ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Κυανούς Ουρανός : Τι αιρετικά είναι αυτά, Δημήτρη Α.; Ποιός είναι ίσος με τον Χριστό;;;

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΚΥΑΝΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΣ. - 30 Ιούλ 2021 - 8:48

Διαβάζοντας το άρθρο του Δημήτρη Α. www.triklopodia.gr/δημήτρης-α-ο-υ-α-είναι-ο-προφητευόμενο/ και την παραπομπή προηγουμένου άρθρου www.triklopodia.gr/1ο-μήνυμα-από-τον-προφητευόμενο-βασιλέ/ ΕΦΡΙΞΑ. Ειδικά εκεί που αναφέρεται (2ον άρθρο) εις τον Προφητευόμενον, ο οποίος “κομπάζει” (δικό μου το “κομπάζει”) :

<<Από γυναίκα γεννήθηκε και η Παναγία και ο Χριστός. Άρα ούτε η Παναγία, ούτε ο Χριστός ξεπερνούν σε αγιότητα τον προφητευόμενο βασιλέα Ιωάννη. Είμαι, πράγματι, πνευματικά ανώτερος της Θεοτόκου Μαρίας. Ως προς τον Χριστό δεν είμαι ούτε ανώτερος, ούτε κατώτερος. Είμαι πνευματικά ίσος με τον Χριστό. Το να ήμουν ανώτερος θα ήταν αδιανόητο, αφού ο Χριστός αποτελεί το απόλυτο όριο αγιότητας>>

Τι να καθίσω να αναλύσω ο,τιδήποτε άλλο πέραν αυτής της ύβρεως προς την Υπεραγία Θεοτόκον και τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν; Θλιβερόν είναι, κάποιος προσπαθών να φανεί θεοσεβής να καταντά σε τέτοιο σημείο φασισαϊκής υποκρισίας (ναι είνα

www.triklopodia.gr/δημητρησ-α-το-βαρυ-πυροβολικο-των-υβρε/ μήπως συνέλθει, όπως ο ίδιος τα γράφει…).

Λοιπόν για να ορθοτομήσουμε τα θέματα :

1 – Κανείς δεν δύναται να υπερβεί την Αγιότητα της Υπεραγίας Θεοτόκου, της Υψηλοτέρας των Ουρανών και Υπερτέρας των Αγγέλων! ΚΑΝΕΙΣ !!!

Ακούς Δημητράκη Α; Ουδείς δύναται να την υπερβεί, αφού ουδείς δώρισε ανθρώπινο σώμα εις τον Σωτήρα μας κι ουδείς υπήρξε κατοικία του Σωτήρος, πέραν της απαθούς συλλήψεώς της.

2 – Αφού ουδείς δύναται να υπερβεί την Αγιότητα της Θεοτόκου ασφαλώς κι ουδείς δύναται να υπερβεί την Αγιότητα του Χριστού, του μόνου πραγματικά Αγίου, του απείρου, του στόχου αγιότητος όλων των ανθρώπων.

Ακούς Δημητράκη Α; Ποιός γεννήθηκε αναμάρτητος, απαλλαγμένος του προπατορικού αμαρτήματος όπως ο Χριστός, για να τολμά να συγκριθεί μαζί του; Για ποιόν άλλον είπεν ο Πατήρ Θεός : «Οὗτος ἐστίν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα»; Μήπως ακούστηκε ποτέ άλλοτε η φωνή του Πατρός;

3 – Οι άγιοι εν ζωή δεν έχουν καμμίαν απολύτως δύναμιν, όπως οι ίδιοι το ομολογούν. Γενικά πάντες είμαστε ένα απόλυτο ΤΙΠΟΤΑ. Οι ίδιοι οι άγιοι ομολογούν ότι ο Χριστός τους παρέχει την δύναμιν. Απλούστατος ο λόγος : όποιος ζει επί γης είναι τρεπτός, ανά πάσα στιγμήν είναι δυνατόν να εκπέσει της Θείας Χάριτος, όπως επανειλλημένως έχει συμβεί. Θα αναρωτηθεί κάποιος πως γίνονται τα θαύματα των αγίων; Μα πολύ απλά, όπως οι ίδιοι το ομολογούν : με προσευχή προς τον Θεόν, ο Οποίος (εκτιμών τον πνευματικόν αγώνα των αλλά και το καλόν του ανθρώπου για τον οποίον παρακαλούν) μέσω των αγίων κάνει το θαύμα. Δύναται ο άγιος να γνωρίζει ποίον είναι το καλόν του ανθρώπου; Μόνον ο Παντογνώστης το γνωρίζει και είναι βασικότατον κριτήριον εκτελέσεως του θαύματος.

4 – Ακόμα και οι εν Ουρανώ Άγιοι αλλά και η Θεοτόκος, όπως πάλιν οι ίδιοι το ομολογούν, πρεσβεύουν στον Ύψιστον για τους ανθρώπους («πρεσβείαις της Υπερευλογημένης Κυρίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων» λέμε). Άνθρωποι με “πνευματικήν όρασιν” όλο και περισσότερον μας μεταφέρουν τελευταίως το πόσον δέεται κλαίουσα η Θεοτόκος προς τον Υιόν της δια το καλό μας. Δεν κάνει εκείνη τα θαύματα αλλά ο Θεός.

Αν ανθρωποι ανεδείχθησαν σε Αγίους ήταν διότι εμπέδωσαν εν ζωή το «χωρίς εμού ου δύνασθαι ποιείν ΟΥΔΕΝ» (Ιω.ιε’5). Εν Ουρανώ κι αν το πραγμάτωσαν; Αν εν ζωή έδειξαν ταπεινότητα, εν Ουρανώ με ανοιγμένους τους “οφθαλμούς” τους “τρόμαξαν” από το μεγαλείον του Θεού και σίγουρα είναι απείρως ταπεινότεροι από ότι εν ζωή. Οι ίδιοι το λένε!

Έχω αρθρογραφήσει περί θαυμάτων

(https://oimos-athina.blogspot.com/2021/04/blog-post_487.html www.brighteon.com/0c74a17b-3a67-474d-abfb-fb5b69a4ead0 ) αλλά θα τα γράψω συνοπτικά :

α – Θαύματα πραγματοποιεί μόνον ο Τριαδικός Θεός και ΟΥΔΕΙΣ ΑΛΛΟΣ.

β – Κριτήρια για την τέλεσιν των θαυμάτων (πλέον των απείρων που πραγματοποιούνται συνεχώς από την Θείαν Χάριν) είναι η ψυχική καθαρότης και ο πόνος του δεομένου (δεδομένα για Παναγία και αγίους, αφού πλέον είναι δοχεία Θείας Χάριτος) και το καλόν αυτού ή αυτών, δια τους οποίους ζητείται το θαύμα.

Γ – Δεδομένου ότι το καλόν των ανθρώπων αναφέρεται εις το μέλλον ΚΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΓΝΩΣΤΗΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ είναι ο Τριαδικός Θεός, σημαίνει ότι μόνον Εκείνος εγκρίνει άρα πραγματοποιεί το θαύμα.

Έγραψα νωρίτερα ότι όλοι μας είμαστε ένα τεράστιο μηδενικό άρα που διαφέρουμε; Διαφέρουμε στην επίγνωσιν αυτού του μηδενικού και στην καλή μας προαίρεσιν, ώστε να επιτρέψουμε εις τον Θεόν να “συγχωρεθεί” μέσα μας, να αδειάσουμε από ανθρώπινα και δαιμονικά πάθη, ώστε να δημιουργήσουμε χώρον για τον Σωτήρα, να γίνουμε δοχεία Θείας Χάριτος κι Αυτός μέσα από μας να εκχέει την Θείαν Χάριν πραγματοποιών τα θαύματα.

Δημητράκη Α., ο προφητευόμενος, τον οποίον περιγράφεις δείχνει ΜΗΔΕΝ ΤΑΠΕΙΝΟΤΗΤΑ και προσωπικά πιστεύω ότι θα “μείνει από λάστιχο”, αν δεν έχει ήδη μείνει. Άλλωστε με αρχικά Υ.Α., που χωρά το Ιωάννης;

Προσωπική μου εκτίμησις ότι τα άρθρα, που αναφέρει ο Δημήτρης Α., είναι πλανημένα κι επικίνδυνα να πλανήσουν (και παραπλανήσουν) πολλούς. Ας μας πει ο Δημήτρης Α. αν έχει ευλογία να γράψει αυτά, από ποιόν και υπό ποίες συνθήκες. Προσωπικά δηλώνω ότι όσα αρθρογραφώ περί Θεού είναι κατόπιν ευλογίας του πνευματικού εν ώρα εξομολογήσεως και ποτέ δεν προσπαθώ να πω κάτι εκτός Αγίας Γραφής και πατερικής παραδόσεως (αυτό που κάνουν κατά κόρον οι ιεράρχες).

Θέλω επίσης να ψέξω τον αρθρογράφον BAS_4, προσωπικόν μου γνωστόν παλαιόθεν, ότι κακώς παρεσύρθη εις υποστήριξιν του Δημήτρη Α. έναντι των επιθέσεων. Συμφωνώ μαζί του για το ποιόν των επιτιθέντων αλλά δεν σημαίνει ότι ο κοινός εχθρός μας καθιστά αδελφούς. Αδελφοί είναι όσοι δέχονται πραγματικά τον Τριαδικόν Θεόν ως μόνον Άρχοντα των πάντων άνευ ουδεμίας αιρέσεως! Έσπευσε πριν αλέκτωρ “κράξει” τρεις.

Κυανούς Ουρανός

υγ. Αρθρογραφών εις άλλον ελληλορθόδοξον ιστολόγιον (του οποίου όμως πολλά άρθρα αναδημοσιεύονται στην Τρικλοποδιά), ενοχλούμαι όταν διαβάζω άρθρα, τα οποία αρχίζουν : “σας μιλώ Εγώ, ο Τρισυπόστατος Θεός” κι αποφεύγω να σχολιάσω. Κάποτε ρώτησα τον γέροντα αν είναι επιτρεπτόν να μιλά κάποιος εξ ονόματος του Θεού και μου απήντησε : “μη με κολάζεις πρωί-πρωί”. Πόσο μάλλον αν κάποιος αρθρογραφεί γράφοντας : “Είμαι πνευματικά ίσος με τον Χριστό”. Από που ταλαίπωρε αντλείς την γνώσιν και την δύναμίν σου; «χωρίς εμού ου δύνασθαι ποιείν ΟΥΔΕΝ»!!!

Όποιου του μίλησε ο Χριστός ας βγει ντόμπρα να δηλώσει : “ο Χριστός ήρθε και μου είπε να σας μεταφέρω αυτά”. Προσωπικά θα το δεχθώ περισσότερον από το “σας μιλώ Εγώ, ο Τρισυπόστατος Θεός”. Άλλωστε κι ο σεβασμιώτατος μητροπολίτης Μόρφου, που συχνότατα αναφέρεται σε μηνύματα εξ Ουρανού, πάντοτε λέει “μου είπε άνθρωπος με πνευματικήν όρασιν αυτά”.

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr