ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ : “Ἒρριξαν ἂγκυρα” ναυτιλία καί ναυτικοί λόγω κορωναϊοῦ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ. - 1 Απρ 2020 - 18:22
Loading...
Υποστηρίξτε το triklopodia με μια δωρεά για ανεξάρτητη ενημέρωση

ΤΙ ΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΝΑΥΣ

Μεγάλες παρενέργειες ἀντιμετωπίζει ἡ ἑλληνική καί ἡ ἑλληνόκτητα ναυτιλία, ἡ πρώτη σέ μέγεθος παγκοσμίως, ἐφοπλιστές καί ναυτικοί. Ὃπως γράφει τό ναυτιλιακό περιοδικό ΝΑΥΣ (Βραβεῖο Ἱδρύματος Μπότση 2020), ἡ ἒλλειψη ἀεροπορικῶν συγκοινωνιῶν ἐμποδίζει τήν διακίνηση πληρωμάτων, τεχνικῶν καί ὑλικῶν, ἐνῶ τά μεγἀλα πλοῖα ξηροῦ φορτίου (CAΡESISE) παραμένουν σχεδόν ἀνενεργά, λόγω μή ζητήσεως ἐλλείψει φορτίων πρός μεταφορά (διαταράχθηκε τό κύκλωμα τῶν θαλασσίων μεταφορῶν) καί χαμηλῶν ναύλων. Παράλληλα οἱ ναυτικοί πού καταπλέουν σέ λιμάνι μπαίνουν σέ καραντίνα, τά πληρώματα πού ἒληξε ἡ σύμβασή τους δέν μποροῦν νά ἐπαναπατρισθοῦν, ἀλλά οὒτε καί νά ἀποσταλοῦν οἱ ἀντικαταστάτες τους, ἀφοῦ κανένα ἀεροπλάνο δέν πετάει

Ἐνῶ ἡ ναυτιλία διεκδικεῖ πλέον κατ᾽ἀποκλειστικότητα τόν χαρακτηρισμό ὡς τόν μοναδικό πυλῶνα για τήν στήριξη τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας καί τοῦ ΑΕΠ, δοθέντος ὃτι οἱ προοπτικές γιά τόν τουρισμό εἶναι δυσμενεῖς ἓως ἀνύπαρκτες λόγω κορωναϊοῦ, ἐν τούτοις ἐξακολουθεῖ νά ἀντιμετωπίζει σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα, τόσο σέ ἐπίπεδο ναυλαγορᾶς, ὃσο καί σέ ἐπίπεδο λειτουργίας. Μέχρι πρό ἡμερῶν, τά κινεζικά καί τά κορεατικά ναυπηγεῖα δέν λειτουργοῦσαν, λόγω μή προσελεύσεως τοῦ προσωπικοῦ, μέ ἀποτέλεσμα νά καθυστεροῦν οἱ παραδόσεις πλοίων, οἱ ἐπισκευές καί οἱ τοποθετήσεις scrubbers( παγἰδων ρύπων καυσίμων).
Τώρα, τά μέν δεξαμενόπλοια ἐξακολουθοῦν νά ἐπιτυγχάνουν ὑψηλούς ναύλους, ἀλλά ἡ τράμπ ναυτιλία καί ἰδίως τά μεγάλα πλοῖα ξηροῦ φορτίου (capesize) ἐξακολουθεῖ νά εἰσπράττει πολύ χαμηλούς ναύλους, πού δέν ὑπερβαίνουν τά 3.000 δολάρια ἡμερησίως.

Ἡ χαμηλή ναυλαγορά στόν τομέα τῶν ξηρῶν φορτίων ὀφείλεται στήν σοβαρή διατάραξη τῶν παγκοσμίων μεταφορικῶν συναλλαγῶν λόγω τοῦ κατ᾽οἶκον ὑποχρεωτικοῦ περιορισμοῦ τοῦ 1/4 τοῦ παγκοσμίου πληθυσμοῦ καί τῆς ἀπορρύθμισης τῶν εἰσαγωγῶν καί ἐξαγωγῶν.

Τό σοβαρότερο ὃμως πρόβλημα πού ἀντιμετωπίζε ἡ παγκόσμια καί, κατά συνέπεια, ἡ μεγάλη ἑλληνική καί ἑλληνόκτητη ναυτιλία, ὂχι μόνο τῶν σκαφῶν ξηροῦ φορτίου, ἀλλά καί τῶν δεξαμενοπλοίων, εἶναι ἡ ἀδυναμία ἀλλαγῆς καί ἀποστολῆς πληρωμάτων καί τεχνικῶν, λόγω μή λειτουργίας τῶν ἀεροπορικῶν συγκοινωνιῶν.

Γιά παράδειγμα, δέν εἶναι δυνατή ἡ παραλαβή νεοτεύκτου ἢ seconde hand πλοίου, λόγω ἀδυναμίας ἀποστολῆς πληρωμάτων, ἀφοῦ δέν πετοῦν τά ἀεροπλάνα. Δυσκολίες ἀνακύπτουν καί γιά πολλά πλοῖα, τῶν ὁποίων ἒληξαν τά πιστοποιητικά, γιά ἀντιμετώπιση ζημιῶν καί ἂλλων τεχνικῶν προβλημάτων, ἢ ἀλλαγή πληρωμάτων λόγω λήξεως τῶν συμβάσεων τῶν προηγουμένων, ἢ ἀντικατάσταση ναυτικῶν λόγω ἀσθενειῶν ἢ ἀτυχημάτων.

Ναυτιλιακοί κύκλοι πιστεύουν ὃτι οἱ περιορισμοί καί ἡ κρίση λόγω κορωναϊοῦ θά παραταθοῦν τουλάχιστον μέχρι τά τέλη Μαϊο2. Ἡ ἒκδοση ἐξ ἂλλου τουλάχιστον 2,5 τρισ. δολαρίων ἀπό τήν Ἀμερικανική κυβέρνηση καί ἡ ἀνάλογη, ἀλλά μικρότερη ρευστότητα πού θά διαθέσει ἡ Εὐρωπαϊκή Ἓνωση, θά συμβάλουν ἐν μέρει στήν μείωση τῶν ἀρνητικῶν ἐπιπτώσεων καί στήν ἐπίσπευση προοδευτικῆς ἐπανόδου σέ ἓνα κανονικό ρυθμό τῆς παγκόσμιας οἰκονομίας. Προσδιοριστικός παράγων οἱ ἐπικείμενες ἀμερικανικές ἐκλογές. Τά πολλά θύματα τῶν Ἀμερικανῶν δυσκολεύουν ἀκόμη περισσότερο τούς κατάπλους τῶν πλοίων. Ἡ ὃλη ἒκρυθμη κατάσταση ὡστόσο φαίνεται ὃτι θά καθυστερήσει τήν παγκοσμιοποίηση, ἐνῶ ἐπί πλέον ἐπιβεβαιώνει τό <<οὐδέν κακόν ἀμιγές καλοῦ>>. Ἡ φθηνή τιμή τοῦ πετρελαίου, πού κυμαίνεται τώρα γύρω στά 23 δολάρια τό βαρέλι μέ τάση περαιτέρω καθόδου, μέχρι καί 10 δολαρια τό βαρέλι, ἀποτελεῖ θεῖο δῶρο γιά φτωχές καί καταχρεωμένες χῶρες, ὃπως εἶναι ἡ Ἑλλάδα, διότι τώρα ἀγοράζουν καί ἀποθηκεύουν πετρέλαιο μέ χαμηλές τιμές, πέραν τῶν στρατηγικῶν ἀποθεμάτων κάθε χώρας. Παράλληλα ἒχει μειωθεῖ κατακόρυφα ἡ κατανάλωση, λόγω μή λειτουργίας τῶν ἀεροπορικῶν συγκοινωνιῶν καί τῆς ἀκινησίας τῶν αὐτοκινήτων, ἀλλά καί ἑνός σημαντικοῦ ἀριθμοῦ πλοίων λόγω χαμηλῆς ναυλαγορᾶς καί μή ζητήσεως τοννάζ ἐξ αἰτίας τῶν πολύ περιορισμένων συναλλαγῶν.

Σημειωτέον ὃτι ἡ πρωτοφανής πτώση τῆς τιμῆς τοῦ πετρελαίου στά χαμηλότερα ἱστορικά ἐπίπεδα, ὀφείλεται στήν διαμάχη μεταξύ Ρωσίας καί Σαουδικῆς Ἀραβίας, ὃταν ἡ τελευταία πετρελαιοπαραγωγός χώρα μαζί μέ τόν ΟΠΕΚ ζήτησαν τήν μείωση τῆς παραγωγῆς τοῦ μαύρου χρυσοῦ γά νά ἀνέβει ἡ τιμή του, πού τότε κυμαινόταν γύρω στά 45 μέ 50 δολάρια τό βαρέλι. Ἡ Ρωσία δέν δέχθηκε τήν μείωση τῆς παραγωγῆς, προφανῶς γιά νά μή χάσει τήν πελατεία της, καί σέ ἀντίμετρο ἡ Σαουδική Ἀραβίας αὒξησε τήν παραραγωγή, μέ ἀποτέλεσμα νά κατρακυλήσουν οἱ τιμές σέ πρωτοφανές χαμηλό ἐπίπεδο.

Πιστεύεται ὃτι γιά ὃλο τό ἐναπομείναν ἒτος, ἢ τουλάχιστον μέχρι τό φθινόπωρο, ἡ τιμή τοῦ μαύρου χρυσοῦ θά παραμείνει σέ χαμηλό ἐπίπεδο, ἀφοῦ ἡ προσφορά ξεπερνᾶ τήν ζήτητηση καί ἡ κατανάλωση μειώνεται λόγω ἀκινησίας τῶν μηχανῶν, ὃσο οἱ παρενέργειες τῆς <<ὑστερίας τοῦ κορωναϊοῦ>> συνεχίζονται καί δέν βρίσκεται κατάλληλη θεραπεία μέ φάρμακα ἢ ἀποτελεσματικό ἐμβόλιο.

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr

Loading…