ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

ΕΡΗΜΙΤΗΣ

Ἐρημίτης : Προφητικός και παραινετικός Λόγος (25) _ Θαυμαστὴ ἰατρία στὰ πλαίσια ἀναδημιουργίας – τέλειας ἀποκατάστασης ἀπὸ τὸν Κύριο δίδοντας καὶ ἐξαίσιο καὶ ἀποκαλυπτικὸ Λόγο

Ὁ Κύριος ἀναδημιούργησε πλήρως σύστημα λεκάνης, μέσης καὶ μηριαίου ὀστοῦ, σὲ πνευματικὸ ἀδελφὸ ποὺ ἔφερε
14 Δεκ 2019 - 22:13

Ἐρημίτης : Προφητικός και παραινετικός Λόγος (24) _ Θερμὴ Προτροπὴ καὶ Παράκληση τοῦ Κυρίου πρὸς τὰ λιγοστὰ τεκνία Του να ἐργαστοῦν γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ Ψυχῶν Σωτηρία

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Παιδί Μου μὴν ἀδημονεῖς, τὴν ψυχή σου νὰ ἠρεμεῖς
12 Δεκ 2019 - 20:42

Ἐρημίτης : Προφητικός και παραινετικός Λόγος (23) _ Ἦρθε ἡ ὥρα τῆς “Ὁμολογίας” γιὰ “Καθαρὴ Ὀρθοδοξία”

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἀγαπητά Μου παιδιά, ὁ Τρισυπόστατος Θεὸς ὁμιλεῖ ἐτούτη τὴ
10 Δεκ 2019 - 21:25

Ἐρημίτης : Προφητικός και παραινετικός Λόγος (22) _ Τελευταῖες Παραινέσεις τοῦ Κυρίου πρὶν τὴν Ἀναλαμπὴ

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Πρῶτο ὑπάρχει ἡ Τριαδικὴ Ἀρχὴ καὶ μετὰ εἶναι ἡ
6 Δεκ 2019 - 12:41

Ἐρημίτης : Προφητικός και παραινετικός Λόγος (21) _ Ὁ Παράδεισος εἶναι Δῶρο τοῦ Θεοῦ καὶ κερδίζεται μὲ ἀγαθὰ ἔργα καὶ μετάνοια ἀληθινὴ καὶ εἰλικρινὴ

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Σὲ κύκλους θὰ εἶναι ὁ Παράδεισος ἐκεῖ, μὲ ταμπέλα
29 Νοέ 2019 - 21:25

Ἐρημίτης : Προφητικός και παραινετικός Λόγος (20) _ Ἡ μοναδική, ἀπόλυτος καὶ τέλεια Δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Εἶναι ἡ ἐπιθυμία Μου στὸ κάθε τέκνο Μου νὰ
24 Νοέ 2019 - 19:36

Ἐρημίτης : Προφητικός και παραινετικός Λόγος (19) _ Σημαντικὴ προτροπὴ τοῦ Κυρίου πρὶν τὰ ἐπερχόμενα

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἔρχεται ὁ στεναγμός, ἔρχεται ὁ στεναγμὸς πολὺ δυνατὸς ἀλλὰ
21 Νοέ 2019 - 21:31

Ἐρημίτης: Προφητικός και παραινετικός Λόγος (18) _ Ὁμιλία – Προτροπὲς Ἰωσὴφ τοῦ Βατοπαιδινοῦ πρὸς κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Αὐτὸ ποὺ θὰ σᾶς πῶ εἶναι ἔργο ἱερό, μὴν
8 Νοέ 2019 - 22:12

Ἐρημίτης: Προφητικός και παραινετικός Λόγος (17) _ Ἡ ἀπόλυτος προστασία καὶ ὠφέλεια χορηγεῖται μόνον ἀπὸ τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Προετοιμαστεῖτε, προετοιμαστεῖτε καλά Μου παιδιά, προετοιμαστεῖτε. Προετοιμαστεῖτε ψυχικὰ γιὰ
4 Νοέ 2019 - 22:37

Ἐρημίτης: Προφητικός και παραινετικός Λόγος (16) _ Ὁ Λόγος τοῦ Κυρίου εἶναι ἡ μοναδικὴ Ἀλήθεια

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ὅλα εἶναι ἀληθινά, τὰ πάντα θὰ γενοῦνε καὶ ὅλα
4 Νοέ 2019 - 12:42

Ἐρημίτης: Προφητικός και παραινετικός Λόγος (15) _ Ἀποκαλύψεις Κυρίου γιὰ πρὶν καὶ μετὰ τὴν Ἀναλαμπή

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἡ εἰκόνα εἶναι συγκλονιστικὴ ἀλλὰ συγχρόνως καὶ ἀποκαλυπτική. Ἔπεσε
7 Οκτ 2019 - 21:40

Ἐρημίτης: Προφητικός και παραινετικός Λόγος (14) _ Ἐναρκτήριο λάκτισμα μὲ τὴν σάλπιγγα

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Μὲ τὸ ἐναρκτήριο λάκτισμα φτάνουν σὲ κάποια σημεῖα οἱ
25 Σεπ 2019 - 21:22

Ἐρημίτης: Προφητικός και παραινετικός Λόγος (13) _ Γρηγορεῖτε, ετοιμαστεῖτε, ἔφτασε ἡ μπόρα!

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἡ καμπάνα ἔχει φτάσει στὸν ὕψιστο βαθμό, τὸ ἑπόμενο
22 Σεπ 2019 - 21:02

Ερημίτης: Προφητικός και παραινετικός Λόγος (12) _ Πορεία δίπλα στὴν Τριάδα τὴν Αγία

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἀγαπητά Μου παιδιὰ καὶ τοῦτο τὸ βραδινὸ ἂς εἰπωθεῖ
20 Σεπ 2019 - 20:02

Ερημίτης: Προφητικός και παραινετικός Λόγος (11) _ Πεμπτουσία εἶναι ἡ Τριάδα ἡ Ἁγία

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Παιδιά μου ἐτούτη τὴ στιγμὴ μιλάει ἡ Τριάδα ἡ
17 Σεπ 2019 - 20:25

Ερημίτης: Προφητικός και παραινετικός Λόγος (10) _ Νουθεσίες Κυρίου γιὰ τὰ ἐπερχόμενα

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἔφτασε ἡ στιγμή, ἔκανα πολὺ ὑπομονή· ἦταν μακρινὴ παιδιά
12 Σεπ 2019 - 11:55

Ερημίτης : Προφητικός και παραινετικός Λόγος (9) _ Λόγος ἀπὸ Προφήτη Ἠλία καὶ Ἐνώχ _ Παραινέσεις καὶ ἀποκαλύψεις Κυρίου

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Χαιρόμαστε παιδί μου πολὺ ποὺ ἔρχεται ἡ στιγμὴ αὐτὴ
7 Σεπ 2019 - 21:41

Ερημίτης: Προφητικός και παραινετικός Λόγος (8) _ Ἡ ἄπειρη εὐεργεσία τοῦ Κυρίου

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ὁ προφήτης Ἠλίας ἐπισημαίνει τὸ μέγεθος τῆς εὐλογίας τοῦ
21 Αυγ 2019 - 12:29

Ερημίτης : Προφητικός και παραινετικός Λόγος (7) _ Νουθεσία μὲ Ἀγάπη πολλή

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Τώρα ᾖρθε ἡ ὤρα τῆς ἐπιλογῆς, ἀποφασίστε ποὺ νὰ
20 Αυγ 2019 - 11:48

Ερημίτης : Προφητικός και παραινετικός Λόγος (6) Ἡ βοήθεια ἀπό τὴν παντοδυναμία τοῦ Κυρίου

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Παιδιά Μου ἀφουγκραστεῖτε, ἔρχεται ὁ διωγμός, ἔρχεται ὁ ἀναβρασμὸς
23 Ιούλ 2019 - 12:35

Ερημίτης : Ἡ πεμπτουσία τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Μὴ σταματᾶς τὴν ἐπικοινωνία μαζί Μου γιατί πράγματι εἶναι
15 Ιούλ 2019 - 21:15

Ο Ερημίτης : Παραίνεση πρὸς ψυχική σωτηρία

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἔρχονται πληγές, τοῦ Φαραὼ θὰ μοιάζουν (θὰ εἶναι) λιγοστές.Ἔρχονται
11 Ιούλ 2019 - 12:03

Ερημίτης : Προφητικός και παραινετικός Λόγος (3) Ἡ ἄκρα Ταπείνωση τοῦ Κυρίου

Ερημίτης : Προφητικός και παραινετικός Λόγος Ερημίτης : Προφητικός και παραινετικός Λόγος (2) Ἀγαπητά Μου
23 Απρ 2019 - 21:01

Ερημίτης : Προφητικός και παραινετικός Λόγος (2)

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Προφητικός και παραινετικός Λόγος (2) Ἐγὼ κρίνω τώρα παιδιά
10 Απρ 2019 - 12:59

Ερημίτης : Προφητικός και παραινετικός Λόγος

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ὅλοι θὰ μαζευτεῖτε κοντά Μου ἐσεῖς τὰ παιδιά Μου.
29 Μαρ 2019 - 11:55

Αστυνομικός χαστουκίζει μετανάστη στην Κω! -Τέθηκε σε διαθεσιμότητα (photo & video)

Το αρχηγείο της ΕΛΑΣ διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για φωτογραφία που απεικονίζει αστυνομικό στην Κω να χαστουκίζει μετανάστη κρατώντας ένα
10 Αυγ 2015 - 18:04

Σαουδάραβας εργοδότης σφάζει “άπιστο” μετανάστη στην μέση του δρόμου (βίντεο)

Ο άτυχος άνδρας είναι Ινδός. Οι αλλόθρησκοι μετανάστες στην Σαουδική Αραβία και το Κατάρ είναι απολύτως αναλώσιμοι.
10 Ιούν 2014 - 20:42

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr