ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

ΕΡΗΜΙΤΗΣ

Ἐρημίτης: Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (46) _ Ἅγιο Πνεῦμα τὸ Ζωοποιόν: Ἄριστος Βοηθὸς καὶ Ἀλάθητος Ὁδηγὸς

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Δῶρο παιδιά Μου ἀγαπητὰ λαμβάνετε τὴν ὥρα αὐτὴ ἀπὸ
8 Ιούλ 2020 - 12:43

Ἐρημίτης: Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (45) _ Θαρσεῖτε, Τριάδα Ἁγία Ὁμολογεῖτε καὶ ἀπὸ Ἐμᾶς μὲ Ἄριστα θὰ Ἀνταμοιφθεῖτε

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Τὰ σκῆπτρα κατέχω Ἐγὼ καὶ μόνον
5 Ιούλ 2020 - 21:16

Ἐρημίτης: Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (44) _ Θεία Κοινωνία: Μέγα Δῶρο γιὰ τὴν Ὑγεία Σώματος καὶ Ψυχῆς

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Θαῦμα θαυμάτων ἡ “Θεία Κοινωνία”, Θαῦμα
25 Μαΐ 2020 - 21:59

Ἐρημίτης: Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (43) _ Ἡ Ἁγία Τριάδα Ὁμιλεῖ, Ἀποκαλύπτει καὶ Στηρίζει

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Αὐτὰ τὰ λόγια ποὺ θὰ εἰπωθοῦν καὶ ἐπάνω στὸ
19 Μαΐ 2020 - 9:01

Ἐρημίτης: Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (42) _ Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς Ὁμιλεῖ, Νουθετεῖ καὶ Ποδηγετεῖ

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἔρχεται μία εἰκόνα ἑνὸς βιβλίου μὲ
28 Απρ 2020 - 22:18

Ἐρημίτης: Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (41) _ Ἔρχονται Πολλὰ Κύματα Δυνατά, Μόνη Βοηθεία ἡ Προσευχὴ πρὸς τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἔρχεται μία εἰκόνα ἑνὸς τυμπανιστῆ. Εἶπα
26 Απρ 2020 - 22:28

Ἐρημίτης: Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (40) _ Προσκυνοῦμε τὴν Χάρη Σου Χριστέ μας

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἔρχεται μία εἰκόνα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
16 Απρ 2020 - 21:54

Ἐρημίτης: Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (39) _ Ἡ Παναγία Ἀπαντώντας σὲ Προσευχὴ Ἀποκαλύπτει

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Πῶς εἶναι δυνατὸν μὲ τόσες εὐεργεσίες
14 Απρ 2020 - 22:08

Ἐρημίτης : Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (38) _ Τέλος στὸν κορωναϊό

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Τί νὰ συμβαίνει μὲ τὴν ὑπόθεση
12 Απρ 2020 - 22:04

Ἐρημίτης : Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (37) _ Ὅλα ἔχουν ξεκινήσει

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἀγαπητά Μου Παιδιὰ ὅλα ἔχουν ξεκινήσει.
10 Απρ 2020 - 22:30

Ἐρημίτης: Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (36) _ Πέπλο Μαῦρο Σκεπάζει τὴ Γῆ

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Πέπλο μαῦρο ἁπλώνεται πάνω ἀπὸ τὴν
1 Απρ 2020 - 22:28

Ἐρημίτης: Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (35) _ Ὡς Κεραυνὸς ἐν Αἰθρίᾳ

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ὡς κεραυνὸς ἐν αἰθρίᾳ θὰ πέσει
27 Μαρ 2020 - 22:31

Ἐρημίτης : Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (34) _ Προετοιμαστεῖτε, ἔφτασε ἡ ὥρα, εἶναι ἡ τελευταία Εὐκαιρία γιὰ τὴν δική σας Σωτηρία

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Καὶ τούτη τὴ φορὰ Δῶρο σᾶς
26 Μαρ 2020 - 22:18

Ἐρημίτης: Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (33) _ Ὁ Ὅσιος Νικηφόρος ὁ Λεπρὸς Ὁμιλεῖ καὶ Νουθετεῖ

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Νὰ δοξολογεῖτε τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ
23 Μαρ 2020 - 21:29

Ἐρημίτης: Προφητικός και παραινετικός Λόγος (32) _ Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες Ὁμιλούν καὶ Ἀποκαλύπτουν

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἔρχεται μία εἰκόνα ὅπου ἐμφανίζονται ἑνωμένοι
19 Φεβ 2020 - 21:51

Ἐρημίτης: Προφητικός και παραινετικός Λόγος (31) _ Μικρὴ Παράταση – Παραχώρηση, κατὰ Παρεκτροπή, ἀπὸ τὸν Τρισυπόστατο Θεό

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Παιδιά Μου καλὰ Τριὰς Ἁγία ὁμιλεῖ
18 Φεβ 2020 - 20:41

Ἐρημίτης: Προφητικός και παραινετικός Λόγος (30) _ Ὁ Παράδεισος τὸ Ὕψιστον Μεγαλεῖον τοῦ Θεοῦ

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἀκολουθεῖτε Παιδιά Μου πάντα τὸν δρόμο
4 Φεβ 2020 - 20:42

Ἐρημίτης: Προφητικός και παραινετικός Λόγος (29) _ Ἡ Καλὴ Συμπεριφορὰ Δῶρο Εὐλογημένο ἀπὸ τὸν Κύριο

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἔφτασε ἡ Ὥρα Παιδί Μου καλὸ
13 Ιαν 2020 - 21:05

Ἐρημίτης: Προφητικός και παραινετικός Λόγος (28) _ “Ὁμοθυμία” τὸ κλειδὶ τῆς ἠρεμίας, τῆς ἀγαστῆς συνύπαρξης καὶ ἐσωτερικῆς γλυκύτητας μεταξύ τῶν ανθρώπων

✝ ✝ ✝  Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος  Πολὺ βασικὸ παιδιά Μου καλὰ ἡ μακροθυμία (ἀπὸ προηγούμενο Λόγο τοῦ Κυρίου, ἀρ. 26), ἀλλὰ μετὰ ἀκολουθεῖ καὶ ἡ ὁμοθυμία. Ξέρετε τί εἶναι αὐτό; Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα τὸ ἀγαθὸ καὶ τὸ καλὸ θὰ φωτίζει
31 Δεκ 2019 - 19:22

Ἐρημίτης : Προφητικός και παραινετικός Λόγος (27) _ Ὁ Ἐρχομὸς τοῦ Κυρίου μέγιστο Δῶρο γιὰ τὸν ἄνθρωπο, γιὰ τὴν ἐπὶ γῆς ζωή του, αλλὰ κυρίως γιὰ τὴν ψυχή του

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἡ Γέννησίς Σου Χριστὲ ὁ Θεός
28 Δεκ 2019 - 21:54

Ἐρημίτης : Προφητικός και παραινετικός Λόγος (26) _ Ἡ Μακροθυμία τῶν ἀνθρώπων θὰ φέρει τὴν εὐτυχία καὶ τὴν ἁρμονία στὴν κοινωνία μετὰ ἀπὸ τὰ ἐπερχόμενα

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἀγαπητά Μου παιδιὰ τὰ θαυμαστά Μου
17 Δεκ 2019 - 21:39

Ἐρημίτης : Προφητικός και παραινετικός Λόγος (25) _ Θαυμαστὴ ἰατρία στὰ πλαίσια ἀναδημιουργίας – τέλειας ἀποκατάστασης ἀπὸ τὸν Κύριο δίδοντας καὶ ἐξαίσιο καὶ ἀποκαλυπτικὸ Λόγο

Ὁ Κύριος ἀναδημιούργησε πλήρως σύστημα λεκάνης, μέσης καὶ μηριαίου ὀστοῦ, σὲ πνευματικὸ ἀδελφὸ ποὺ ἔφερε
14 Δεκ 2019 - 22:13

Ἐρημίτης : Προφητικός και παραινετικός Λόγος (24) _ Θερμὴ Προτροπὴ καὶ Παράκληση τοῦ Κυρίου πρὸς τὰ λιγοστὰ τεκνία Του να ἐργαστοῦν γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ Ψυχῶν Σωτηρία

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Παιδί Μου μὴν ἀδημονεῖς, τὴν ψυχή σου νὰ ἠρεμεῖς
12 Δεκ 2019 - 20:42

Ἐρημίτης : Προφητικός και παραινετικός Λόγος (23) _ Ἦρθε ἡ ὥρα τῆς “Ὁμολογίας” γιὰ “Καθαρὴ Ὀρθοδοξία”

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἀγαπητά Μου παιδιά, ὁ Τρισυπόστατος Θεὸς ὁμιλεῖ ἐτούτη τὴ
10 Δεκ 2019 - 21:25

Ἐρημίτης : Προφητικός και παραινετικός Λόγος (22) _ Τελευταῖες Παραινέσεις τοῦ Κυρίου πρὶν τὴν Ἀναλαμπὴ

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Πρῶτο ὑπάρχει ἡ Τριαδικὴ Ἀρχὴ καὶ μετὰ εἶναι ἡ
6 Δεκ 2019 - 12:41

Ἐρημίτης : Προφητικός και παραινετικός Λόγος (21) _ Ὁ Παράδεισος εἶναι Δῶρο τοῦ Θεοῦ καὶ κερδίζεται μὲ ἀγαθὰ ἔργα καὶ μετάνοια ἀληθινὴ καὶ εἰλικρινὴ

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Σὲ κύκλους θὰ εἶναι ὁ Παράδεισος ἐκεῖ, μὲ ταμπέλα
29 Νοέ 2019 - 21:25

Ἐρημίτης : Προφητικός και παραινετικός Λόγος (20) _ Ἡ μοναδική, ἀπόλυτος καὶ τέλεια Δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Εἶναι ἡ ἐπιθυμία Μου στὸ κάθε τέκνο Μου νὰ
24 Νοέ 2019 - 19:36

Ἐρημίτης : Προφητικός και παραινετικός Λόγος (19) _ Σημαντικὴ προτροπὴ τοῦ Κυρίου πρὶν τὰ ἐπερχόμενα

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἔρχεται ὁ στεναγμός, ἔρχεται ὁ στεναγμὸς πολὺ δυνατὸς ἀλλὰ
21 Νοέ 2019 - 21:31

Ἐρημίτης: Προφητικός και παραινετικός Λόγος (18) _ Ὁμιλία – Προτροπὲς Ἰωσὴφ τοῦ Βατοπαιδινοῦ πρὸς κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Αὐτὸ ποὺ θὰ σᾶς πῶ εἶναι ἔργο ἱερό, μὴν
8 Νοέ 2019 - 22:12

Ἐρημίτης: Προφητικός και παραινετικός Λόγος (17) _ Ἡ ἀπόλυτος προστασία καὶ ὠφέλεια χορηγεῖται μόνον ἀπὸ τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Προετοιμαστεῖτε, προετοιμαστεῖτε καλά Μου παιδιά, προετοιμαστεῖτε. Προετοιμαστεῖτε ψυχικὰ γιὰ
4 Νοέ 2019 - 22:37

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr

ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΑΛΛΙΩΡΑ

 

Θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, η μεγαλύτερη εθνική και κοινωνική μάστιγα.

Loading…