ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Με την Απογραφή, αλλοιωσαν τις εκλογές! Να λοιπόν πως…”ανθίζουν” οι…Ελιές και….φουσκώνουν τα Ποτάμια.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ. - 18 Οκτ 2014 - 22:18
Υποστηρίξτε το triklopodia με μια δωρεά για ανεξάρτητη ενημέρωση

Η τελευταία απογραφή στη χώρα μας πραγματοποιήθηκε το 2011.

Σκοπός της απογραφής πληθυσμού,όπως ρητά αναφέρεται στο ΦΕΚ της Προκήρυξης Διενέργειας των Γενικών Απογραφών Κτηρίων και

Πληθυσμού-Κατοικιών,ήταν:

Η συγκέντρωση πρόσφατων στοιχείων για τα δημογραφικά,οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού,για τη σύνθεση των
νοικοκυριών και τις συνθήκες στέγασής τους καθώς και για τον οικοδομικό πλούτο της Χώρας.
Εκτός των παραπάνω,τα στοιχεία είναι απαραίτητα για τη ρύθμιση ποικίλων διοικητικών και νομικών θεμάτων,όπως η κατανομή κρατικών επιχορηγήσεων στους ΟΤΑ,η ρύθμιση εκλογικών θεμάτων,κλπ.
Δεν θα αναφερθούμε με λεπτομέρειες,στο θέμα της ποιότητας της απογραφής,παρά το γεγονός οτι και άλλες επιμέρους παρατηρήσεις και στοιχεία,κεντρίζουν την προσοχή μας και διαμορφώνουν το επίπεδο της αξιοπιστία της.
Στις ελληνικές απογραφές,σύμφωνα με την ΚΥΑ 1524/Γ5-473/17.4.2011 και µε την ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ για την προκήρυξη διενέργειας της τελευταίας απογραφής του 2011 απογράφεται: Ο Νόμιμος Πληθυσμός,ο Μόνιμος Πληθυσμός και ο Πραγματικός Πληθυσμός ή De Facto.
Οροι,οι οποίοι εξηγούνται παρακάτω:…

ΝΟΜΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

Ο Νόµιµος Πληθυσµός,αφορά στον αριθµό των δηµοτών κάθε Δήµου της Χώρας,ανά Δηµοτική Ενότητα που είναι άτοµα µε Ελληνική υπηκοότητα και διαµένουν µόνιµα στην Ελλάδα.Κοινώς ο Νόμιμος Πληθυσμός,αφορά τους Έλληνες και τους πολιτογραφημένους Έλληνες.

Νόμιμος πληθυσμός σε κάθε επίπεδο διοικητικής διαίρεσης της Χώρας και μέχρι το επίπεδο του οικισμού είναι ο αριθμός των ατόμων κάθε ηλικίας και φύλου,τα οποία κατά την ημέρα της απογραφής δήλωσαν ότι είναι καταχωρημένα στα αντίστοιχα δημοτολόγια και εφόσον κατάτην ημέρα της απογραφής βρίσκονταν στη χώρα και απογράφηκαν ως παρόντα ή απουσίαζαν προσωρινώς στο εξωτερικό.

Το μέγεθος αυτό είναι απαραίτητο για να οριστεί ο αριθμός των βουλευτών που εκλέγει κάθε εκλογική περιφέρεια.

Η καταγραφή του Νόμιμου Πληθυσμού έγινε με βάση τις απαντήσεις των απογραφόμενων Ελλήνων υπηκόων στο ερώτημα σχετικά με τη Δημοτική Ενότητα στην οποία είναι εγγεγραμμένοι.Στο Νόμιμο Πληθυσμό περιλαμβάνονται και οι Έλληνες υπήκοοι των στρατιωτικών και διπλωματικών αποστολών της Ελλάδας στο εξωτερικό,καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό.
Ο Νόμιμος Πληθυσμός της Χώρας,όπως αυτός προέκυψε απο την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011,ανήλθε σε 9.903.268 άτομα.

ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

Ο Μόνιμος Πληθυσµός αφορά στον αριθµό των Ελλήνων και αλλοδαπών κατοίκων που διαµένουν µόνιµα στη κάθε Περιφέρεια,Περιφερειακή Ενότητα,Δήµο,Δηµοτική Ενότητα,Δηµοτική ή Τοπική Κοινότητα και αυτοτελή οικισµό.

Μόνιμος πληθυσμός ουσιαστικά σημαίνει «το σύνολο των ατόμων που έχουν ζήσει συνεχώς στον τόπο συνήθους διαμονής τους,για περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών πριν την ημερομηνία αναφοράς της απογραφής ή έφθασαν στον τόπο συνήθους διαμονής τους κατά τους τελευταίους 12 μήνες πριν την ημερομηνία αναφοράς,με την πρόθεση να παραμείνουν εκεί για τουλάχιστον 1 χρόνο».

Παράδειγμα (και διαφορά από τον πραγματικό πληθυσμό): Κάποιος την ώρα της απογραφής ήταν στην Πάτρα. Όμως εκεί βρέθηκε τυχαία, ή ήταν περαστικός και διαμένει μόνιμα στη Λάρισα. Αυτό το δηλώνει. Έτσι, καταγράφεται στον πραγματικό πληθυσμό Πάτρας (αφού απογράφηκε εκεί) και ταυτόχρονα στο μόνιμο πληθυσμό Λάρισας (αφού μόνιμα διαμένει στη Λάρισα).

Ο Μόνιμος Πληθυσμός της Χώρας,όπως αυτός προέκυψε από την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011,ανήλθε σε 10.815.197 άτομα.
Στο σύνολο 10,815 εκατ. μονίμου πληθυσμού,συμπεριλαμβάνονται 912.000 αλλοδαποί.
Δηλαδή συνολικά Έλληνες μόνιμοι κάτοικοι είναι 9,903 εκατ.Εξ αυτών 2,1 εκατ. είναι ανήλικοι.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ή DE FACTO

Ο De Facto ή Πραγματικός Πληθυσµός αφορά στον αριθµό των ατόµων-ανεξαρτήτως υπηκοότητας-που κατά την ηµεροµηνία αναφοράς της Απογραφής,βρέθηκαν σε κάθε Περιφέρεια,Περιφερειακή Ενότητα,Δήµο,Δηµοτική Ενότητα,Δηµοτική ή Τοπική Κοινότητα και αυτοτελή οικισµό,για οποιαδήποτε αιτία,είτε αυτά διέµεναν µόνιµα είτε βρέθηκαν εκεί προσωρινά η τυχαία.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ η απογραφή του πληθυσμού τήρησε,τις μεθοδολογικές αρχές του Κανονισμού (ΕΚ) 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,σύμφωνα με τις οποίες-εστίασε στην καταγραφή του Μόνιμου πληθυσμού της Χώρας-σε αντίθεση με τις προηγούμενες απογραφές,οι οποίες είχαν σκοπό την καταγραφή του de facto πληθυσμού ή Πραγματικού Πληθυσμού (δηλαδή των ατόμων που βρέθηκαν παρόντα στον τόπο Απογραφής).

Παράδειγμα (και διαφορά από τον μόνιμο πληθυσμό): Κάποιος την ώρα της απογραφής ήταν στην Πάτρα.Όμως εκεί βρέθηκε τυχαία, ή ήταν περαστικός και διαμένει μόνιμα στη Λάρισα.Αυτό το δηλώνει.Έτσι, καταγράφεται στον πραγματικό πληθυσμό Πάτρας (αφού απογράφηκε εκεί) και ταυτόχρονα στο μόνιμο πληθυσμό Λάρισας (αφού μόνιμα διαμένει στη Λάρισα).
Ο Πραγματικός Πληθυσμός της Χώρας,όπως αυτός προέκυψε απο την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011,ανήλθε σε 10.939.727 άτομα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΔΡΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ DE FACTO ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Δηλαδή η βάση του σχεδιασμού στηρίχτηκε στα άτομα που βρέθηκαν παρόντα στον τόπο της απογραφής. Με αποτέλεσμα σε πολλές περιοχές

να έχει μεταβληθεί ο εκλογικός καταμερισμός των εδρών. Για παράδειγμα στον Δήμο Χανίων θα εκλεγούν σαράντα εννέα (49) δημοτικοί σύμβουλοι από τις επτά (7) δημοτικές κοινότητες του Δήμου.

Το παράδοξο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι, η περιοχή της Νέας Κυδωνίας, ενώ πληθυσμιακά είναι μικρότερη σε σχέση με τον Ελ. Βενιζέλο ή το Ακρωτήρι, εκλέγει παραπάνω δημοτικούς συμβούλους. Και

αυτό συνέβει ακριβώς λόγω του υπολογισμού των εδρών βάσει του de facto πληθυσμού. Η εγκύκλιος του Υπουργείου δίνει στη Νέα Κυδωνία επτά (7) έδρες και de facto πληθυσμό 16.803 άτομα.

Ενώ ο μόνιμος πληθυσμός της περιοχής είναι κατά έξι (6) χιλιάδες μικρότερος και φτάνει τις 10.771. Ταυτόχρονα η Δημοτική Ενότητα Χανίων, παρά την πληθυσμιακή αύξηση σε σχέση με το 2001, έχει μείωση στον αριθμό των εδρών.

Ουσιαστικά υπάρχει μια αλλοίωση της αντιπροσωπευτικότητας και κατά συνέπεια της κατανομής των εδρών, η οποία προήλθε ξεκάθαρα από

τη λανθάνουσα αντίληψη του Υπουργείου Εσωτερικών να χρησιμοποιήσει ως βάση υπολογισμού τον de facto και όχι τον μόνιμο πληθυσμό της απογραφής του 2011.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: “ΕΣΤΙΑΣΑΜΕ” ΣΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

Τηρώντας τον Κανονισμό 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,η Απογραφή του 2011 εστίασε στην καταγραφή
του Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας σε αντίθεση με τις προηγούμενες Απογραφές,οι οποίες είχαν σκοπό τη καταγραφή του de facto
πληθυσμού (δηλαδή των ατόμων που βρέθηκαν παρόντα στον τόπο Απογραφής).

28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Η Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 εστίασε στην καταγραφή του Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας σε αντίθεση με τις προηγούμενες Απογραφές,οι οποίες κατέγραψαν τον De Facto Πληθυσμό,δηλαδή κατέγραψαν τα άτομα τα οποία βρέθηκαν παρόντα στη Χώρα κατά την ημερομηνία αναφοράς της Απογραφής.

15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Η Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 εστίασε στην καταγραφή του Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας σε αντίθεση με τις προηγούμενες Απογραφές, οι οποίεςκατέγραψαν τον De Facto Πληθυσμό, δηλαδή κατέγραψαν τα άτομα τα οποία βρέθηκαν παρόντα στη Χώρα κατά την ημερομηνία αναφοράς της Απογραφής.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 763/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 9ης Ιουλίου 2008 σχετικά με τις απογραφές πληθυσμού και στέγασης

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κοινούς κανόνες για τη δεκαετή παροχή πλήρων στοιχείων σχετικά με τον πληθυσμό και τη στέγαση.

Άρθρο 2

Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) «πληθυσμός»: ο εθνικός, περιφερειακός και τοπικός πληθυσμός στη συνήθη κατοικία του κατά την ημερομηνία αναφοράς
δ) «συνήθης διαμονή»: ο τόπος στον οποίο ένα άτομο περνά συνήθως τις καθημερινές ώρες ανάπαυσης, ανεξάρτητα από την περιστασιακή απουσία του για λόγους αναψυχής, διακοπών, επισκέψεων σε φίλους και συγγενείς, εργασίας, ιατρικής περίθαλψης ή θρησκευτικού προσκυνήματος.

Ως συνήθως διαμένοντες στην αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή πρέπει να θεωρούνται μόνο τα άτομα τα οποία:
έχουν ζήσει συνεχώς στον τόπο συνήθους διαμονής τους για περίοδο τουλάχιστον δώδεκα μηνών πριν την ημερομηνία αναφοράς, ή έφθασαν στον τόπο συνήθους διαμονής τους κατά τους δώδεκα μήνες πριν από την ημερομηνία αναφοράς με την πρόθεση να παραμείνουν εκεί για τουλάχιστον ένα χρόνο.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να αποδειχθεί ότι ισχύουν οι συνθήκες που περιγράφονται στα σημεία i) και ii), «συνήθης τόπος διαμονής» θεωρείται ο τόπος της νόμιμης ή δηλωθείσας κατοικίας·
Διαβίβαση των στοιχείων
2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή (Eurostat) τελικά, επικυρωμένα και συγκεντρωτικά στοιχεία και μεταδεδομένα, ως απαιτείται από
τον παρόντα κανονισμό, εντός 27 μηνών από της λήξης του έτους αναφοράς.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΑ

Οπως ήδη είχε ενημερώσει η ΕΛΣΤΑΤ με ανακοινώσεις της,τα αποτελέσματα της Απογραφής του 2011 και αυτά προηγούμενων Απογραφών δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα.

Αυτό οφείλεται στο ότι η μεθοδολογία της Απογραφής του 2011 διαφέρει σημαντικά σε αρκετά σημεία από αυτή
προηγούμενων Απογραφών τόσο ως προς τις διαδικασίες συλλογής των στοιχείων όσο και ως προς τις διαφορετικές και πληρέστερες διαδι-κασίες ελέγχου και επεξεργασίας των συλλεγέντων στοιχείων βάσει νέων τεχνολογιών και μεθόδων.

28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

Γενικότερα,η μεθοδολογία της Απογραφής 2011 διαφέρει σημαντικά σε αρκετά σημεία απο αυτή προηγούμενων Απογραφών,όπως στη διάρκεια της Απογραφής,στην απογραφή ατόμων στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους,κλπ.
Συνεπώς τα αποτελέσματα Απογραφής του 2011 και αυτά προηγούμενων Απογραφών δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα.

31-7-2012
Όπως έχει ήδη ενημερώσει η ΕΛΣΤΑΤ σε προηγούμενες ανακοινώσεις της, τα αποτελέσματα της Απoγραφής του 2011 και αυτά προηγούμενων Απογραφών δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα.

Αυτό οφείλεται στο ότι η μεθοδολογία της Απογραφής του 2011 διαφέρει σημαντικά σε αρκετά σημεία από αυτή προηγούμενων Απογραφών τόσο ως προς τις διαδικασίες συλλογής των στοιχείων όσο και ως προς τις διαφορετικές και πληρέστερες διαδικασίες ελέγχου και επεξεργασίας των συλλεγέντων στοιχείων βάσει νέων τεχνολογιών και μεθόδων.

28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Πέραν τούτου, η μεθοδολογία της Απογραφής 2011 διαφέρει σημαντικά σε αρκετά σημεία από αυτή προηγούμενων Απογραφών, τόσο ως προς τον τρόπο διενέργειας της Απογραφής, πχ τη διάρκεια της Απογραφής (15 ημέρες) και την απογραφή των ατόμων στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, όσο και ως προς την επεξεργασία των συλλεγέντων στοιχείων, πχ τις διαφορετικές και πληρέστερες διαδικασίες ελέγχου, διασφάλισης της ποιότητας και επεξεργασίας των στοιχείων βάσει νέων τεχνολογιών και σύγχρονων μεθόδων. Συνεπώς, τα αποτελέσματα της Απογραφής του 2011 και αυτά προηγούμενων Απογραφών δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα.

15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Πέραν τούτου, η μεθοδολογία της Απογραφής 2011 διαφέρει σημαντικά σε αρκετά σημείααπό αυτή προηγούμενων Απογραφών, τόσο ως προς τον τρόπο διενέργειας τηςΑπογραφής, πχ τη διάρκεια της Απογραφής (15 ημέρες) και την απογραφή τωνατόμων στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, όσο και ως προς την επεξεργασία τωνσυλλεγέντων στοιχείων, πχ τις διαφορετικές και πληρέστερες διαδικασίες ελέγχου,διασφάλισης της ποιότητας και επεξεργασίας των στοιχείων βάσει νέων τεχνολογιώνκαι σύγχρονων μεθόδων.

Συνεπώς, τα αποτελέσματα της Απογραφής του 2011 και αυτά προηγούμενων Απογραφών δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα.

Τα στοιχεία του 2011 δεν είναι συγκρίσιμα με εκείνα του 2001 διότι το 2001 καταγράφηκαν αυτοί που βρέθηκαν παρόντες σε μια χρονική στιγμή, δηλαδή ο de facto πληθυσμός, ενώ το 2011 καταγράφηκαν οι μόνιμοι κάτοικοι (τουλάχιστο 12 μήνες κατοικούντες). Πάνω απ’ όλα όμως τα αποτελέσματα αυτά είναι προσωρινά.

Στην ίδια ανακοίνωση η ΕΛΣΤΑΤ αναφέρει ότι τα στοιχεία είναι προσωρινά και ενδέχεται να αποκλίνουν από τα οριστικά, επίσης αναφέρει ότι λόγω διαφορετικής μεθοδολογίας απογραφής τα αποτελέσματα της απογραφής του 2011 δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα με αυτά της απογραφής του 2001.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001
Ομωςανάλογες ταξινομήσεις σε Νόμιμο,Μόνιμο και Πραγματικό Πληθυσμό υφίσταντο και στις προγενέστερες,τουλάχιστον δύο απογραφές
(το 2001 και το 1991),όπως συνάγεται απο τα παρατεθέντα στοιχεία.
Ως de facto πληθυσμό ή σύμφωνα με την ορολογία μέχρι την απογραφή του 2001 πραγματικό πληθυσμό ενός τόπουόριζαν οι στατιστικές υπηρεσίες το συνολικό πληθυσμό που βρέθηκε και απογράφηκε κατά την απογραφή στο συγκεκριμένο αυτό τόπο, ανεξάρτητα από το αν διαμένει μόνιμα στον τόπο αυτό, ή αν είναι προσωρινός ή περαστικός.

13. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών κυρώνονται και
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τα αποτελέσματα του πραγματικού πληθυσμού της απογραφής του 2001 για τα δημοτικά διαμερίσματα της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 25 του παρόντος.

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ-ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ-ΕΚΛΟΓΕΙΣ

Οπως ήταν πλέον γνωστό,οι Αυτοδιοικητικές εκλογές [18/5/2014] θα διεξάγοντο με το ισχύον εκλογικό σύστημα του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».

Στο άρθρο 283 παραγρ. 12 του νόμου του «Καλλικράτη»,νόμος 3852 ΦΕΚ 87/Α/ 7.6.2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης),ορίζεται ότι για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού,όπου γίνεται αναφορά στον πληθυσμό,περιλαμβανομένης και της έκδοσης σχετικών κανονιστικών πράξεων,νοείται ο πραγματικός πληθυσμός,όπως εμφανίζεται στους επίσημους πίνακες,των αποτελεσμάτων της τελευταίας απογραφής πληθυσμού, που έχουν κυρωθεί και δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Από τότε έχουν γίνει τροποποιήσεις στους νόμους σε επιμέρους διατάξεις. Συνήθως για λεπτομέρειες διατάξεων,υπάρχουν εξειδικεύσεις με Υπουργικές αποφάσεις.
Μια σειρά από τέτοιες Υπουργικές Αποφάσεις δημοσιεύτηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών,προεκλογικά.
Οι νέοι όροι που εισήχθησαν με τον νόμο Ραγκούση μπερδεύουν την υπόθεση μεταξύ πραγματικού,νόμιμου και de facto ή πραγματικού πληθυσμού.
Το 2010 η Κυβέρνηση,θεσμοθετεί την ψήφο των μεταναστών [ Ν.3838/2010 ]
Την ίδια χρονιά πολίτης προσφεύγει στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο,καταθέτοντας Aίτηση Ακυρώσεως και Αίτηση Αναστολής κατά της μαζικής απόδοσης ιθαγένειας και ψήφου αλλοδαπών.
Το 2013 η πλειοψηφία της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίνει το νόμο 3838/2010 αντισυνταγματικό, υποστηρίζοντας πως το εκλογικό σώμα είναι ένα και είναι το ίδιο με αυτό των βουλευτικών εκλογών.
Που σημαίνει,βάσει του άρθρου 54,παρ.2 του Συντάγματος.

Τι λέει το άρθρο 54, παρ. 2
O αριθμός των βουλευτών κάθε εκλογικής περιφέρειας ορίζεται με προεδρικό διάταγμα, με βάση το ΝΟΜΙΜΟ πληθυσμό της περιφέρειας που προκύπτει, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, από τους εγγεγραμμένους στα οικεία δημοτολόγια, όπως νόμος ορίζει.
Το άρθρο 54 παρ.2 του Συντάγματος και ο νόμος περί εκλογών,αναφέρεται στην απογραφή αλλά και τους εκλογικούς καταλόγους.

Προβλέπει συγκεκριμένα πράγματα για τη σύνταξη των εκλογικών καταλόγων,επί τη βάσει των οποίων διεξάγονται οι εκλογές και βάσει του οποίου γίνεται η κατανομή των Βουλευτικών εδρών,στις επιμέρους εκλογικές περιφέρειες κατά τις Βουλευτικές εκλογές.
Ομως η κατανομή των εδρών στα Δημοτικά Συμβούλια,ανά Δημοτική Ενότητα,σύμφωνα με τον <Καλλικράτη>αναφέρει τον Πραγματικό
Πληθυσμό ή De Facto.
Εξάλλου,οπως απεφάνθησαν οι δικαστές,«η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελεί λειτούργημα
απαραίτητο για την πραγμάτωση της λαϊκής κυριαρχίας, ως τοιαύτης νοουμένης της ασκούμενης από το λαό ως εκλογικό σώμα απαρτιζόμενο
μόνο από τους έχοντες δικαίωμα ψήφου Έλληνες πολίτες».

Το Υπουργείο Εσωτερικών όταν δημοσίευσε την εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 14 και 13 για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, χρησιμοποίησε στον υπολογισμό των εδρών τον de facto πληθυσμό και όχι το μόνιμο. Δηλαδή η βάση του σχεδιασμού στηρίχτηκε στα άτομα που βρέθηκαν παρόντα στον τόπο της απογραφής. Με αποτέλεσμα σε πολλές περιοχές να έχει μεταβληθεί ο εκλογικός καταμερισμός των εδρών.

Για παράδειγμα στον Δήμο Χανίων θα εκλεγούν σαράντα εννέα (49) δημοτικοί σύμβουλοι από τις επτά (7) δημοτικές κοινότητες του Δήμου.

Το παράδοξο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι, η περιοχή της Νέας Κυδωνίας, ενώ πληθυσμιακά είναι μικρότερη σε σχέση με τον Ελ. Βενιζέλο ή το Ακρωτήρι, εκλέγει παραπάνω δημοτικούς συμβούλους. Και αυτό συνέβει ακριβώς λόγω του υπολογισμού των εδρών βάσει του de facto πληθυσμού.

Η εγκύκλιος του Υπουργείου δίνει στη Νέα Κυδωνία επτά (7) έδρες και de facto πληθυσμό 16.803 άτομα.
Ενώ ο μόνιμος πληθυσμός της περιοχής είναι κατά έξι (6) χιλιάδες μικρότερος και φτάνει τις 10.771.

Ταυτόχρονα η Δημοτική Ενότητα Χανίων, παρά την πληθυσμιακή αύξηση σε σχέση με το 2001, έχει μείωση στον αριθμό των εδρών.

Ουσιαστικά υπάρχει μια αλλοίωση της αντιπροσωπευτικότητας και κατά συνέπεια της κατανομής των εδρών, η οποία προήλθε ξεκάθαρα από τη λανθάνουσα αντίληψη του Υπουργείου Εσωτερικών να χρησιμοποιήσει ως βάση υπολογισμού τον de facto και όχι τον μόνιμο πληθυσμό της απογραφής του 2011.

Σε κάθε περίπτωση όμως,το γεγονός θέτει επίσημα πια υπό αμφισβήτηση όλες τις πράξεις τους που σχετίζονται με τις εκλογές, καθώς και τις
σχετικές πράξεις του υπουργείου τους και αφήνει ανοιχτό το παράθυρο για επανάληψη των Αυτοδιοικητικών εκλογών και των Ευρωεκλογών.

Δηλαδή,προδήλως και αδιαμφισβητήτως έχουμε παράβαση του άρθρου 164 ΠΚ αφού έχει με πρόθεση προκληθεί αλλοίωση της Λαϊκής Εντολής και συνεπώς υφαρπαγή της Λαϊκής Εξουσίας και Κυριαρχίας και μάλιστα από υπαιτίους πληρεξούσιους, εκτελούντες υπηρεσία επιστατώντας αυτών των θεμάτων προάσπισης της Δημοκρατίας και της Λαϊκής Κυριαρχίας επί της οποίας στηρίζεται το Πολίτευμα που κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα της Ελλάδας και νόθευση της βούλησης του Ελληνικού Λαού στις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τωνΕυρωεκλογών του 2014.

Αυγούστα.Γαζή

Υ.Γ.1. “Εστίασαν”στον Μόνιμο Πληθυσμό, αλλά τις εκλογές τις
έκαναν με τον Πραγματικό Πληθυσμό ή De Facto,στον
οποίο δεν εστίασαν.

Υ.Γ.2. Να λοιπόν πως…ανθίζουν οι…Ελιές και….φουσκώνουν
τα Ποτάμια.

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr