ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ : ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ – 2ον Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ. - 25 Φεβ 2020 - 18:47
Loading...
Υποστηρίξτε το triklopodia με μια δωρεά για ανεξάρτητη ενημέρωση

“Πέντε άρθρα από τον ΚΩΣΤΑ ΔΟΥΚΑ γιά τήν κλιματική ἀλλαγή .

ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ;

ΤΟ ΟΡΟΣΗΜΟ ΤΟΥ 2050

Ἡ ἀλήθεια γιά τήν κλιματική ἀλλαγή ΠΕΝΤΕ ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ

1ον ΓΗ: ΜΙΑ ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΦΑΙΡΑ ΧΑΜΕΝΗ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Ὑπάρχει κλιματική ἀλλαγή;

Ἀσφαλῶς καί ὑπάρχει. Μόνο πού τέτοιες κλιματικές ἀλλαγές ἒχουν συμβεῖ ἂπειρες φορές στό παρελθόν καί θά συμβοῦν ἂπειρες στό μέλλον. Ὁ ἂνθρωπος δέν ἦταν παρών στό παρελθόν οὒτε θά εἶναι παρών στό μέλλον.

Ὁ πλανήτης Γῆ περνᾶ διαδοχικά ἀπό περιόδους θερμότητος, σέ περιόδους ψύχους καί τἀνάπαλιν. Σήμερα διάγουμε μία μεσοπαγετώδη περίοδο, πού ἂρχισε πρίν ἀπό 100.000 χρόνια (εἶναι ἡ Βούρμιος περίοδος) καί ἒληξε (;) πρίν ἀπό 10.000 χρόνια. Οἱ διάφοροι κατακλυσμοί πού ἀναφέρονται στήν μυθολογία (τοῦ Ὠγύγου, τοῦ Δευκαλίωνος, τοῦ Δαρδάνου, τοῦ Νῶε κλπ.) δέν ἦσαν τίποτε ἂλλο ἀπό τήν τίξη τῶν πάγων τῆς Βουρμίου περιόδου.

Βασική λοιπόν αἰτία τῶν κλιματικῶν ἀλλαγῶν, πού ἒγιναν καί θά γίνουν στήν Γῆ, ὀφείλονται καθαρά σέ ἀστρονομικά αἲτια, ὃπως θά καταδείξουμε στήν συνέχεια. Ἓνας Γιουγκοσλάβος γεωφυσικός, ὁ Μ. Μιλάνκοβιτς, σχεδίασε ἓνα χάρτη πού παριστᾶ τίς κλιματικές μεταβολές στό Βόρειο καί τό Νότιο Ἡμισφαίριο. Μία ἀπό τίς καμπύλες του, γιά τό Βόρειο Ἡμισφαίριο, πού παριστᾶ τό ποσόν τῆς ἡλιακῆς θερμότητος πού προσέπεσε στίς 65 μοῖρες βορείου πλάτους κατά τά τελευταῖα 650.000 χρόνια, καί γιά τήν ἀκρίβεια καλοικαίρια, δείχνει ὃτι κλιματικές μεταβολές πρέπει νά συνέβησαν κατά τά ἒτη 25.000 π.Χ., 70.000 π.Χ., 115.000 π.Χ., 190.000 π.Χ., 230.000 π.Χ., 425.000 π.Χ., 475.000 π.Χ. καί 590.000 π.Χ.

Παλαιότερα στοιχεῖα δέν ὑπάρχουν διαθέσιμα. Ἀλλά γι᾽αὐτούς τούς αἰῶνες πού προαναφέραμε, τά αἲτια ἦσαν κυρίως ἀστρονομικά, δηλαδή:

1) Ἀλλαγές διευθύνσεως τοῦ ἂξονος περιστροφῆς τῆς Γῆς καί τῆς τροχιακῆς κινήσεως γύρω ἀπό τόν Ἣλιο. Ὁ ἂξονας τῆς Γῆς κινεῖται βραδύτατα, κάθε 26.000 χρόνια καί μοιάζει μέ τήν κίνηση τῆς σβούρας, ὃταν ἡ στροφορμή της φθάνει πρός τό τέλος.

2) Ὑπάρχουν διαταράξεις τῆς κινήσεως τῆς Γῆς, πού ὀφείλονται στήν ἐπίδραση ἂλλων πλανητῶν μεγάλης μάζας, καί κυρίως τοῦ Διός, πού λίγη μάζα ἂν εἶχε ἀκόμη θά μετατρεπόταν σέ ἓνα μικρό ἣλιο καί τό πλανητικό μας σύστημα θά φωτιζόταν ἀπό δύο Ἡλίους.

3) Ἡ κλίση τοῦ ἂξονος τῆς Γῆς ὑπόκειται σέ περιοδικές μεταβολές, ἀνεπηρέαστη ἀπό τήν συνηθισμένη ἐκτροπή ἢ περιδίνηση, μέσα σέ μία περίοδο 40.000 ἐτῶν.

4) Ἀλλά καί ἡ τροχιά τῆς Γῆς δέν μένει ἀμετάβλητη. Στρέφεται ἀργά γύρω ἀπό τόν Ἣλιο, μέ περιοδικές αὐξομειώσεις τῆς ἐκκεντρικότητός του, κι αὐτό συμβαίνει σέ περιόδους πού κυμαίνονται ἀπό 60.000 μέχρι 120.000 χρόνια.

Ὃλες αὐτές οἱ κινήσεις, σέ συνδυασμό καί μέ τήν μεταβλητότητα τῆς ἀκτινοβολίας τοῦ Ἡλίου, λόγω ἐξάρσεως καί μειώσεως τῶν κηλίδων, ἒχουν ἀθροιστική ἐπίδραση στό κλῖμα καί μεγάλη σημασία γιά τίς κλιματικές ἀλλαγές τῶν δύο ἡμισφαιρίων.

Σύμφωνα μέ ἀκριβεῖς ὑπολογισμούς, ἡ ἐκκεντρικότητα τῆς τροχιᾶς τῆς Γῆς πρίν 180.000 χρόνια ἦταν κατά 2,5 φορές μεγαλύτερη ἀπό σήμερα.

Ἀντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς πόσο <ἀνεπαίσθητη> εἶναι ἡ ζωή τοῦ παρατηροῦντος ἀνθρώπου γιά ν᾽ἀντιληφθεῖ καί νά συνειδητοποιήσει ὃλους αὐτούς τούς παράγοντες πού ἐπηρεάζουν τό κλῖμα τῆς Γῆς.

Ἀλλά θ᾽ἀναφερθοῦμε καί σέ μερικούς ἂλλους χαρακτηριστικούς ἀριθμούς, οἱ ὁποῖοι μποροῦν νά δώσουν ἀφορμή στούς ἀνθρώπους νά σκεφθοῦν, ὃτι ἡ ἐπίδρασή τους στό κλῖμα τῆς Γῆς εἶναι ἀμελητέα, παρά τήν μεγάλη δημογραφική ἒκρηξη, ἀφοῦ σήμερα ἡ ἀνθρωπότητα ἒχει ξεπεράσει τά 7 δισεκατομμύρια ψυχῶν καί τό 2050 ὑπολογίζεται νά φθάσει τά 9 δισεκατομμύρια, ἂν ὂχι καί τά δέκα.

Αὐτή ἡ πληθυσμιακή ἒκρηξη ἀποτελεῖ, πράγματι, ἀπειλή γιά τήν ἀνθρωπότητα, ἀλλά ὂχι γιά τόν πλανήτη. Πράγματι, σύμφωνα μέ τόν σπουδαῖο ἀστροφυσικό σέρ Φρέντ Χόϋλ, ἂν ἡ ἀνθρωπότητα ἐξακολουθήσει νά αὐξάνεται μέ τόν παρόντα ρυθμό τοῦ 2% ἢ καί λίγο περισσότερο ἐτησίως, σέ 1.000 χρόνια θά μποροῦσε νά ἀναπνεύσει μόνο μία φορά στήν Γῆ καί σέ 5.000 χρόνια, θά ἀποτελοῦσε τήν μάζα ὃλων τῶν γαλαξιῶν πού εἶναι ὁρατοί μέ τά σημερινά τηλεσκόπια.

Ἀντί λοιπόν ἡ ἀνθρωπότητα νά βρεῖ τρόπους αὐξήσεως τῆς παραγωγικότητος μέ ἐνέργεια ἀβλαβῆ (σύντιξη), προσπαθεῖ νά καταπολεμήσει τήν…ὑπερθέρμανση τοῦ πλανήτη μέ περιορισμό τῆς ἐκπομπῆς διοξειδίου τοῦ ἂνθρακος διά τῆς…τεχνολογίας, ἡ ὁποία στήν οὐσία εὐθύνεται γιά τήν ρύπανση, χωρίς νά μπορεῖ νά ἐπιλύσει τό πρόβλημα. Μάλιστα δέ, ἒχει βάλει στό στόχαστρο τά αὐτοκίνητα καί τό διοξείδιο τοῦ ἂνθρακος πού τό ἐκπέμπουν αὐτά καί μόνο, καί ὂχι τά πλοῖα μέ τίς θηριώδεις μηχανές, πού ὑποχρέωσαν νά τοποθετήσουν πανάκριβους μηχανισμούς παγιδεύσεως, τά λεγόμενα <σκράμπερ>, ὂχι τοῦ διοξειδίου τοῦ ἂνθρακος, ἀλλά διοξειδίου τοῦ θείου, ἀπορρίπτοντας τά κατάλοιπα στήν θάλασσα καί μολύνοντας αὐτήν ἀντί τήν ἀτμόσφαιρα. Καί φυσικά οἱ οἰκολογικές συνέπειες εἶναι βαρύτατες, τόσο γιά τά ψάρια ὃσο καί γιά τούς ἀνθρώπους. Τελικά ὑποχρέωσαν τά πλοῖα νά καῖνε μέχρι τό…2050 (ἡ μαγική ἡμερομηνία) νέα καύσιμα χαμηλῆς περιεκτικότητος θείου (1%), πού εἶναι ἀκριβότερα, ἀλλά δέν ὑπάρχει πρόβλεψη γιά τό διοξείδιο τοῦ ἂνθρακος τῶν ἑκατοντάδων χιλιάδων μεγάλων καί μικρῶν πλοίων. Ὃσο γιά τά ἀεροπλάνα καί τίς ἂλλες μηχανές, κανένα ἐνδιαφέρον, καμμία ἀνησυχία. Στό ἑδώλιο τοῦ κατηγορουμένου τῆς ἀτμοσφαιρικῆς ρυπάνσεως κάθονται μόνο τά αὐτοκίνητα καί ἡ εὒκολη φορολόγησή τους θά εἶναι ἡ ποινή. Πρέπει ὃλοι προοδευτικά νά γυρίσουμε στά πανάκριβα ἠλεκτροκίνητα αὐτοκίνητα ἢ τά αὐτοκίνητα πού ἒχουν χαμηλούς ρύπους διοξειδίου του ἂνθρακος.

Ἀλλά τότε γεννᾶται τό ἐρώτημα: Γιατί, ἀφοῦ οἱ ἂνθρωποι δέν πρέπει νά ρυπαίνουν τήν ἀτμόσφαιρα, σφάζονται λαοί στίς ποδιές τῶν…<Ἑπτά Ἀδελφῶν> γιά τά κοιτάσματα πετρελαίου, ὑπόγεια καί ὑποθαλάσσια;. Γιατί δέν ἐπικεντρώνουν οἱ ἂνθρωποι τίς προσπάθειές τους στήν χρησιμοποίηση τοῦ δευτερίου (βαρύ ὑδρογόνο) πού ἀφθονεῖ στούς ὠκεανούς; Γιατί δέν παράγουν ἐνέργεια ἀπό τήν σύντιξη, στήν ὁποία τόσο πομποδῶς ἀναφέρθηκε ὁ Σαρκοζί ὡς πρόεδρος τῆς Γαλλίας ἀνακοινώνοντας συγκρότηση εἰδικοῦ συμβουλίου ἐπιστημόνων; Ἒκτοτε, ἂκρα τοῦ τάφου σιγή. Καί πολλαπλασιασμός τῆς πυρηνικῆς ἠλεκτροπαραγωγῆς, πού διευκολύνει καί τήν παραγωγή πυρηνικῶν ὃπλων.

Θά κλείσουμε τό ἂρθρο αὐτό μέ μερικούς χαρακτηριστικούς ἀριθμούς, πού καταδεικνύουν τήν μεγίστη δύναμη πού περικλείει ἡ ἀτμόσφαιρά μας, ὁ ἀέρας πού ἀναπνέουμε, ὁ ὁποῖος δικαιοῦται, μετά τόν τίτλο πού ἒχει ἡ μητέρα Γῆ, νά πάρει τόν τίτλο <ὁ πατέρας ἀέρας>.

Τό ὁλικό βάρος λοιπόν τῆς γήινης ἀτμόσφαιρα, πού μᾶς πιέζει καθημερινά μέ τό λεγόμενο <βἀρος μιᾶς ἀτμόσφαιρας> στήν ἐπιφάνεια τοῦ πλανήτη, στό ὁποῖο ἒχουμε προσαρμοσθεῖ νά ζοῦμε, ἀνέρχεται σέ 5 τετράκις ἑκατομμύρια τόννους. Ὃμως αὐτό τό ἰλιγγιῶδες βάρος εἶναι ἓνα τίποτα μπροστά στό βάρος τοῦ νεροῦ τῶν ὠκεανῶν, φθάνοντας μόλις στό 0,33%. Τό διοξείδιο τοῦ ἂνθρακος, γιά νά μποροῦν οἱ κυβερνήσεις νά φορολογοῦν τά αὐτοκίνητα καί νά ἐπιμένουν στήν <πράσινη ἀνάπτυξη>, ἀποτελεῖ ἓνα πολύ μικρό ποσοστό, μόλις τό 0,03%. Ἂραγε, πόσο βάρος προσθέτουν οἱ ἐκπομπές τῶν μηχανῶν τῶν αὐτοκινήτων, ὣστε νά φοβόμαστε ἀρμαγεδδῶνα μέχρι τό…2050;

Ἀλλά θά δοῦμε στήν συνέχεια ἂλλα πιό ἐνδιαφέροντα στοιχεῖα.

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr