ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

ΜΕ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΑΠΑΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ!

ΤΡΑΠΕΖΕΣ. - 10 Δεκ 2012 - 19:11

ΟΥΤΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ, ΟΥΤΕ ΑΣΤΙΚΕΣ, ΟΥΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ! ΣΚΑΣΕ ΛΑΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΕ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ!

Με νομοθετική “ασπίδα” θωρακίζονται οι τραπεζίτες από το buyback των ελληνικών ομολόγων.

Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου που κυρώθηκε την Παρασκευή, τα Δ.Σ. των τραπεζών απαλλάσσονται από ποινικές, αστικές και διοικητικές ευθύνες για τη συμμετοχή τους στην επαναγορά.

Ειδικότερα, η πράξη αναφέρει τα εξής:

“Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.

2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης να ρυθμιστούν ζητήματα που αφορούν τη δημοσιονομική εξυγίανση και την οικονομική ενίσχυση της χώρας στο πλαίσιο των στόχων και της άμεσης εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 που ψηφίστηκε με το ν. 4093/2012 (A΄ 222), προκειμένου να ανακτηθεί το κύρος και η ισχύς της χώρας μας σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

Αρθρο 1.

Η κατ’ έτος επιχορήγηση του Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων της Βουλής εκ μέρους του Προέδρου της Βουλής από τον Προϋπολογισμό της Βουλής είναι ίσου ύψους με τις κρατήσεις που διενεργούνται σε βάρος των μετόχων του Ταμείου επί των τακτικών αποδοχών τους.

Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στο περιεχόμενο του παρόντος άρθρου καταργείται.

Αρθρο 2.

Οι διατάξεις των παραγράφων 8, 9 και 10 του άρθρου 3 του ν. 4046/2012 (Α΄ 28), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή του με τη διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 21 του ν. 4056/2012 (Α΄ 55), ισχύουν σε κάθε περίπτωση στην οποία περιλαμβάνεται η ανταλλαγή των τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με την από 3.12.2012 Πρόσκληση της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Αρθρο 3. Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2012″

Οι επίμαχες παράγραφοι στο άρθρο 3 του ν. 4046/2012 αναφέρουν:

“8. Στο τέλος της υποπαραγράφου γ’ της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 (Α’ 38) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η απόφαση συμμετοχής ή μη του Κ.Κ. Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. σε πρόγραμμα ανταλλαγής τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, ή άλλης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, κατ’ εφαρμογή προγράμματος για την αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδος ως διαχειριστή του Κ. Κ., η οποία, καθώς και τα στελέχη της, κατά την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, δεν υπέχουν καμία ευθύνη, ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη.»

9. Η απόφαση συμμετοχής ή μη, ημεδαπών εταιρειών και λοιπών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, καθώς και ημεδαπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, σε πρόγραμμα ανταλλαγής τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, κατ’ εφαρμογή προγράμματος για την αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, ανήκει αποκλειστικά στο διοικητικό τους συμβούλιο και εάν δεν προβλέπεται από το νόμο ή τις οικείες καταστατικές διατάξεις τέτοιο, από το ανώτατο συλλογικό όργανο διοικήσεώς τους, κατά παρέκκλιση από τυχόν αντίθετη διάταξη νόμου ή καταστατικού. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή του συλλογικού οργάνου διοίκησης, κατά την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, δεν υπέχουν καμιά ευθύνη ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη”.

xrimaonline.gr
makeleio.gr

Loading...

Στείλε μας το άρθρο σου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr