ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Ο ΓΕΡΙΚΟΣ ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΔΟΚΙΜΑΖΕΙ ΤΗΝ…ΛΟΓΙΚΗ ΜΑΣ Πῶς εἶναι δυνατόν ἡ κόρη νά εἶναι πιό ἡλικιωμένη ἀπό…τήν μητέρα της;

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ. - 13 Νοέ 2017 - 19:28
Loading...

Χωρίς νά θέλουμε νά παραστήσουμε τόν <συμπαντολόγο>, ἀλλά στηριζόμενοι
στήν κοινή λογική, στήν γνώση τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων γιά τό σύμπαν, ἀλλά
καί στίς σύγχρονες κοσμοθεωρίες, μᾶς ἐξέπληξε ἡ δημοσιευθεῖσα εἲδηση,
ὃτι ἀνακαλύφθηκε ὁ πιό γέρικος γαλαξίας τοῦ σύμπαντος, πού μᾶς ἒστειλε
τό φῶς του ἀπό ἀπόσταση 12,8 δισ. ἐτῶν φωτός.

Δηλαδή, ὁ γαλαξίας αὐτός δημιουργήθηκε, σύμφωνα μέ τό λεγόμενο
<Καθιερωμένο Πρότυπο> τῶν συγχρόνων ἀστροφυσικῶν, μόλις ἓνα
δισεκατομμύριο χρόνια (φωτός) μετά τήν Μεγάλη Ἒκρηξη (Big Bang), ἡ
ὁποία χρονολογήθηκε πολλές φορές στό παρελθόν ἀπό τότε πού καθιερώθηκε
ὁ ὃρος, γιά νά ταιριάσει μέ τίς διάφορες καινοφανεῖς κοσμοθεωρίες,
ὣστε νά διαμορφωθῆ τελικά, μέ μία τελευταία διόρθωση, στά 13,8
δισεκατομμύρια χρόνια. Ποιός ξέρει; Ἲσως αὒριο ἀκούσουμε καί νέα
ἡλικιακή διόρθωση γεννήσεως τοῦ σύμπαντος. Οἱ ἐπιστήμονες, ὀχυρωμένοι
πίσω ἀπό τήν ἀσφάλεια τῶν δισεκατομμυρίων ἐτῶν, ὃταν κανείς δέν θά
ὑπάρχει γιά νά τούς ἐπιβεβαιώσει ἢ νά τούς διαψεύσει, οὒτε κάν τό
ἡλιακό μας σύστημα, οὒτε ἲσως καί ὁ Γαλαξίας μας, αὐτοσυγχαίρονται καί
αὐτοεπαινοῦνται γιά τήν νέα τους ἀνακάλυψη, πού προοιωνίζεται, ὃπως
λένε, νέες σοβαρές ἀνακαλύψεις γιά τό σύμπαν.

Ἀλλά πῶς καθορίστηκε ὁ χρόνος δημιουργίας τοῦ σύμπαντος στά 13,8 δισ. χρόνια;
Μᾶλλον διά…δημοσκοπήσεως, ἀποφαίνονται οἱ ἀστροφυσικοί καί οἱ
ἀστρονόμοι πού δέν πιστεύουν στό Μπίγκ Μπάγκ, ἀλλά σέ ἓνα σταθερό
σύμπαν. Καί δέν εἶναι λίγοι αὐτοί. Πρῶτος καί καλλίτερος ὁ Φρέντ Χόϊλ,
ὁ ὁποῖος ἒδωσε εἰρωνικά τόν τίτλο, πού ὃμως καθιερώθηκε. Καί ὑπάρχουν
ἐπιστήμονες μεγάλου βεληνεκοῦς, ὃπως ὁ Ἑλβετός βουλγαρικῆς καταγωγῆς
Φρίτς Τσβίκι, πού ἀνεκάλυψε τήν <σκοτεινή ὓλη>, ὁ ὁποῖος ἀρνεῖται ὃτι
οἱ γαλαξίες ἀπομακρύνονται καί μίλησε γιά <κουρασμένο φῶς> πού μᾶς
ἒρχεται ἀπό πολύ μακριά καί γι᾽ αὐτό βλέπουμε φάσμα πρός τό ἐρυθρό,
πού ἑρμηνεύεται σάν ἀπομάκρυνση γαλαξιῶν, ὃπως ἂφησε νά ὑπονοηθῆ ὁ
Χάμπλ.

Ἀλλά ἂς ἒλθουμε στόν γέρο γαλαξία, τό φῶς τοῦ ὁποίου διήνυσε 12,8 δισ.
χρόνια γιά νά φθάσει μέχρις ἐμᾶς, δηλαδή μόλις 1 δισ. χρόνια ἀπό τό
Μπίγκ Μπάνγκ.
Ὃμως, σύμφωνα μέ τούς ἲδιους ἐπιστήμονες, ξέρουμε ὃτι ἡ Γῆ καί τό
ἡλιακό μας σύστημα ἒχει ἡλικία 4,5 δισ. ἐτῶν. Δηλαδή <γεννηθήκαμε> 4,5
δισ. χρόνια μετά τό Μπίγκ Μπάγκ, καί προφανῶς ὁ Ἣλιος μας ἢ καί ὁ
ἲδιος ὁ Γαλαξίας μας ἲσως.
Ἑπομένως, κατά τήν κοινή λογική, ἐφ᾽ ὃσον ἐμεῖς ἀπέχουμε ἀπό τό <Πρῶτο
Φῶς>, πού τό προσήγγισε μέχρι 380.000 ἒτη ὁ Wilkinson MAP, μία συσκευή
τῆς ΝΑΣΑ καί ἒγινε πολύς θόρυβος γι᾽ αὐτό πρίν λίγα χρόνια, τότε
κανένα ἀστρικό σῶμα πού μᾶς στέλνει τό φῶς του ἢ ὁ,τιδήποτε ἂλλο, δέν
μπορεῖ νά εἶναι μακρύτερα ἀπό 13,8-4,5=9,3 δισεκατομμύρια χρόνια. Πῶς
ὁ γέρο γαλαξίας μᾶς στένει τό φῶς του ἀπό ἀπόσταση 12,8 δισ. ἐτῶν
φωτός; Ἀφοῦ δέν ὑπήρχαμε τότε. Κι ὃταν ὑπήρξαμε, εἲχαμε πάρει μέ τήν
θέση μας αὐτή τήν ἀπόσταση, 9,3 δισ. ἒτη φωτός ἀπό τό <Πρῶτο Φῶς>.
Ἒπρεπε λοιπόν, κατά τήν κοινή λογική, νά εἲμαστε πιό μακριά ἀπό τό
<Πρῶτο Φῶς>. Ἀλλά δέν εἲμαστε.

Πῶς μετρήθηκε μία τέτοια ἀπόσταση;
Πέραν αὐτοῦ, ἒχουν ἀνακαλυφθεῖ σφαιρικοί γαλαξίες παλαιότεροι ἀπό τήν
δημιουργία τοῦ σύμπαντος καί τοῦ χωροχρόνου, ἡλικίας μέχρι καί…20
δισεκατομμυρίων ἐτῶν.
Πῶς εἶναι δηλαδή δυνατόν ἡ κόρη νά εἶναι πιό…ἡλικιωμένη ἀπό τήν μάνα;
Φαίνεται λοιπόν ὃτι στρώνεται τό χαλί γιά νέα βραβεῖα Νόμπελ, μέ τό
ὂχι εὐκαταφρόνητο ποσό τοῦ ἑνός ἑκατομμυρίου δολαρίων τό ἓνα.
Αὐτές οἱ ἀντιφάσεις κάνουν ἀκόμη πιό ἐπίκαιρη τήν φιλοσοφία τοῦ
Παρμενίδη γιά τό σύμπαν, ὃτι τίποτε δέν δημιουργεῖται ἐκ τοῦ μηδενός,
ὃτι τό Ὂν, δηλαδή τό σύμπαν, δέν βρίσκεται οὒτε ἐκεῖ πού εἶναι οὒτε
ἐκεῖ πού δέν εἶναι, ὃτι τό σύμπαν εἶναι αἰώνιο, ἀγέννητο, <οὐλομελές>
(δέν τοῦ λείπει τίποτε) καί ἀ κ ί ν η τ ο, καί ὃτι <γι᾽ αὐτό θά εἶναι
κούφια τά ὀνόματα ὃσα ἒδωσαν οἱ ἂνθρωποι, πιστεύοντας πώς εἶναι
ἀληθινά, πώς τάχα γίνεται καί χάνεται, πώς εἶναι καί δέν εἶναι,
μετακινεῖται καί ἀλλάζει τά λαμπρά του χρώματα…>
Ὃμως οἱ σύγχρονοι ἐπιστήμονες, πού γνωρίζουν βέβαια πολλά χάριν τῆς
τεχνολογίας πού διαθέτουν, θά δώσουν καί στό ἐρώτημα αὐτό τῆς λογικῆς
παράλογες καί πολύπλοκες ἀπαντήσεις τοῦ τύπου ὃτι σέ ὁποιοδήποτε
σημεῖο τοῦ σύμπαντος κι ἂν βρίσκεσαι, εἶσαι στό κέντρο, καί ἂλλα
τέτοια ἀκατανόητα, περί ὑπερχορδῶν καί ὑπερσυμμετρίας, περί
σκουλικότρυπων κλπ. Κι ὃταν τούς ρωτᾶς τί ὑπῆρχε πρίν ἀπό τό Μπίγκ
Μπάνγκ, σοῦ ἀπαντοῦν στερεότυπα: <Εἷναι σάν νά ρωτᾶτε τί ὑπάρχει πέρα
ἀπό τόν Βόρειο Πόλο>.
Στό μεταξύ οἱ ἀστροφυσικοί πού διαφωνοῦν μέ τό Μπίγκ Μπάνγκ μένουν μέ
τό παράπονο: <Δέν μᾶς ἀκοῦν καί δέν τούς ἀκοῦμε>.
Καί φυσικά αὐτοί ἒχουν ἀποκλεισθεῖ ἀπό τά βραβεῖα Νόμπελ.
ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ

Διαβάστε όλο το άρθρο

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

Loading…ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr
Loading…

Για άμεση ενημέρωση πατήστε follow και ακολουθήστε μας στο twitter