. 

Ὁμοθυμίαὁμοθυμία, μεγάλη τοῦ Χριστοῦ ἡ εὐλογία, μεγάλη τοῦ Χριστοῦ ἡ εὐλογίαἔρχεται ἡ ὁμοθυμία μετὰ τὴν μακροθυμία. Θὰ τὸ δεῖτε αὐτόθὰ τὸ δεῖτε! καὶ τί θὰ εἶναι αὐτόδὲν περιγράφεται, δὲν μπορῶ νὰ σᾶς τὸ περιγράψω ἐτοῦτο τὸ λεπτὸ γιατί ὅτι καὶ νὰ πῶ θὰ εἶναι λίγο αὐτό. 

Ξέρετε τί εἶναι νὰ ἔχετε ἀπόλυτη ἠρεμία ἀλλὰ καὶ ἀπόλυτη ἐπικοινωνία καὶ συμφωνία μὲ τὸν διπλανό σας, μὲ τὸν ἀδελφό σας, γιατί δὲν θὰ ὑπάρχει πλέον ἐχθρός σας, θὰ ὑπάρχει ὁ διπλανός σας, ὁ ἀδελφός σας, ,τι σημαίνει αὐτὸς ὁ ἀδελφόςεἴτε γονιὸς εἶναι αὐτός, εἴτε φίλος μακρινός, εἴτε πρώην ἐχθρόςλοι θὰ ἔχουν τὴν ἴδια γνώμη μέσα εἰς τὴν καρδία καὶ δὲν θὰ ὑπάρχει καμία ἀνησυχία. 

Δὲν θὰ ὑπάρχουν τὰ θηρία, δὲν θὰ ὑπάρχουν αὐτὰ τὰ θηρία τὰ ὁποῖα νὰ φέρνουν τὴν ἀνησυχία καὶ νὰ φέρνουν καὶ τὴν φοβία, ἀλλὰ θὰ ὑπάρχει αὐτὴ ἡ ὁμοθυμία ἡ ὁποία ἑρμηνεύεται καὶ σὲ ἀπόλυτο ἐμπιστοσύνηἀλλὰ καὶ σὲ ἀπόλυτο ἀγαθοσύνη. 

Ἀγαθοσύνη ἀπερίγραπτη ὅπως ἔχει ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ἀληθινὸς Θεός. Νὰ φτάσετε σ’ αὐτὴν τὴν κατάσταση. Ἐγὼ θὰ εὐχαριστηθῶ τόσο πολὺ ποὺ δὲν μπορεῖτε νὰ τὸ φανταστεῖτεἀλλὰ πιστεύω ὅτι θὰ πλησιάσετε αὐτὴν καὶ τότε Ἐγὼ πραγματικὰ θὰ Εἶμαι, ὡς Πλαστουργός, ἀπόλυτα ἱκανοποιημένος ὅτι ἐπέτυχα τὸν δικό Μου τὸν σκοπό. 

Εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς μακροθυμίας, ἡ ὁμοθυμία, εἶναι ἀποτέλεσμα ἐξαιρετικὸ καὶ πολὺ καλόἐπαναλαμβάνω καὶ πάλι, τῆς μακροθυμίας, εἶναι μεγάλη εὐλογία. 

Δὲν μπορῶ καὶ πάλι νὰ σᾶς τὸ περιγράψω πὼς θὰ εἶναι αὐτόπὼς θὰ εἶναι αὐτὸ καθὼς εἶπε καὶ ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλόςὅτι θὰ ζήσει ὁ λύκος μὲ τὸ ἀρνίΠῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ζήσει ὁ λύκος μὲ τὸ ἀρνί; 

Ὁ λύκος ἔχει ἄλλα στὸ μυαλό του καὶ ἄλλο στὴν ἁρπακτικότητά του. Τὸ ἀρνὶ εἶναι τόσο μαλακούλιεἶναι τόσο ἡμερούλιἔχει καμία σχέση ὁ λύκος μὲ τὸ ἀρνίΠῶς θὰ ζήσει ὁ λύκος μὲ τὸ ἀρνὶ μαζὶ ἐὰν δὲν συγκλίνουν, ἐὰν δὲν ἀλλάξουνἐὰν δὲν συμφιλιωθοῦν καὶ στὴ μέση αὐτῶν νὰ μπεῖ μόνον ἡ ἀγάπη ἡ καλὴ ἡ ὁποία ὅλα τὰ ἄσχημα θὰ ἐξουδετερώσει καὶ οολα θὰ τὰ ἐξημερώσει; 

Γιὰ πάρετε αὐτὸ τὸ παράδειγμα· ἔτσι εἴσαστε καὶ οἱ ἄνθρωποι σὰν τοὺς λύκους μὲ τὰ ἀρνιὰ τώρα, μόνο ποὺ οἱ λύκοι εἶναι πολλοὶ καὶ ἀρνάκια εἶναι λιγοστά. Τότε τὰ ἀρνάκια θὰ αὐξηθοῦνεοἱ λύκοι θὰ ἐλαττωθοῦνεἀλλὰ καὶ οἱ λύκοι πλέον δὲν θὰ εἶναι οἱ κακοί, οἱ μοχθηροί, οἱ ἁρπαγεῖςθὰ εἶναι οἱ πραεῖς, καὶ τότε θὰ εἶναι ἄλλη ἡ ζωή. 

Θὰ εἶναι ἄλλη ἡ ζωή, θὰ εἶναι τόσο τρυφερή, τόσο ἁπαλή, τόσο ἤηηρεμηἤρεμηἤρεμηδὲν μπορεῖτε νὰ φανταστεῖτε πὼς θὰ εἶναι ἡ κατάσταση αὐτήΔὲν μπορῶ νὰ σᾶς ἐξηγήσω ἐτούτη τὴ στιγμή, θὰ εἶναι τὸ κάτι ἄλλοδὲν τὸ ἔχετε ζήσει στὴ δική σας τὴ ζωή. 

Τὸ ζησα, σᾶς εἶπα, ὅταν ᾖρθα εἰς τὴν γῆ, ἐκεῖνον τὸν πρῶτον τὸν καιρό, καὶ σιγὰ-σιγὰ ἐξαφανίστηκε αὐτό, λιγόστεψε, λιγόστεψε, λιγόστεψε καὶ δυστυχῶς ἐξαφανίστηκε αὐτό. Τὸ ἔχουν μόνον βέβαια ἀνὰ τοὺς αἰῶνες οἱ Ἅγιοιοἱ Δίκαιοι, οἱ Μάρτυρες ποὺ ἔδωσαν τὴν ζωή τους καὶ τὴ βιωτή τους γιὰ τὸν ἴδιο τὸν Λυτρωτή τους. 

Μόνον αὐτοὶ πρξαν καὶ εἶχαν τὴν ἰδιότητα αὐτήὅμως πόσοι ἦταν αὐτοὶ ἐμπρὸς σε ὅλο τὸν πληθυσμὸ τῆς γῆςἈναλογιστεῖτε ἕνα ποσοστό, σᾶς Λέγω ὅτι εἶναι πολὺ μικρὸ αὐτὸ τὸ ποσοστό ἀναλογικὰ μὲ τὸ ὅλικό. 

Γιὰ φανταστεῖτε ὅλη ἡ κοινωνία νὰ ζεῖ μὲ αὐτὴ τὴν εὐχαριστία καὶ μὲ αὐτὴ τὴν ὁμοθυμίαΑὐτὴ θὰ εἶναιὄχι μεγάλη εὐλογία ἀλλὰ θὰ εἶναι ἡ μεγάλη πανοπλία ποὺ θὰ ἔχει κάθε ἄνθρωπος γιὰ νὰ πολεμάει τὸ κακὸ ἀλλὰ δὲν θὰ χρειάζεται νὰ τὴν χρησιμοποιεῖ ἀφοῦ δὲν θὰ ὑπάρχει πιὰ αὐτό. 

Θὰ ὑπάρχει αὐτὴ ἡ καλοσύνη, ὁ ἕνας θὰ ἀγκαλιάζει τὸν ἄλλον τρυφερά, ὄχι μόνον τὸ κορμί του ἀλλὰ κυρίως τὴν ψυχή του. Θὰ ἀγκαλιάζει καὶ θὰ ἀγαπᾷ τὸ ἐσωτερικό του, καὶ τότε θὰ εἶναι ὅπως ἀκριβῶς γινόταν τὸν πρῶτο τὸν καιρὸ ὅταν τὰ ἐποίησα Ἐγώ ὁ Δημιουργός, ὁ ἀληθινὸς Θεός. 

Ἐποίησα ὅλα αὐτὰ καὶ ἦταν τόσο τρυφερὰ καὶ τόσο ἀγαπητικάΑὐτὸ σημαίνει ἡ ὁμοθυμίαἀγαπίανὰ εἶναι ὅλα ἀγαπητικάνὰ εἶναι ὅλα ἤρεμα καὶ ἐξαιρετικὰ γλυκά. 

Ἀμὴν Ἀμὴν Ἀμὴν καὶ τῷ Θεῷ Δόξα 

Ἐρημίτης

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr