ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

ΕΡΗΜΙΤΗΣ

ΜΕΤΑΝΟΗΣΕΤΕ, ΛΑΒΕΤΕ ΘΑΡΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΑΔΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΙΝΕΤΕ ΑΚΛΟΝΗΤΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος ✝ ✝ ✝ Ἀγαπητά Μου Τεκνία νὰ Μὲ ἔχετε
21 Ιούν 2021 - 11:17

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΛΛΑΞΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος “Ἀναστήτω ὁ Θεός, καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ
17 Μάι 2021 - 8:27

Ἐρημίτης: Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (53) _ Ἐγὼ ὁ Κύριος σᾶς Ὁμιλῶ καὶ σᾶς Καλῶ …

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἐγὼ Εἶμαι ἡ Ζωή, ἡ Ἀληθινὴ
24 Αυγ 2020 - 11:35

Ἐρημίτης: Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (52) _ Θεῖο Μήνυμα ἀπὸ τὴν Μητέρα Παναγία μὲ πολὺ Ἀγάπη

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Γλυκά Μου Τεκνία Ἐγὼ σᾶς Ὁμιλῶ
19 Αυγ 2020 - 8:51

Ἐρημίτης: Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (51) _ Οὐράνια προειδοποίηση γιὰ τὰ ἐπερχόμενα δεινά. Ἡ Ἀγάπη πρὸς καὶ ἀπὸ τὸν Τριαδικὸ Θεὸ θὰ μᾶς σώσει

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἀγαπητό Μου Παιδί, δίδω καὶ σὲ
11 Αυγ 2020 - 11:31

Ἐρημίτης : Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (50) _ Ἀποκαλύψεις καὶ Νουθεσίες Κυρίου

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Καὶ τούτη τὴν φορὰ σοῦ δωρίζω
23 Ιούλ 2020 - 20:52

Ἐρημίτης : Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (49) _ Στὴν Ἁγία Σοφία τὰ Πάντα θὰ Σταματήσω καὶ τὴν Ὀρθοδοξία θὰ Προωθήσω

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Πέρα γιὰ πέρα Ἀληθινὸς ὁ Λόγος
20 Ιούλ 2020 - 12:04

Ἐρημίτης: Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (48) _ Ὁ Λόγος ὁ Θεϊκός εἶναι Ἀληθινός, Ἀποκαλυπτικὸς και Στηρικτικός

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Μὴν ἀφήνεις τὸ γραπτό Μου παιδί
14 Ιούλ 2020 - 21:24

Ἐρημίτης: Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (47) _ Ὁ Ναὸς τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Μέγας Φάρος Ἀείφωτος τῆς Ὀρθοδοξίας

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Γράψε Παιδί Μου ἀγαπητὸ καὶ πάλι
13 Ιούλ 2020 - 10:55

Ἐρημίτης: Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (46) _ Ἅγιο Πνεῦμα τὸ Ζωοποιόν: Ἄριστος Βοηθὸς καὶ Ἀλάθητος Ὁδηγὸς

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Δῶρο παιδιά Μου ἀγαπητὰ λαμβάνετε τὴν ὥρα αὐτὴ ἀπὸ
8 Ιούλ 2020 - 12:43

Ἐρημίτης: Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (45) _ Θαρσεῖτε, Τριάδα Ἁγία Ὁμολογεῖτε καὶ ἀπὸ Ἐμᾶς μὲ Ἄριστα θὰ Ἀνταμοιφθεῖτε

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Τὰ σκῆπτρα κατέχω Ἐγὼ καὶ μόνον
5 Ιούλ 2020 - 21:16

Ἐρημίτης: Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (44) _ Θεία Κοινωνία: Μέγα Δῶρο γιὰ τὴν Ὑγεία Σώματος καὶ Ψυχῆς

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Θαῦμα θαυμάτων ἡ “Θεία Κοινωνία”, Θαῦμα
25 Μάι 2020 - 21:59

Ἐρημίτης: Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (43) _ Ἡ Ἁγία Τριάδα Ὁμιλεῖ, Ἀποκαλύπτει καὶ Στηρίζει

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Αὐτὰ τὰ λόγια ποὺ θὰ εἰπωθοῦν καὶ ἐπάνω στὸ
19 Μάι 2020 - 9:01

Ἐρημίτης: Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (42) _ Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς Ὁμιλεῖ, Νουθετεῖ καὶ Ποδηγετεῖ

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἔρχεται μία εἰκόνα ἑνὸς βιβλίου μὲ
28 Απρ 2020 - 22:18

Ἐρημίτης: Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (41) _ Ἔρχονται Πολλὰ Κύματα Δυνατά, Μόνη Βοηθεία ἡ Προσευχὴ πρὸς τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἔρχεται μία εἰκόνα ἑνὸς τυμπανιστῆ. Εἶπα
26 Απρ 2020 - 22:28

Ἐρημίτης: Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (40) _ Προσκυνοῦμε τὴν Χάρη Σου Χριστέ μας

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἔρχεται μία εἰκόνα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
16 Απρ 2020 - 21:54

Ἐρημίτης: Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (39) _ Ἡ Παναγία Ἀπαντώντας σὲ Προσευχὴ Ἀποκαλύπτει

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Πῶς εἶναι δυνατὸν μὲ τόσες εὐεργεσίες
14 Απρ 2020 - 22:08

Ἐρημίτης : Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (38) _ Τέλος στὸν κορωναϊό

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Τί νὰ συμβαίνει μὲ τὴν ὑπόθεση
12 Απρ 2020 - 22:04

Ἐρημίτης : Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (37) _ Ὅλα ἔχουν ξεκινήσει

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἀγαπητά Μου Παιδιὰ ὅλα ἔχουν ξεκινήσει.
10 Απρ 2020 - 22:30

Ἐρημίτης: Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (36) _ Πέπλο Μαῦρο Σκεπάζει τὴ Γῆ

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Πέπλο μαῦρο ἁπλώνεται πάνω ἀπὸ τὴν
1 Απρ 2020 - 22:28

Ἐρημίτης: Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (35) _ Ὡς Κεραυνὸς ἐν Αἰθρίᾳ

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ὡς κεραυνὸς ἐν αἰθρίᾳ θὰ πέσει
27 Μαρ 2020 - 22:31

Ἐρημίτης : Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (34) _ Προετοιμαστεῖτε, ἔφτασε ἡ ὥρα, εἶναι ἡ τελευταία Εὐκαιρία γιὰ τὴν δική σας Σωτηρία

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Καὶ τούτη τὴ φορὰ Δῶρο σᾶς
26 Μαρ 2020 - 22:18

Ἐρημίτης: Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (33) _ Ὁ Ὅσιος Νικηφόρος ὁ Λεπρὸς Ὁμιλεῖ καὶ Νουθετεῖ

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Νὰ δοξολογεῖτε τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ
23 Μαρ 2020 - 21:29

Ἐρημίτης: Προφητικός και παραινετικός Λόγος (32) _ Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες Ὁμιλούν καὶ Ἀποκαλύπτουν

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἔρχεται μία εἰκόνα ὅπου ἐμφανίζονται ἑνωμένοι
19 Φεβ 2020 - 21:51

Ἐρημίτης: Προφητικός και παραινετικός Λόγος (31) _ Μικρὴ Παράταση – Παραχώρηση, κατὰ Παρεκτροπή, ἀπὸ τὸν Τρισυπόστατο Θεό

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Παιδιά Μου καλὰ Τριὰς Ἁγία ὁμιλεῖ
18 Φεβ 2020 - 20:41

Ἐρημίτης: Προφητικός και παραινετικός Λόγος (30) _ Ὁ Παράδεισος τὸ Ὕψιστον Μεγαλεῖον τοῦ Θεοῦ

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἀκολουθεῖτε Παιδιά Μου πάντα τὸν δρόμο
4 Φεβ 2020 - 20:42

Ἐρημίτης: Προφητικός και παραινετικός Λόγος (29) _ Ἡ Καλὴ Συμπεριφορὰ Δῶρο Εὐλογημένο ἀπὸ τὸν Κύριο

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἔφτασε ἡ Ὥρα Παιδί Μου καλὸ
13 Ιαν 2020 - 21:05

Ἐρημίτης: Προφητικός και παραινετικός Λόγος (28) _ “Ὁμοθυμία” τὸ κλειδὶ τῆς ἠρεμίας, τῆς ἀγαστῆς συνύπαρξης καὶ ἐσωτερικῆς γλυκύτητας μεταξύ τῶν ανθρώπων

✝ ✝ ✝  Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος  Πολὺ βασικὸ παιδιά Μου καλὰ ἡ μακροθυμία (ἀπὸ προηγούμενο Λόγο τοῦ Κυρίου, ἀρ. 26), ἀλλὰ μετὰ ἀκολουθεῖ καὶ ἡ ὁμοθυμία. Ξέρετε τί εἶναι αὐτό; Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα τὸ ἀγαθὸ καὶ τὸ καλὸ θὰ φωτίζει
31 Δεκ 2019 - 19:22

Ἐρημίτης : Προφητικός και παραινετικός Λόγος (27) _ Ὁ Ἐρχομὸς τοῦ Κυρίου μέγιστο Δῶρο γιὰ τὸν ἄνθρωπο, γιὰ τὴν ἐπὶ γῆς ζωή του, αλλὰ κυρίως γιὰ τὴν ψυχή του

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἡ Γέννησίς Σου Χριστὲ ὁ Θεός
28 Δεκ 2019 - 21:54

Ἐρημίτης : Προφητικός και παραινετικός Λόγος (26) _ Ἡ Μακροθυμία τῶν ἀνθρώπων θὰ φέρει τὴν εὐτυχία καὶ τὴν ἁρμονία στὴν κοινωνία μετὰ ἀπὸ τὰ ἐπερχόμενα

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἀγαπητά Μου παιδιὰ τὰ θαυμαστά Μου
17 Δεκ 2019 - 21:39

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr