ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ : Η ΓΗ…ΧΩΡΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ – ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΙΑΛΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ. - 18 Ιαν 2022 - 19:10

Εἶναι γνωστό ὃτι τό πετρέλαιο χρησιμοποιεῖται «σέ χιλιάδες χρήσεις». Μία ἀπό αὐτές εἶναι ἡ καύση του γιά παραγωγή ἐνέργειας.

Ἀς ὑποθέσουμε λοιπόν ὃτι θά τηρηθεῖ ἡ καταληκτική ἡμερομηνία τοῦ 2050, κατά τήν ὁποία θά σταματήσει ὁριστικά ἡ χρησιμοποίησή του παγκοσμίως, γιά νά περιορισθοῦν οἱ ἐκπομπές ἀερίων τοῦ θερμοκηπίου. Ἀλλά ἀκόμη δέν ἒχει βρεθεῖ τό καύσιμο πού θά κινεῖ τίς μηχανές τοῦ ἀνθρώπου, τά πλοῖα, τά ἀεροπλάνα, τά αὐτοκίνητα καί γενικά τίς μηχανές παντός τύπου.

Ὁ ἠλεκτρισμός, σάν προτεινομένη ἐναλλακτική λύση, δέν παράγεται ἀπό μόνος του. Χρειάζεται κάποια καύσιμη ὓλη γιά νά παραχθεῖ. Ἒχουν τόσο αὐξηθεῖ οἱ ἀνάγκες τῆς ἀνθρωπότητος σέ ἐνέργεια, ὣστε ἀπό ὃλο τό ἡλικακό μας σύστημα, σύμφωνα μέ τίς ἐκτιμήσεις τῶν ἐπιστημόνων, ἡ Γῆ εἶναι τό δεύτερο οὐράνιο σῶμα μετά τόν Ἣλιο πού ἐκπέμπει τήν μεγαλύτερη θερμότητα στό διάστημα. Καί βέβαια ὁ ἣλιος καί τά ἂλλα ἂστρα τοῦ Γαλαξία μας (καί τῶν ἂλλων γαλαξιῶν) δέν ἒχει κανένα πρόβλημα νά ἐξαντλήσει τά καύσιμά του πρίν περάσουν τουλάχιστον 5 δισεκατομμύρια χρόνια, ἀφοῦ ἡ ἐνέργειά του παράγεται ἀπό τήν σύντιξη, δηλαδή τήν μετατροπή τοῦ ὑδρογόνου σέ ἣλιον.

Ὃταν πρόεδρος τῆς Γαλλίας ἦταν ὁ Νικολά Σαρκοζί, εἶχε συγκροτηθεῖ μέ πρωτοβουλία τῆς Γαλλίας παγκόσμια διάσκεψη πολιτικῶν ἡγετῶν καί ἐπιστημόνων, μέ στόχο τήν παραγωγή σύντιξης γιά τίς ἐνεργειακές ἀνάγκες τῆς ἀνθρωπότητος. Ἒκτοτε ὃμως δέν φαίνεται νά ὑπῆρξε κάποια πρόοδος, οὒτε ἀνακοινώθηκε κάτι σχετικό.

Δεδομένου ὃτι ἡ καμπύλη τῆς δημογραφικῆς ἒκρηξης τῆς ἀνθρωπότητος, πού αὐξάνεται μέ ρυθμό 2% ἐτησίως, πρέπει νά ὑπολείπεται ἢ ἒστω νά συμβαδίζει μέ τήν καμπύλη παραγωγῆς ἐνέργειας, γεννᾶται εὒλογα τό ἐρώτημα: Ποῦ θά βρεῖ τήν ἀναγκαία ἐνέργεια ἡ ἀνθρωπότητα γιά νά ἱκανοποιήσει τίς ἀνάγκες της καί νά μή βρεθεῖ σέ ἓνα μεσαίωνα, πού ὁ διάσημος ἀστροφυσικός σέρ Φρέντ Χόϊλ πρίν ἀπό μισό καί πλέον αἰῶνα εἶχε προβλέψει ὃτι θά συμβεῖ τό…2025;

Δηλαδή αὒριο;

Σήμερα ἡ ἀνθρωπότητα βιώνει μία προαγγελθεῖσα νέα οἰκονομική κρίση ἐξ αἰτίας τοῦ ἐνεργειακοῦ, πού καθώς ἀκριβαίνει ὑπέρμετρα, συμπαρασύρει πρός τά ἂνω ὃλες τίς τιμές ἀγαθῶν καί ὑπηρεσιῶν. Πανικόβλητες οἱ κυβερνήσεις, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ δική μας, ἐξαγγέλουν μέτρα γιά νά περιορίσουν τίς δραματικές ἐπιπτώσεις στούς λαούς, χωρίς νά εἶναι σέ θέση νά προβλέψουν πόσο θά κρατήσει ἡ νέα ἐνεργειακή κρίση.

Ἀλλά τί θά καίει ἡ ἀνθρωπότητα στό ἐγγύς μέλλον, ὃταν σταματήσει ἡ χρήση τοῦ πετρελαίου, στό ὂνομα τοῦ ὁποίου ἒγιναν τόσοι πόλεμοι στό παρελθόν καί τόσες γεωπολιτικές ἀνακατατάξεις;

· Ἡ σύντιξη, πού θά ἒλυνε ὁριστικά τό πρόβλημα τῆς ἐνέργειας, ἀποκλείεται λόγω ὑψηλοῦ κόστους παραγωγῆς της, πολύ ὑψηλοτέρας τοῦ κόστους πετρελαίου.

· Ἡ αἰολική καί ἡ ἡλιακή ἐνέργεια καλύπτουν μικρό μόνο μέρος τῶν ἐνεργειακῶν ἀναγκῶν τῆς ἀνθρωπότητος, ἐνῶ σύμφωνα μέ νεώτερες μελέτες καί ἐπανεκτιμήσεις, τά αἰολικά πάρκα ἒχουν σχεδόν διπλάσιο κόστος ἀπό τήν χρήση πετρελαίου, ἂν ληφθεῖ ὑπόψη ὃτι οἱ ἀνεμογεννήτριες πρέπει νά ἀντικατασταθοῦν ὓστερα ἀπό κάποια χρόνια λειτουργίας, διότι ρυπαίνουν τοξικά τό ἒδαφος. Ἀλλά καί τό κόστος περιβάλλοντος εἶναι πολύ ὑψηλό.

· Οἱ πυρηνικοί σταθμοί ἠλεκτροπαραγωγῆς ἐγκαταλείπονται (Γερμανία, Γαλλία κ.ἂ.) λόγω τῶν τρομακτικῶν ἐπιπτώσεων σέ περίπτωση ἀτυχήματος (Θρί Μάϊλς Ἂϊλαντ, , Τσέρνομπιλ, Φουκοσίμα), μέ ἐξαίρεση τά ἀσύδοτα κράτη, ὃπως ἡ Τουρκία, πού συμπεριφέρεται διεθνῶς χωρίς νά ρωτᾶ κανένα καί κατά παράβαση διεθνῶν πρακτικῶν καί τοῦ διεθνοῦς δικαίου.

· Ἡ ἠλεκτροκίνηση αὐτοκινήτων δέν φαίνεται νά γίνεται τόσο δημοφιλής, διότι ναί μέν τά ἐργοστάσια ἠλεκτροπαραγωγῆς (πού δέν ξέρουμε τί καύσιμο θά χρησιμοποιοῦν) θά βρίσκονται ἐκτός πόλεων καί τό κόστος λειτουργίας θά εἶναι στό 80% τοῦ πετρελαίου ἂν χρησιμοποιοῦν φυσικό ἀέριο, ἀλλά ἀπό τήν ἂλλη τά ἠλεκτρικά αὐτοκίνητα εἶναι ὑψηλοῦ κόστους, δέν ἒχει προβλεφθεῖ ὁ τρόπος ἀνακύκλωσης τῶν πανάκριβων μπαταριῶν καί εἶναι χρονοβόρες οἱ ἀναμονές τῶν χρηστῶν γιά ἐπαναφόρτιση γιά νά διανυθοῦν μεγάλες ἀποστάσεις. Πρέπει νά βρεθοῦν μπαταρίες μεγαλύτερης αὐτονομίας (καί φυσικά ἀκόμη ὑψηλοτέρου κόστους). Ἒτσι ἐπί τοῦ παρόντος οἱ περισσότεροι κάτοχοι τέτοιων αὐτοκινήτων θά φορτίζουν τίς μπαταρίες μέ οἰκειακό ρεῦμα γιά τίς ἀναγκαῖες ἡμερήσιες μετακινήσεις καί τά ἀναγκαῖα χιλιόμετρα ἐντός πόλεων.

· Ἡ χρήση τοῦ φυσικοῦ ἀερίου, πού φαίνεται νά γενικεύεται, καθώς θά καταργηθοῦν καί οἱ καυστῆρες πετρελαίου θέρμανσης, εἶναι ἐξ ἲσου ρυπογόνος, καθώς τό προπάνιο εἶναι παράγωγο τοῦ πετρελαίου.

· Ἡ μόνη διαγραφομένη λύση εἶναι ἡ «ἠλεκτρόλυση», δηλαδή ἡ χρήση τοῦ ὑδρογόνου ἀποσπωμένου ἀπό τό νερό. Ἀλλά καί ἡ χρήση τοῦ ὑδρογόνου χρειάζεται μηχανές κατασκευασμένες ἀπό βαρύτερα μέταλλα. Φαίνεται ὃτι στά πλαίσια αὐτά ἐντάσσεται καί ἡ ἐξαγγελθεῖσα συνεργασία τοῦ ὁμίλου Βαρδινογιάννη μέ τήν ΔΕΗ.

Ἐξ ἂλλου ἡ αἰφνιδία ματαίωση κατασκευῆς ἐκ μέρους τῶν ΗΠΑ τοῦ ἀγωγοῦ EastMed, πού μέ τόση ὑπερηφάνεια εἶχαν ἀνακοινώσει ἡ Ἑλλάδα, ἡ Κύπρος καί τό Ἰσραήλ διά τῶν κκ Μητσοτάκη, Ἀνασασιάδη καί Νετανιάχου πρό διετίας, φαίνεται νά ὀφείλεται στά ἀναλογικῶς μικρά ἀποθέματα τῶν ἀνακαλυφθέντων κοιτασμάτων σέ συνδυασμό καί μέ τό ὑψηλό κόστος κατασκευῆς τοῦ ἀγωγοῦ.

Εἶναι ἐπίσης ἀπορίας ἂξιο γιατί δέν λειτουργεῖ, ἐνῶ εἶναι ἓτοιμος, ὁ ἀγωγός NordMed, πού συνδέει τήν Γερμανία ἀπ᾽ εὐθείας μέ τό φυσικό ἀέριο τῆς Ρωσίας, μέ τόν ἀγωγό νά περνᾶ ἀπό τήν Βαλτική. Προφανῶς οἱ λόγοι εἶναι πολιτικοί. Φαίνεται ὃτι ἡ Ἀμερική δέν θέλει τήν ἐνεργειακή ἐξάρτηση τῆς Εὐρώπης ἀπό τήν Ρωσία, ἀλλά σκοπεύει ἐπίσης να πουλάει τά δικά της προϊόντα.

Ἓνα λοιπόν συμπέρασμα βγαίνει ἀπό τήν σύντομη αὐτή ἀνάλυση. Τήν νέα κρίση προκάλεσαν κυρίως οἱ πολιτικοί, οἱ ὁποῖοι βιάστηκαν νά ἀναγγείλουν τό πέρασμα στήν πράσινη ἐνέργεια, καθώς, ὡς πρόσκαιροι στήν ἐξουσία, θέλουν ὃλα νά γίνουν κατά τήν διάρκεια τῆς δικῆς τους θητείας. Συνυπεύθυνος εἶναι καί ὁ covid, καθώς προκάλεσε μεγάλες καθυστερήσεις πλοίων στά λιμάνια τοῦ κόσμου, μέ ἀποτέλεσμα τήν ἀνατίμηση τῶν πρώτων ὑλῶν καί τῶν ἀγαθῶν, καθώς αὐξήθηκε ἡ ζήτηση μετά τήν ἂρση τῶν lockdown.

Ὃλα δείχνουν λοιπόν καθαρά ὃτι ἡ ἀκρίβεια δέν εἶναι πρόσκαιρο φαινόμενο, ἀλλά ἦλθε γιά νά μείνει, καθώς ἡ ἀνατίμηση τῆς ἐνέργειας συμπαρασύρει πρός τά ἂνω ὃλα τά προϊόντα καί τό κόστος ὑπηρεσιῶν. Ἢδη οἱ πρῶτες ἒντονες ἀντιδράσεις γιά τήν ἀνατίμηση τῆς ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας ἂρχισαν στήν Ἑλλάδα καί σέ ἂλλες εὐρωπαϊκές χῶρες.

Τά χειρότερα ὃμως δέν εἶναι αὐτά. Τό <μπρά ντέ φέρ> πού ἂρχισε μεταξύ ΗΠΑ καί Ρωσίας προκαλεῖ σοβαρές ἀνησυχίες. Ἀς εὐχηθοῦμε νά ἐπικρατήσει ἡ διπλωματία καί διάλογος στό οὐκρανικό γιά τήν ἐπίλυση τῶν προβλημάτων, διότι σέ ἀντίθετη περίπτωση ἡ τιμή τοῦ ἀερίου καί τοῦ πετρελαίου θά ἀνέβει σέ δυσθεώρητα ὓψη, ἀφοῦ οἱ περισσότεροι ἀγωγοί περνοῦν ἀπό τήν Οὐκρανία. Καί τότε ἡ ἀνθρωπότητα θά μπεῖ σέ ἀπρόβλεπτες περιπέτειες.

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr