ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Γράφει η Αποκάλυψη για την Οικονομική Κρίση;

ΔΙΑΦΟΡΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. - 17 Νοέ 2012 - 20:06

Κατά πολλούς το πιο σπουδαίο προφητικό κείμενο είναι η Αποκάλυψη του Ιωάννη.Γεμάτο συμβολισμούς που πρέπει να βιωθούν για να τους αντιληφθεί κάποιος, τουτέστιν να έχει ξεκινήσει η πραγματοποίησή τους. Πολλοί ρωτούν αναφέρεται μέσα σε αυτό η Οικονομική Κρίση; Πολλοί
ερμηνευτές πιστεύουν πως ναι.

“1 ΜΕΤΑ ταῦτα εἶδον ἄλλον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἔχοντα ἐξουσίαν μεγάλην, καὶ ἡ γῆ ἐφωτίσθη ἐκ τῆς δόξης αὐτοῦ, 2 καὶ ἔκραξεν ἐν ἰσχυρᾷ φωνῇ λέγων· ἔπεσεν, ἔπεσε Βαβυλὼν ἡ μεγάλη, καὶ ἐγένετο κατοικητήριον δαιμονίων καὶ φυλακὴ παντὸς πνεύματος ἀκαθάρτου καὶ φυλακὴ παντὸς ὀρνέου ἀκαθάρτου καὶ μεμισημένου· 3 ὅτι ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς πέπωκαν πάντα τὰ ἔθνη, καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς μετ᾿ αὐτῆς ἐπόρνευσαν, καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ στρήνους αὐτῆς ἐπλούτησαν.” Αποκάλυψη ιη’ 1-3

Όπου Βαβυλώνα η Παγκοσμιοποίηση, και φυσικά πόρνη γιατί έβαλε όλον τον αναπτυγμένο κόσμο σε ένα ατελείωτο επίπλαστο πάρτι, ακολασίας και ανηθικότητας, το οποίο στηρίχτηκε στην υπερκατανάλωση. Όλα τα έθνη “ήπιαν” από την μοιχεία της Παγκοσμιοποίησης, καθότι οι οικονομίες αυτών είναι όλες πλέον συνδεδεμένες. Για τους “εμπόρους της γης” δεν χρειάζεται να πούμε πολλά, όλοι λίγο πολύ γνωρίζουν ποιοι πλούτισαν, και ποιές οικογένειες κυβερνούν τον πλανήτη.

Φυσικά δεν σημαίνει αυτό ότι το Μάλι είχε το ίδιο επίπεδο “ακολασίας” με την Αμερική, αλλά ότι όλες οι χώρες συμμετείχαν στο σύστημα “Βαβυλών” άλλες από τη θέση του οδηγού, και άλλες από τη θέση του χαμάλη.

Ποιο κάτω γίνεται πιο ενδιαφέρον

“8 διὰ τοῦτο ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἥξουσιν αἱ πληγαὶ αὐτῆς, θάνατος καὶ πένθος καὶ λιμός, καὶ ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται· ὅτι ἰσχυρὸς Κύριος Θεὸς ὁ κρίνας αὐτήν. 9 καὶ κλαύσουσιν αὐτὴν καὶ κόψονται ἐπ᾿ αὐτῇ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς οἱ μετ᾿ αὐτῆς πορνεύσαντες καὶ στρηνιάσαντες, ὅταν βλέπωσι τὸν καπνὸν τῆς πυρώσεως αὐτῆς,10 ἀπὸ μακρόθεν ἑστηκότες διὰ τὸν φόβον τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς, λέγοντες· οὐαὶ οὐαί, ἡ πόλις ἡ μεγάλη Βαβυλών, ἡ πόλις ἡ ἰσχυρά, ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἦλθεν ἡ κρίσις σου. 11 καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς κλαύσουσι καὶ πενθήσουσιν ἐπ᾿ αὐτῇ, ὅτι τὸν γόμον αὐτῶν οὐδεὶς ἀγοράζει οὐκέτι, 12 γόμον χρυσοῦ καὶ ἀργύρου καὶ λίθου τιμίου καὶ μαργαρίτου, καὶ βυσσίνου καὶ πορφύρας καὶ σηρικοῦ καὶ κοκκίνου, καὶ πᾶν ξύλον θύϊνον καὶ πᾶν σκεῦος ἐλεφάντινον καὶ πᾶν σκεῦος ἐκ ξύλου τιμιωτάτου καὶ χαλκοῦ καὶ σιδήρου καὶ μαρμάρου, 13 καὶ κινάμωμον καὶ ἄμωμον καὶ θυμιάματα, καὶ μύρον καὶ λίβανον καὶ οἶνον καὶ ἔλαιον καὶ σεμίδαλιν καὶ σῖτον καὶ κτήνη καὶ πρόβατα, καὶ ἵππων καὶ ρεδῶν καὶ σωμάτων, καὶ ψυχὰς ἀνθρώπων. 14 καὶ ἡ ὀπώρα τῆς ἐπιθυμίας τῆς ψυχῆς σου ἀπώλετο ἀπὸ σοῦ, καὶ πάντα τὰ λιπαρὰ καὶ τὰ λαμπρὰ ἀπῆλθεν ἀπὸ σοῦ, καὶ οὐκέτι οὐ μὴ αὐτὰ εὑρήσεις. 15 οἱ ἔμποροι τούτων, οἱ πλουτήσαντες ἀπ᾿ αὐτῆς, ἀπὸ μακρόθεν στήσονται διὰ τὸν φόβον τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς κλαίοντες καὶ πενθοῦντες, 16 λέγοντες· οὐαὶ οὐαί, ἡ πόλις ἡ μεγάλη, ἡ περιβεβλημένη βύσσινον καὶ πορφυροῦν καὶ κόκκινον καὶ κεχρυσωμένη ἐν χρυσίῳ καὶ λίθῳ τιμίῳ καὶ μαργαρίταις, ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη ὁ τοσοῦτος πλοῦτος.” (Αποκάλυψη ιη 8-16)

Δηλαδή αν θεωρήσουμε την ερμηνεία μας ότι έχει βάση, το θέμα της Βαβυλώνας, δεν τελειώνει εδώ, παρά μόνο με την ολοκληρωτική καταστροφή του Παγκόσμιου Οικονομικού Συστήματος, όπου μετά από αυτή, όλος ο πλούτος θα έχει εξαφανιστεί μέσα σε μια στιγμή (πράγμα όχι δύσκολο στην εποχή του “αεροχρήματος” ή αλλιώς “φανταστικά” λεφτά αν προτιμάτε), και δεν θα κινείται κανένα εμπόρευμα, καθότι κανείς δεν θα αγοράζει.Θα θυμήσουμε την φράση του Κοσμά του Αιτωλού “οι πλούσιοι θα γίνουν φτωχοί και οι φτωχοί θα πεθάνουν”, που μάλλον ταιριάζει στην περίσταση. Πριν αμφιβάλλει κανείς ας σκεφτεί το χρεος των 16 τρισ. των ΗΠΑ, και την νέα οικονομική κρίση για την οποία μιλούν Ρωσία – Κίνα και εξοπλίζουν τις χώρες τους με χρυσό, όπως και επενδυτές σαν τον George Soros, και την οικογένεια Rothchild.

Φυσικά η σκέψη μας δεν είναι πανάκεια, και η ερμηνεία θα μπορούσε να είναι λαθεμένη, αλλά μόνο και προβληματισμό να επιφέρει, τότε κάτι καλό θα προκύψει. Εμείς θέλουμε μια κοινωνία που “ψάχνεται”, και δεν “άγεται” και”φέρεται”, οπότε καλοδεχούμενη και η αμφισβήτηση, γιατί έτσι πρέπει.

ΠΗΓΗ

Loading...

Στείλε μας το άρθρο σου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr