ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ : Δέν εἶναι φολκλόρ ὁ Μαραθώνιος ἀλλά μνήμη ἐλευθερίας τοῦ κόσμου

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ. - 11 Νοέ 2018 - 12:32
Loading...
Υποστηρίξτε το triklopodia με μια δωρεά για ανεξάρτητη ενημέρωση

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ

<Τί δέ τις; τί δ᾽οὒ τις; σκιᾶς ὂναρ ἂνθρωπος.>

Αὐτούς τούς στίχους τοῦ μεγάλου Πινδάρου πρέπει νά ἀποστηθίσουν καί νά ἒχουν κατά νοῦν ὃσοι παίρνουν σήμερα μέρος στήν φολκλορική ἐκδήλωση τοῦ <αὐθεντικοῦ Μαραθωνίου>.

Ὁ Βοιωτός ποιητής, ὃταν εἶδε τά κορμιά τῶν νεκρῶν νέων Ἑλλήνων συσωρευμένα στόν τύμβο τοῦ Μαραθῶνος, πού κατά περίεργη τύχη δημαρχεύεται σήμερα ἀπό τόν κ. Ψινάκη, κλαίων ἀνεφώνησε: < Ποιός εἶναι αὐτός; Ποιός ὁ ἂλλος; Ὂνειρο σκιᾶς ὁ ἂνθρωπος>.

 Ἡ ἀδικουμένη διαρκῶς διά μέσου τῶν αἰώνων Ἑλλάδα καί ἒχουσα τήν ἀτυχία σήμερα νά διέρχεται μεγάλη πείοδο παρακμῆς κυβερνωμένη ἀπό ἀνθρώπους πολύ κατωτέρων τῶν περιστάσεων, διατήρησε τήν ὓπαρξή της μόνο διά τῶν ἀπαραμίλλων ἀγώνων κατά τῶν ἐχθρῶν τοῦ ἒθνους.Μία τέτοια κορυφαία στιγμή γενναιότητας καί ἡρωισμοῦ ἀπαραμίλλου ὑπῆρξε καί ἡ μάχη τοῦ Μαραθῶνος, μέ μέγα συντελεστή τῆς νίκης τόν Μιλτιάδη, ἀλλά καί τούς μαχομένους στήν πρώτη γραμμή στρατηγούς Θεμιστοκλῆ, Καλλίμαχο Ἀριστείδη, Στησίλαο κ.ἂ. (οἱ δύο τελευταῖοι ἒπεσαν στό πεδίον τῆς μάχης).

Σήμερα ἓνα πολύχρωμο καί πολυεθνικό πλῆθος τρέχει στόν <αὐθεντικό Μαραθώνιο>, χωρίς νά ἒχει κατά νοῦν ὃτι οἱ Ἓλληνες τοῦ 490 π.Χ. ἒσωσαν ὂχι μόνο τήν Ἑλλάδα, ἀλλά ὁλόκληρη τήν Εὐρώπη. Διότι διαφορετική θά ἦταν ἡ κατάσταση στόν κόσμο ἂν εἶχαν νικήσει στόν Μαραθῶνα οἱ ὀρδές τοῦ Δαρείου.

Ἀς σκιαγραφήσουμε τήν μεγάλη ἐκείνη ἡμέρα, τότε πού οἱ προπάτορές μας ἢθελαν νά δοξασθοῦν σώζοντες τήν πατρίδα, σέ ἀντίθεση μέ τούς σημερινούς ἡγήτορες, πού θέλουν νά πλουτίσουν καταστρέφοντες τήν πατρίδα. Σποραδικοί σήμερα οἱ ἐναπομείναντες Ἓλληνες ἣρωες, οἱ ὁποῖοι περιφρονοῦνται ἀπό τούς ἡγήτορές τους. Ἀλλά δέν γνωρίζουν ὃτι ὃταν ἐπέλθει τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, θά ἀναβιώσουν καί πάλι σκηνές τῆς μάχης τοῦ Μαραθῶνος, ὃπως περιληπτικά θά ἀναφέρουμε κατωτέρω, ἐπειδή ὃπως φαίνεται θά ξεχασθοῦν, ἀφοῦ δέν θά διδάσκονται στά σχολεῖα.

Ἡ ἒξοδος τοῦ στρατοῦ στόν Μαραθῶνα ἒγινε μέ ὁμοφροσύνη τῶν Ἀθηναίων. Εἶχαν τό φρόνημα νά ἀναλάβουν κάθε κίνδυνο καί μέ κάθε τρόπο νά ἀγωνισθοῦν ὑπέρ τῆς κοινῆς ἐλευθερίας καί σωτηρίας, ἰδίως ἀπό τήν στιγμή πού ὁ Φειδιππίδης <ἒφαγε πόρτα>, ὃπως θά λέγανε σήμερα οἱ νέοι μας, ἀπό τούς Σπαρτιάτες. Ἦταν, λέει, ἡ ἐνάτη ἡμέρα τῆς Σελήνης κι ἒπρεπε νά καθυστερήσουν 5 ἡμέρες. Ἀνεξήγητη ἡ στάση τους. Καλό εἶναι νά σέβεσαι τά ἱερά, ἀλλά ὃταν κινδυνεύει ἡ πατρίδα, αὐτά ἒρχονται σέ δεύτερη μοῖρα. Ἂλλωστε οἰ Σπαρτιάτες καί σέ ἂλλες περιστάσεις παρέβησαν τήν θεοσέβειά τους. Σκόπιμη ἀντεθνική νωθορότητα;

Ἀπό τήν ἂλλη, ὁ πολέμαρχος Μιλτιάδης πῆρε ὃλη τήν εὐθύνη ἐπάνω του. Δἐν δίστασε νά ἐγγυηθεῖ γιά τήν νίκη. Ὁ ἀγῶνας ἒπρεπε νά δοθῆ χωρίς καθυστέρηση, παρά τό γεγονός ὃτι οἱ ἐχθροί ἦσαν πολυαριθμότεροι. Στίφη βαρβάρων, πλοῖα καί πεζοί, μαζεύονταν στόν Μαραθῶνα. Ὁ Καλλίμαχος παίρνει τήν μεγάλη ἀπόφαση, πεισθείς ἀπό τόν Μιλτιάδη. Ὁ ἀγῶνας ἐδῶ καί τώρα.

Ξαφνικά, ἀπό τήν Πάρνηθα καί τήν Δεκέλεια κατεβαίνουν στόν Μαραθῶνα 1.000 ὁπλίτες ἀπό τίς Πλαταιές. Ἒτσι τό σύνολο τῶν Ἑλληνικῶν δυνάμεων συμποσοῦται σέ 10.000, τό πολύ 11.000 ὁπλίτες.

Πόσοι ἦσαν οἱ Πέρσες;

Σύμφωνα μέ μεταγενεστέρους συγγραφεῖς ἦσαν 300.000. Κατ᾽ ἂλλους 500.000 ἢ καί 600.000. Ὁ Ἡρόδοτος διαφοροποιεῖται γιά τόν περσικό στρατό καί λέει: <Πολλόν τε καί εὖ ἐσκευασμένον>. Ἀναφέρει 600 τριήρεις, μέγα ἀριθμό φορτηγῶν καί ἱππαγωγῶν πλοίων καί 40.000 ὁπλίτες, χώρια οἱ ναῦτες, πού ἦσαν ἂλλοι τόσοι καί περισσότεροι. Ὁ Ρωμαῖος Ἰουστίνος ἐπιμένει:600.000 καί νεκροί 200.000. Ἀπό τούς Ἓλληνες ὑπῆρξαν μόνο 192 νεκροί, αὐτοί πού βρίσκονται θαμένοι στόν Τύμβο τοῦ Μαραθῶνος.

ΤΟ ΦΟΒΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ

Ἡ σύγκρουση καθυστέρησε γιά 10 ἡμέρες. Καί τίς πρῶτες ἡμέρες τοῦ Σεπτεμβρίου τοῦ 490 π.Χ. ἒγινε ἡ παράταξη γιά τήν μεγάλη μάχη. Τό σχέδιο τοῦ Μιλτιάδη ἦταν μεγαλοφυές. Διέταξε τούς ὁπλίτες του νά ἐπέλθουν δρομαῖοι κατά τῶν ἐχθρῶν γιά νά ἀποφύγουν τά βέλη τῶν ἱππέων καί τῶν τοξοτῶν. Οἱ Ἓλληνες ἐξόρμησαν σάν καταρράκτης ἀλαλάζοντες. Οἱ Πέρσες τούς πέρασαν γιά τρελλούς, βλέποντας τούς λίγους ἐκείνους ἂνδρες νά ἐπελαύνουν χωρίς ἱππικό καί χωρίς τοξότες. Τά βέλη τῶν Περσῶν ἒπεφταν βροχηδόν χωρίς ἀποτέλεσμα. Οἱ δύο στρατοί ἦλθαν σέ λίγα λεπτά σέ ἐπαφή. Ἡ σύρραξη ἦταν φοβερή. Οἱ ἐχθροί πολυαριθμότεροι καί πανικόβλητοι. ὁ Θεμιστοκλής καί ὁ Ἀριστείδης στήν πρώτη γραμμή ἐπιτίθονταν στά δύο ἀκραῖα κέρατα. Ὁ Μιλτιάδης ἐπέπεσε στό κέντρο. Οἱ Πέρσες, πληττόμενοι καί ἀπό τά πλευρά, ἐτράπησαν σέ φυγή πρό τῶν μαινομένων ἐκείνων ἡρώων. ὁ Μιλτιάδης διατάζει γενική δίωξη. Ἂλλοι ἐχθροί ἒπεφταν στό ἓλος, ὃπου εὓρισκαν τόν θάνατο. Οἱ πιό πολλοί κατέφυγαν στά πλοῖα. Οἱ Ἀθηναῖοι προσπαθοῦσαν νά συγκρατήσουν μέ κάθε τρόπο τά πλοῖα γιά νά τά κάψουν. Ὁ Κυναίγειρος, ἀδελφός τοῦ Αἰσχύλου, προσπάθησε μέ τά χέρια του νά κρατήσει ἓνα πλοῖο, ἀλλά οἱ ἐχθροί τοῦ ἒκοψαν μέ τσεκούρια τά χέρια. Οἱ Ἀθηναῖοι συνέλαβαν αὒτανδρα μόνο 7 πλοῖα, ἀλλά τούς ἒμειναν ὃλα τά ἐφόδια καί οἱ ἀποσκευές τῶν ἐχθρῶν ἐπί τῆς ξηρᾶς, καθώς καί ὃλοι οἱ ἳπποι.

Ἡ Ἑλλάδα εἶχε καταγάγει περιφανῆ νίκη.

Ἀς ἀναλογισθοῦν ὃλα αὐτά οἱ τρέχοντες σήμερα τόν <αὐθεντικό Μαραθώνιο>, ἡ ἒννοια τοῦ ὁποίου προέκυψε ἀπό τήν πράξη καί τήν φράση τοῦ Ἀθηναίου ὁπλίτη, πού διέτρεξε δρομέως τήν ἀπόσταση Μαραθῶνος καί Ἀθηνῶν γιά νά ἀναγγείλει στούς Ἀθηναίους τό περίφημο ΝΕΝΙΚΗΚΑΜΕΝ, γιά νά πέσει στήν συνέχεια νεκρός ἀπό τήν ὑπεράνθρωπη προσπάθειά του καί τήν ἐξάντληση.

Αὐτά τά φοβερά ἱστορικά γεγονότα, δέν θά μποροῦσαν ἂραγε οἱ σημερινοί μας φολκλορικοί καί τουριστικοί παράγοντες νά τά περιλάβουν σέ ἒνα φυλλάδιο καί νά τά μοιράσουν κατά χιλιάδες σέ ὃλες τίς γλῶσσες στούς μετέχοντες στό Μαραθώνιο;

Ἀλλά ἀς μή λέμε…ἀνέκδοτα.

Ἐδῶ ἐνοχλήθηκε ἡ πρώην δημοσιογράφος καί νῦν βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ γιά τήν τήρηση ἑνός λεπτοῦ σιγῆς στήν Βουλή ὑπέρ τοῦ ἣρωος Κατσίφα.

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ

Διαβάστε όλο το άρθρο

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗΟιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr

ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΑΛΛΙΩΡΑ

 

 

Loading…