ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

ἔξω οἱ κύνες….Ελλάς γαρ μόνη ανθρωπογονεί .

ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ. - 9 Δεκ 2022 - 6:57
Χαίρεται
Ματθ. 13,10        Καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ εἶπον αὐτῷ· διατί ἐν παραβολαῖς λαλεῖς αὐτοῖς;
Ματθ. 13,13       διὰ τοῦτο ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς λαλῶ, ἵνα βλέποντες μὴ βλέπωσι καὶ ἀκούοντες μὴ ἀκούωσι μηδὲ συνῶσι.
Ο Κύριος δίδαξε με παραβολές και μόνο δύο ερμήνευσε , έτσι μας δημιούργησε την ανάγκη  να αγωνιστούμε να σπάσουμε την πώρωση ,την σκληροκαρδία.
Να ταπεινωθούμε  για να γλυτώσουμε από την κενοδοξία ,την υπερηφάνεια τους  ψευδοχριστούς και ψευδοπροφήτες .
Έτσι με αγώνα  και βιασμό μόνο μας δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν
Ιω. 12,24           ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει.
Αυτά τα λόγια του Κυρίου  είναι η συνέχεια του  ελήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.
Περιγράφει παραβολικά ,έτσι όπως έκανε σε όλη την Καινή Διαθήκη τον τρόπο που θα  δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.
 
Ιω. 12,23           ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπεκρίνατο αὐτοῖς λέγων· ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.
Η ΠΙΣΤΗ των Ελλήνων  
θα θαφτεί στην γή και θα αποθάνει και θα φέρει πολύ καρπό στην ωρα της ,αν δεν θαφτεί  ,δεν κρυφτεί και δεν φυλαχτεί ,δεν θα φέρει καρπό στην ώρα της .
Μας ζητάει ΥΠΟΜΟΝΗ όταν αυτό ο κόκκος τοῦ σίτου θαφτεί  επί Τουρκοκρατίας ,από την δυτική πνευματικη επιδρομή ,που θα καταλάβει σχεδόν όλον τον κόσμο ,αυτος ο σπόρος θα είναι κρυμμένος και θα περιμένει .
Εργάζεται στο χώμα σαν πεθαμένος ,αλλά δεν είναι , κοιμάται μέσα στον χειμώνα ,πρίν σκάσει στην ώρα του ,το Θέρος .
θα έλθει η στιγμή που θα βλαστήσει σαν το κρυφό σκολειό  .. και πολὺν καρπὸν φέρει και τότε θα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.
Αλήθεια η πλάνη ;
Κυκλοφορεί και είναι πολύ διαδεδομένο το παρακάτω  κείμενο αγνώστου προελεύσεως ,μάλλον Εβραίικής Ιουδαϊκής  καταγωγής ο συγγραφέας .
Αυτοί είναι  οι εφευρέτες και δημιουργοί σχεδόν  κάθε πλάνης που κυκλοφορεί  .
Ελλάς γαρ μόνη ανθρωπογονεί, φυτόν ουράνιον και Βλάστημα θείον ηκριβωμένον, λογισμόν αποτίκτουσα οικειούμενον επιστήμην.
Διότι μόνη η Ελλάς γεννά ανθρώπους φυτόν εκ του ουρανού και του Θεού Βλάστημα εξακριβωμένον απογεννώσα λογικήν σκέψιν, ιδιοποιουμένη την επιστήμην.
 
Το συγκεκριμένο κείμενο λέγεται πως αφαιρέθηκε από το Ευαγγέλιο και είναι η συνέχεια  του λόγου του Κυρίου όταν είπε Ελήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 
 
Ὅστις θέλει .
 
Για όποιον θέλει να το δεχθεί και να το κατανοήσει  η απόλυτη συνέχεια του στίχου 23 είναι  ο 24 στο κατά Ιωάννη δωδέκατο κεφάλαιο .
Δεν χρειάζεται  άλλο κείμενο ,να κόψουμε και να ράψουμε ,για μας ερμηνεύσει  το παραπάνω και ούτε  υπήρξε κάτι που έκοψαν οι Εβραίοι .
Μάλλον υπάρχει κάποιο που έφτιαξαν Εβραίοι …
 
‘Οτι λέει και στηρίζει η Εκκλησία είναι του Αγίου Πνεύματος ,
οι Ιερείς είναι τα σκεύη και όχι ο ομιλών.
Αυτός είναι ο σκοπός να μας τραβήξουνε έξω από αυτή ,με οποιαδήποτε δικαιολογία και πλάνη ,κατηγορώντας τους παπάδες , τα κτίρια ,τα πάντα ,εκεί που περιμένουν τα σκυλιά οι κύνες οἱ φαρμακοὶ καὶ οἱ πόρνοι καὶ οἱ φονεῖς καὶ οἱ εἰδωλολάτραι καὶ πᾶς ὁ  φιλῶν καὶ ποιῶν ψεῦδος. να μας κατασπαράξουν .
 
Τα σκυλιά γαυγίζουν ,απειλούν, καλούν από έξω και γύρω από την Εκκλησία ,μέσα δεν μπαίνουν 
Όποιος βγεί ,αφοριστεί ,είναι δική του επιλογή να πέσει στα δόντια τους .
 
Αποκ. 22,15        ἔξω οἱ κύνες καὶ οἱ φαρμακοὶ καὶ οἱ πόρνοι καὶ οἱ φονεῖς καὶ οἱ εἰδωλολάτραι καὶ πᾶς ὁ                                φιλῶν καὶ ποιῶν ψεῦδος.
                           Εξω οι αδιάντροποι σαν τα σκυλιά και οι οποίοι κατατεμαχίζουν την Εκκλησίαν του Χριστού·                                  έξω οι μάγοι και οι πόρνοι και οι φονείς και οι ειδωλολάτραι και κάθε ένας, που αρνείται την                                  αλήθειαν, αγαπά δε και ακολουθεί το ψεύδος της αμαρτίας”
 
 
Καλή φώτιση και Αρχή Μετανοίας 
Γ.Μ 
Loading...

Στείλε μας το άρθρο σου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr