ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Το μυστικό του κόκκινου βιβλίου .

ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ. - 23 Νοέ 2022 - 20:44
Χαίρεται
Αποκ. 10,10  ἦν ἐν τῷ στόματί μου ὡς μέλι γλυκύ· καὶ ὅτε ἔφαγον αὐτό, ἐπικράνθη ἡ κοιλία μου.
 
Όταν ο άγιος Ιωάννης κατ εντολή του Κυρίου  ,λάβε καὶ κατάφαγε αὐτό, κατέφαγε το  βιβλιδάριον.
Στην αρχή γλυκάθηκε ἐν τῷ στόματί μετά όμως  δηλητηριάστηκε  και  ἐπικράνθη ἡ κοιλία του.
Τι περιείχε το  βιβλιδάριον και τον πίκρανε ; Γιατί έπρεπε να το καταφάγει ;Γιατί ο Κύριος το λέει απαξιωτικά βιβλιδάριον ; 
 
Το βιβλιδάριον .
Είναι το βιβλίον το όποιο κρατά ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ βιβλίον ἀνεῳγμένον , αυτός ο άγγελος περιβεβλημένος νεφέλην, καὶ ἡ ἶρις ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς στῦλοι πυρός.
Αποκ. 1,16  καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος φαίνει ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ. ‘είναι η περιγραφή του Κυρίου στο πρώτο κεφάλαιο. 
Με την εντολή του και όταν  ἔκραξε φωνῇ μεγάλῃ ὥσπερ λέων μυκᾶται  καὶ ὅτε ἔκραξεν τότε ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταὶ τὰς ἑαυτῶν φωνάς .
Αλλά με εντολή εκ του ουρανού  ,φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν· σφράγισον ἃ ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταί, καὶ μὴ αὐτὰ γράψῃς.
Αυτά που αποκάλυψαν οι επτά βροντές  ,σφραγίστηκαν μέσα στο βιβλιδάριον ,αλλά δεν αποκαλύπτονται  μέσα στο κείμενο της Αποκάλυψης ,είναι γνωστά όμως στον άγιο .
 
Γιατί ἐπικράνθη ;
 
Όλα αυτά που κλείστηκαν και σφραγίστηκαν μεσα στο Βιβλιδάριον  ,είχαν αποτέλεσμα να δώσουν μια αίσθηση ὡς μέλι γλυκύ στο στόμα του Αγίου ,αλλά όταν έφτασαν στην κοιλία του ἐπικράνθη.
Έτσι απέκτησε και βιωματικά την εμπειρία που έχει αυτή η σφραγισμένη ,λόγω της επικινδυνότητας για τον άνθρωπο γνώση.
Ο άγιος  γνώρισε αλλά και γεύτηκε , τις κακοδοξίες  αυτού του κόσμου ,γνώρισε τις δαιμονικές διδασκαλίες αυτών που ἀναβαίνων ἀλλαχόθεν, των  κλεπτών ἐστὶ καὶ ληστών κάθε ἀλλοτρίῳ.
Γνώρισε  και γεύτηκε τις ψευτοδιδασκαλίες αυτών που λέει ο κύριος  πάντες ὅσοι ἦλθον πρὸ ἐμοῦ, κλέπται εἰσὶ καὶ λῃσταί.
Γνώρισε καλά  τους κλέφτες του σήμερα  life coaches ,γκουρού , γιόγκι  κ.α και ότι ὁ κλέπτης οὐκ ἔρχεται εἰ μὴ ἵνα κλέψῃ καὶ θύσῃ καὶ ἀπολέσῃ· όσο και αν δεν φαίνεται έτσι .
Γνώρισε και έμαθε καλά για το επικίνδυνο ,το δηλητηριώδες  κόκκινο βιβλίο ,την βίβλο των δαιμόνων ,το άντεξε όμως .
Πόσοι όμως μπορούμε να το γευτούμε και να ξεφύγουμε ; για αυτό σφραγίστηκε προσωρινά  έως  πάλιν προφητεῦσαι ἐπὶ λαοῖς καὶ ἔθνεσι καὶ γλώσσαις καὶ βασιλεῦσι πολλοῖς.
 
Γιατί είναι τῷ στόματί μου ὡς μέλι γλυκύ ;
 
Γεμάτες οι βιβλιοθήκες βιβλιδάρια, αλλά άδειες και πικραμένες οι ψυχές  .
Όλων αυτών των συγγραφέων τα γνωρίσματα είναι  ,ότι διψάνε για την δόξα του κόσμου ,για χρήμα ,θέλουν να φαίνονται όπου και να είναι και είναι παντού ,αγαπολογούν αδιάκοπα .
Όμως το μόνο που θέλουν τα πνεύματα που τους κινούν, ως  μαριονέτες , είναι η καταστροφή του ανθρώπου ,ανθρωποκτόνος ο κρυμμένος συγγραφέας.
Τα έργα και οι ημέρες τους είναι δόξαν παρ’ ἀλλήλων λαμβάνοντες.
Προκαλούν με τα λόγια τους, τα έργα τους , μια ψευτική προσωρινή χαρά ὡς μέλι γλυκύ, ἐν τῷ στόματί στην διάνοια και ρέουν σιγά σιγά στην καρδιά και την σκοτώνουν .
 
Tα κόκκινα βιβλιδάρια 
 
Μια κούφια  δαιμονική ενέργεια ,δόξα , που γίνεται δηλητήριο στην κοιλία ,στην καρδία ,στην ψυχή μόλις φτάσει εκεί .
Δεν ξεδιψά ,αλλά όπως το αλατόνερο , προκαλεί όλο και περισσότερο δίψα και άλγος .
Πόσα και αμέτρητα βιβλία,  κόκκινα βιβλιδάρια .
πως να γίνεις αυτό ,πως να κάνεις αυτό, πως να πετύχεις αυτό 
Πεταμένα χρήματα ,χαμένος χρόνος ,  πόνος άφατος  ,απερίγραπτος ,γιατί  χάνω την  άκτιστη  απερίγραπτή ενέργεια του Θεού. την χάρη του ,η πλάνη είναι  σαν τον  διάδρομο που τρέχεις συνέχεια στο ίδιο μέρος .
Γεννήματα ἐχιδνῶν.
 
Τα πονηρά πνεύματα περιμένουν  ,υποδύονται τα αγαθά ,οι δαίμονες  υποδύονται τους αγγέλους φωτός, προκαλούν την γλύκα ἐν τῷ στόματί.
Όταν η διδασκαλία αυτή , κατέβει όμως στην κοιλία της καρδιάς ,εισέρχεται το πονηρό πνεύμα και εργάζεται  την καταστροφή της ψυχής 
Δηλητηριάζει ,πικραίνει ,το σώμα και την ψυχή .εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ· καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων.
 
Ψαλμ. 95, 5 .Πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια και το βιβλιδάριον τους .
 
Πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια.
Αμέσως μόλις το κατέφαγε  , βίωσε και γεύτηκε ,στην αρχή γλυκάθηκε ,αλλά μετά  ἐπικράνθη ως  αποτέλεσμα του  πνευματικού περιεχόμενού της αντιβίβλου ,του βιβλιδαρίου.
Του βιβλίου που καταγράφηκαν μέσω  των επτά  επτά βροντών, όλες οι  δαιμονικές  δοξασίες .
Αυτές οι δοξασίες  των δαιμόνων, οι θεοί των εθνών ,τα δαιμόνια , θα ενωθούν στα έσχατα ως οικουμενισμός  
Σε μία δίκη τους ένωση των εκκλησιών ,με μια δική τους αντί βίβλο .
 
Πρίν από αυτό όμως 
 
ο άγιος έλαβε εντολή και έχοντας την εμπειρία της πικρίας των δαιμόνων, την γεύση του κάθε κόκκινου βιβλίου .
 
Αποκ. 10,11        καὶ λέγουσί μοι· δεῖ σε πάλιν προφητεῦσαι ἐπὶ λαοῖς καὶ ἔθνεσι καὶ γλώσσαις καὶ βασιλεῦσι πολλοῖς.
 
Όπως και αποκαλύφθηκε στον απόστολο Πέτρο όταν ρώτησε για τον φίλο του τον Ιωάννη .
 
Κύριε, οὗτος δὲ τί;
 
Ο Κύριος του είπε ,τι σε νοιάζει ; εσύ θα ανέβεις ,θα με ακολουθήσεις πάνω ,μαζί μου   ..
 
τί πρὸς σέ; σὺ ἀκολούθει μοι.
 
Για τον Ιωάννη είπε όμως 
 
 αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι,
 
Τώρα πως και πότε θα εμφανιστεί ο άγιος  του πάλιν προφητεῦσαι ἐπὶ λαοῖς καὶ ἔθνεσι καὶ γλώσσαις καὶ βασιλεῦσι πολλοῖς.
Για να μας σώσει από την δαιμονική επήρεια του, τα δεσμά  του  κόκκινου  βιβλίου .
 
Είναι σίγουρο ότι είναι κάπου ανάμεσα μας και θα μείνει ανάμεσα μας ,εως της δευτέρας παρουσίας  ,γιατί έτσι λέει ο Κύριος αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι.
 
 
 Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.
 
 
Αυτά είναι κάποια από τα δηλητήρια που ἐπικράνθη ο άγιος ,αλλά επιβίωσε. 
Σε αντίθεση με αυτούς που δέθηκαν με αλυσίδες και χάθηκαν μέσα στην αιωνιότητα , από τις διδαχές των δαιμόνων και παρέσυραν στον πνευματικό θάνατο και άλλους  .
Ένας από αυτους και ο Αδόλφος που είχε μάγους ,αστρολόγους ,μέντιουμ συμβούλους και σύμβολο έναν σπασμένο σταυρό .
Έπαθαν διαστροφή από τις διαβολές και μπέρδεψαν το ΦΩΣ με το σκότος ,ακολούθησαν τους δαίμονες .
Χριστιανικό σκοταδισμό  , βλέπουν οι δαίμονες …
 
Το Liber Novus η αλλιώς κόκκινο βιβλίο είναι ουσιαστική η ψυχή και το ταξίδι της αναλυτικής ψυχολογίας. 
Είναι ο χάρτης για το μονοπάτι της ανακάλυψης της αναλυτικής ψυχολογίας και του Κάρλ Γιούνγκ.
Το ίδιο το βιβλίο έμεινε απόρρητο για πάρα πολλά χρόνια μέχρι ωσότου βγεί στον κόσμο και μόνο πολύ συγκεκριμένοι μελετητές είχαν το δικαίωμα να το διαβάσουν μέχρι πρότεινος.
 Τελικά ύστερα απο αρκετές πιέσεις απο τους θαυμαστές του Γιούνγκ αποφασίστηκε να εκδοθεί μόλις πρόσφατα το Κόκκινο βιβλίο.
 Ο Γιούνγκ αγκαλιάζει μακρυά απο τον χριστιανικό σκοταδισμό της εποχής του τα σκοτάδια του….
Για αυτό το ξύπνημα του δεν φταίει άλλος απο τον Ουρανό εκείνη την περίοδο που ήταν σε σύνοδο με τον Ωροσκόπο και σε αντίθεση με τον Ήλιο….
 
 
Το Liber Novus ένα δείγμα βιβλιδαρίου ,που έμεινε απόρρητο για πάρα πολλά χρόνια, για το καλό μας  ….
Τελικά ύστερα απο αρκετές πιέσεις απο τους θαυμαστές του Γιούνγκ αποφασίστηκε να εκδοθεί ,βγάζουμε τα μάτια μας  ,με τα ίδια μας τα χέρια …
 
Καλή φώτιση και αρχή Μετανοίας 
 
 
Γ.Μ 
Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr