ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ

π.Κων/νος Γιολδασης : ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 12

οὐαὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν, ὅτι κατέβη ὁ διάβολος πρὸς ὑμᾶς ἔχων θυμὸν μέγαν,
26 Φεβ 2021 - 12:06

π.Κων/νος Γιολδασης : ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 11-καὶ δώσω τοῖς δυσὶ μάρτυσί μου, καὶ προφητεύσουσιν……..οὗτοί εἰσιν αἱ δύο ἐλαῖαι καὶ αἱ δύο λυχνίαι αἱ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 11 Αποκ. 11,1 Καὶ ἐδόθη μοι κάλαμος ὅμοιος ῥάβδῳ, λέγων· ἔγειρε καὶ μέτρησον τὸν
25 Φεβ 2021 - 11:57

π.Κων/νος Γιολδασης : ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 10 – Καὶ ὁ ἄγγελος, ὃν εἶδον ἑστῶτα ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐπὶ τῆς γῆς, ἦρε τὴν χεῖρα αὐτοῦ τὴν δεξιὰν εἰς τὸν οὐρανὸν

Αποκ. 10,1 Καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἰσχυρὸν καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, περιβεβλημένον νεφέλην, καὶ ἡ
24 Φεβ 2021 - 11:51

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 9

ἔχουσι βασιλέα ἐπ᾿ αὐτῶν τὸν ἄγγελον τῆς ἀβύσσου· ὄνομα αὐτῷ ἑβραϊστὶ Ἀβαδδών, ἐν δὲ τῇ
23 Φεβ 2021 - 10:25

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 8 <<<< οὐαί, οὐαί, οὐαὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς ἐκ τῶν λοιπῶν φωνῶν τῆς σάλπιγγος....>>>

Αποκ. 8,1 Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν ἑβδόμην, ἐγένετο σιγὴ ἐν τῷ οὐρανῷ ὡς
22 Φεβ 2021 - 11:31

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ἡ εὐλογία καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ σοφία καὶ ἡ εὐχαριστία καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ ἰσχὺς τῷ Θεῷ (Ο Τριαδικος Θεος) ἡμῶν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν. ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 7

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 7 Αποκ. 7,1 Καὶ μετὰ τοῦτο εἶδον τέσσαρας ἀγγέλους ἑστῶτας ἐπὶ τὰς τέσσαρας γωνίας
21 Φεβ 2021 - 12:33

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : <<<< καὶ ἐξῆλθε νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ ( ο Χριστος ) >>>>. ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 6

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 6 Αποκ. 6,1 Καὶ εἶδον ὅτι ἤνοιξε τὸ ἀρνίον μίαν ἐκ τῶν ἑπτὰ σφραγίδων·
20 Φεβ 2021 - 12:39

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : <<<< “έξιον είναι το Αρνίον (Ο ΧΡΙΣΤΟΣ), που έχει σφαγή, να λάβη την δύναμιν και τον πλούτον και την σοφίαν και την ισχύν και την τιμήν και την δόξαν και την ευλογίαν”. >>>> ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 5

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 5   Αποκ. 5,1 Καὶ εἶδον ἐπὶ τὴν δεξιὰν τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου
19 Φεβ 2021 - 12:36

π.Κων/νος Γιολδασης : Ο θρόνος και η δόξα του Θεού στον ουρανό. Η δημιουργία μπροστά στον Θεό, η οποία αποδίδει δοξολογία και προσκυνά. ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 4

π.Κων/νος Γιολδασης Αποκ. 4,1 Μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδοὺ θύρα ἀνεῳγμένη ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ
18 Φεβ 2021 - 11:39

π.Κων/νος Γιολδασης : Διαχρονικά μηνύματα προς τους Επισκόπους. Αφορμή να συγκρίνουν τον εαυτόν τους με όσα προστάζει ο Κυριος. ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 3

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 3 Αποκ. 3,1 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Σάρδεσιν ἐκκλησίας γράψον· τάδε
17 Φεβ 2021 - 10:58

π.Κων/νος Γιολδασης : ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 2

Αποκ. 2,1 Τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Ἐφέσῳ ἐκκλησίας γράψον· τάδε λέγει ὁ κρατῶν τοὺς ἑπτὰ
16 Φεβ 2021 - 12:42

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ … ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 1

Αγαπητοί επισκέπτες της triklopodias αφού ευχαριστήσω δημόσια τον Μιχάλη ιδιόκτητη της ιστοσελίδας για την φιλοξενία,
15 Φεβ 2021 - 11:22

Λόγω”Ανάπτυξης”, Mπαίνει λουκέτο στην μεγαλύτερη χαλυβουργία της χώρας

Μέχρι αύριο αναμένεται να μπει λουκέτο στην μεγαλύτερη χαλυβουργία της χώρας, όπως ήδη έχει ανακοινωθεί τους εργαζόμενους.
19 Δεκ 2014 - 6:55

Για πολλές μπάτσες

Δεν περιμένεις τίποτε περισσότερο από όσα ξεστόμισε η κομματικοποιημένη δημοσιογράφος Βούλτεψη για τις απολύσεις των χαλυβουργών αλλά και για
13 Ιούν 2014 - 11:52

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr

Loading…