ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

ΕΡΗΜΙΤΗΣ

Ἐρημίτης: Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (53) _ Ἐγὼ ὁ Κύριος σᾶς Ὁμιλῶ καὶ σᾶς Καλῶ …

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἐγὼ Εἶμαι ἡ Ζωή, ἡ Ἀληθινὴ
24 Αυγ 2020 - 11:35

Ἐρημίτης: Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (52) _ Θεῖο Μήνυμα ἀπὸ τὴν Μητέρα Παναγία μὲ πολὺ Ἀγάπη

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Γλυκά Μου Τεκνία Ἐγὼ σᾶς Ὁμιλῶ
19 Αυγ 2020 - 8:51

Ἐρημίτης: Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (51) _ Οὐράνια προειδοποίηση γιὰ τὰ ἐπερχόμενα δεινά. Ἡ Ἀγάπη πρὸς καὶ ἀπὸ τὸν Τριαδικὸ Θεὸ θὰ μᾶς σώσει

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἀγαπητό Μου Παιδί, δίδω καὶ σὲ
11 Αυγ 2020 - 11:31

Ἐρημίτης : Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (50) _ Ἀποκαλύψεις καὶ Νουθεσίες Κυρίου

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Καὶ τούτη τὴν φορὰ σοῦ δωρίζω
23 Ιούλ 2020 - 20:52

Ἐρημίτης : Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (49) _ Στὴν Ἁγία Σοφία τὰ Πάντα θὰ Σταματήσω καὶ τὴν Ὀρθοδοξία θὰ Προωθήσω

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Πέρα γιὰ πέρα Ἀληθινὸς ὁ Λόγος
20 Ιούλ 2020 - 12:04

Ἐρημίτης: Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (48) _ Ὁ Λόγος ὁ Θεϊκός εἶναι Ἀληθινός, Ἀποκαλυπτικὸς και Στηρικτικός

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Μὴν ἀφήνεις τὸ γραπτό Μου παιδί
14 Ιούλ 2020 - 21:24

Ἐρημίτης: Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (47) _ Ὁ Ναὸς τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Μέγας Φάρος Ἀείφωτος τῆς Ὀρθοδοξίας

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Γράψε Παιδί Μου ἀγαπητὸ καὶ πάλι
13 Ιούλ 2020 - 10:55

Ἐρημίτης: Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (46) _ Ἅγιο Πνεῦμα τὸ Ζωοποιόν: Ἄριστος Βοηθὸς καὶ Ἀλάθητος Ὁδηγὸς

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Δῶρο παιδιά Μου ἀγαπητὰ λαμβάνετε τὴν ὥρα αὐτὴ ἀπὸ
8 Ιούλ 2020 - 12:43

Ἐρημίτης: Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (45) _ Θαρσεῖτε, Τριάδα Ἁγία Ὁμολογεῖτε καὶ ἀπὸ Ἐμᾶς μὲ Ἄριστα θὰ Ἀνταμοιφθεῖτε

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Τὰ σκῆπτρα κατέχω Ἐγὼ καὶ μόνον
5 Ιούλ 2020 - 21:16

Ἐρημίτης: Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (44) _ Θεία Κοινωνία: Μέγα Δῶρο γιὰ τὴν Ὑγεία Σώματος καὶ Ψυχῆς

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Θαῦμα θαυμάτων ἡ “Θεία Κοινωνία”, Θαῦμα
25 Μαΐ 2020 - 21:59

Ἐρημίτης: Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (43) _ Ἡ Ἁγία Τριάδα Ὁμιλεῖ, Ἀποκαλύπτει καὶ Στηρίζει

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Αὐτὰ τὰ λόγια ποὺ θὰ εἰπωθοῦν καὶ ἐπάνω στὸ
19 Μαΐ 2020 - 9:01

Ἐρημίτης: Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (42) _ Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς Ὁμιλεῖ, Νουθετεῖ καὶ Ποδηγετεῖ

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἔρχεται μία εἰκόνα ἑνὸς βιβλίου μὲ
28 Απρ 2020 - 22:18

Ἐρημίτης: Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (41) _ Ἔρχονται Πολλὰ Κύματα Δυνατά, Μόνη Βοηθεία ἡ Προσευχὴ πρὸς τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἔρχεται μία εἰκόνα ἑνὸς τυμπανιστῆ. Εἶπα
26 Απρ 2020 - 22:28

Ἐρημίτης: Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (40) _ Προσκυνοῦμε τὴν Χάρη Σου Χριστέ μας

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἔρχεται μία εἰκόνα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
16 Απρ 2020 - 21:54

Ἐρημίτης: Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (39) _ Ἡ Παναγία Ἀπαντώντας σὲ Προσευχὴ Ἀποκαλύπτει

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Πῶς εἶναι δυνατὸν μὲ τόσες εὐεργεσίες
14 Απρ 2020 - 22:08

Ἐρημίτης : Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (38) _ Τέλος στὸν κορωναϊό

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Τί νὰ συμβαίνει μὲ τὴν ὑπόθεση
12 Απρ 2020 - 22:04

Ἐρημίτης : Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (37) _ Ὅλα ἔχουν ξεκινήσει

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἀγαπητά Μου Παιδιὰ ὅλα ἔχουν ξεκινήσει.
10 Απρ 2020 - 22:30

Ἐρημίτης: Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (36) _ Πέπλο Μαῦρο Σκεπάζει τὴ Γῆ

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Πέπλο μαῦρο ἁπλώνεται πάνω ἀπὸ τὴν
1 Απρ 2020 - 22:28

Ἐρημίτης: Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (35) _ Ὡς Κεραυνὸς ἐν Αἰθρίᾳ

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ὡς κεραυνὸς ἐν αἰθρίᾳ θὰ πέσει
27 Μαρ 2020 - 22:31

Ἐρημίτης : Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (34) _ Προετοιμαστεῖτε, ἔφτασε ἡ ὥρα, εἶναι ἡ τελευταία Εὐκαιρία γιὰ τὴν δική σας Σωτηρία

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Καὶ τούτη τὴ φορὰ Δῶρο σᾶς
26 Μαρ 2020 - 22:18

Ἐρημίτης: Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (33) _ Ὁ Ὅσιος Νικηφόρος ὁ Λεπρὸς Ὁμιλεῖ καὶ Νουθετεῖ

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Νὰ δοξολογεῖτε τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ
23 Μαρ 2020 - 21:29

Ἐρημίτης: Προφητικός και παραινετικός Λόγος (32) _ Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες Ὁμιλούν καὶ Ἀποκαλύπτουν

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἔρχεται μία εἰκόνα ὅπου ἐμφανίζονται ἑνωμένοι
19 Φεβ 2020 - 21:51

Ἐρημίτης: Προφητικός και παραινετικός Λόγος (31) _ Μικρὴ Παράταση – Παραχώρηση, κατὰ Παρεκτροπή, ἀπὸ τὸν Τρισυπόστατο Θεό

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Παιδιά Μου καλὰ Τριὰς Ἁγία ὁμιλεῖ
18 Φεβ 2020 - 20:41

Ἐρημίτης: Προφητικός και παραινετικός Λόγος (30) _ Ὁ Παράδεισος τὸ Ὕψιστον Μεγαλεῖον τοῦ Θεοῦ

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἀκολουθεῖτε Παιδιά Μου πάντα τὸν δρόμο
4 Φεβ 2020 - 20:42

Ἐρημίτης: Προφητικός και παραινετικός Λόγος (29) _ Ἡ Καλὴ Συμπεριφορὰ Δῶρο Εὐλογημένο ἀπὸ τὸν Κύριο

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἔφτασε ἡ Ὥρα Παιδί Μου καλὸ
13 Ιαν 2020 - 21:05

Ἐρημίτης: Προφητικός και παραινετικός Λόγος (28) _ “Ὁμοθυμία” τὸ κλειδὶ τῆς ἠρεμίας, τῆς ἀγαστῆς συνύπαρξης καὶ ἐσωτερικῆς γλυκύτητας μεταξύ τῶν ανθρώπων

✝ ✝ ✝  Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος  Πολὺ βασικὸ παιδιά Μου καλὰ ἡ μακροθυμία (ἀπὸ προηγούμενο Λόγο τοῦ Κυρίου, ἀρ. 26), ἀλλὰ μετὰ ἀκολουθεῖ καὶ ἡ ὁμοθυμία. Ξέρετε τί εἶναι αὐτό; Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα τὸ ἀγαθὸ καὶ τὸ καλὸ θὰ φωτίζει
31 Δεκ 2019 - 19:22

Ἐρημίτης : Προφητικός και παραινετικός Λόγος (27) _ Ὁ Ἐρχομὸς τοῦ Κυρίου μέγιστο Δῶρο γιὰ τὸν ἄνθρωπο, γιὰ τὴν ἐπὶ γῆς ζωή του, αλλὰ κυρίως γιὰ τὴν ψυχή του

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἡ Γέννησίς Σου Χριστὲ ὁ Θεός
28 Δεκ 2019 - 21:54

Ἐρημίτης : Προφητικός και παραινετικός Λόγος (26) _ Ἡ Μακροθυμία τῶν ἀνθρώπων θὰ φέρει τὴν εὐτυχία καὶ τὴν ἁρμονία στὴν κοινωνία μετὰ ἀπὸ τὰ ἐπερχόμενα

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἀγαπητά Μου παιδιὰ τὰ θαυμαστά Μου
17 Δεκ 2019 - 21:39

Ἐρημίτης : Προφητικός και παραινετικός Λόγος (25) _ Θαυμαστὴ ἰατρία στὰ πλαίσια ἀναδημιουργίας – τέλειας ἀποκατάστασης ἀπὸ τὸν Κύριο δίδοντας καὶ ἐξαίσιο καὶ ἀποκαλυπτικὸ Λόγο

Ὁ Κύριος ἀναδημιούργησε πλήρως σύστημα λεκάνης, μέσης καὶ μηριαίου ὀστοῦ, σὲ πνευματικὸ ἀδελφὸ ποὺ ἔφερε
14 Δεκ 2019 - 22:13

Ἐρημίτης : Προφητικός και παραινετικός Λόγος (24) _ Θερμὴ Προτροπὴ καὶ Παράκληση τοῦ Κυρίου πρὸς τὰ λιγοστὰ τεκνία Του να ἐργαστοῦν γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ Ψυχῶν Σωτηρία

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Παιδί Μου μὴν ἀδημονεῖς, τὴν ψυχή σου νὰ ἠρεμεῖς
12 Δεκ 2019 - 20:42

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr

Loading…