ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Ταχτσὀγλου Καλλιόπη : <<Πόλεμος πάντων δὲ πατήρ,καὶ πάντων βασιλεὐς>> ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ !

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΤΑΧΤΣΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. - 19 Φεβ 2021 - 11:27
Loading...
Υποστηρίξτε το triklopodia με μια δωρεά για ανεξάρτητη ενημέρωση

<<τὸ εὔδαιμον τὸ ἐλεύθερον τὸ δ’ἐλεύθερον τὸ εὔψυχον κρίναντες
μὴ περιορᾶσθε τοὺς πολεμικοὺς κινδύνους>>

Ὁ Ὀδυσσέας,πῆγε στὴν Σκῦρο πουλῶντας ντυμένος γυρολόγος,ὑφαντὰ καὶ κτενάκια πού,άνάμεσά τους εἶχε κρυμμένο καὶ ἕνα σπαθί.
Βγῆκαν τὰ κοριτσάκια καὶ πέσαν ἀπάνω σὲ ὐφαντὰ καὶ κτενάκια.Ἔνα κοριτσάκι ποὺ στεκόταν παράμερα,ἐντὀπισε τὸ κρυμμένο σπαθί,
καὶ τὸ ἅρπαξε.Αὐτὸ τὸ κοριτσάκι,ἡ Πύρρα,ποὺ τὸ εἶχε κρύψει στὶς ξαδελφούλες ἀνάμεσα ἡ μάννα του-καὶ ποὺ γέννησε μὲ μία ξαδελφούλα
μαζί τὸν Πύρρο-Νεοπτόλεμο, ἦταν ὁ ἥρως Ἀχιλλεύς !! ( τὸν ἐκθήλυνε ὅσο μπόρεσε, ἡ ἴδια ἡ μάννα του,γιὰ νὰ μὴν πολεμήσει καὶ σκοτωθεῖ !!)

Ὁ Πόλεμος εἶναι Κίνδυνος εἶναι Σύγκρουση εἶναι Τραυματισμὸς εἶναι Ρίσκο.
Εἶναι Ἀντιπαράθεση σκέψεων καὶ ἰδεῶν ποὺ γεννᾶναι οἱ σκέψεις.Μιλῶντας καὶ ζυμώνοντας
προσωπικὲς ἐμπειρίες,γνώσεις καὶ παραδόσεις οἰκογενειακές,κοινοτικὲς καὶ ἐθνικές, ὁ ἄνθρωπος,
γνωρίζει τὸν ἐαυτό του καὶ τὰ ὅριά του καί, οἰκοδομεῖ πρόσωπο καὶ ζωὴ κοινωνική.Ἔτσι ὁδεύει πρὸς τὴν Ἁρμονία.

<<πόλεμος ἔνδοξος,εἰρήνης αἰσχρᾶς αἱρετώτερος>>

Στὴν ὑποκριτικὰ εἰρηνικὴ ἐποχή μας,γεμίσαμε ἐπιθετικοὺς προσδιορισμοὺς ποὺ μᾶς γεμίζουν ΤΡΟΜΟ !!!
Δὲν μιλᾶμε, γιὰ νὰ μὴν μᾶς ποῦν ἀρνητὲς-ψεκασμένους.
Δὲν μιλᾶμε γιὰ στρατὸ-τῆς Ἑλλάδος φρουρὸ, μὴ μᾶς ποῦν μιλιταριστὲς-πολεμόχαρους.
Δὲν μιλᾶμε γιὰ Πατρίδα,μὴ μᾶς ποῦνε φασίστες-ἐθνικιστὲς.
Δὲν μιλᾶμε γιὰ ἐχθροὺς-εἰσβολεῖς μὴ μᾶς ποῦν φυλετιστὲς-ξενοφοβικούς.
Δὲν μιλᾶμε γιὰ Χριστὸ μὴ μᾶς ποῦνε σκοταδιστὲς-μισαλλόδοξους.
Δὲν μιλᾶμε μπρὸς στὶς ἄνομες ὀρέξεις τῶν ἐχόντων ἐξουσία ποὺ μοιράζουν προνόμοια καὶ καριέρες,μὴ μᾶς ποῦνε χαζούς.
Δὲν τολμᾶμε νὰ ποῦμε,<<ἀρσενικὸ-θηλυκὸ>>μὴ μᾶς ποῦνε ὀπισθοδρομικοὺς-ὁμοφοβικοὺς
(τὸ φῦλο εἶναι λέει,θέμα ἐπιλογῆς καὶ ὄχι φύσεως).ΑΝΔΡΕΙΟΣΥΝΗ καὶ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ πρέπει νὰ ἐξαλειφθοῦν,
διότι ἐμποδίζουν λέει, τὸ μέλλον ! τὴν πρόοδο !

<<πονούντων καὶ κινδυνευόντων τὰ καλὰ καὶ μεγάλα ἔργα>> ἢ ἀλλιῶς <<ἄν δὲν βρέξεις κῶλο,ψάρια δὲν πιάνεις>>

Κανεὶς δὲν ἐπιλέγει τοὺς γονεῖς του,κανένας δὲν ἐπιλέγει τὸ ἔθνος,τὴν γλῶσσα,τὴν παράδοση,τὴν πίστη,τὸ φῦλο του.
Αὐτὰ ποὺ μᾶς προκύπτουν ἀπὸ τὴν φύση μας τὸ κύτταρό μας καὶ τὸ περιβάλλον μας,μὲ αὐτὰ δομούμαστε καὶ μὲ αὐτά,
σὰν βάσεις,ξεκινᾶμε τὴν πορεία μας στὴν ζωή.Μὲ αὐτὰ βρίσκουμε,ἀναζητῶντας,τὸ ΜΕΤΡΟΝ ! Μὲ ἀγῶνα.Μὲ σύγκρουση.
Καὶ μὲ ΟΧΙ !

Χωρὶς πόλεμο,ΟΧΙ δὲν θὰ ποῦμε σὲ ὅσους μᾶς ἀπειλοῦν καὶ μᾶς ἐκβιάζουν.
Χωρὶς ΟΧΙ,ὁ Ἀ.Διάκος θὰ τούρκευε μπροστὰ στὸν βάναυσο καὶ ἐπώδυνο ἀνασκολοπισμό του.
Χωρὶς ΟΧΙ,δὲν θὰ πολεμοῦσαν οἱ <<ἥρωες σὰν Ἕλληνες>> τὸ 1940.
Χωρὶς πόλεμο,δὲν θὰ διαλυόταν ἡ περσικὴ αὐτοκρατορία ποὺ καταδυνάστευε τοὺς Μικρασιάτες καὶ ἐνοχλοῦσε διαρκῶς τοὺς Ἕλληνες.
Χωρὶς πόλεμο μέχρις ἐσχάτων,δὲν θὰ χάναμε τὴν μάχη καὶ τὴν Πόλη (τῶν ὀνείρων μας) ἀλλά,θὰ τὴν παραδίδαμε.
Χωρὶς ΟΧΙ,θὰ ὐποκύπταμε στὸν βάρβαρο <<τίμιο ἐχθρό μας>> Ὀθωμανό ἢ στὸν εύγενὴ<<ντυμένο φίλο ἀμέτρητες φορὲς
ἐχθρό μας>> παππικὸ ἢ στὸν ἄνωθέν μας σφαγέα ἢ στὸν προτεστάντη-καπιταλιστὴ ἢ καὶ σὲ ἄλλους τόσους <<φίλους
ποὺ θέλουν νὰ μᾶς τσαλακώσουν καὶ ἐχθροὺς ποὺ θέλουν νὰ μᾶς ξεσκίσουν >> ψυχικά, ἠθικά, πνευματικὰ καὶ σωματικά.
Χωρὶς ΟΧΙ, δὲν θὰ βγοῦμε ἀπὸ τὴν πνευματική μας νάρκη !!!

Πόλεμος ὑπάρχει ὅταν ὑπάρχει ἀντίσταση,ΟΧΙ,στὴν ἐπίθεση <<οὐκ ἦλθα βαλεῖν εἰρήνην ἀλλά,μάχαιραν>>
Χωρὶς ἀντίσταση ὑπάρχει ὑποταγὴ σὲ παρὰ φύσιν ἐπιθυμίες ἄρρώστων ἐξουσιομανῶν,βιαστῶν,ἐκβιαστῶν,
πλατσικολόγων καὶ λοιπῶν ταραγμένων ψυχῶν.Χωρὶς πόλεμο,ἑνώνεται τὸ ψέμα μὲ τὴν ἀλήθεια,τὸ παρὰ φύσιν μὲ τὸ
κατὰ φύσιν καὶ τὸ ὑπὲρ φύσιν,τὸ καλὸ μὲ τὸ κακό,τὸ δίκαιο μὲ τὸ ἄδικο,ἡ ἁγνότητα μὲ τὴν ἀσωτία, ἡ κτηνωδία μὲ τὸν
ἀνθρωπισμό, κι ἔτσι ἐπέρχεται ἡ ψευδοειρήνη καὶ ὁ πλήρης ἀφανισμὸς κάθε καλοῦ,δικαίου καὶ ὀμορφιᾶς.Φεύγει τὸ ΦΩΣ
καὶ σκοτάδι ἁπλώνεται.Ἡ είρήνη αὐτὴ εἶναι,ποὺ ἀγγέλουν οἱ κρατοῦντες-οἱ ἐκδουλευτὲς <<τοῦ ἄρχοντα τοῦ κόσμου τοῦτου>>.
καὶ γι’ αὐτὸ <<ὅταν εἰρήνη ἀγγέλουν,μαχαιροφοροῦμε>>,ποθῶντας τὴν ΕΙΡΗΝΗ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ.

<<πόλεμος γάρ,σχολεῖον ἀρετῆς>>

Οὔτε φόβος γιὰ τὶς μεταξύ μας γόνιμες συγκρούσεις ποὺ μᾶς βγάζουν ἀπὸ τὸ καβούκι μας καὶ
λειαίνουν τὶς διαφορές μας (” ὀργίζεσθε καὶ μὴ ἁμαρτάνετε”)
Οὔτε φόβος μὴ γίνει πόλεμος ἄν δὲν παραδώσουμε Αἰγαῖο,Κύπρο καὶ Δ.Θράκη.
Οὔτε φόβος γιὰ έξεγέρσεις τῶν ἄνωθεν γειτόνων ἄν δὲν παρατήσουμε τὴν Μακεδονία καὶ ὅλη τὴν Ἤπειρο.
Οὔτε φόβος ὅταν ὁποιοσδήποτε σὲ προσωπικό, φιλικὸ καὶ ἐργασιακὸ ἐπίπεδο,μᾶς ἐκβιάζει καὶ μᾶς ἀπειλεῖ.

ΟΠΛΙΣΤΕΙΤΕ ΜΕ ΘΑΡΡΟΣ !
ΟΠΛΙΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΘΑΡΡΟΣ !
ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΣΘΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΙΟΣΥΝΗ !
ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΙΤΕ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΤΟΥ !
ΑΝΔΡΙΖΕΣΘΕ ΚΑΙ ΚΡΑΤΑΙΟΥΣΘΕ !!
ΑΓΑΠΗΣΤΕ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΟ ΑΕΡΑ !! ΤΟ ΦΩΣ !!

<<ἡ Είρήνη,θέλει δύναμη νὰ τὴν ἀντέξεις>>

Ὁ μόνος φόβος ποὺ μᾶς συμφέρει νὰ ἔχουμε
<<γιὰ τὰ καλὰ καὶ συμφέροντα ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν>>
εἶναι ὁ φόβος ΘΕΟΥ, γιὰ τὸ τί ἀπολογία θὰ δώσουμε !!

Ταχτσὀγλου Καλλιόπη,ἠθοποιός

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr