ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ : Ἡ ἱστορία εἶναι ἀδέκαστη, κ. Ἐρντογάν Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΚΑΙ ΑΝΗΚΕΙ …

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ. - 18 Δεκ 2018 - 13:35
Loading...
Υποστηρίξτε το triklopodia με μια δωρεά για ανεξάρτητη ενημέρωση

…  ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 9ο π.Χ. αἰῶνα
Ὁ σουλτάνος ᾽Ερντογάν, πού κάθε μέρα ἐκτοξεύει καί μία ἀπειλή πολέμου κατά τῆς Ἑλλάδος, ὁ ἲδιος καί οἱ ὑπουργοί του, μᾶς <θυμίζει> τώρα ὃτι ἡ Κωνσταντινούπολη ἀνήκει στούς Τούρκους. Τό λέει γιά νά τό πιστέψει, ἐπειδή ὁ Μαχμούτ (ὁ Μωάμεθ Β´ὁ Πολιορκητής) ἃλωσε τό 1453 τήν Βασιλεύουσα τῶν Βυζαντινῶν αὐτοκρατόρων, πού ἐπί 1.000 περίπου χρόνια ἀναχαίτιζαν τό Ἰσλάμ μέ τούς στόλους τους καί τά στρατεύματά τους προστατεύοντας τό μαλακό ὑπογάστριο τῆς Εὐρώπης.

Καί μιά πού ὁ Ἐρντογάν κυβερνᾶ μέ ὃποιο τρόπο κυβερνᾶ (πάντως ὂχι δημοκρατικό) τόν πολυεθνῆ λαό του, ὂφειλε νά γνωρίζει λίγη ἱστορία πρίν ἐκστομίσει τήν προκλητική φράση:

<Παρ᾽ ὃλο πού εἶναι δική μας (ἡ Κωνσταντινούπολη) ἐδῶ καί 600 χρόνια, γνωρίζουμε ὃτι ὑπάρχουν ἀκόμη κάποιοι, πού θεωροῦν ὃτι ἡ πόλη αὐτή εἶναι πολλή γιά ἐμᾶς, ὃτι δέν τήν ἀξίζουμε…>

Δέν ξέρω ἂν κάποιοι ἒχουν πεῖ στόν Τοῦρκο σουλτάνο ὃτι στά πολύ παλιά χρόνια, τό 800 π.Χ., ὑπῆρχε κάποιος Βύζας ἀπό τά Μέγαρα, πού ἐπί κεφαλῆς ἀποικιακῆς ἐπιχειρήσεως πού εἶχε ὀργανώσει τήν πόλη τῶν Μεγαρέων, ὁδήγησε τούς Μεγαρεῖς στήν περιοχή τοῦ Βοσπόρου, ὃπου ἳδρυσε μία νέα πόλη, τό Βυζάντιο, ὃπου ἡ σημερινή παράλια Κωνσταντινούπολη, ἡ Ἑπτάλοφος τοῦ Κωστῆ Παλαμᾶ. Αὐτός ὁ Βύζας (γενική τοῦ Βύζαντος) θεμελίωσε τότε μία ἀπό τίς πιό σημαντικές πόλεις στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος.

Κι αὐτός ὁ ἀποικισμός τῶν Ἑλλήνων γιά τόν ἀνιστόρητο κ. Ἐρντογἀν, ἂλλοτε δήμαρχο τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί σημερινό παντοδύναμο πρόεδρο ἑνός κράτους 80 ἑκαρομμυρίων ψυχῶν πανσπερμίας φυλῶν, στόν 5ο π.Χ. αἰῶνα ἒβριθε ἑλληνικῶν πληθυσμῶν. Πρῶτα πῆγαν ἐκεῖ οἱ Αἰολεῖς. Ὓστερα οἱ Ἲωνες, γι᾽ αὐτό οἱ Τοῦρκοι ἀποκαλοῦν τήν Ἑλλάδα Γιουνανιστάν, ἢτοι Ἰωνία, καί τούς Ἓλληνες Γιουνάν, ἢτοι Ἲωνες. Καί πάντοτε τό ἑλληνικό στοιχεῖο ἀγωνιζόταν νά διατηρήσει ὑπό τήν κατοχή του τά παράλια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, καθώς οἱ πανίχυροι τότε Πέρσες τήν ἢθελαν γιά λογαριασμό τους, καθώς καί τό Αἰγαῖο.

Ἡ μάχη τοῦ Μαραθῶνος (Σεπτέμβριος τοῦ 490 π.Χ.) ὑπό τόν μεγαλοφυῆ καί ἀνδρεῖο πατριώτη Μιλτιάδη, ἡ μάχη τῶν Πλαταιῶν (Αὒγουστος τοῦ 479 π.Χ.) ὑπό τήν στρατηγία τοῦ Παυσανία, ἡ μετέπειτα ναυμαχία τῆς Κύπρου (450 π.Χ.), ὑπό τόν γενναῖο Κίμωνα, γιό τοῦ Μιλτιάδους, (τότε ἡ Κύπρος<δέν ἒκειτο μακριά>), ἒδιωξε ὁριστικά τούς Πέρσες ἀπό τήν Κύπρο καί τήν Μ. Ἀσία. Ἐσεῖς οἱ Τοῦρκοι, ποῦ εἲσαστε τότε κ. Ἐρντογάν; Ἀνύπαρκτοι ποσοτικά καί φυλετικά, μπερδεμένοι, βολοδέρνατε στίς στέππες τῆς Κενρικῆς Ἀσίας.

Ξαναγλώσεψαν ὃμως μετά ἀπό αἰῶνες οἱ Μῆδοι καί ξανακατέβηκαν στήν ἑλληνοκρατούμενη Μικρά Ἀσία. Ἐσεῖς, πάντα ἀνύπαρκτοι ὡς ἒθνος. Γι᾽ αὐτό δέν τολμᾶτε νά χρησιμοποιήσετε αὐτή τήν λέξη: Ἒθνος. Ἂλλοτε λέγεσθε Τουράν, ἂλλοτε Ἰσλάμ, κι ἂλλοτε…Εὐρωπαῖοι. Τότε λοιπόν ἀνεδύθη ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος γιά νά κατατροπώσει τούς βαρβάρους. Στά παράλια τοῦ Βοσπόρου δόθηκε ἡ μάχη τῆς Ἰσσοῦ. Στόν Ἑλλήσποντο κατατροπώθηκαν οἱ Πέρσες σατράπες Σπιθριδάτης, Φαρνάκης, Ἀτυάζης. Τό ἑλληνικό ἐκστρατευτικό σῶμα προέλασε στήν Μ. Ἀσία. Καί ἀκολούθησε ἡ ἀποφασιστική μάχη τοῦ Γρανικοῦ. Ὃλες οἱ περιοχές κατελήφθησαν ἀπό τόν μεγάλο στρατηλάτη: Φρυγία στόν Ἑλλήσποντο, Λυδία, Παμφυλία, Ἀττάλεια, Καπαδοκία, Κιλικία (Ταρσός).

Καί τότε ἐσεῖς οἱ Τοῦρκοι εἲσαστε ἀνύπαρκτοι.

Ἡ ἀνίδρυση τῆς Κωνσταντινουπόλεως, γιά νά μή μακρυγοροῦμε, ἒγινε τό 232 μ.Χ, ἀπό τόν Κωνσταντῖνο τόν Μέγα, ὁ ὁποῖος ἀπέβη κύριος ὁλόκληρης τῆς αὐτοκρατορίας. Τό Βυζάντιο τοῦ Βύζαντος ἦταν ἀποκλειστικά ἡ Κωνσταντινούπολη καί Βυζάντιος ἦταν ὁ κάτοικος αὐτῆς.

Ἐσεῖς οἱ Τοῦρκοι δέν ὑπήρχατε. Ζούσατε στίς στέππες τῆς Μογγολίας, εἲχατε μάτια ἰδιωτίας καί εἲχατε φυλετική συνάφεια μέ τόν Τζεγκίς Χάν.

Στούς πρώτους αἰῶνες τῆς Βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας βρισκόσαστε ἀκόμη στίς στέππες τοῦ βορρᾶ, κ. ᾽Ερντογάν. Ἀπό τήν κεντρώα Ἀσία ἐπαναπατρισθήκατε ἀπό τόν Σουλεϊμάν Σάχ μέ πυρῆνα 2.000 ἓως 3.000 Ὀσμανίδες καί ἡ πατριά σας δημιούργησε ὑπό τόν Ὀσμάν Α´, ἐγγονό τοῦ Σουλεϊμάν Σάχ, τό Ὀθωμανικό κράτος γύρω στόν 13ο αίῶνα μ.Χ. στήν περιοχή Χαλεπίου καί Ἀγκύρας. Στηριχθήκατε στόν Ἐρτογούλ καί στόν Ντουντάρ καί ἀποτελέσατε τόν πυρῆνα τῶν 400-500 οἰκογενειῶν τοῦ μετέπειτα Ὀθωμανικοῦ κράτους.

Ἀλλά ἡ Κωνσταντινούπολη προϋπῆρχε αἰῶνες πρίν: Πρῶτος οἰκισμός τό 900 π.Χ. Δεύτερος οἰκισμός τό 600 π.Χ. Ναυμαχία Σαλαμῖνος (Θεμιστοκλής), μάχη Μαραθῶνος (Μιλτιάδης), Πλαταιές (Παυσανίας), Ναυμαχία Κύπρου (Κίμων), Μεγάλου Ἀλεξάνδρου ἀνάβασις, Αἰγαῖο <ἡ ἡμετέρα θάλασσα> τοῦ Ἀρριανοῦ, Βυζαντινή αὐτοκρατορία.

Οἱ πρόγονοί σας, κ. ᾽Ερντογάν, δηλαδή μία δυσαρεστημένη πατριά Ὀσμανιδῶν (4.000 ψυχές τό πολύ, πού ἀπορροφηθήκατε φυλετικά ἀπό τά ἑκατομμύρια τῶν ἑλληνικῶν φύλων τῆς Μ. Ἀσίας) τοποθετήθηκαν ὡς ὁροφύλακες τῶν Σελτζουκιδῶν. Αὐτό εἶναι ὃλο. Ἐσεῖς δέν εἲσαστε, κ. Ἐρντογάν, παρά ἐξισλαμισθέντες καί τουρκοφωνήσαντες Ἓλληνες, πού κατορθώσατε νά ἐξισλαμίσετε διά παιδομαζωμάτων καί ἂλλων μεθόδων ἑλληνικά φύλα τῆς Μ. Ἀσίας καί νά κάνετε, πρός τιμή σας βέβαια, μία αὐτοκτρατορία, πλήν ὃμως θνησιγενῆ, ὃταν οἱ μεγάλοι τῆς Εὐρώπης ἀπεφάσισαν νά σᾶς διαλύσουν καί νά διαμοιράσουν τίς κτήσεις σας.

Καί σεῖς, ἐξοχώτετε κ. Ἐρντογάν, ἂν θέλετε νά γνωρίζετε κι αὐτό, ἡ Κωνσταντινούπολη ἒπεσε προσκαίρως στά χέρια σας ἀπό τόν Μωάμεθ Β´, ὁ ὁποῖος μιλοῦσε ἂριστα τά ἑλληνικά, αφοῦ προηγουμένως ὑπονομεύθηκε κατ᾽ ἐπανάλειψη ἡ Βασιλεύουσα ἀπό τούς Φράγκους (σταυροφορίες), σέ σημεῖο πού, ὃπως ἀναγράφεται σέ ψηφιδωτό τοῦ Φαναρίου, οἱ Κωνσταντινουπολίτες εἶχαν τόσο πολύ ἀγανακτήσει ἀπό τούς Φράγκους, ὣστε ὃταν ὁ Μωάμεθ, μόλις κατέκτησε τήν Πόλη, ἀνεκήρυξε πατριάρχη τόν ἱερομόναχο Γεώργιο Σχολάριο, αὐτός φέρεται εἰπῶν: <Προτιμῶ τό σαρίκι τοῦ Ὀθωμανοῦ ἀπό τήν τιάρα τοῦ Πάπα>.

Μή κομπορημονεῖτε λοιπόν, ἐξοχώτατε κ. Ἐρντογάν. Καί οἱ καιροί καί ἡ ἱστορία ἒχουν γυρίσματα.

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ

Διαβάστε όλο το άρθρο

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σουΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr

ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΑΛΛΙΩΡΑ

 

Θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, η μεγαλύτερη εθνική και κοινωνική μάστιγα.

Loading…