ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ : Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΠΕΡΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΟΛΟΓΙΕΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ. - 26 Απρ 2020 - 13:05
Υποστηρίξτε το triklopodia με μια δωρεά για ανεξάρτητη ενημέρωση

Ἐπειδή ὁ COVID-19 ἢ ἀλλοιῶς κορωναϊός μονοπωλεῖ καθημερινῶς τήν ἐπικαιρότητα σέ ὃλο τό κόσμο, θά ἢθελα νά σᾶς δώσω μερικές ὑπεύθυνες πληροφορίες, πού ξεχώρισα μέσα ἀπό τήν ὑπερπληροφόρηση, ὂχι τῶν δικῶν μας ΜΜΕ καί <<σάϊτς>>, πολλά ἀπό τά ὁποῖα ἐξυπηρετοῦν ἀνομολόγητες σκοπιμότητες καί προκαλοῦν σύγχυση στόν πολύ κόσμο, πού δέν εἶναι ὑποχρεωμένος νά ἒχει ἐξειδικευμένες γνώσεις, ἀλλά ζητεῖ ἐναγωνίως τήν ἒξοδό του ἀπό τό νέο μαρτύριο πού προέκυψε γιά τήν ἀνθρωπότητα ὡς κεραυνός ἐν αἰθρία. Μαρτύριο πού συνδέεται ἂμεσα μέ τό μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος, πολιτικῆς καί οἰκονομικῆς.

Πρόκειται ὃμως πράγματι περί κεραυνοῦ ἐν αἰθρία, ἢ μήπως κάτι ἂλλο συμβαίνει; Κατέφυγα λοιπόν σέ πηγές πού προέρχονται ἀπό τόν ἐπιστημονικό κόσμο γιά νά μάθω τί ἀκριβῶς συμβαίνει. Πῶς φθάσαμε δηλαδή σ᾽αὐτή τήν φρικαλεότητα, πού ἂν στήν ἀρχαιότητα γινόταν μοιρολατρικά δεκτή σάν σταλμένη κατάρα ἀπό τούς θεούς, στόν αἰῶνα μας, μέ τήν προηγμένη τεχνολογία, τέτοιες καταστάσεις καί πανδημίες εἶναι δυνατόν νά τιθασευθοῦν καί νά καταπολεμηθοῦν ἢ καί νά προληφθοῦν. Θά προσπαθήσω νά παραθέσω ὃσο πιό ἁπλᾶ μπορῶ τίς πληροφορίες πού ἀπεκόμισα ἀπό τίς ἐπισκέψεις μου στίς ἐπιστημονικές πηγές, τίς ὁποῖες θέτω ὑπό τήν κρίση τοῦ ἀναγνώστη.

1) Ἀπό τό 2015, οἱ ἰολόγοι ἀπό τήν Οὐχάν, σέ συνεργασία μέ Ἀμερικανούς, εἶχαν φτιάξει ἓνα νέο ὑβριδικό κορωναϊό, πού θά μποροῦσε νά ἀπειλήσει τόν ἂνθρωπο. Προκύπτουν λοιπόν δύο ἐρωτήματα: α) Ἂν ὁ κορωναϊός ἦταν προϊόν ἐργαστηριακῆς ἒρευνας ἢ ἀντικείμενο μελέτης στό Ἰνστιτοῦτο Ἰολογίας τοῦ Οὐχάν καί β) ἂν εἶχε περάσει στόν τοπικό πληθυσμό μετά ἀπό παραβίαση συνθηκῶν , δηλαδή ἐκ λάθους, καί ἂν αὐτό ἦταν ἀρχικά ἀπολύτως δικαιολογημένο.

Ἀς ἀρχίσουμε λοιπόν νά ξετυλίγουμε τό κουβάρι συνοπτικῶς. Ὃταν ἒνας ἰός, λένε οἱ εἰδικοί, μεταπηδᾶ ἀπό ἓνα ζῶο στόν ἂνθρωπο, αὐτό λέγεται <<ζωονόσος>> (zoonosis). Τότε οἱ εἰδικοί ψάχνουν νά βροῦν τόν <<ἀσθενή 0>>, δηλαδή τό πρῶτο κροῦσμα. Ἀπό τήν σύγκριση τῶν ἡμερομηνιῶν καί τῶν γεγονότων ἀπό 11 Ἰανουρίου 2020 μέχρι 13 Μαρτίου 2020 προκύπτει ὃτι κρούσματα ἰογενοῦς πνευμονίας εἶχαν προκύψει στήν Οὐχάν ἀπό τόν Νοέμβριο τοῦ 2019, ἲσως καί νωρίτερα, ἀλλά χρειάσθηκαν ἀρκετές ἑβδομάδες μέχρι οἱ ὑγειονομικές ἀρχές νά πιστοποιήσουν ὃτι τό αἲτιο ἦταν ἡ ἐμφάνιση ἑνός νέου κορωναϊοῦ. Πολλοί ἀσθενεῖς ἐπιβεβαιώθηκαν ὡς κρούσματα COVID-19 ἐκ τῶν ὑστέρων. Μέχρι σήμερα, ὁ χρόνος, ὁ <<ἀσθενής 0>> καί ὁ ἀκριβής τόπος στήν Οὐχάν, ἀπό ὃπου ἂρχισε ἡ πανδημία δέν ἒχει ὁριστικά ἐξακριβωθεῖ.

2) Θά μποροῦσε ὁ COVID-19 νά εἶχε μεταδοθεῖ ἀπό νυχτερίδες πρός πώληση στήν ἀγορά τῆς Οὐχάν;

Οἱ εἰδικοί διαπιστώνουν ὃτι αὐτές οἱ νυχτερίδες πού καταναλώνουν οἱ Κινέζοι, καθώς καί ἂλλα ἐξωτικά ζῶα, καί ἦσαν ἢδη φορεῖς διαφόρων κορωναϊῶν, τόν Δεκέμβριο τοῦ 2019 βρίσκονταν σέ χειμερία νάρκη στήν περιοχή τοῦ Οὐχάν καί δέν ὑπῆρχαν στήν ἀγορά. Οἱ εἰδικοί λοιπόν συμπεραίνουν ὃτι δέν εἶναι πειστική ἡ ἂποψη ὃτι ὁ ἰός μεταδόθηκε κατ᾽εὐθεῖαν ἀπό τήν νυχτερίδα στόν ἂνθρωπο. Ἀλλά δέν βρέθηκε καί ὁ ἐνδιάμεσος ξενιστής ἐξωτικοῦ ζώου, ἀπό αὐτά πού καταναλώνουν οἱ Κινέζοι. Ὃμως καί ἂν κάτι τέτοιο εἶχε συμβεῖ, οἱ ἐπιστήμονες γνωρίζουν ὃτι μία <<ζωονόσος>> χρειάζεται μῆνες ἢ ἀκόμη καί χρόνια γιά ν᾽ ἀναπτυχθεῖ, καί ὃταν ἐμφανισθεῖ, σπάνια προκαλεῖ ἐπιδημία. Ὁ ἰός ὑφίσταται ἀρκετές μεταλλάξεις, ὣστε νά φθάσει στό λεγόμενο τρίτο στάδιο γιά ν᾽ἀποκτήσει μεγάλη μεταδοτικότητα.

Γιά παράδειγμα, ἡ ἐπιδημία τοῦ SARS τό 2002-2003 ἀνακοινώθηκε ὃτι εἶχε ἐξαπλωθεῖ μετά ἀπό τρία τέτοια χαρακτηριστικά κύματα (α´στάδιο, προσβολή μερικῶν ἀτόμων καί στήν συνέχεια ἐξαφάνιση, β´στάδιο μέ ἂλλη μετάλλαξη προσβάλλει τοπικές κοινωνίες καί γ´στάδιο, μέ ἂλλες μεταλλάξεις, ἀποκτᾶ μεγάλη μεταδοτικότητα).

Καταλήγουν λοιπόν στό συμπέρασμα οἱ ἐπιστήμονες ὃτι ὁ COVID-19 δέν συγκεντρώνει τά χαρακτηριστικά ἑνός νέου ζωονοσογόνου ἰοῦ. Ὡστόσο οἱ Κινέζοι προηγουμένως ἐρευνοῦσαν ἓνα ἰό ἀπό ζῶο μέ κωδικό 2019-n CoV, ἡ ταυτότητα τοῦ ὁποίου ἦταν ὃτι εἶχε 29829 νουκλεοτίδια στήν πρωτεΐνη του RNA (δηλαδή γιά νά καταλάβουμε ἐμεῖς πού δέν εἲμαστε ἰολόγοι καί γενετιστές, τό <<χαλί>> πάνω στό ὁποῖο στρώνεται τό DNA).

Ἀπό τούς πρώτους ἀσθενεῖς πού μολύνθηκαν ἀπό τόν COVID-19 διαπιστώθηκε ὃτι οἱ δύο ἰοί ἒμοιαζαν μεταξύ τους κατά 99,98%. Αὐτή ἦταν ἰσχυρή ἒνδειξη ὃτι καί οἱ ἐννέα πρῶτοι ἀσθενεῖς τοῦ κορωναϊοῦ εἶχαν μολυνθεῖ ἀπό τήν ἲδια πηγή. Καί ἐπειδή οἱ ἐννέα αὐτοί ἀσθενεῖς εἶχαν πάει στήν ἀγορά τοῦ Οὐχάν, ὢθησε τούς Κινέζους ἐρευνητές νά συμπεράνουν ὃτι ἦταν ἒνα ζῶο ἐκεῖ πού τούς μόλυνε.

Ἡ γενική ἐντύπωση τῶν ἐπιστημόνων εἶναι, πέραν ἀπό κάθε συνωμοσιολογία, ὃτι ὁ ἰός διέρευσε ἀπό ἀνθρώπινο λάθος. Ἀλλά οἱ δημοσιεύσεις ἀπό τό Ἰνστιτοῦτο Ἰολογίας τοῦ Οὐχάν δείχνουν καθαρά ὃτι οἱ Κινέζοι ἐπιστήμονες εἶχαν τήν τεχνογνωσία καί τήν ἐρευνητική παράδοση στό πεδίο τῶν κορωναϊῶν γιά νά δημιουργήσουν τόν 2019-n CoV. Καί ξέρετε πῶς αὐξάνεται ἡ παθογονικότητα ἑνός ἰοῦ, ὣστε νά μεταβληθεῖ σέ…Φρανκεστάϊν; Ἀφήνουμε τόν ἰό νά μεταλλαχθεῖ περισσότερο μέ συνεχῆ πολλαπλασιασμό σέ ἀνθρώπινα κύτταρα. Κι ἀκόμη μποροῦμε νά τόν ἐνέσουμε διαδοχικά σέ θηλαστικά πειραματόζωα (ποντίκια, νυφίτσες κλπ.) μέχρι νά τόν κάνουμε νά προσαρμοσθεῖ καί νά δημιουργήσει νόσο μέ συνεχεῖς μεταλλάξεις. Τότε λοιπόν ὁ νέος ίός Φρανκεστάϊν θά ἒχει αὐξημένες πιθανότητες νά προσβάλει καί τόν ἂνθρωπο.

Στό περιοδικό NATURE MEDECINE τό 2015 δημοσιεύθηκε αὐτή ἡ ἐργασία μέ Ἀμερικανούς κυρίως ἐπιστήμονες καί χρηματοδοτήθηκε ἀπό κινεζικές ἀλλά καί ἀμερικανικές χορηγίες, ὃπως π.χ. τό Ἐθνικό Ἰνστιτοῦτο Ὑγείας τῶν ΗΠΑ, δηλαδή μετά ἀπό ἀνοικτό διαγωνισμό μέ χρήματα τῶν φορολογουμένων. Καί ἰδοῦ μέ ποιά λογική: Βλέπουμε στήν φύση ἓνα μή παθογονικό ἰό Α μέ στοιχεῖο 1 καί ἓνα ἂλλο ἰό Β μέ στοιχεῖο 2. Ὑποθέτουμε ὃτι στό μέλλον μπορεῖ στήν φύση νά ἐμφανισθεῖ ὁ ἰός Γ μέ στοιχεῖα 1+2, καί ἐπίσης ὑποθέτουμε ὃτι μπορεῖ νά εἶναι παθογόνος γιά τόν ἂνθρωπο. Ἀφήστε μας λοιπόν νά τόν δημιουργήσουμε τεχνητά σήμερα καί νά φτιάξουμε ἐμβόλιο γι᾽αὐτόν ὣστε νά εἲμαστε προετοιμασμένοι.

Αὐτή ἡ πράξη προκάλεσε ἒντονες κριτικές ὃτι αὐτοῦ τοῦ εἲδους ἡ ἒρευνα (πού λέγεται στήν ἀγγλική gain-of-function research) πρέπει νά ἀπαγορευθεῖ, διότι ἂν ὁ νέος ίός περάσει ἐκ λάθους στόν πληθυσμό, θά προκαλέσει πανδημία, καθώς δέν θά ἒχουν προλάβει νά ἀναπτυχθοῦν ἀποτελεσματικά θεραπευτικά φάρμακα ἢ ἐμβόλια.

Τό τελικό συμπέρασμα εἶναι ὃτι μέ τίς μεθοδεύσεις αὐτές, μία διαδικασία πού ἡ φύση μπορεῖ νά χρειασθεῖ δεκαετίες ἢ καί αἰῶνες, μπορεῖ νά ἒλθει σέ πέρας μέσα σέ μερικούς μῆνες. Τό στέλεχος τοῦ ἰοῦ πού θά προκύψει ἒχει πολλές πιθανότητες νά κολλάει πολύ καλά καί στά ἀνθρώπινα κύτταρα. Κανείς δέν γνωρίζει τί γινόταν στό Ἰνστιτοῦτο Ἰολογίας τοῦ Οὐχάν, ὃπου ἡ ἒρευνα μέ διάφορα στελέχη κορωναϊῶν ἐξακολουθοῦσε ἐπί χρόνια. Ὁ Θεός κι ἡ ψυχή τους τί πειραματισμούς ἒκαναν μέ τήν Φύση καί μάλιστα ἐν κρυπτῶ. Τό τελικό ἀποτέλεσμα εἶναι ὃτι δημιουργήθηκε μία πανδημία πού ἒχει τρομοκρατήσει ὃλο τόν κόσμο καί ἒχει προκαλέσει ἀγῶνα δρόμου μεταξύ τῶν φαρμακευτικῶν βιομηχανιῶν καί τά κράτη νά τρέχουν καί νά μή φθάνουν, καθώς ἐλήφθησαν παγκοσμίως πρωτοφανῆ μέτρα ἐγκλεισμοῦ κατ᾽οἶκον καί κινδυνεύει μέ ἐξάρθρωση ἡ παγκόσμια οἰκονομία καί παραγωγικότητα.

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr