ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ : ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ – Ἡ Τουρκία θέλει νά κατακτήσει μέρος τῆς Συρίας γιά νά τήν ἀνοικοδομήσει μέ…ξένα κεφάλαια!

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ. - 3 Μαρ 2020 - 12:53
Loading...
Υποστηρίξτε το triklopodia με μια δωρεά για ανεξάρτητη ενημέρωση

ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΠΙΕΖΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΠΟΛΕΜΟ

Στίς 20 Ὀκτωβρίου 2018, δηλαδή πρίν ἀπό 17 μῆνες, ὃταν μᾶς ἀπασχολοῦσαν οἱ <<προσωπικές διαφορές>> τοῦ Κατρούγκαλου καί οἱ κουτσουρεμένες συντάξεις, ἐμεῖς ἐπισημαίναμε γιά πρώτη φορά ἀπό τόν ἱστότοπο αὐτόν τόν <<ἐξ ἀνατολῶν κίνδυνο> καί γράφαμε:

<<Τί θά κάνουν λοιπόν οἱ κατώτερες τῶν περιστάσεων ἑλληνικές κυβερνήσεις καί ὁ Ἑλληνικός λαός; Θά ἐξακολουθήσουν νά ἀσχολοῦνται μέ τά μνημόνια, μέ τήν φτωχοποίηση τοῦ κόσμου, μέ τίς συντάξεις τῶν γερόντων, μέ τόν ἀλυτρωτισμό τῶν Σκοπίων καί τῆς Ἀλβανίας, μέ τίς πολιτικές ἲντριγκες ἒξωθεν ὑπαγορευόμενες; Ἢ θά ὑποστοῦν ὃλες τίς ἀναγκαῖες θυσίες γιά ν᾽ἀντιμετωπίσουν τόν ἐξ ἀνατολῶν κίνδυνο;>>

Καί ἰδοῦ, ἐπῆλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, πολύ συντομώτερα ἀπό ὃσο περιμέναμε, καί ὁ ἐξ ἀνατολῶν κίνδυνος ἀρχίζει νά λαμβάνει σάρκα καί ὀστά μέ τήν ἀσύμμετρη ἐπίθεση τῆς Τουρκίας ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος, γιά τό ποῦμε στήν κομψή διπλωματική γλῶσσα, δηλαδή ἒχει ἀρχίσει ἓνας ἀκήρυκτος πόλεμος.

Μέρος τῆς στρατιωτικῆς καί ἀστυνομικῆς ἱκμάδος τοῦ ἒθνους μας ἀπασχολεῖται μέ τήν ἀναχαίτιση τῶν ἀλαζώνων λαθροεισβολέων στόν Ἓβρο, μέ τήν ἐνεργό ὑποστήριξή τους ἀπό τόν τουρκικό στρατό.

Ἐμεῖς, ἐπί τοῦ παρόντος τουλάχιστον, ἐνεργοῦμε φορῶντας διπλωματικά <<χειρουργικά γάντια>> καί εἲμαστε <<πολιτικά κορέκτ>>. Ἡ κυβέρνηση Μητσοτάκη εὑρεθεῖσα ἐπί τέλους, ὃπως ἀναμενόταν, πρό τῆς ἀσύμμετρης τουρκικῆς ἀπειλῆς, διεθνοποιεῖ τό πρόβλημα (καί καλά κάνει) καί παρατάσσει τήν ἱκμάδα τοῦ ἒθνους στήν πρόκληση, τήν ἀστυνομία καί τόν στρατό, στό νευραλγικό καί ἐκτεταμένο μέτωπο τοῦ Ἓβρου, πού ἀνέκαθεν ἀποτελεῖ στόχο τῆς Τουρκίας γιά ν᾽ἁρπάξει τήν Θράκη.

Καί ἡ μέν κυβέρνηση Μητσοτάκη, αἰσθανομένη τήν τουρκική ἀνάσα στόν αὐχένα της, ὀρθῶς πράττει καί προασπίζει δυναμικά τά σύνορα καί τήν ἐθνική μας ἀκεραιότητα, ὃπως ἒχει ὑποχρέωση ἀπό τό Σύνταγμα. Ὃμως γνωρίζει ὃτι ἡ μαζική λαθροεισβολή ἀποτελεῖ τό πρῶτο μέρος τοῦ καταχθονίου τουρκικοῦ σχεδίου. Τά ἐπιτελικά γραφεῖα καί οἱ μυστικές μας ὐπηρεσίες γνωρίζουν τά σχέδια τῶν κακῶν μας γειτόνων καί ἒχουν σχεδιάσει λεπτομερῶς ἀποτρεπτικά μέτρα κλιμακηδόν.

Τί θά συμβεῖ ὃμως ὃταν οἱ ἀνθρωπομάζες-προφυλακές τῆς Τουρκίας ἀπό τό Ἀφγανιστάν, τό Πακιστάν, τό Ἰράκ, τό Ἰράν, τό Μαρόκο, τήν ὑποσαχάρια Ἀφρική κλπ., μαζί μέ τούς διεισδύσαντες ἐπί σειρά μηνῶν κακοποιά στοιχεία, τζιχαντιστές, πράκτορες καί στρατιωτικό προσωπικό, ὃλοι ἐφωδιασμένοι μέ ὑπερσύγχρονα τηλέφωνα καί ὁδηγίες, λάβουν σῆμα χρήσεως ὃπλων ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος; Τί θά γίνει ἡ χώρα μας; Νέα Συρία;

Τό ὃτι θά ὑπάρξει κλιμάκωση τῆς τουρκικῆς πολεμικῆς ἐνέργειας κατά τῆς Ἑλλάδος, εἶναι βέβαιο. Κι αὐτό ἐπειδή ὁ Ἐρντογάν, πέραν τοῦ ὃτι θέλει νά πιέσει γιά τήν ἀναθεώρηση τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάνης, εἶναι καί ἀποφασισμένος νά πάρει λεφτά ἀπό τήν Εὐρώπη.

Ἀποκαλύπτουμε ἀπό τίς στῆλες αὐτές, σύμφωνα μέ ἒγκυρες ναυτιλιακές πληροφορίες, ὃτι ὁ Ἐρντογάν ἀποσκοπεῖ στό νά καταλάβει μέρος τῆς Συρίας, γιά νἀ ἀναλάβει ὁ ἲδιος στήν συνέχεια τό ἐπικερδές ἒργο τῆς ἀνοικοδομήσεως γιά νά ξελασπώσει ἀπό τό οἰκονομικό τέλμα στό ὁποῖο ἒχει περιέλθει ἡ χώρα του, χρηματοδοτούμενος ἀπό…τήν Εὐρώπη. Γι᾽αὐτό πιέζει τήν Ἑλλάδα καί ἀπειλεῖ, κατ᾽ἐπέκταση, τήν ΕΕ, ἡ ὁποία ὃμως δέν φαίνεται διατεθειμένη, ἐπί τοῦ παρόντος τουλάχιστον, νά ἐνδώσει, παρά τό γεγονός ὃτι ἡ νότια Εὐρώπη καί ἡ Ἑλλάδα εἰδικότερα, αἰσθάνεται τήν τουρκική ἀπειλή, ἡ ὁποία διαρκῶς θά κλιμακώνεται.

Εἶναι ἲδιον τῶν Τούρκων νά βάζουν ἂλλους νά πολεμοῦν γιά λογαριασμό τους. Καί ἐπειδή στόν Ἓβρο ἀναχαιτίζονται οἱ ὀρδές τῶν <<βαρβάρων>>, ἐπί τοῦ παρόντος τουλάχιστον, πολλαπλασιάζονται οἱ ροές τῶν λαθρομεταναστῶν πρός τά νησιά τοῦ Βορείου Αἰγαίου, καθώς αὐτές οἱ ροές δέν μποροῦν νά ἀναχαιτισθοῦν εὒκολα.

Πολύ φοβᾶμαι, ὃτι στό τέλος οἱ κάτοικοι τῆς Λέσβου, τῆς Χίου καί τῆς Κῶ θά…παρακαλοῦν τήν κυβέρνηση Μητσοτάκη νά κατασκευάσει τίς μόνιμες δομές <<χότ σπότ>>, διότι εἶναι βέβαιο ὃτι εἶναι ἀδύνατον νά συμβιώσουν οἱ Ἓλληνες μέ τό μωσαϊκό τῶν φυλῶν πού εἰσβάλλουν λαθραῖα στά νησιά.

Οἱ σφῆκες δέν μποροῦν ποτέ νά γίνουν μέλισσες.

Ἀς εἲμαστε λοιπόν ἓτοιμοι, ἐδῶ πού ἒφθασαν τά πράγματα ἀπό τίς ἐπί χρόνια ἐνδοτικές καί φοβικές κυβερνήσεις μας, τίς ὁποῖες ἐμεῖς ψηφίσαμε κοιμώμενοι τόν νήδυμον, γιά τά χειρότερα. Ἡ ἒνοπλη ἀναμέτρηση φαίνεται νά εἶναι ἀναπόφευκτη. Ὁ ἐπίβουλος γείτονάς μας καί προαιώνιος ἐχθρός, 200 χρόνια μετά τήν ἀποτίναξή του ἀπό τήν χώρα μας, εἶναι ἀδίστακτος. Οἱ διάφορες πολιτικές πού ἀκολουθοῦνται μεταξύ τῶν ἐμπλεκομένων χωρῶν στόν <<μίνι>> Γ´Παγκόσμιο πόλεμο πού ἒχει ἀρχίσει πρό πολλοῦ καί ἒχει ἐνταθεῖ τά δύο τελευταῖα χρόνια, ἀλλάζουν ἀπό τήν μία ἡμέρα στήν ἂλλη. Δέν εἶναι οἱ πολιτικοί συσχετισμοί πού μετροῦν, ἀλλά τά ἀλληλοσυγκρουόμενα οἰκονομικά συμφέροντα.

Ὁ ἐξ ἀνατολῶν κίνδυνος τῆς Ἑλλάδος πού εἲχαμε ἐπισημάνει πρό διετίας περίπου, λαμβάνει τώρα σάρκα καί ὀστά σέ ὃλη του τήν ἒκταση. Οἱ Ἓλληνες γνωρίζουν νά πολεμοῦν καί νά κρατοῦν Θερμοπύλες ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων, καί φαίνεται ὃτι ὁ λαός ἀρχίζει νά ἀφυπνίζεται ἀπό τήν μακροχρόνια πολιτική του νάρκη. Ἡ ὁμοψυχία ἐπανέρχεται μεταξύ τοῦ λαοῦ καί οἱ ἀντιπολιτευτικές σειρῆνες, μἐ τίς διχαστικές καί ἀλλοπρόσαλλες κραυγές, ἀγνοοῦνται. Ὃλοι ἒχουν βάλλει κερί στ᾽αὐτιά τους, ὃπως ἒκανε κάποτε ὁ Ὀδυσσέας. Οἱ Ἓλληνες διαισθάνονται ὃτι θά ἀντιμετωπίσουν τά χειρότερα καί γι᾽αὐτό προετοιμάζονται ψυχικά, συναισθηματικά, ἀγωνιστικά καί ἐθνικά, προκειμένου νά ἀντιμετωπίσουν τόν κλιμακούμενο ἀκήρυκτο πόμεμο πού ἂνοιξε ἡ Τουρκία σέ βάρος τῆς Ἑλλάδος, μισανοίγοντας, ἐπί τοῦ παρόντος, τήν πόρτα τοῦ φρενοκομείου, ὃπως εἶχε ἐκφράσει φόβους ὁ <<Γέρος τῆς Δημοκρατίας>> στόν τότε πρόεδρο τῶν ΗΠΑ Λίντον Τζόνσον.

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr