ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

ΕΡΗΜΙΤΗΣ

Ἐρημίτης: Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (36) _ Πέπλο Μαῦρο Σκεπάζει τὴ Γῆ

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Πέπλο μαῦρο ἁπλώνεται πάνω ἀπὸ τὴν
1 Απρ 2020 - 22:28

Ἐρημίτης: Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (35) _ Ὡς Κεραυνὸς ἐν Αἰθρίᾳ

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ὡς κεραυνὸς ἐν αἰθρίᾳ θὰ πέσει
27 Μαρ 2020 - 22:31

Ἐρημίτης : Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (34) _ Προετοιμαστεῖτε, ἔφτασε ἡ ὥρα, εἶναι ἡ τελευταία Εὐκαιρία γιὰ τὴν δική σας Σωτηρία

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Καὶ τούτη τὴ φορὰ Δῶρο σᾶς
26 Μαρ 2020 - 22:18

Ἐρημίτης: Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (33) _ Ὁ Ὅσιος Νικηφόρος ὁ Λεπρὸς Ὁμιλεῖ καὶ Νουθετεῖ

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Νὰ δοξολογεῖτε τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ
23 Μαρ 2020 - 21:29

Ἐρημίτης: Προφητικός και παραινετικός Λόγος (32) _ Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες Ὁμιλούν καὶ Ἀποκαλύπτουν

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἔρχεται μία εἰκόνα ὅπου ἐμφανίζονται ἑνωμένοι
19 Φεβ 2020 - 21:51

Ἐρημίτης: Προφητικός και παραινετικός Λόγος (31) _ Μικρὴ Παράταση – Παραχώρηση, κατὰ Παρεκτροπή, ἀπὸ τὸν Τρισυπόστατο Θεό

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Παιδιά Μου καλὰ Τριὰς Ἁγία ὁμιλεῖ
18 Φεβ 2020 - 20:41

Ἐρημίτης: Προφητικός και παραινετικός Λόγος (30) _ Ὁ Παράδεισος τὸ Ὕψιστον Μεγαλεῖον τοῦ Θεοῦ

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἀκολουθεῖτε Παιδιά Μου πάντα τὸν δρόμο
4 Φεβ 2020 - 20:42

Ἐρημίτης: Προφητικός και παραινετικός Λόγος (29) _ Ἡ Καλὴ Συμπεριφορὰ Δῶρο Εὐλογημένο ἀπὸ τὸν Κύριο

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἔφτασε ἡ Ὥρα Παιδί Μου καλὸ
13 Ιαν 2020 - 21:05

Ἐρημίτης: Προφητικός και παραινετικός Λόγος (28) _ “Ὁμοθυμία” τὸ κλειδὶ τῆς ἠρεμίας, τῆς ἀγαστῆς συνύπαρξης καὶ ἐσωτερικῆς γλυκύτητας μεταξύ τῶν ανθρώπων

✝ ✝ ✝  Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος  Πολὺ βασικὸ παιδιά Μου καλὰ ἡ μακροθυμία (ἀπὸ προηγούμενο Λόγο τοῦ Κυρίου, ἀρ. 26), ἀλλὰ μετὰ ἀκολουθεῖ καὶ ἡ ὁμοθυμία. Ξέρετε τί εἶναι αὐτό; Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα τὸ ἀγαθὸ καὶ τὸ καλὸ θὰ φωτίζει
31 Δεκ 2019 - 19:22

Ἐρημίτης : Προφητικός και παραινετικός Λόγος (27) _ Ὁ Ἐρχομὸς τοῦ Κυρίου μέγιστο Δῶρο γιὰ τὸν ἄνθρωπο, γιὰ τὴν ἐπὶ γῆς ζωή του, αλλὰ κυρίως γιὰ τὴν ψυχή του

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἡ Γέννησίς Σου Χριστὲ ὁ Θεός
28 Δεκ 2019 - 21:54

Ἐρημίτης : Προφητικός και παραινετικός Λόγος (26) _ Ἡ Μακροθυμία τῶν ἀνθρώπων θὰ φέρει τὴν εὐτυχία καὶ τὴν ἁρμονία στὴν κοινωνία μετὰ ἀπὸ τὰ ἐπερχόμενα

✝ ✝ ✝ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἀγαπητά Μου παιδιὰ τὰ θαυμαστά Μου
17 Δεκ 2019 - 21:39

Ἐρημίτης : Προφητικός και παραινετικός Λόγος (25) _ Θαυμαστὴ ἰατρία στὰ πλαίσια ἀναδημιουργίας – τέλειας ἀποκατάστασης ἀπὸ τὸν Κύριο δίδοντας καὶ ἐξαίσιο καὶ ἀποκαλυπτικὸ Λόγο

Ὁ Κύριος ἀναδημιούργησε πλήρως σύστημα λεκάνης, μέσης καὶ μηριαίου ὀστοῦ, σὲ πνευματικὸ ἀδελφὸ ποὺ ἔφερε
14 Δεκ 2019 - 22:13

Ἐρημίτης : Προφητικός και παραινετικός Λόγος (24) _ Θερμὴ Προτροπὴ καὶ Παράκληση τοῦ Κυρίου πρὸς τὰ λιγοστὰ τεκνία Του να ἐργαστοῦν γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ Ψυχῶν Σωτηρία

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Παιδί Μου μὴν ἀδημονεῖς, τὴν ψυχή σου νὰ ἠρεμεῖς
12 Δεκ 2019 - 20:42

Ἐρημίτης : Προφητικός και παραινετικός Λόγος (23) _ Ἦρθε ἡ ὥρα τῆς “Ὁμολογίας” γιὰ “Καθαρὴ Ὀρθοδοξία”

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἀγαπητά Μου παιδιά, ὁ Τρισυπόστατος Θεὸς ὁμιλεῖ ἐτούτη τὴ
10 Δεκ 2019 - 21:25

Ἐρημίτης : Προφητικός και παραινετικός Λόγος (22) _ Τελευταῖες Παραινέσεις τοῦ Κυρίου πρὶν τὴν Ἀναλαμπὴ

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Πρῶτο ὑπάρχει ἡ Τριαδικὴ Ἀρχὴ καὶ μετὰ εἶναι ἡ
6 Δεκ 2019 - 12:41

Ἐρημίτης : Προφητικός και παραινετικός Λόγος (21) _ Ὁ Παράδεισος εἶναι Δῶρο τοῦ Θεοῦ καὶ κερδίζεται μὲ ἀγαθὰ ἔργα καὶ μετάνοια ἀληθινὴ καὶ εἰλικρινὴ

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Σὲ κύκλους θὰ εἶναι ὁ Παράδεισος ἐκεῖ, μὲ ταμπέλα
29 Νοέ 2019 - 21:25

Ἐρημίτης : Προφητικός και παραινετικός Λόγος (20) _ Ἡ μοναδική, ἀπόλυτος καὶ τέλεια Δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Εἶναι ἡ ἐπιθυμία Μου στὸ κάθε τέκνο Μου νὰ
24 Νοέ 2019 - 19:36

Ἐρημίτης : Προφητικός και παραινετικός Λόγος (19) _ Σημαντικὴ προτροπὴ τοῦ Κυρίου πρὶν τὰ ἐπερχόμενα

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἔρχεται ὁ στεναγμός, ἔρχεται ὁ στεναγμὸς πολὺ δυνατὸς ἀλλὰ
21 Νοέ 2019 - 21:31

Ἐρημίτης: Προφητικός και παραινετικός Λόγος (18) _ Ὁμιλία – Προτροπὲς Ἰωσὴφ τοῦ Βατοπαιδινοῦ πρὸς κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Αὐτὸ ποὺ θὰ σᾶς πῶ εἶναι ἔργο ἱερό, μὴν
8 Νοέ 2019 - 22:12

Ἐρημίτης: Προφητικός και παραινετικός Λόγος (17) _ Ἡ ἀπόλυτος προστασία καὶ ὠφέλεια χορηγεῖται μόνον ἀπὸ τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Προετοιμαστεῖτε, προετοιμαστεῖτε καλά Μου παιδιά, προετοιμαστεῖτε. Προετοιμαστεῖτε ψυχικὰ γιὰ
4 Νοέ 2019 - 22:37

Ἐρημίτης: Προφητικός και παραινετικός Λόγος (16) _ Ὁ Λόγος τοῦ Κυρίου εἶναι ἡ μοναδικὴ Ἀλήθεια

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ὅλα εἶναι ἀληθινά, τὰ πάντα θὰ γενοῦνε καὶ ὅλα
4 Νοέ 2019 - 12:42

Ἐρημίτης: Προφητικός και παραινετικός Λόγος (15) _ Ἀποκαλύψεις Κυρίου γιὰ πρὶν καὶ μετὰ τὴν Ἀναλαμπή

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἡ εἰκόνα εἶναι συγκλονιστικὴ ἀλλὰ συγχρόνως καὶ ἀποκαλυπτική. Ἔπεσε
7 Οκτ 2019 - 21:40

Ἐρημίτης: Προφητικός και παραινετικός Λόγος (14) _ Ἐναρκτήριο λάκτισμα μὲ τὴν σάλπιγγα

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Μὲ τὸ ἐναρκτήριο λάκτισμα φτάνουν σὲ κάποια σημεῖα οἱ
25 Σεπ 2019 - 21:22

Ἐρημίτης: Προφητικός και παραινετικός Λόγος (13) _ Γρηγορεῖτε, ετοιμαστεῖτε, ἔφτασε ἡ μπόρα!

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἡ καμπάνα ἔχει φτάσει στὸν ὕψιστο βαθμό, τὸ ἑπόμενο
22 Σεπ 2019 - 21:02

Ερημίτης: Προφητικός και παραινετικός Λόγος (12) _ Πορεία δίπλα στὴν Τριάδα τὴν Αγία

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἀγαπητά Μου παιδιὰ καὶ τοῦτο τὸ βραδινὸ ἂς εἰπωθεῖ
20 Σεπ 2019 - 20:02

Ερημίτης: Προφητικός και παραινετικός Λόγος (11) _ Πεμπτουσία εἶναι ἡ Τριάδα ἡ Ἁγία

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Παιδιά μου ἐτούτη τὴ στιγμὴ μιλάει ἡ Τριάδα ἡ
17 Σεπ 2019 - 20:25

Ερημίτης: Προφητικός και παραινετικός Λόγος (10) _ Νουθεσίες Κυρίου γιὰ τὰ ἐπερχόμενα

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἔφτασε ἡ στιγμή, ἔκανα πολὺ ὑπομονή· ἦταν μακρινὴ παιδιά
12 Σεπ 2019 - 11:55

Ερημίτης : Προφητικός και παραινετικός Λόγος (9) _ Λόγος ἀπὸ Προφήτη Ἠλία καὶ Ἐνώχ _ Παραινέσεις καὶ ἀποκαλύψεις Κυρίου

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Χαιρόμαστε παιδί μου πολὺ ποὺ ἔρχεται ἡ στιγμὴ αὐτὴ
7 Σεπ 2019 - 21:41

Ερημίτης: Προφητικός και παραινετικός Λόγος (8) _ Ἡ ἄπειρη εὐεργεσία τοῦ Κυρίου

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ὁ προφήτης Ἠλίας ἐπισημαίνει τὸ μέγεθος τῆς εὐλογίας τοῦ
21 Αυγ 2019 - 12:29

Ερημίτης : Προφητικός και παραινετικός Λόγος (7) _ Νουθεσία μὲ Ἀγάπη πολλή

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Τώρα ᾖρθε ἡ ὤρα τῆς ἐπιλογῆς, ἀποφασίστε ποὺ νὰ
20 Αυγ 2019 - 11:48

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr

Για τον Άγγελο της Καρδιάς μας.- Θέλω να ζήσω, είμαι γεμάτος ζωή. Η κραυγή απόγνωσης ενός Έλληνα Χριστιανού.

Θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, η μεγαλύτερη εθνική και κοινωνική μάστιγα.
Loading…

Για άμεση ενημέρωση πατήστε follow και ακολουθήστε μας στο twitter