ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

ΕΡΗΜΙΤΗΣ

Ἐρημίτης : Προφητικός και παραινετικός Λόγος (23) _ Ἦρθε ἡ ὥρα τῆς “Ὁμολογίας” γιὰ “Καθαρὴ Ὀρθοδοξία”

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἀγαπητά Μου παιδιά, ὁ Τρισυπόστατος Θεὸς ὁμιλεῖ ἐτούτη τὴ
10 Δεκ 2019 - 21:25

Ἐρημίτης : Προφητικός και παραινετικός Λόγος (22) _ Τελευταῖες Παραινέσεις τοῦ Κυρίου πρὶν τὴν Ἀναλαμπὴ

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Πρῶτο ὑπάρχει ἡ Τριαδικὴ Ἀρχὴ καὶ μετὰ εἶναι ἡ
6 Δεκ 2019 - 12:41

Ἐρημίτης : Προφητικός και παραινετικός Λόγος (21) _ Ὁ Παράδεισος εἶναι Δῶρο τοῦ Θεοῦ καὶ κερδίζεται μὲ ἀγαθὰ ἔργα καὶ μετάνοια ἀληθινὴ καὶ εἰλικρινὴ

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Σὲ κύκλους θὰ εἶναι ὁ Παράδεισος ἐκεῖ, μὲ ταμπέλα
29 Νοέ 2019 - 21:25

Ἐρημίτης : Προφητικός και παραινετικός Λόγος (20) _ Ἡ μοναδική, ἀπόλυτος καὶ τέλεια Δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Εἶναι ἡ ἐπιθυμία Μου στὸ κάθε τέκνο Μου νὰ
24 Νοέ 2019 - 19:36

Ἐρημίτης : Προφητικός και παραινετικός Λόγος (19) _ Σημαντικὴ προτροπὴ τοῦ Κυρίου πρὶν τὰ ἐπερχόμενα

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἔρχεται ὁ στεναγμός, ἔρχεται ὁ στεναγμὸς πολὺ δυνατὸς ἀλλὰ
21 Νοέ 2019 - 21:31

Ἐρημίτης: Προφητικός και παραινετικός Λόγος (18) _ Ὁμιλία – Προτροπὲς Ἰωσὴφ τοῦ Βατοπαιδινοῦ πρὸς κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Αὐτὸ ποὺ θὰ σᾶς πῶ εἶναι ἔργο ἱερό, μὴν
8 Νοέ 2019 - 22:12

Ἐρημίτης: Προφητικός και παραινετικός Λόγος (17) _ Ἡ ἀπόλυτος προστασία καὶ ὠφέλεια χορηγεῖται μόνον ἀπὸ τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Προετοιμαστεῖτε, προετοιμαστεῖτε καλά Μου παιδιά, προετοιμαστεῖτε. Προετοιμαστεῖτε ψυχικὰ γιὰ
4 Νοέ 2019 - 22:37

Ἐρημίτης: Προφητικός και παραινετικός Λόγος (16) _ Ὁ Λόγος τοῦ Κυρίου εἶναι ἡ μοναδικὴ Ἀλήθεια

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ὅλα εἶναι ἀληθινά, τὰ πάντα θὰ γενοῦνε καὶ ὅλα
4 Νοέ 2019 - 12:42

Ἐρημίτης: Προφητικός και παραινετικός Λόγος (15) _ Ἀποκαλύψεις Κυρίου γιὰ πρὶν καὶ μετὰ τὴν Ἀναλαμπή

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἡ εἰκόνα εἶναι συγκλονιστικὴ ἀλλὰ συγχρόνως καὶ ἀποκαλυπτική. Ἔπεσε
7 Οκτ 2019 - 21:40

Ἐρημίτης: Προφητικός και παραινετικός Λόγος (14) _ Ἐναρκτήριο λάκτισμα μὲ τὴν σάλπιγγα

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Μὲ τὸ ἐναρκτήριο λάκτισμα φτάνουν σὲ κάποια σημεῖα οἱ
25 Σεπ 2019 - 21:22

Ἐρημίτης: Προφητικός και παραινετικός Λόγος (13) _ Γρηγορεῖτε, ετοιμαστεῖτε, ἔφτασε ἡ μπόρα!

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἡ καμπάνα ἔχει φτάσει στὸν ὕψιστο βαθμό, τὸ ἑπόμενο
22 Σεπ 2019 - 21:02

Ερημίτης: Προφητικός και παραινετικός Λόγος (12) _ Πορεία δίπλα στὴν Τριάδα τὴν Αγία

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἀγαπητά Μου παιδιὰ καὶ τοῦτο τὸ βραδινὸ ἂς εἰπωθεῖ
20 Σεπ 2019 - 20:02

Ερημίτης: Προφητικός και παραινετικός Λόγος (11) _ Πεμπτουσία εἶναι ἡ Τριάδα ἡ Ἁγία

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Παιδιά μου ἐτούτη τὴ στιγμὴ μιλάει ἡ Τριάδα ἡ
17 Σεπ 2019 - 20:25

Ερημίτης: Προφητικός και παραινετικός Λόγος (10) _ Νουθεσίες Κυρίου γιὰ τὰ ἐπερχόμενα

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἔφτασε ἡ στιγμή, ἔκανα πολὺ ὑπομονή· ἦταν μακρινὴ παιδιά
12 Σεπ 2019 - 11:55

Ερημίτης : Προφητικός και παραινετικός Λόγος (9) _ Λόγος ἀπὸ Προφήτη Ἠλία καὶ Ἐνώχ _ Παραινέσεις καὶ ἀποκαλύψεις Κυρίου

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Χαιρόμαστε παιδί μου πολὺ ποὺ ἔρχεται ἡ στιγμὴ αὐτὴ
7 Σεπ 2019 - 21:41

Ερημίτης: Προφητικός και παραινετικός Λόγος (8) _ Ἡ ἄπειρη εὐεργεσία τοῦ Κυρίου

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ὁ προφήτης Ἠλίας ἐπισημαίνει τὸ μέγεθος τῆς εὐλογίας τοῦ
21 Αυγ 2019 - 12:29

Ερημίτης : Προφητικός και παραινετικός Λόγος (7) _ Νουθεσία μὲ Ἀγάπη πολλή

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Τώρα ᾖρθε ἡ ὤρα τῆς ἐπιλογῆς, ἀποφασίστε ποὺ νὰ
20 Αυγ 2019 - 11:48

Ερημίτης : Προφητικός και παραινετικός Λόγος (6) Ἡ βοήθεια ἀπό τὴν παντοδυναμία τοῦ Κυρίου

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Παιδιά Μου ἀφουγκραστεῖτε, ἔρχεται ὁ διωγμός, ἔρχεται ὁ ἀναβρασμὸς
23 Ιούλ 2019 - 12:35

Ερημίτης : Ἡ πεμπτουσία τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Μὴ σταματᾶς τὴν ἐπικοινωνία μαζί Μου γιατί πράγματι εἶναι
15 Ιούλ 2019 - 21:15

Ο Ερημίτης : Παραίνεση πρὸς ψυχική σωτηρία

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἔρχονται πληγές, τοῦ Φαραὼ θὰ μοιάζουν (θὰ εἶναι) λιγοστές.Ἔρχονται
11 Ιούλ 2019 - 12:03

Ερημίτης : Προφητικός και παραινετικός Λόγος (3) Ἡ ἄκρα Ταπείνωση τοῦ Κυρίου

Ερημίτης : Προφητικός και παραινετικός Λόγος Ερημίτης : Προφητικός και παραινετικός Λόγος (2) Ἀγαπητά Μου
23 Απρ 2019 - 21:01

Ερημίτης : Προφητικός και παραινετικός Λόγος (2)

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Προφητικός και παραινετικός Λόγος (2) Ἐγὼ κρίνω τώρα παιδιά
10 Απρ 2019 - 12:59

Ερημίτης : Προφητικός και παραινετικός Λόγος

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ὅλοι θὰ μαζευτεῖτε κοντά Μου ἐσεῖς τὰ παιδιά Μου.
29 Μαρ 2019 - 11:55

Αστυνομικός χαστουκίζει μετανάστη στην Κω! -Τέθηκε σε διαθεσιμότητα (photo & video)

Το αρχηγείο της ΕΛΑΣ διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για φωτογραφία που απεικονίζει αστυνομικό στην Κω να χαστουκίζει μετανάστη κρατώντας ένα
10 Αυγ 2015 - 18:04

Σαουδάραβας εργοδότης σφάζει “άπιστο” μετανάστη στην μέση του δρόμου (βίντεο)

Ο άτυχος άνδρας είναι Ινδός. Οι αλλόθρησκοι μετανάστες στην Σαουδική Αραβία και το Κατάρ είναι απολύτως αναλώσιμοι.
10 Ιούν 2014 - 20:42

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr

ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΑΛΛΙΩΡΑ

 

Θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, η μεγαλύτερη εθνική και κοινωνική μάστιγα.

Loading…